Public Administration and the Current Socio-Political Environment in Romania

Authors

  • Loredana Terec-Vlad Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania; Titu Maiorescu University of Bucureşti, Romania; Romanian Academy, Institute of Sociology, Bucharest, Romania

DOI:

https://doi.org/10.18662/lumenpses/7.1/28

Keywords:

public administration, democratic state, administrative law

Abstract

Before talking about the structure of the public administration in Romania, we must consider the social and political environment of our country. Romania is a country with a democratic regime for more than 30 years, but which has been under the umbrella of communism for several decades. Communism meant a centralized, closed administrative and economic system.

References

Apostu, I. (2018). Conceptual Referendum-Socio-Legal Aspects and Social Consequences. Jurnalul de Studii Juridice, 13(1-2), 103-110. https://doi.org/10.18662/jls/24

Bantuş, A. (2014). Principii de organizare şi funcţionare eficientă a administraţiei publice [Principles of organization and efficient operation of the public administration]. Revista de Administraţie Publică [Public Administration Magazine], 2, 38-49. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Principiide%20organizare%20si%20functionarea%20eficienta%20a%20administratiei%20publice.pdf

Barbu, D. (2015). Principiile procesului penal [Principles of the criminal process]. Lumen Publishing House.

Barbu, D. (2016). Drept procesual penal. Partea generală [Criminal Procedural Law. The general part]. Lumen Publishing House.

Bilouseac, I. (2019). Descentralizarea administraţiei publice locale [Decentralization of local public administration]. Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

Chamber of Deputies. (1991). Romanian Constitution. http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339

Debbasch, C. (1989). Ştiinţa administraţiei [The science of administration]. Dalloz.

Florian, A. (2006). Fundamentele doctrinelor politice [The foundations of political doctrines]. Universitara Publishing House.

Gîrleşteanu, G., & Smarandache, L. (2009). Descentralizarea şi autonomia locală în sistemul de drept român [Decentralization and local autonomy in the Romanian legal system]. Revista de Studii Juridice [Journal of Legal Studies], 2, 38-47. https://drept.ucv.ro/RSJ/images/articole/2009/RSJ2/A05GirlesteanuGeorge.pdf

Goudenhooft, G. (2016). Legitimitatea. Ritualuri ale legalităţii şi autoritate discursivă [Legitimacy. Rituals of legality and discursive authority]. Adenium Publishing House.

Hetsevi, T. (1982). Sociologie [Sociology]. Ştiinţifică şi Enciclopedică Publishing House.

Huidu, A. (2019). The Ethics of Embrionic Stem Cells Research: The Human Being in the Early Stages of Development – A “Medicine” or an End in Itself?. In A. Sandu, A. Frunză, & E. Unguru, (eds.), Ethics in Research Practice and Innovation. IGI GLOBAL. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6310-5.ch013

Madescu, L. (n.d.). Bazele constituţionale ale administraţiei publice. Universitatea Spiru Haret. https://www.spiruharet.ro/facultati/drept-craiova/zone/27076e8bf632edb2c33bc349a6ba3187.pdf

Onofrei, M. (n.d.). Elemente de ştiinţa administraţiei. Suport de curs [Elements of the science of administration. Course support]. Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi. https://docplayer.ro/202244097-Suport-de-curs-elemente-de-%C8%99tiin%C8%9Ba-administra%C8%9Biei-titular-prof-univ-dr-mihaela-onofrei-tema-no%C5%A3iuni-de-baz%C4%83-privind-administra%C5%A3ia-public%C4%83.html

Raoul Wallenberg Institute for Human Rights and Humanitarian Law and The Hague Institute for the Internationalization of Law (2012). Statul de drept. Un ghid pentru politicieni [The rule of law. A guide for politicians]. Institutul Raoul Wallenberg pentru Drepturile Omului şi Drept Umanitar. https://rwi.lu.se/app/uploads/2013/04/Statul-de-Drept.pdf

Romanian Parliament. (1997). Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 [Law no. 199 of November 17, 1997 for the ratification of the European Charter of Local Self-Government, adopted in Strasbourg on October 15, 1985]. Monitorul Oficial al României [Official Gazette of Romania], 331, 1997, november 26. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/12032

Romanian Parliament. (2007). Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale [Law no. 215 of April 23, 2001 (*republished*) of the local public administration]. Monitorul Oficial al României [Official Gazette of Romania], 123, 2007, february 20. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/79638

Romanian Parliament. (2016). Legea- Cadru nr. 195 din 22 mai 2006 (*actualizată*) a descentralizării (actualizată până la data de 30 iunie 2016*) [Law - Framework no. 195 of May 22, 2006 (*updated*) on decentralization (updated until June 30, 2016*)]. Monitorul Oficial al României [Official Gazette of Romania]. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/72024

Romanian Parliament. (2018). Legea privind Codul administrativ al României [Law on the Administrative Code of Romania]. http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr369_18__1_.pdf

Rousseau, J. J. (2007). Despre contractul social sau principiile dreptului politic [About the social contract or the principles of political law]. Nemira Publishing House.

Sandu, A., Criţan, M. I., & Damian, S-I. (2019). Equity in public health policies. The perspective of diabetic patients. Archiv Euromedica, 9(1), 10-14. http://dx.doi.org/10.35630/2199-885X/2019/9/1/10

Scutariu, P. (2017). Ştiinţa administraţiei. Curs pentru învăţământul la distanţă [The science of administration. Distance learning course]. Universitatea Stefan Cel Mare din Suceava.

Voinea, G., & Rusu, E. (2005/2006). Teorema descentralizării şi impactul ei asupra bunăstării unităţilor administrativ-teritoriale [[Theorem of decentralization and its impact on the well-being of administrative-territorial units]]. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe Economice [Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University from Iasi. Economics], LII/LIII, 67-70. http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/11_Voinea_G,_Rusu_E_-_Teorema_descentralizarii_si_impactul_asupra_bunastarii_unitatilor_administrativ-teritoriale.pdf

Downloads

Published

2022-08-25

How to Cite

Terec-Vlad, L. (2022). Public Administration and the Current Socio-Political Environment in Romania. Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies, 7(1), 27-36. https://doi.org/10.18662/lumenpses/7.1/28

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now