Cureluşă, L. F. . (2022) “Education for Citizenship – A Step Towards Democracy”, Jurnalul de Studii Juridice, 17(1-2), pp. 148-156. doi: 10.18662/jls/17.1-2/105.