Cine suntem


ASOCIAȚIA LUMEN

este o asociație cu scop științific în subordinea căreia funcționează

EDITURA LUMEN

CENTRUL DE CONFERINȚE LUMEN

CENTRUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE LUMEN

CENTRUL DE TRAINING LUMEN


PREZENTARE GENERALĂ


Editura LUMEN a fost înființată în 2001 și funcționează în baza art. 6 alineatul J al Actului Constitutiv al Asociației LUMEN, care prevede elaborarea și publicarea de materiale documentare, editarea de cărți, reviste, materiale informative, cursuri, afișe, broșuri, pliante, albume etc., și a art. 8 alineatul J, cu același conținut, din Statutul Asociației LUMEN.

La inființarea Editurii LUMEN au mai fost luate în considerare paragraful e al art. 8 al Statutului Asociației LUMEN și anume organizarea de activități științifice, culturale, educaționale și umanitare, precum și a literei i – organizarea de manifestări, simpozioane și conferințe la nivel local, național și internațional, coroborat cu  alineatul m –  promovarea contactelor și colaborărilor cu organizatori și organisme similare ori diferite din țară și străinătate.

Editura LUMEN este un departament distinct al Asociației LUMEN și funcționează ca structură profesională științifică începând cu anul 2001, prin înregistrarea Editurii LUMEN la Biblioteca Națională a României și obținerea dreptului de producere și difuzare a cărților și publicațiilor etc.

Editura LUMEN se subordonează CENTRULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE LUMEN, ca structură de cercetare privată atestată de A.N.C.S. Vezi detalii privind cercetarea la LUMEN…

Editura LUMEN colaborează îndeaproape cu CENTRUL DE CONFERINȚE LUMEN, ca structură distinctă a Asociației LUMEN, sprijinind prin activitatea editorială evenimentele organizate de Centrul de Conferințe LUMEN și Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, precum și de partenerii acestor structuri. Vezi detalii privind conferințele LUMEN…

Activitatea comercială a Editurii LUMEN, inclusiv difuzarea de carte, participarea la târguri și expoziții, organizarea de librării fizice și virtuale proprii sau încheierea unor acorduri de parteneriat sau difuzare carte se face prin departamentul de vânzări al Asociației LUMEN. Vezi date de contact…

LUMEN PUBLISHING este un departament distinct în cadrul Asocației LUMEN și se ocupă cu înființarea și publicarea de jurnale știinifice. Coordonatorul LUMEN Publishing este directorul Asociației LUMEN, care va lua deciziile de înființare sau desființare a unui jurnal, precum și deciziile de marketing și financiare referitoare la jurnalul respectiv. Activitatea științifică a fiecărui jurnal este dată în grija unui redactor șef de jurnal. Activitatea editorială a fiecărui jurnal este responsabilitatea unui editor responsabil de jurnal. Pentru fiecare etapă a procesului editorial, redactorul șef sau editorul responsabil de jurnal pot desemna un redactor al Editurii LUMEN în vederea efectuării acelei etape editoriale.


SCOPUL EDITURII LUMEN


Scopul Editurii LUMEN îl constituie promovarea excelenței în domeniul științific și cultural, prin publicarea și promovarea rezultatelor științifice și a creațiilor culturale cu valoare deosebită în domeniile: umaniste, sociale, a creațiilor culturale, cu precădere a culturii scrise, precum și în alte domenii științifice, tehnice etc. Editura LUMEN sprijină în mod activ tinerii cercetători, acordând un loc important debutanților.


