Aspects Regarding Annual Leave and Weekly Rest-Basic Rights of Employees in Romania

Authors

  • Maria-Cristina Bălăneasa Lecturer Ph.D.“Ştefan cel Mare”University of Suceava, Romania, Faculty of Law and Administrative Sciences

DOI:

https://doi.org/10.18662/eljpa/9.2/188

Keywords:

annual leave, weekly rest, controls, contraventional sanctions

Abstract

This material proposes the description of some general aspects regarding the employees' right to vacation, but also regarding their weekly rest as the main forms of rest and aimed at restoring physical and intellectual strength. Employers have legal obligations in granting them and in case of non-compliance, the sanctioning force of the state intervenes through the control actions of the Labor Inspectorate. Data on the number of checks and sanctions applied are reproduced in the pages of this work in order to highlight the degree of compliance with labor legislation by employers.

References

Camera Deputaţilor (2003 d), Constituţia României, https://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339

Curtea Constituţională (2007), Decizia nr. 46 din 11 ianuarie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Monitorul Oficial, partea I, 117, 16 februarie, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79567;

Curtea Constituţională (2007), Decizia nr.224 din 13 martie 2007 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Monitorul Oficial, partea I, 272 din 24 aprilie 2007, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81369;

Curtea Constituţională (2011), Decizia nr. 1236din 22 septembrie, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Monitorul Oficial, partea I, 819, 21 noiembrie, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133058;

Enescu, A.L. (2012), Timpul de muncă şi de odihnă în dreptul naţional şi dreptul Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti ;

Guvernul României (1992 d), HG 250 din 8 mai 1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare, Monitorul Oficial, partea I, republicat, 118, 13 iunie 1995, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564;

Guvernul României (2002 d), HG 1578 din 18 decembrie 2002 privind condiţiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi invoiri platite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, Monitorul Oficial, partea I, republicat, 28, 20 ianuarie 2003, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41285;

Inspectia Muncii (2021), RAPORT ANUAL de activitate AL INSPECŢIEI MUNCII CONFORM CONVENŢIILOR O.I.M. NR. 81/1947 ŞI NR. 129/1969, p.67, https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/187655/Raport+de+activitate+al+Inspec%C8%9Biei+Muncii+pentru+anul+2021%2C+%C3%AEntocmit+%C3%AEn+baza+Conven%C8%9Biilor+81+%C8%99i+129+ale+Organiza%C8%9Biei+Interna%C8%9Bionale+a+Muncii.pdf/f3554a60-772e-4eca-a80d-c5ef5e80819a [accesat 17.01.2023];

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava (2020), RAPORT DE ACTIVITATE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019, http://www.itmsuceava.ro/itmsv/index.php?page=statistici#2;

Parlamentul European, Consiliul European (2003), Directiva 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 299/9, http://data.europa.eu/eli/dir/2003/88/oj

Romanian Parliament. (2003 d), Romanian Parliament. (2003 d), Legea nr. 53 din 24 ianuarie privind Codul muncii, Monitorul Oficial, partea I, republicat,72, 5 februarie 2003, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41625;

Romanian Parliament. (2011 d), Legea nr.62/2011 din 10 mai 2011 , republicată, privind dialogul social, Monitorul Oficial, partea I, republicat, 625, 31 august 2012, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128345;

Ţiclea, Al (2020), Codul muncii .Legislaţie conexă.Comentarii. Jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti ;

Downloads

Published

2022-12-20

How to Cite

Bălăneasa, M.-C. . (2022). Aspects Regarding Annual Leave and Weekly Rest-Basic Rights of Employees in Romania. European Journal of Law and Public Administration, 9(2), 115-124. https://doi.org/10.18662/eljpa/9.2/188

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now