Model of Psychological Readiness of a Coach to Make Decisions in Extreme Situations of Professional Activity

Authors

  • Oksana Khurtenko Vinnytsia Мykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Svitlana Liebiedieva National university of civil defence of Ukraine
  • Lina Perelygina National university of civil defence of Ukraine
  • Oleksandr Morhunov Kharkiv National University of Internal Affairs
  • Vasyl Ovcharuk Vinnytsia National Technical University
  • Eduard Mykhliuk National university of civil defence of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/317

Keywords:

coach readiness model, inflated self-esteem, motivation of the coach activity, professional training, young specialists, management of subordinates.

Abstract

Inflated self-esteem provokes goal setting higher than the real possibilities, neglect of the necessary information, reduction of the probability of failure, minimization of efforts to achieve the goal, "relaxing" effect of success and a strong emotional experience of failure; the need to maintain the level of self-esteem leads to a protective ignoring of failures, the explanation of their external causes, which weakens the incentive to overcome them. Sharply inflated self-esteem can create at a certain stage of activity a zone of constant failures, reduced professional motivation. The consequence of low self-esteem is passivity, fear of responsibility, tendency to set too easy tasks, underestimation of the subjective probability of success, which disrupts the impact of failures. Obviously, the inadequacy of self-esteem becomes an obstacle to professional adaptation. As evidenced by our observations, it is characteristic that coaches who do not have a sufficient level of competence in the management of subordinates, have an inflated self-esteem. But also adequate high self-esteem, which is spontaneously formed in the process of professional training, can become a disorganizing factor, if it is not critically transferred from educational to professional activities. In this case, entering a professional activity, which is already characterized by a decrease in the stability of self-esteem, is complicated by its strong fluctuations. In addition, we found that there is no significant correlation between learning success and success in starting a professional activity. High self-esteem of a young specialist is often an obstacle to his acceptance into the team. The creative adaptive component, which prevails over the conformal one, is an interference at this stage.

References

Abulkhanova-Slavska, K. O. (1981). Razvitiye lichnosti v protsesse zhiznedeyatel'nosti. Psikhologiya formirovaniya i razvitiya lichnosti [ Personal development in the process of life. Psychology of personality formation and development]. Antsyferova.

Ananiev, B. G. (1980). Izbrannyye psikhologicheskiye trudy (Vol. 1)[ Selected psychological works]. Pedagogy.

Aseev, V. G. (1976) Motivatsiya povedeniya i formirovaniye lichnosti.[ Behavior motivation and personality formation]. Mysl.

Bagas, O. P. (2000). Pidvyshchennya psykhofizychnoyi hotovnosti kursantiv do maybutnʹoyi sluzhbovoyi diyalʹnosti v Prykordonnykh viysʹkakh Ukrayiny [ Increasing the psychophysical readiness of cadets for future service in the State Border Guard of Ukraine] (Publication No. 20.02.02) [Doctoral Dissertation, National Academy of the State Border Guard of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky]. Khmelnytsky.

Balashov, V. A. (1996). Formirovaniye professional'nykh kachestv u slushateley-pogranichnikov v protsesse professional'nogo obucheniya: [Formation of professional qualities among students-border guards in the process of vocational training] (Publication No. 01.20.06) [Doctoral Dissertation, Pedagogical Sciences]. Khmelnitsky.

Barabanshchikov, A. V., Glotochkin, A. D., Fedenko, N. F., & Shelyag, V. V. (1967). Psikhologiya voinskogo kollektiva.[ Psychology of a military collective]. Voenizdat.

Bezliudnyi, O., Kravchenko, O., Maksymchuk, B., Mishchenko, M., & Maksymchuk, I. (2019). Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators. Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 230, 1585. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.03230

Bozhovic, L. I. (1972). Problema razvitiya motivatsionnoy sfery rebenka. Izucheniye motivatsii povedeniya detey i podrostkov [ The problem of the development of the child's motivational sphere. Studying the motivation of the behavior of children and adolescents]. Prosveshcheniye.

Budnyk, S. M. (2004). Tvorchi aspekty v upravlinsʹkiy diyalʹnosti ofitsera [Creative aspects in the management of the officer]. Collection of scientific works, 31(2), 55-57. Publishing House of the National Academy of the State Border Guard of Ukraine.

Chamata, P. R. (1960). Psikhologicheskaya gotovnost' detey k trudu i osnovnyye puti yeye formirovaniya. [ Psychological readiness of children for work and the main ways of its formation]. Soviet pedagogy.

Derkach, A. A. Isayev, A.A., (1981). Pedagogicheskoye masterstvo trenera [Pedagogical skills of a coach]. Physical culture and sport.

Dyachenko, M. I., & Kandybovich, L. A. (1976). Psikhologicheskiye problemy gotovnosti k deyatel'nosti.[ Psychological problems of readiness for activity]. Publishing house of the Belarusian State University.

Florea, D., & Ungureanu, C. (2012). The competition policy in the European Union. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, 3, 111-116. https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2012-03/16_DUMITRITA%20FLOAREA%20(Ionescu)%20111-116.pdf

Freud, S. (1933). New Introductory Lectures on Psycho-Analysis. N. Y.

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 345-361. https://doi.org/10.18662/rrem/195

Guilford, J. P. (1946). General Psychology. N. Y. P.

Ivannikov, V. A. (1991). Psikhologicheskiye mekhanizmy volevoy regulyatsii [ Psychological mechanisms of volitional regulation]. Moscow State University.

Kandybovych, S. L. (2000). Psikhologo-akmeologicheskiye osnovy upravlencheskoy deyatel'nosti komandira voysk radiatsionnoy, khimicheskoy i biologicheskoy zashchity [ Psychological and acmeological bases of administrative activity of the commander of the troops of radiation, chemical and biological protection] (Publication No. 19.00.13) [ Doctoral Dissertation, Psychological Sciences]. Moscow.

Karamushka, L. M. (2000). Psykholohiya upravlinnya zakladamy serednʹoyi osvity [Psychology of management of secondary education institutions] [ Monograph]. Nika-Center.

Korneva, L. N. (1989). Samootsenka kak mekhanizm regulyatsii professional'noy deyatel'nosti [Self-assessment as a mechanism for regulating professional activity]. Bulletin of the Leningrad University, 6(4), 27, 12-16.

Kostyuk, G. S. (1989). Navchalʹno-vykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti [Educational process and mental development of personality]. In L.M. Prokolienko (Ed.), Radyanska shkola (pp. 608).

Kovalev, V. I. (1978). Psikhologicheskiye osnovy formirovaniya boyevoy aktivnosti u sovetskikh voinov [Psychological foundations of the formation of combat activity in Soviet soldiers] [ Doctoral Disseratation, Candidate of Psychological Sciences]. Moscow.

Kuzmina, N. V. (1961). Formirovaniye pedagogicheskikh sposobnostey [Formation of pedagogical abilities]. Publishing house of Leningrad State University.

Leontiev, A. N. (1971). Potrebnosti, motivy i emotsii [Needs, motives and emotions]. Moscow State University.

Levitov, N. D. (1963). Psikhologiya truda [Labor Psychology]. Uchpedgiz, State educational pedagogical publishing house.

Lomov, B. F. (1979). Izucheniye cheloveka na osnove sistemnogo podkhoda. Chelovek v sisteme nauk [The study of man on the basis of a systematic approach. Man in the system of sciences]. Nauka.

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O. … Maksymchuk, I. (2019). Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja [Proceedings of the Institute for Pedagogical Research], 51(1), 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M

Merlin, V. S. (1971). Lektsii po psikhologii motivov cheloveka [Lectures on the psychology of human motives]. Perm State Pedagogical Institute.

Neimer, Yu.L. (Ed.), (2003). Psikhologicheskiy slovar [Psychological Dictionary]. Fenix.

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240-255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of Foreign Language Education in Foreign Countries and Ways of Applying Foreign Experience in Pedagogical Universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Orban-Lembryk, L. E. (2001). Psykholohiya upravlinnya [Psychology of management]. Play.

Osnovy zahalʹnoyi psykholohiyi. (1998). [Fundamentals of General Psychology]. In S.D. Maksymenko (Ed.), Osnovy zahalʹnoyi psykholohiyi (pp. 256). NPU Perspektiva.

Petrovskiy, A. V., & Yaroshevskiy, M. G. (Eds.), (1990). Psikhologicheskiy slovar [Psychological Dictionary]. Moscow.

Platonov, K. K. (1986). Struktura i razvitiye lichnosti [Structure and personality development]. Nauka.

Podolsky, A. I. (Ed.). (1991). Psikhologiya podgotovki spetsialistov dlya sovremennogo proizvodstva [Psychology of training specialists for modern production]. Publishing house of Moscow State University.

Puni, A. C. (1969). Psikhologicheskaya podgotovka k sorevnovaniyu v sporte [Psychological preparation for competition in sports]. Physical culture and sport.

Rodionov, A. V. (2004). Psikhologiya fizicheskogo vospitaniya i sporta [Psychology of physical education and sport]. Academic Project “Mir” Foundation.

Rubinstein, S. L. (1976). Problemy obshchey psikhologii [Problems of general psychology]. Pedagogy.

Rybalka, V. V. (1996). Psykholohiya rozvytku tvorchoyi osobystosti [Psychology of creative personality development]. IZMN.

Samarin, Yu. A. (1969). Psikhologiya studencheskogo vozrasta i stanovleniye spetsialista [Psychology of student age and the formation of a specialist]. Bulletin of the higher school, 8, 16–21.

Semenov, I. N., & Stepanov, S. Yu. (1979). Produktivnost' lichnostnogo komponenta myshleniya pri diskursivnom reshenii zadach [The productivity of the personal component of thinking in discursive problem solving]. Questions of psychology, 6, 109-114.

Shadrikov, V. D. (1994). Deyatel'nost' i sposobnosti [Activity and abilities]. Publishing house corporation "Logos".

Shavir, P. L. (1981). Psikhologiya professional'nogo samoopredeleniya v ranney yunosti [Psychology of professional self-determination in early youth]. Pedagogy.

Shchotka, O. P. (2003). Formuvannya psykholohichnoyi hotovnosti studentiv pedahohichnykh universytetiv do profesiyno-upravlinsʹkoho samovyznachennya [Formation of psychological readiness of students of pedagogical universities to professional and administrative self-determination] (Publication: 19.00.07) [Doctoral Dissertation, Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk of the Academy of Pedagogical Sciences]. Ukraine.

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Shorokhova, E. V. (1982). Tendentsii issledovaniya lichnosti v sovetskoy psikhologii. Problemy psikhologii lichnosti [Trends in personality research in Soviet psychology. Problems of personality psychology]. Nauka.

Skorikov, V. B. (1991). Psikhologicheskaya gotovnost' rabotnika k rukovodstvu nauchno-proizvodstvennym kollektivom [Psychological readiness of an employee to manage a research and production team] (Publication No. 19.00.05) [Doctoral Dissertation, Psychological Sciences]. State Academy of Management named after V.S. Ordzhonikidze.

Sosnovsky, B. A. (1992). Motivatsionno-smyslovyye obrazovaniya v psikhologicheskoy strukture lichnosti [Motivational and semantic formations in the psychological structure of the personality]. (Publication No. 19.00.01) [Doctoral Dissertation, Psychological Sciences]. Moscow State University.

Timchenko, A.V. (1995). Problema psikhologicheskoy gotovnosti voyennogo spetsialista k ekstrennomu deystviyu v sostoyanii emotsional'nogo stressa [The problem of psychological readiness of a military specialist for emergency action in a state of emotional stress]. (Publication No. 19.00.01) [Doctoral Dissertation, Candidate of Psychological Sciences]. Kharkov University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Tuzov, A. P. (1982). Motivatsiya protivopravnogo povedeniya nesovershennoletnikh [Motivation of unlawful behavior of minors]. Vishcha.

Voitonis, N. Yu. (1972). Problema motivov povedeniya i yeye izucheniye [The problem of motives of behavior and its study]. Psychology, 2(2), 47–52.

Volyanyuk, N. Yu. (2006). Psykholohiya profesiynoho stanovlennya trenera [Psychology of professional development of a coach]. Volyn regional printing house.

Zaluchenova, E. A. (1992). Samootsenka v deyatel'nosti studentov [Self-assessment in the activities of students]. Mysl.

Downloads

Published

2022-03-23

How to Cite

Khurtenko, O., Liebiedieva, S., Perelygina, L., Morhunov, O., Ovcharuk, V., & Mykhliuk, E. (2022). Model of Psychological Readiness of a Coach to Make Decisions in Extreme Situations of Professional Activity. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1Sup1), 247-266. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/317

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now