Micro-study on Telework Activity

Authors

  • Alunica MORARIU Associate Professor PhD, „Ștefan cel Mare” University of Suceava, Romania

DOI:

https://doi.org/10.18662/lumeneas/6.1/28

Keywords:

Work versus telework, technical progress, IT requirements, institutional framework, legislation

Abstract

This paper is a micro-study on telework activity, the author wanting to highlight certain aspects of this form by which today's employees can perform their own tasks that they perform in order to obtain salaries. Starting from the economic meaning of the concept of “work”, we come to the presentation of some advantages and disadvantages that appear, the institutional framework applicable to telework in Romania is adequately treated, resorting to some quantitative or qualitative approaches. The investigations also reveal, in addition to benefits for employees and employers, some risks regarding data protection and surveillance systems, difficulties arising from living in apartments with large family members, high and unforeseen costs, etc.

References

Bechir, M. (2020, December 13). Eurofound: Telemunca – revoluţia tăcută ce se desfăşoară în UE. Creştere spectaculoasă şi în România [Eurofound: Telework - the silent revolution taking place in the EU. Spectacular growth in Romania as well]. Cursdeguvernare. https://cursdeguvernare.ro/eurofound-telemunca-revolutia-tacuta-ce-se-desfasoara-in-ue-crestere-spectaculoasa-si-in-romania.html

Bostan, I. (1999). Recompensarea factorului muncă [Rewarding the labor factor]. Media Tech.

Bostan, I. (2006). Managementul recompensei [Reward management]. “Ştefan cel Mare” University Publishing House.

Burciu, A. (coord.). (2008). Introducere în management [Introduction to management]. Economică.

Ciel.ro. (n.d.). Soft gestionare industria alimentara [Food industry management software]. https://ciel.ro/soft-productie-alimentara/

Coşea, M. (2017). Manual de economie politică [Handbook of Political Economy – University Course]. https://www.academia.edu/30164487/Economie_Politica

Deacu, E. (2021, April 8). Câţi angajaţi din România lucrează oficial din telemuncă [How many employees in Romania officially work from telework]. Economedia.ro. https://economedia.ro/exclusiv-cati-angajati-din-romania-lucreaza-oficial-din-telemunca.html#.Ye8D1_tBxPa

Destepti.ro. (2020). Munca la distanţă, în timpul pandemiei COVID-19 – 7 metode pentru a fi eficienţi [Remote work during the COVID-19 pandemic - 7 methods to be effective]. https://destepti.ro/telemunca-munca-la-distanta-in-timpul-pandemiei-covid-19-7-metode-pentru-a-fi-eficienti.

DEX.online. (2016). Muncă [Labor]. In Explanatory Dictionary of the Romanian Language. https://dexonline.ro/definitie/munc%C4%83

Dima, L. M. (2020, December 28). Telemunca în sectorul public din România, o măsură excepţională care se impune a deveni regulă? [Is the tele-working in the Romanian public sector an exceptional measure which is required to become a rule?]. Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic), 4. https://lege5.ro/gratuit/gm4tonzzge3a/telemunca-in-sectorul-public-din-romania-o-masura-exceptionala-care-se-impune-a-deveni-regula-is-the-tele-working-in-the-romanian-public-sector-an-exceptional-measure-which-is-required-to-become-a-rul

Duca, M. V. (2021). Evoluţii ale conceptului de flexicuritate în materia telemuncii [Evolutions of the concept of flexicurity in the field of telework]. Revista Dreptul (Uniunea Juriştilor), 7. https://lege5.ro/Gratuit/ha2tembxgyzq/evolutii-ale-conceptului-de-flexicuritate-in-materia-telemuncii

European Commission. (2002.) Framework Agreement on Telework. https://www.worker-participation.eu/EU-Social-Dialogue/Interprofessional-ESD/Outcomes/Framework-agreements/Framework-agreement-on-telework-2002

IM. (2020). Ghidul privind desfăşurarea activităţii în regim de muncă la domiciliu/telemuncă/program individualizat de muncă, elaborat de Inspecţia Muncii [Guidance on work at home/telework/individualized work schedule, developed by the Labor Inspectorate].

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/201782/GHID+PRIVIND+MUNCA+LA+DOMICILIU+_I+TELE

MUNCA_Legislatie_OperareRevisal_Final3.pdf/9e271cd3-1fd7-43bd-ab37-03648dee1740

KMOUpgrade. (n.d.). Exact voor Productie[Exact for Production]. http://www.kmoupgrade.be/exact-online/productie/

Moldovan, B. (2020). Economie Politică [Political economy – University course]. Babes Bolyai University, Cluj-Napoca.

https://moodle.fspac.ubbcluj.ro/pluginfile.php/65351/course/overviewfiles/suport%20curs%20economie%20politica%20ID.pdf?forcedownload=1

Romanian Government. (2020, November 6). Ordonanţa de urgenţă nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă [Emergency Ordinance no. 192/2020 for the amendment and completion of Law no. 55/2020 on some measures to prevent and combat the effects of the COVID-19 pandemic, as well as to amend letter a) in art. 7 of Law no. 81/2018 on the regulation of telework activity]. Monitorul Oficial, 1042. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232731

Romanian Parliament. (2006, July 26). Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă [Law no. 319/2006 on safety and health at work]. Monitorul Oficial, 646. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772

Romanian Parliament. (2017). Expunere de motive la Proiectul Legii privind reglementarea activităţii de telemuncă [Draft Law on the Regulation of Telework]. http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16588

Romanian Parliament. (2018, April 2). Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă [Law no. 81/2018 on the regulation of telework activity]. Monitorul Oficial, 296. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/199418

Samek Lodovici, M. et al. (2021). The impact of teleworking and digital work on workers and society. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/662907/IPOL_ATA(2021)662907_EN.pdf

SeniorSoftware. (n.d.). Industria 4.0 - revolutia digitala in productie [Industry 4.0 - the digital revolution in production]. https://www.seniorsoftware.ro/industrializarea-4-0

Spanish to English Idioms. (n.d.). Vocabulary list of jobs in Spanish and English. http://spanishtoenglishidioms.blogspot.com/2017/03/vocabulary-list-of-jobs-in-spanish-and.html

STOLCAD. (2019). Trenduri: Informatizarea întreprinderii [Trends: Computerization of the enterprise]. https://www.stolcad.com/files/articles/informatizarea-intreprinderii.pdf

Technosam. (n.d.). Avantajele automatizarii procesului de productie [The advantages of automating the production process]. https://technosam.ro/avantajele-automatizarii-procesului-de-productie/

UCMS. (2020, August 13). Cum a evoluat telemunca? Istoric şi context [How has telework evolved? History and context]. https://truehr.ro/cum-a-evoluat-telemunca

UTJ. (2021). Manual de microeconomie [Microeconomics Handbook http://ec.utgjiu.ro/wp-content/uploads/2021/04/Microeconomie.pdf

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

MORARIU, A. (2021). Micro-study on Telework Activity. Logos Universality Mentality Education Novelty: Economics & Administrative Sciences, 6(1), 45-56. https://doi.org/10.18662/lumeneas/6.1/28

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now