Probation System in Romania and the Republic of Moldova

Antonio SANDU

Abstract


In this paper we aim to make a comparative analysis of the Romanian and Moldavian probation systems, starting from the existing legislative and institutional framework, and how these frameworks are reflected in the scientific literature in the two countries. Both in the normative and institutional frameworks between the two countries, there are more similarities, which consist in introducing the probation among the professions in the judicial system, which makes the professionals enjoy a high prestige in the assistant professions and counselee. In both countries, probation is still a profession related to the social assistant, although it is autonomous towards this at the level of the actual practices and institutional structures that serve the probation system. The probation system has, in addition to the advisory and assistant duties, a punitive dimension that puts its mark on the specificity of probation counseling.

How to cite: Sandu, A. (2017). Probation System in Romania and the Republic of Moldova. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Law, V(2), 27-47. https://doi.org/10.18662/lumenlaw.3


Keywords


Probation, probation system, Romania, Moldova, restorative paradigm.

Full Text:

View PDF

References


Ardeleanu, D., Racu, A., Pistrinciuc, V., & Zaharia, V. (2009). Raport de monitorizare şi evaluare a activitatii de reintegrare sociala a persoanelor liberate din locurile de detenţie. Republica Moldova; Chisinau: Cu drag SRL.

Balahur, D. (2001). Fundamente socio-juridice ale probatiunii. Iasi, Romania: Editura Bit.

Balica, E. (2009). Instituţionalizarea probatiunii în România: Practici şi strategii situaţionale în contextul (Post) Aderarii la Uniunea Europeana. Revista Romana de Sociologie, serie noua, anul XX, 3–4, 299–317.

Bazemore, G. (1998). Restorative justice and earned redemption: Communities, victims, and offender reintegration. American Behavioral Scientist, 41, 768– 813.

Biroul National de Statistica al Republicii Moldova. Retrieved from http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=189

Braithwaite, J. (1989). Crime, shame, and reintegration. Cambridge: Cambridge University Press.

Braithwaite, J. (1998). Restorative justice. In M. Tonry, (Ed.), The handbook of crime and punishment (pp. 323–344). Oxford: Oxford University Press.

Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. New York: Oxford University Press.

Braithwaite, J. (2003). Principles of restorative justice. In A. Von Hirsch, J. V.

Roberts, A. Bottoms, K. Roach, M. Schiff (eds.), Restorative justice and criminal justice: Competing or reconcilable paradigms (pp. 1-20)? Oxford: Hart.

Damian, S., SANDU, Antonio (2010). Justiţie restaurativă. O nouă paradigmă (apreciativă). Jurnalul de Studii Juridice, 3-4(Special Issue), 493-505.

Dilion, M. (2005). Efectele mediului penitenciar asupra vietii persoanelor in conflict cu legea. In: Bulgaru M. (coord.), Asistenta sociala si justitia juvenila: modalitati de integrare si cooperare. Culegere de articole elaborate în baza comunicărilor la Conferinta stiintifică din 22 aprilie 2005 (pp. 47-52). Universitatea de Stat din Moldova. Centrul Republican de Resurse pentru Asistenta Sociala.

Durnescu, I. (2008a). An Exploration of the Purposes and Outcomes of Probation in European Jurisdictions. Probation Journal, 55, 3.

Durnescu, I. (2008b). O istorie a probatiunii în România. In V. Schiaucu, & R. Canton (coord.), Manual de Probaţiune (pp. 8-25). Bucureşti, România:Editura Euro Standard.

Durnescu, I. (2009). Asistenta socială în penitenciar. Iasi, Romania: Editura Polirom.

Durnescu, I. (coord.), (2011). Probatiunea. Teorii, legislatie si practica. Iaşi, Romania: Editura Polirom.

Institutul National de Statistica. Retrieved from http://statistici.insse.ro

Jigau, I., & Dolea I. (2009). Capacităti si abilitati de reintegrare sociala a detinutilor.

Cercetare sociologică. Chisinau, Republica Moldova: Bons Offices SRL.

Johnstone, G., & Van Ness, D. V. (2006). The Meaning of Restorative Justice. In G. Johnstone, & D. V. Van Ness (eds.), Handbook on Restorative Justice. Cullompton: Willan Publishing.

Legea cu privire la probaţiune nr. 8-XVI din 14.02.2008. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.103-105, 13.06.2008.

Legea Nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Retrieved from http://anp.gov.ro/documents/10180/57727/Legea+252+din+2013++privind+sistemul+de+probatiune.pdf/a7ed7611-b6ac-43c7-85aca31975bbff73

Legea Nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Retrieved from http://anp.gov.ro/documents/10180/57727/Legea+253+din+2013+-+executarea+pedepselor,a+masurilor+educative+si+a+altor+m%C4%83suri+neprivative+de+libertate.pdf/0d734902-be75-4de2-bcdd34f5eac9717d

Lupaşcu, D. (2014a). Noul Cod Penal: legislatie consolidata, din 10 februarie 2014. Bucuresti, Romania: Editura Universul Juridic.

Lupaşcu, D. (2014b). Noul Cod de Procedură Penală: legislaţie consolidată, din 10 februarie 2014. Bucuresti, Romania: Editura Universul Juridic.

Ministerul Justitiei. Date statistice. Retrieved from http://www.just.ro/datestatistice/

Mitrache, C. (1994). Drept penal român: partea generală. Bucureşti, România: Casa de Editura şi Presa.

Popa, V., & Zaharia, V. (2009). Implementarea Probaţiunii presentintiale in Republica Moldova. In V. Zaharia, V. Popa, V. Rotaru (eds.), Raport privind implementarea alternativelor la detentie (pp. 4-77).

