Probation System in Romania and the Republic of Moldova

Antonio SANDU

Abstract


In this paper we aim to make a comparative analysis of the Romanian and Moldavian probation systems, starting from the existing legislative and institutional framework, and how these frameworks are reflected in the scientific literature in the two countries. Both in the normative and institutional frameworks between the two countries, there are more similarities, which consist in introducing the probation among the professions in the judicial system, which makes the professionals enjoy a high prestige in the assistant professions and counselee. In both countries, probation is still a profession related to the social assistant, although it is autonomous towards this at the level of the actual practices and institutional structures that serve the probation system. The probation system has, in addition to the advisory and assistant duties, a punitive dimension that puts its mark on the specificity of probation counseling.

How to cite: Sandu, A. (2017). Probation System in Romania and the Republic of Moldova. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Law, V(2), 27-47. https://doi.org/10.18662/lumenlaw.3


Keywords


Probation, probation system, Romania, Moldova, restorative paradigm.

Full Text:

View PDF

References


Ardeleanu, D., Racu, A., Pistrinciuc, V., & Zaharia, V. (2009). Raport de monitorizare şi evaluare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie. Republica Moldova; Chişinău: „Cu drag†SRL.

Balahur, D. (2001). Fundamente socio-juridice ale probaţiunii. Iaşi, România: Editura Bit.

Balica, E. (2009). Instituţionalizarea probaţiunii în România: Practici şi strategii situaţionale în contextul (Post)Aderării la Uniunea Europeană. Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul XX, 3–4, 299–317.

Bazemore, G. (1998). Restorative justice and earned redemption: Communities, victims, and offender reintegration. American Behavioral Scientist, 41, 768–813.

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Retrieved from http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=189

Braithwaite, J. (1989). Crime, shame, and reintegration. Cambridge: Cambridge University Press.

Braithwaite, J. (1998). Restorative justice. In M. Tonry, (Ed.), The handbook of crime and punishment (pp. 323–344). Oxford: Oxford University Press.

Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. New York: Oxford University Press.

Braithwaite, J. (2003). Principles of restorative justice. In A. Von Hirsch, J. V. Roberts, A. Bottoms, K. Roach, M. Schiff (eds.), Restorative justice and criminal justice: Competing or reconcilable paradigms (pp. 1-20)? Oxford: Hart.

Damian, S., SANDU, Antonio (2010). Justiţie restaurativă. O nouă paradigmă (apreciativă). Jurnalul de Studii Juridice, 3-4(Special Issue), 493-505.

Dilion, M. (2005). Efectele mediului penitenciar asupra vieţii persoanelor în conflict cu legea. In: Bulgaru M. (coord.), Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare. Culegere de articole elaborate în baza comunicărilor la Conferinţa ştiinţifică din 22 aprilie 2005 (pp. 47-52). Universitatea de Stat din Moldova. Centrul Republican de Resurse pentru Asistenţă Socială.

Durnescu, I. (2008a). An Exploration of the Purposes and Outcomes of Probation in European Jurisdictions. Probation Journal, 55, 3.

Durnescu, I. (2008b). O istorie a probatiunii în România. In V. Schiaucu, & R. Canton (coord.), Manual de Probaţiune (pp. 8-25). Bucureşti, România: Editura Euro Standard.

Durnescu, I. (2009). Asistenţa socială în penitenciar. Iaşi, România: Editura Polirom.

Durnescu, I. (coord.), (2011). Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică. Iaşi, România: Editura Polirom.

Institutul Naţional de Statistică. Retrieved from http://statistici.insse.ro

Jigau, I., & Dolea I. (2009). Capacităţi şi abilităţi de reintegrare socială a deţinuţilor. Cercetare sociologică. Chişinău, Republica Moldova: „Bons Offices†SRL.

Johnstone, G., & Van Ness, D. V. (2006). The Meaning of Restorative Justice. In G. Johnstone, & D. V. Van Ness (eds.), Handbook on Restorative Justice. Cullompton: Willan Publishing.

Legea cu privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.2008. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.103-105, 13.06.2008.