OBIECIVELE EDITURII LUMEN


Obiectivele Editurii LUMEN sunt:
1. Publicarea și promovarea rezultatelor obtinuțe in cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN și în alte Programe ale Asociației LUMEN;
2. Publicarea unor lucrări reprezentative în domeniile:
– științifice, cu precădere în științele sociale, fară a exclude celelalte domenii ale științei și tehnologiei;
– umaniste: literatură și artă etc.
3.  Asigurarea calității la standarde de excelență, atât pentru conținut, cât și pentru formă;
4.  Promovarea colecțiilor, publicațiilor și volumelor, atât la nivel național, cât și internațional;
5.  Dezvoltarea unor nuclee de cercetători și creatori în jurul colecțiilor și publicațiilor Editurii LUMEN sau a publicațiilor partenere, în cadrul Grupului LUMEN Media;
6.  Dezvoltarea relațiilor internaționale ale Editurii LUMEN, inclusiv prin dezvoltarea de filiale, puncte de lucru și reprezentanțe în țară și străinătate;
7.  Editura își propune ca în orizontul următorilor 10 ani să se claseze între primele 3 edituri științifice din țară în ceea ce privește calitatea științifică și vizibilitatea editurii, și între primele 200 din întreaga lume. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Editura LUMEN va dezvolta și intări relațiile cu universitățile și instituțiile de cercetare din țară și străinătate, dezvoltând o rețea de parteneriate în domeniul promovării excelenței editoriale. Se va implica în publicarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor, în special în domeniul social și umanist. Va atrage, atât în colectivul de referenți, în echipele redacționale ale publicațiilor, cât și în calitate de autori care publică constant la Editura LUMEN, cât mai multe personalități din țară și străinătate, acordându-se o atenție deosebită tinerilor valoroși, inclusiv celor aflați la debut.
8.  Editura LUMEN va depune eforturi constante pentru crearea unui nucleu de autori de valoare, care să publice constant în cadrul programelor de carte ale Editurii LUMEN si a jurnalelor sale.
9.  Prezența de carte publicată la Editura LUMEN în toate bibliotecile central universitare și în toate bibliotecile județene;
10. Prezența de carte și publicații ale Editurii LUMEN în bibliotecile principalelor universități din Uniunea Europeană și din Statele Unite ale Americii, prin extinderea rețelei deja existente;
11. Existența cărților si a publicațiilor LUMEN în cel puțin 70% din bibliotecile universităților din țară, prin extinderea rețelei deja existente;
12. Expedierea cataloagelor informaționale către toate bibliotecile central universitare și județene și tuturor librăriilor cu care Editura LUMEN are contract, prin extinderea rețelei deja existente;
13. Prezența cărților Editurii LUMEN la difuzare pe Amazon.com, astfel cum deja ne-am obișnuit cititorii;
14. Încheierea unor parteneriate cu difuzori particulari sau rețele de difuzare din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și restul lumii, prin extinderea rețelei deja existente;
15. Încurajarea publicării de carte în limbi străine;
16. Trecerea treptată a tuturor publicațiilor seriale de factura științifică a Editurii LUMEN către limba de publicare engleză (în prezent, 90% dintre publicațiile seriale ale Editurii LUMEN sunt în limba engleză);
17. Încurajarea publicațiilor colective și a proceedingurilor, cel puțin parțial, într-o limbă straină, de preferință engleza;
18. Apariția unor ediții bilingve a cărților publicate;
19. Publicarea pe internet a unor abstracte a tuturor volumelor și distribuția acestora în limba română și engleză;
20. Dezvoltarea sistemelor open sources pentru toate publicațiile seriale ale Editurii LUMEN (în prezent, toate jurnalele Editurii LUMEN sunt publicate în sistem open access, precum și volumele de proceedings);
21. Dezvoltarea rețelei de publicații seriale și periodice cu caracter științific și cultural și indexarea acestora în baze de date internaționale (în prezent Editura LUMEN publică 17 jurnale științifice, din care 2 indexate ISI Clarivate Analytics și restul indexate de cel puțin 3 baze de date internaționale);
22. În orizontul următorilor 3 ani, cel puțin alte 3 publicații ale Editurii LUMEN vor fi cotate ISI Clarivate Analytics;
23. Se vor aloca atenție și resurse deosebite dezvoltării și promovării publicațiilor științifice seriale, după modelul Postmodern Openings și a Revistei Românești pentru Educație Multidimensională, deja indexate ISI Clarivate Analytics.