Determinants of Professional Orientation of Future Psychologists on Correctional Support of Children with Psychophysical Disorders

Authors

  • Hanna Afuzova National Pedagogical Dragomanov University
  • Zoya Ogorodniychuk National Pedagogical Dragomanov University
  • Vitaliy Pavelkiv Rivne State University of the Humanities
  • Olena Mamicheva State Higher Educational Institution «Donbas State Teacher’s Training University»
  • Olesia Prokofieva Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University
  • Kseniia Androsovych Institute of Gifted Child of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/312

Keywords:

Components of orientation, training program, special psychologist, humanistic approach, professional interest, empathy, professional identity

Abstract

This article is devoted to highlighting theoretical and methodological foundations of the study of professional orientation of future special psychologists on correctional support of children with mental and physical disorders. On the basis of the structural components of professional orientation of special psychologists developed by us, the main determinants of professional orientation of future specialists on correctional support of children with psychophysical developmental disorders were determined, specifically: in the study of the motivational-target component of professional orientation of the future specialists in the field of special psychology, we focused on the study of the dominant motives for choosing a profession; on formation of a humanistic orientation; on the meaningful life orientations of the individual; exploring the emotional and gnostic component of the professional orientation of future psychologists for correctional support of children with mental and physical disorders, represented by sensory and informational structures, we paid attention to formation and objectivity of understanding future professional activities, its requirements for the personality of a specialist; on the attitude to the future profession and to the process of mastering it; identification with the subjects of future professional activity; to the level of development of empathy, altruism, attraction and congruence; the regulatory component of the professional orientation of future special psychologists on correctional support of children with psychophysical disorders was studied taking into account the level of maturity of professional self-esteem and professional prognosis.

References

Aminov, N. A., Molokanov, M. V. (1992). O komponentah spetsialnyih sposobnostey buduschih shkolnyih psihologov [About the components of the special abilities of future school psychologists]. Psihologicheskiy zhurnal [Psychological journal], 13(5), 104-110.

Arkes, H. R., & Garske, J. P. (1982). Psychological theories of motivation. Monterey. Brooks Cole Publishing Company.

Asmolov, A. G. (1983). O predmete psihologii lichnosti [On the subject of personality psychology]. Voprosyi psihologii [Psychology issues], 3, 119-125. https://asmolovpsy.ru/ru/publications/4

Azbel, A. A. (2004). Osobennosty formyrovanyya statusov professyonalnoy ydentychnosty [Features of the formation of the status of professional identity]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Saint Petersburg.

Boyko, V. V. (1996). Energiya emotsiy v obschenii: vzglyad na sebya i drugih [The energy of emotions in communication: a look at yourself and others]. Moscow.

Danylova, T. N. (2004). Formuvannia humanistychnoi spriamovanosti osobystosti maibutnoho praktychnoho psykholoha [Formation of the humanistic orientation of the personality of the future practical psychologist]. Kyiv

Fedorishin, B. A. (1988). Sistema profinformatsionnoy rabotyi so starsheklassnikami [System of professional informational work with high school students]. Radyanska shkola.

Gladkaya, I. V. (2006). Diagnosticheskie metodiki predprofilnoy podgotovki: uchebno-metodicheskoe posobie dlya uchiteley [Diagnostic methods of pre-profile training: a teaching aid for teachers]. Publishing house KARO.

Gosudarstvennyiy obrazovatelnyiy standart vyisshego professionalnogo obrazovaniya: 022700 “Klinicheskaya psihologiya” (kvalifikatsiya psiholog, klinicheskiy psiholog, prepodavatel psihologii) [State educational standard of higher professional education: 022700 “Clinical Psychology” (qualification psychologist, clinical psychologist, teacher of psychology)]. (2000). Ministry of Education of the Russian Federation.

Gosudarstvennyiy obrazovatelnyiy standart vyisshego professionalnogo obrazovaniya: 031900 “Spetsialnaya psihologiya” (kvalifikatsiya –spetsialnyiy psiholog) [State educational standard of higher professional education: 031900 “Special psychology” (qualification – special psychologist)]. Ministry of Education of the Russian Federation.

Gubaidullina, A. G. (2000). Didakticheskie usloviya formirovaniya professionalnoy napravlennosti lichnosti studentov–bilingvov [Didactic conditions for the formation of the professional orientation of the personality of bilingual students]. (Candidate’s thesis). Kazan State University. https://www.dissercat.com/content/didakticheskie-usloviya-formirovaniya-professionalnoi-napravlennosti-lichnosti-studentov-bil

Huidu, A. (2020). Education for practicing medicine as a vocation and it’s advantages in crisis situations. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(2Sup1), 152-161. https://doi.org/10.18662/rrem/12.2Sup1/301

Isaeva, N. I., Chebotarev, S. S. (2001). K voprosu o kriteriyah professionalnogo rosta lichnosti psihologa [On the question of the criteria for professional growth of the personality of a psychologist]. In E. N. Shiyanova, I. B. Kotova, S.V. Nedbaeva (Eds.), Lichnost ХХІ veka: teoriya i praktika [Personality of the XXI century: theory and practice] (pp. 398-409). Armavir.

Klimov, E. A. (2010). Psihologiya professionalnogo samoopredeleniya [Psychology of professional self-determination]. Publishing Center “Academia”.

Krotenko, V. I. (2001). Psihologicheskie osobennosti empatii podrostkov [Psychological features of adolescent empathy]. (Candidate’s thesis). National Pedagogical Dragomanov University.

Lyubimova, G. Yu. (2002). Predstavleniya psihologov-starshekursnikov o svoey buduschey professionalnoy deyatelnosti [Undergraduate psychologists’ ideas about their future professional activities]. Moscow State University Bulletin, 2, 64-73.

Markova, A.K. (1996). Psihologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Prosveschenie.

Meshcheryakova, B.G., Zinchenko V.P. (2007). Sovremennyiy psihologicheskiy slovar [Modern psychological dictionary]. Praym-Evroznak. https://www.twirpx.com/file/80729/

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240-255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Nerubasska, A., Palshkov, K., & Maksymchuk, B. (2020). A Systemic Philosophical Analysis of the Contemporary Society and the Human: New Potential. Postmodern Openings, 11(4), 275-292. https://doi.org/10.18662/po/11.4/235

Obnosov, V.N. (1998). Predstavlenie o professii kak faktor professionalnogo samoopredeleniya uchaschihsya PTU [The concept of the profession as a factor of professional self-determination of vocational school students]. Moscow.

Orlov, A.B. (1981). Sklonnost i professiya [Addiction and profession]. Znanie.

Panok, V. H. (Ed.) (2016). Psykholohichna sluzhba [Psychological service]. Nika-Tsentr.

Raigorodsky, D. Ya. (2002). Praktichskaya psihodiagnostika. Metodiki i testyi [Practical psychodiagnostics. Techniques and tests]. Publishing House “Bahrakh-M”.

Regush, L. A. (1997). Psihologiya prognozirovaniya: sposobnost, ee razvitie i diagnostika [Psychology of forecasting: ability, its development and diagnosis]. Vyshha shkola.

Saraeva, E. V. (2003). Psihologicheskie osobennosti professionalnogo samoprognozirovaniya lichnosti buduschego pedagoga [Psychological features of professional self-prediction of the personality of a future teacher]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kursk.

Semichenko, V. A., Galus, A. M. (2003). Psihologiya napravlennosti: uchebno-metodicheskoe posobie [Psychology of orientation: teaching aid]. Khmelnitsky.

Shadrikov, V. D. (1982). Problemyi sistemogeneza professionalnoy deyatelnosti [Problems of the system genesis of professional activity]. Nauka.

Shavir, P. A. (1981). Psihologiya professionalnogo samoopredeleniya v ranney yunosti [Psychology of professional self-determination in early adolescence]. Pedagogika.

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., Maksymchuk, B. (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Slyusareva, E. S. (2007). Preodolenie barerov v protsesse formirovaniya gotovnosti spetsialnyih psihologov k psihokorrektsionnoy rabote s detmi [Overcoming barriers in the process of forming the readiness of special psychologists for psychocorrectional work with children]. (Extended abstract of candidate’s thesis). https://www.dissercat.com/content/preodolenie-barerov-v-protsesse-formirovaniya-gotovnosti-spetsialnykh-psikhologov-k-psikhoko

Yaroshenko, V. V. (1983). Shkola i professionalnoe samoopredelenie uchaschihsya [School and professional self-determination of students]. Radyanska shkola.

Zabrodin, Yu. M., Sosnovsky, B. A. (1989). Motivatsionno-smyislovyie svyazi v strukture napravlennosti cheloveka [Motivational and semantic connections in the structure of a person’s orientation]. Voprosyi psihologii [Psychology issues], 6, 100-108. http://voppsy.ru/issues/1989/896/896100.htm

Zeer, E. F. (2003). Psihologiya professiy: dlya studentov vuzov [Psychology of professions: for university students]. Akademicheskiy Proekt, Ekaterinburg: Delovaya kniga [Academic Project, Ekaterinburg: Business Book].

Downloads

Published

2022-03-23

How to Cite

Afuzova, H., Ogorodniychuk, Z., Pavelkiv, V., Mamicheva, O., Prokofieva, O., & Androsovych, K. (2022). Determinants of Professional Orientation of Future Psychologists on Correctional Support of Children with Psychophysical Disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1Sup1), 188-206. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/312

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now