Retributivity and public perception on the non-custodial sanctions

Antonio SANDU, Camelia IGNATESCU

Abstract


The purpose of this research is to highlight the public perception on the non-custodial punishments, and thei implementation through means of probation services. The research was achieved using sociological inquiry based on survey, conducted on a sample of over 1056 respondents from the N.-E. area of Romania, and 432 from the Republic of Moldova. From the answers received, we can outline a model of humanistic-utilitarian probation, with retributive accents. The hypothesis reffering to the existence of a strong retributive trend in the Romanian society only partially checks. The respondents have shown that the non-custodial punishments can be understood as being more efficient for the social reintegration of the offenders, than the carceral ones. The hypothesis according to which the activity of the probation services is less known in the two societies, which may lead to a lower degree of acceptance of the non-custodial punishments, is only partially sustained. 

How to cite: Sandu, A., & Ignătescu, C. (2017). Retributivity and Public Perception on the Non-Custodial Sanctions.
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 9(3), 103-128. https://doi.org/10.18662/rrem/2017.0903.07


Keywords


probation; Probation Services; non-custodial sanctions; retributive justice.

Full Text:

View PDF

References


Ardeleanu, D. (coord)., Racu, A., Pistrinciuc, V. şi Zaharia, V. (experţi) (2009). Raport de monitorizare şi evaluare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie. Republica Moldova; Chişinău: „Cu drag” SRL.

Balahur, D. (2001). Fundamente socio-juridice ale probaţiunii. Iaşi, România: Editura Bit.

Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004. Publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.11.2010, nr. 214-220. [Execution Code of the Republic of Moldova of 24.12.2004. Published in the Official Gazette of the Republic of Moldova, 05.11.2010, no. 214-220]

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003. Publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.06.2003, nr.104-110. [Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova of 14.03.2003. Published in the Official Gazette of the Republic of Moldova, 07.06.2003, no.104-110]

Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002. Publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.04.2009, nr. 72-74. [The Criminal Code of the Republic of Moldova of 18.04.2002. Published in the Official Gazette of the Republic of Moldova, 14.04.2009, no. 72-74]

Dilion, M. (2005). Efectele mediului penitenciar asupra vieţii persoanelor în conflict cu legea. În Bulgaru, M. (coord.), Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare: Culegere de articole elaborate în baza comunicarii la conferinţa ştiinţifică „Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare” din 22 apr., 2005, Univ. de Stat din Moldova (pp. 47-52). Chişinău, Republica Moldova: Centrul Rep. de Resurse pentru Asistenţa Socială.

Dolea, I., Zaharia, V., Rotaru, V. & Popa, V. (2011). Probaţiunea în Republica Moldova. Raport de monitorizare. Chişinău, Republica Moldova: Editura „Bons Offices” S.R.L..

Gavrilovici, O., Necula, R., & Damian, S.-I. (2016). Open Dialogue in Romania in Multidisciplinary Services for Hospitalized Abused Elderly. In Sandu, A., Frunza, A., Gorghiu, G., Ciongaru, E. (eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp. 225-227). Italy, Bologna, EDITOGRAFICA. ISBN:978-88-7587-728-6.

Grecu, M., I. (2009). Executarea pedepselor în regim neprivativ de libertate. Teză de doctorat, Universitatea "Nicolae Titulescu" din România.

Ioan, B.G., Coteti, A.G., Iov, T., et al. (2015). Considerations Regarding the New Approach of Juvenile Delinquency in the Romanian Criminal Law. In Sandu, A., Frunza, A., Ciulei, T., Gorhiu, G., Petrovici, A. (eds.), Rethinking Social Action. Core Values (pp.663-667). Bologna, Italy: MEDIMOND- Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-725-5.

Killias, M. & Villetaz, P. (2008). The effects of custodial vs non-custodial sanctions on reoffending: Lessons from a systematic review. Psicothema, 20 (1), 29 – 34.

Legea 192/2006 actualizata privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Legea profesiei de mediator consolidata. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22 mai 2006, [Updated Law 192/2006 on mediation and the organization of the profession of mediator. The law of the profession of consolidated mediator. Published in the Official Gazette, Part I no. 441 of May 22, 2006]

Legea cu privire la probaţiune nr.8-XVI din 14.02.2008. Publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.06.2008, nr.103-105. [Probation Law No.8-XVI of 14.02.2008. Published in the Official Gazette of the Republic of Moldova, 13.06.2008, no.103-105]

Lupaşcu, D. (2014a). Noul Cod Penal: legislaţie consolidată, din 10 februarie 2014. Bucureşti. România: Editura Universul Juridic.

Lupaşcu, D. (2014b). Noul Cod de Procedură Penală: legislaţie consolidată, din 10 februarie 2014. Bucureşti, România: Editura Universul Juridic.

Mariţ, A., Prodan, S., Lichii, B., & Mâţu, s. (2013). Note de curs Drept penal. Parte generală I şi II. Universitatea de Studii Europene din Republica Moldova, Facultatea de Drept, Chişinău. Retrieved from: http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/016_-_029_-_Drept_penal__partea_generala_I,_II.pdf

Popa, D. (2005). Perspective de implementare a justiţiei restaurative în Republica Moldova. In: Bulgaru M. (coord.), Asistenţa socială şi justiţia juvenilă: modalităţi de integrare şi cooperare. Culegere de articole elaborate în baza comunicărilor la Conferinţa ştiinţifică din 22 aprilie 2005 (pp. 81-89). Universitatea de Stat din Moldova. Centrul Republican de Resurse pentru Asistenţă Socială.

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 10.09.2010. Publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.09.2010, nr. 166-168. [Regulation on the organization and functioning of probation bodies, approved by the Government Decision no. 827 of 10.09.2010. Published in the Official Gazette of the Republic of Moldova, 14.09.2010, no. 166-168]

Sandu, A. & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio- juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, România: Editura Tritonic.

Sandu, A. (2015). The Functions of Penalty and the Attributions of the Systems of Probation. Comparison between Romania and the Republic of Moldova. In Sandu, A., Frunza, A., Ciulei, T., Gorhiu, G., Petrovici, A. (eds.), Rethinking Social Action. Core Values (pp.1413-1417). Bologna, Italy: MEDIMOND- Monduzzi Editore International Proceedings Division.

Sandu, A. (2016). Cadre normativ-instituţionale ale construcţiei sociale a profesiei de consilier de probaţiune în zona de Nord-Est a României şi în Republica Moldova. Sociologie românească, vol. XIV, nr. 1/2016. Disponibil online la adresa: http://www.arsociologie.ro/sociologieromaneasca/numarul-curent

Spoială, A. (2009) Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorului, ed. a 2-a. Chişinău: Centrul Editorial al UASM.

Szabo, A. (2010). Greşeală, vinovăţie şi pedeapsă: despre reabilitarea persoanelor care au comis infracţiuni. În Doru Buzducea (coord.), Asistenţa socială a grupurilor de risc (pp. 455-482). Iaşi, România: Editura Polirom.

Van Kalmthout, A. M., & Durnescu, I. (2008). European Probation Service Systems. A comparative overview. In Van Kalmthout, A. M. & Durnescu, I. (eds.), Probation in Europe. Published by Aolf Legal Publishers (WLP).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright © RREM | A LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal

Covered in |  Web of Sciences (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck.