Marius Florian DAN

PAGINA DE AUTOR


Publish your work with LUMEN dan poza

Marius-Florian Dan este absolvent al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava şi al Cursului postuniversitar ale aceleiaşi facultăţi în domeniul Protecţiei datelor cu caracter personal, în prezent desfăşurându-şi activitatea, în paralel, pe de o parte în calitate de consilier juridic şi responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal în administraţia publică locală (personal contractual), iar, pe de altă parte, ca şi consultant independent în domeniul protecţiei datelor pentru diverşi operatori privaţi.

Contactul cu domeniul fascinant al protecţiei datelor cu caracter personal a fost un eveniment binevenit şi mult aşteptat, prin prisma faptului că visul oricărui jurist este specializarea pe o anume ramură a dreptului, cu atât mai mult dacă este vorba de o ramură de care persoana în cauză este pasionată.

Pe de altă parte, nu toţi specialiştii în domeniul juridic sunt atraşi de latura conflictuală, litigioasă a profesiei, aşa încât se îndreaptă spre ramuri mai “paşnice” ale domeniului juridic: dreptul concurenţei, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul insolvenţei, dreptul comerţului internaţional, dreptul mediului, dreptul administrativ, drept constituţional etc.

Încă din timpul facultăţii, autorul a fost atras de dreptul constituţional şi preocupat de latura respectării drepturilor şi libertăţilor omului în general, lucrarea sa de licenţă, scrisă sub coordonarea domnului Lector Univ. Dr. Lucian- Sorin Stănescu, intitulându-se “Perspective asupra unor principii, drepturi şi libertăţi constituţionale în actualul context social”.

Preocupat în continuare de libertatea individuală, de dreptul la viaţă privată şi tendinţele de valorizare a acestor concepte în prezent, finalizarea cursurilor postuniversitare de protecţia datelor cu caracter personal a făcut-o printr-o lucrare cu tema “Garanţii ale libertăţii individuale între trecut şi viitor: habeas corpus versus habeas data”, având ca şi coordonator ştiinţific pe doamna Conf. Univ. Dr. Camelia Ignătescu, Decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava.

Câştigarea primei competiţii europene pe tema protecţiei datelor cu caracter personal împreună cu echipa care formează în prezent colectivul de autori, a fost încununarea eforturilor depuse, deşi atunci când faci ce-ţi place, nimic nu mai pare a fi un efort. Satisfacţia a fost însă cu atât mai mare cu cât competiţia a fost strânsă, echipele participante formate din cei mai buni profesionişti în domeniu, iar juriul a fost format din profesori universitari, membri ai Academiei Române, toţi specialişti cu experienţă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Demersul de a participa la scrierea acestei lucrări vine şi din dorinţa de a contribui la punerea bazelor unor bune practici într-o profesie care, deşi foarte specializată, este deschisă tuturor celor cu studii superioare (cel puţin deocamdată). Pe de altă parte Regulamentul, fiind un act normativ european, cu care nici juriştii nu sunt foarte familiarizaţi, poate pune probleme la nivel de interpretare chiar şi celor mai experimentaţi dintre aceştia.

Fiind un demers al unei echipe de profesionişti, am dorit ca rezultatul să nu fie un alt manual de teorie juridică, ci un material cât mai practic, pe înţelesul tuturor şi de un real folos practicienilor din domeniu sau operatorilor interesaţi de conformarea la noile cerinţe în materie de prelucrare de date personale.

Autorul poate fi contactat la adresa office@dataprotectionservices.ro, iar mai multe detalii se pot obtine pe site-ul www.dataprotectionservices.ro