HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE ORIGIN OF AUTONOMY IN THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION

Authors

  • Petronela SCUTARIU Assistant Ph.D, "Stefan cel Mare" University of Suceava

DOI:

https://doi.org/10.18662/eljpa.2014.0102.10

Keywords:

Local autonomy, local public administration, origin, Greek city, Italian state, Roman Dacia.

Abstract

A comprehensive approach regarding autonomy in the organization and functioning of local public administration requires investigating its genesis. From such a direction, in this article we intend to analyze from a historical perspective different ways of organization and functioning of local public administration in order to understand and to mark the beginning of autonomy. Research local administration emblematic models encountered on the scene of the Greek history, of the Italian one, but also for the Roman Dacia province reveals desire for autonomy manifested over time in various stages of development of society. Distant history gives us real evidence about the trend towards local autonomy of communities analyzed, they aimed at defending and strengthening it in the administration process.

Scutariu, P. (2014). HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE ORIGIN OF AUTONOMY IN THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION. European Journal of Law and Public Administration,Year2014, Issue 2, December, pp. 97-103. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/eljpa.2014.0102.10

References

Alexandru, I., Cărăuşan, M., Gorjan, I., Ivanoff, I. I., Manda, C. C., Nicu, A.-L., Rădulescu, C., Săraru, C.S. (2007). Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Bilouseac, I. (2013). Descentralizarea şi deconcentrarea în managementul serviciilor publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Bobocea, G. (1981). Dezvoltarea autonomiei locale în R.S. România, Editura Politică, Bucureşti.

Bejan, A. (1998). Dacia Felix. Istoria Daciei Romane, Editura Eurobit, Timişoara.

Călinoiu, C., Duculescu, V. (2003). Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Călinoiu, C., Duculescu, V., Duculescu, G. (2007). Drept constituţional comparat, Ediţia a IV-a, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti. Constitution of Italy Republic, http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf

Drăgan, J. C. (1986). Mileniul Imperial al Daciei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Drîmba, O. (1995). Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 4, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

Drîmba, O. (1984). Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 1, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Guţan, M. (2006). Istoria administraţiei publice româneşti, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti.

Ichim, C. (2012). Financial side analysis of local autonomy in Romania, Annals Economics Science Series,Vol. XVIII, Universitatea „Tibiscus” Timişoara, Editura Mirton, ISSN 1582-2080, pp. 911-917.

Iftimoaie, C., Vedinaş, V., Sandu, T.-G., Urziceanu, C. (2003). Administraţia publică locală în România în perspectiva integrării europene, Editura Economică, Bucureşti.

Ignătescu, C. (2013). Letter and spirit of the law – an interpretation based on principles of law, Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Lumen Publishing House, Londra, pp. 75-82.

Oprean, C., Santai, I., Iordan, N., Baltador, M., Moldovan, I., Tuluc, G. (2001). Administraţia publică, consilierul şi cetăţeanul, Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, Sibiu.

Scutariu, A. L. (2012). Aspects regarding the interconnection of regional science with regional development, The USV Annals of Economics and Public Administration, Volume 12, Issue 1(15), ISSN 2285-3332, ISSN-L 2285-3332, pp. 84-90.

Stancu, A. (2007). Product Quality Measurement versus Evaluation, The 12th International Conference The Knowledge Based Organization, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, 11th -14th June, Economics, Conference Proceedings IV, ISBN 978-973-7809-71-1, pp. 226-233. http://www.istorie-edu.ro/istoriee/Ist_universala/Grecia/gr_06pol.html

Downloads

Published

2014-08-28

How to Cite

SCUTARIU, P. (2014). HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE ORIGIN OF AUTONOMY IN THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION. European Journal of Law and Public Administration, 1(2), 97-103. https://doi.org/10.18662/eljpa.2014.0102.10

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now