Meditation and Hesychasm - a Transdisciplinary Approach

Authors

  • Adrian-Neculai Lăcătuș PhD Candidate, Ștefan cel Mare University from Suceava, Romania

DOI:

https://doi.org/10.18662/lumenphs/8.2/48

Keywords:

medidation, hesychasm, Divinity

Abstract

Throughout the historical ages, man has sought to approach the Divinity in various ways: through fasting, prayer, meditation, etc. The states of asceticism reached by the Holy Fathers have remained a testimony and persist over the centuries. Not only in Christianity have such states been obtained, but in almost all religious traditions.

Nowadays, man has not given up his relationship with God and certain practices are still perpetuated today, especially in the Holy Mount Athos. In this paper we will mainly address the hesychasm, but we will also draw a number of parallels with other religious doctrines in order to make a theoretical analysis of asceticism.

References

Andru, V. (2016). Isihasmul sau meșteșugul liniștirii. Editura Herald.

Andru, V. (2017). Terapia destinului. Editura Herald.

Aristotel, Metafizica, 1003 b 33–34.

Biblia, Epistola Întâia către Tesaloniceni a Apostolului Pavel, Capitolul 5, versetul 17.

Cojanu, D. (2019). Ipostaze ale simbolului în lumea tradițională. Lumen.

Dunca, P. (2016). Repere fenomenologice în isihasm. Buletin Științific, Fascicula Teologie, Seria A(XXV).

Eliade, M. (2011). Istoria credințelor și ideilor religioase, de la Gautama Buddha până la triumful creștinismului, volumul 2. Polirom.

Filocalia sau Culegere din scrierile sfinților părinți care arată cum se poate omul curăța, lumina și desăvârși, Traducere de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Volumul VII, București, 1977.

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii sau Culegere Din scrierile Sfinților Părinți care arată cu omul curăți, lumina și desăvârși, Editura institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Traducere Introducere și note de Pr. Prof. Dr Dumitru Stăniloae, Volumul IX, București, 1980.

Gavriluță, N. (1998). Mentalități și ritualuri magico-religioase. Studii și eseuri de sociologie a sacrului. Polirom.

Grigorie Palama, Fecioara Maria şi Petru Athonitul – prototipuri ale vieţii isihaste şi alte scrieri duhovniceşti, Scrieri II, Editura Deisis, Sibiu, 2005.

Ieromonah Ghelasie, G. (2007). Isihasm, dialog în absolut. Playtera.

Morariu, M. I. (2020). Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX – Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev. Lumen.

Plotin, Enneade, V, 1, 9.7–8.

Robică, R. (2012). Dicționar de termeni și concepte teologice. Coresi.

Sfântul Ioan Scărarul, Scara (2008). Editura Predania.

Vlad, L. (2019). Umanism, transumanism, postumanism. Perspective filosofice. Editura Lumen.

Vlad, M. (2011). Dincolo de ființă. Neoplatonismul și aporiile originii inefabile. Editura Zeta Books.

Downloads

Published

2020-12-20

How to Cite

Lăcătuș, A.-N. . (2020). Meditation and Hesychasm - a Transdisciplinary Approach. Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 8(2), 105-112. https://doi.org/10.18662/lumenphs/8.2/48

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now