Legea Nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. Retrieved from http://anp.gov.ro/documents/10180/57727/Legea+252+din+2013++privind+sistemul+de+probatiune.pdf/a7ed7611-b6ac-43c7-85ac-a31975bbff73

Legea Nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Retrieved from http://anp.gov.ro/documents/10180/57727/Legea+253+din+2013+-+executarea+pedepselor,a+masurilor+educative+si+a+altor+m%C4%83suri+neprivative+de+libertate.pdf/0d734902-be75-4de2-bcdd-34f5eac9717d

Lupaşcu, D. (2014a). Noul Cod Penal: legislaţie consolidată, din 10 februarie 2014. Bucureşti, România: Editura Universul Juridic.

Lupaşcu, D. (2014b). Noul Cod de Procedură Penală: legislaţie consolidată, din 10 februarie 2014. Bucureşti, România: Editura Universul Juridic.

Ministerul Justitiei. Date statistice. Retrieved from http://www.just.ro/date-statistice/

Mitrache, C. (1994). Drept penal român: partea generală. Bucureşti, România: Casa de Editură şi Presă.

Popa, V., & Zaharia, V. (2009). Implementarea Probaţiunii presentinţiale în Republica Moldova. In V. Zaharia, V. Popa, V.

Rotaru (eds.), Raport privind implementarea alternativelor la detenţie (pp. 4-77). Chişinău: “Helmax-Exim†SRL.

Preda, A. (2015). Probaţiunea în România, rezultatele unei cercetări empirice evaluative. Revista română de sociologie, serie nouă, 2015, anul XXVI, nr. 5–6, 459–470.

Rotaru, V. (2009). Implementarea Probaţiunii sentinţiale în Republica Moldova. In V. Zaharia, V. Popa, V. Rotaru (eds.), Raport privind implementarea alternativelor la detenţie (pp. 78-112). Chişinău: “Helmax-Exim†SRL.

Sandu, A. (2015). Preliminaries to a Social-Semiotic Model of Communicative Action. Postmodern Openings, 6(2), 59-77. https://10.18662/po/2015.0602.05.

Sandu, A., & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. România: Tritonic.

Sandu, A., Damian, S. (2012) Applying Appreciative Inquiry Principles in the Restorative Justice Field. Postmodern Openings, 3(2), 37-52.

Severin, A. M. (2014). Stresul la consilierii de probatiune/Probation counselors stress. Revista de Asistenţă Socială, 1, 201-211.

Spoială, A. (2009). Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorului, ed. a 2-a. Chişinău: Centrul Editorial al UASM.

Tomiţă, M. & Goian, C. (2009). Romanian probation system and the effect of semantics in social work. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 27, 92-111.

Tomiţă, M. (2014). Probation in the European Landscape of Criminal Justice. Journal of Community Positive Practices, 14(2), 3-10.

Tonry M., & Petersilia, J. (1999). Prisons. Crime and Justice: A Review of Research, Volume 26. Chicago: University of Chicago Press.

Trocin, O., Csatlos-Dima, I., & Popa, V. (2010). Ghidul consilierului de probaţiune specializat în lucrul cu minorii. Chişinău. Retrieved from http://irp.md/uploads/files/2014-04/1397806488_ghidul-consilierului.pdf

Ulianovschi, X. (2004). Probaţiunea – alternative la detenţie. Chişinău: Prut Internaţional.

Ulianovschi, X., Golubţov, I., Zaharia, V., & Cojocaru, V. (2004). Ghidul consilierului de probaţiune. Chişinău, Republica Moldova: Institutul de Reforme Penale.

Ulianovschi, X., Mîrza V., Golubţov I., & Rijicova S. (2006). Ghid privind munca neremunerată în folosul comunităţii aplicată faţă de minori. Chişinău, Republica Moldova: Institutul de Reforme Penale.

Zaharia, V., Stey, H. G., Popa, V., & Popa, V. (2011). Manualul consilierului de probaţiune. Chişinău, Republica Moldova: „Cu drag†SRL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © LUMEN Law | A LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal