Prerequisites for Formation of Sexual Perversions in Modern Youth: Research Results

Authors

  • Anna Shydelko Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine
  • Tetiana Holovach Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine,
  • Natalia Bamburak Lviv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Lviv, Ukraine
  • Halyna Barshatska National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Zaporizhzhia, Ukraine
  • Serhii Shcherbyna National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Zaporizhzhia, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/14.1/405

Keywords:

sexual perversions, sexual themes, sexual pleasure, norm, pathology, type, form

Abstract

The article presents the theoretical and empirical study of the prerequisites for the formation of sexual perversions in modern youth, carried out by the scientific and pedagogical staff of Lviv State University of Internal Affairs (Ukraine), working in the field of social and behavioral sciences. The research was conducted using the following methods: «O. Potemkina's sexual profile assessment method», «Methodology for determining the tendency to deviant behavior according to M. Horska» and a Questionnaire for the existence of deviant sexual experience. The study involved 46 young respondents aged 19 to 30. The men presented a sample of 43.5%, and the women estimated 56.5%. The study was led in March-May 2022.

The analysis of certain scientific research in the field of psychology on sexual perversions of the personality was performed, and the concepts and types of sexual perversions were disclosed. In particular, the main concepts of the study were described: autoeroticism; homosexuality; pedophilia; gerontophilia; necrophilia; zoophilia, bisexuality, exhibitionism, frotteurism, scopophilia, fetishism, coprophilia, transvestism, sadism, masochism, necrophilia, ephebophilia, porn, and porn addiction, etc.

Author Biographies

Anna Shydelko, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

Associate Professor at the Department of Social and Behavioral, Humanities, and Economic Security. Institute of Management, Psychology and Security. Lviv State University of Internal Affairs. Lviv, Ukraine

Tetiana Holovach, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine,

Ph. D. in Philology, Associate Professor, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine,

Natalia Bamburak , Lviv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Lviv, Ukraine

Ph. D. in Psychology, Associate Professor, Lviv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Lviv, Ukraine

Halyna Barshatska, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Zaporizhzhia, Ukraine

Ph. D in Sociological Sciences, Associate Professor, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Zaporizhzhia, Ukraine

Serhii Shcherbyna , National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Zaporizhzhia, Ukraine

Ph. D in Sociological Sciences, Associate Professor, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Zaporizhzhia, Ukraine

References

Augustyn, Yu. (1999). Seksualʹna intehratsiya: Putivnyk dlya piznannya i formuvannya vlasnoyi seksualʹnosti [Sexual integration: A guide to learning and forming one's own sexuality]. Svichado.

Chasseguet-Smirgel, J. (1996). Creativity and Perversion. Free Association Books.

Chernyavska, T., Yermakova, A., Kokorina, Y., Kolot, S., & Kremenchutska, M. (2022). Sexual Satisfaction as a Factor of Psychological Well-Being. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1), 292-307. https://doi.org/10.18662/brain/13.1/285

Chuprykov, A. P., & Tsupryk, B. M. (2011). Normalʹna ta kryminalʹna seksolohiya [Normal and criminal sexology]. Personal.

Didenko, S. V., & Kozlova, O. S. (2009). Seksualʹni deviatsiyi. Psykholohiya seksualʹnosti [Sexual deviations. Psychology of sexuality]. Akademiya.

Downing, L. (2010). John Money's ‘Normophilia’: diagnosing sexual normality in late-twentieth-century Anglo-American sexology. Psychology & Sexuality, 1(3),275-287. https://doi.org/10.1080/19419899.2010.494904

Freud, Z. (1992). «Rebenka b'yut»: k voprosu o proiskhozhdenii seksual'nykh izvrashcheniy [«Children are beaten»: on the question of the origin of sexual perversions]. Knigosite. http://knigosite.org/library/read/6934

Freud, Z. (2008). Try narysy z teoriyi seksualʹnosti [Three essays on the theory of sexuality]. Psykholohiya i suspilʹstvo, 4, 45-91.

Horska M. (1994). Metodyka vyznachennya skhylʹnosti do deviantnoyi povedinky [Methodology for determining the tendency to deviant behavior]. Vseosvita. https://vseosvita.ua/library/metodika-viznacenna-shilnosti-do-deviantnoi-povedinki-m-gorska-282598.html

Imelynskyy, K. (1986). Seksolohiya i seksopatolohiya [Sexology and sexopathology]. Medytsyna.

Kleyberg, Yu. A. (2001). Psikhologiya deviantnogo povedeniya [Psychology of deviant behavior]. TTS Sfera, pri uchastii «YURAYT-M».

Koen, S. (2004). Sadomazokhisticheskoye vozbuzhdeniye: rasstroystvo kharaktera i perversiya [Sadomasochistic arousal: character disorder and perversion]. Zhurnal prakticheskoy psikhologii i psikhoanaliza, 4. http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20040402

Kon, I.S. (1989). Vvedeniye v seksologiyu [Introduction to sexology]. Meditsina.

Kraft-Ebing, R. (2017). Prestupleniya lyubvi. Polovaya psikhopatiya [Crimes of love. Sexual psychopathy]. Algoritm.

Kravetsʹ, V. P. (2008). Stateva sotsializatsiya ditey i pidlitkiv: zakonomirnosti ta genderni osoblyvosti [Gender socialization of children and adolescents: patterns and gender features]. TNPU.

Kryshtalʹ, V., Kryshtalʹ, Ye., & Kryshtalʹ, T. (2008). Seksolohiya [Sexology]. Navchalʹnyy posibnyk.

Kryshtalʹ, Ye. V., & Vornyk, B. M. (2014). Seksopatolohiya [Sexopathology]. Medytsyna.

Masters, U., Dzhonson, V., & Kolodni, R. (1998). Osnovy seksologii [Basics of sexology]. Mir.

McDougall, J. (1972). Primal scene and sexual perversion. The International Journal of Psychoanalysis, 53(Pt3), 371-384.

Miletski, H. (2000). Bestiality and Zoophilia: An Exploratory Study. Giornale scandinavo di sessuologia. Volo, 3(4), 149-150.

Mints, M. O. (2009). Sotsiolohiya deviantnoyi povedinky [Sociology of deviant behavior]. Vyd-vo CHDU im. Petra Mohyly.

Mohnke, S., Müller, S., Amelung, T., Krüger, T. H., Ponseti, J., Schiffer, B., Walter, M., Beier, K. M., & Walter, H. (2014). Brain alterations in pedophilia: A critical review. Progress in Neurobiology, 122, 1-23.

Moser, C. (2001). Paraphilia: A critique of a confused concept. In P. J. Kleinplatz (Ed.), New directions in sex therapy: Innovations and alternatives (pp. 91-108). Taylor & Francis.

Moser, C., & Kleinplatz, P. J. (2020). Conceptualization, History, and Future of the Paraphilias. Annual review of clinical psychology, 16, 379-399. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095548

Potemkina, O. F. (1993). Psikhologiya seksual'nosti: istoriya i metody issledovaniya [ Psychology of sexuality: history and research methods]. Institut psikhologii RAN.

Sarychev, Ya. V., Ustenko, R. L., & Sonnyk, Ye. H. (2018). Seksualʹni deviatsiyi. Sudova seksolohiya (dlya studentiv vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladiv) [Sexual deviations. Forensic sexology (for university students)]. Poltava.

Seredin, A. (2016). Pro psykhoanaliz Zhaka Lakana i perversiyi [On the psychoanalysis of Jacques Lacan and perversion]. SYG. https://syg.ma/@askeart/o-psikhoanalizie-zhaka-lakana-i-pierviersii

Shydelko, A. V. (2011). Prostytutsiya nepovnolitnikh yak krayniy proyav statevoyi demoralizatsiyi [Prostitution of minors as an extreme manifestation sexual demoralization]. Sotsialʹni tekhnolohiyi. Aktualʹni problemy teoriyi ta praktyky: mizhnarodnyy mizhvuzivsʹkyy zbirnyk naukovykh pratsʹ. Zaporizhzhya, 50, 434-441. https://lib.iitta.gov.ua/6114/

Shydelko, A. V., & Shypka, H. M. (2022). Ponyattya ta vydy seksualʹnykh perversity. [Concepts and types of sexual perversions]. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference (pp. 622-630). CPN Publishing Group. https://sciconf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-1-3.06.22.pdf

Shydelko, A. V., & Shypka, H. M. (2022). Seksualʹni perversiyi osobystosti: naukovi rozvidky vchenykh u haluzi psykholohiyi [Sexual perversions of personality: scientific investigations of scientists in the field of psychology]. Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference (pp. 471-477). SSPG Publish. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-29-31.05.22.pdf

Williams, C., & Weinberg, M. (2004) Zoophilia in Men: A Study of Sexual Interest in Animals. Archives of Sexual Behavior 32(6), 523-535. https://doi.org/10.1023/A:1026085410617

Yakeley, J. (2018). Psychoanalytic perspectives on paraphilias and perversions. European Journal of Psychotherapy and Counselling, 164-183. https://doi.org/10.1080/13642537.2018.1459768

Downloads

Published

2023-03-09

How to Cite

Shydelko, A., Holovach, T. ., Bamburak , N. ., Barshatska, H. ., & Shcherbyna , S. . (2023). Prerequisites for Formation of Sexual Perversions in Modern Youth: Research Results. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(1), 30-58. https://doi.org/10.18662/brain/14.1/405

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now