Preda, A. (2015). Probatiunea in România, rezultatele unei cercetări empirice evaluative. Revista romana de sociologie, serie noua, 2015, anul XXVI, nr. 5–6, 459–470.

Rotaru, V. (2009). Implementarea Probatiunii sentintiale în Republica Moldova. In V. Zaharia, V. Popa, V. Rotaru (eds.), Raport privind implementarea alternativelor la detentie (pp. 78-112). Chişinău: “Helmax-Exim” SRL.

Sandu, A. (2015). Preliminaries to a Social-Semiotic Model of Communicative Action. Postmodern Openings, 6(2), 59-77.

https://10.18662/po/2015.0602.05.

Sandu, A., & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativa, justitie deliberativa şi restaurativa.

Perspective socio-juridice asupra medierii si probaţiunii. Romania: Tritonic.

Sandu, A., Damian, S. (2012) Applying Appreciative Inquiry Principles in the Restorative Justice Field. Postmodern Openings, 3(2), 37-52.

Severin, A. M. (2014). Stresul la consilierii de probatiune/Probation counselors stress. Revista de Asistenta Sociala, 1, 201-211.

Spoială, A. (2009). Probatiunea şi reintegrarea sociala a infractorului, ed. a 2-a. Chişinău: Centrul Editorial al UASM.

Tomiţă, M. & Goian, C. (2009). Romanian probation system and the effect of semantics in social work. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 27, 92-111.

Tomiţă, M. (2014). Probation in the European Landscape of Criminal Justice. Journal of Community Positive Practices, 14(2), 3-10.

Tonry M., & Petersilia, J. (1999). Prisons. Crime and Justice: A Review of Research, Volume 26. Chicago: University of Chicago Press.

Trocin, O., Csatlos-Dima, I., & Popa, V. (2010). Ghidul consilierului de probatiune specializat în lucrul cu minorii. Chisinau. Retrieved from http://irp.md/uploads/files/2014-04/1397806488_ghidulconsilierului.pdf

Ulianovschi, X. (2004). Probatiunea – alternative la detenţie. Chisinău: Prut Internaţional.

Ulianovschi, X., Golubţov, I., Zaharia, V., & Cojocaru, V. (2004). Ghidul consilierului de probatiune. Chişinău, Republica Moldova: Institutul de Reforme Penale.

Ulianovschi, X., Mîrza V., Golubţov I., & Rijicova S. (2006). Ghid privind munca neremunerata in folosul comunitaţii aplicata fata de minori. Chisinau, Republica Moldova: Institutul de Reforme Penale.

Zaharia, V., Stey, H. G., Popa, V., & Popa, V. (2011). Manualul consilierului de probatiune. Chisinau, Republica Moldova: Cu drag SRL. Helmax-Exim

Preda, A. (2015). Probatiunea in România, rezultatele unei cercetări empirice evaluative. Revista romana de sociologie, serie noua, 2015, anul XXVI, nr. 5–6, 459–470.

Rotaru, V. (2009). Implementarea Probatiunii sentintiale în Republica Moldova. In V. Zaharia, V. Popa, V. Rotaru (eds.), Raport privind implementarea alternativelor la detentie (pp. 78-112). Chişinău: Helmax-Exim SRL.

Sandu, A. (2015). Preliminaries to a Social-Semiotic Model of Communicative Action. Postmodern Openings, 6(2), 59-77.

https://10.18662/po/2015.0602.05.

Sandu, A., & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativa, justitie deliberativa şi restaurativa.

Perspective socio-juridice asupra medierii si probaţiunii. Romania: Tritonic.

Sandu, A., Damian, S. (2012) Applying Appreciative Inquiry Principles in the Restorative Justice Field. Postmodern Openings, 3(2), 37-52.

Severin, A. M. (2014). Stresul la consilierii de probatiune/Probation counselors stress. Revista de Asistenta Sociala, 1, 201-211.

Spoială, A. (2009). Probatiunea şi reintegrarea sociala a infractorului, ed. a 2-a. Chişinău: Centrul Editorial al UASM.

Tomiţă, M. & Goian, C. (2009). Romanian probation system and the effect of semantics in social work. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 27, 92-111.

Tomiţă, M. (2014). Probation in the European Landscape of Criminal Justice. Journal of Community Positive Practices, 14(2), 3-10.

Tonry M., & Petersilia, J. (1999). Prisons. Crime and Justice: A Review of Research, Volume 26. Chicago: University of Chicago Press.

Trocin, O., Csatlos-Dima, I., & Popa, V. (2010). Ghidul consilierului de probatiune specializat în lucrul cu minorii. Chisinau. Retrieved from http://irp.md/uploads/files/2014-04/1397806488_ghidulconsilierului.pdf

Ulianovschi, X. (2004). Probatiunea – alternative la detenţie. Chisinau: Prut Internaţional.

Ulianovschi, X., Golubţov, I., Zaharia, V., & Cojocaru, V. (2004). Ghidul consilierului de probatiune. Chisinau, Republica Moldova: Institutul de Reforme Penale.

Ulianovschi, X., Mirza V., Golubtov I., & Rijicova S. (2006). Ghid privind munca neremunerata in folosul comunitaţii aplicata fata de minori. Chisinau, Republica Moldova: Institutul de Reforme Penale.

Zaharia, V., Stey, H. G., Popa, V., & Popa, V. (2011). Manualul consilierului de probatiune. Chisinau, Republica Moldova: Cu drag SRL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © LUMEN Law | A LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal