The Impact of Coronavirus on the Current Situation on the Labour Market in Poland

Authors

  • Grzegorz Czapski Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
  • Mateusz Janczuk Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland

DOI:

https://doi.org/10.18662/po/11.2/156

Keywords:

unemployment, coronavirus, labour, dismissal/lay-off

Abstract

The objective of the article is the analysis of changes taking place on the labour market in the months of March and April 2020. The analysis covers the consequences for the labour market resulting in the occurrence of the coronavirus (COVID-19) in Poland. Although the unemployment slightly fell in March 2020, compared to February 2020, the next months are likely to bring the increase in the unemployment rate in Poland. As a result of the unprecedented events, the Polish government has introduced the actions within the anti-crisis shield in order to minimise the consequences of the coronavirus on the Polish labour market.

References

Ambroch M. (2020). Socio-economic situation of the country in the first quarter 2020. Central Statistical Office.

Cieślak-Wróblewska A. (2020). Kiedy tarcza dla bezrobotnych [When the shield for the unemployed]. https://www.rp.pl/Rynek-pracy/303319890-Kiedy-tarcza-dla-bezrobotnych.html

Ekspert: W marcu bezrobocie spadło, ale wkrótce gwałtownie wzrośnie [Expert: In March unemployment fell, but soon rise sharply]. (2020). https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/ekspert-w-marcu-bezrobocie-spadlo-ale-wkrotce-gwaltownie-wzrosnie,184156.html

Emilewicz: Liczba bezrobotnych może wzrosnąć do 1,5 mln, a stopa bezrobocia do 10 proc. [Emilewicz: The number of unemployed may rise to 1.5 million, and the unemployment rate to 10 percent]. (2020). https://www.pb.pl/emilewicz-liczba-bezrobotnych-moze-wzrosnac-do-15-mln-a-stopa-bezrobocia-do-10-proc-989250

Grabowski P. (2020) Nie każdy zwolniony pracownik będzie mógł uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Kto jest uprawniony i jak uzyskać świadczenie? [Not every dismissed employee will be able to receive unemployment benefit. Who is entitled and how to get the benefit?]. https://bezprawnik.pl/jak-u(zyskac-zasilek-dla-bezrobotnych/

GUS podał dane. Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4 proc. [The CSO provided the data. The unemployment rate in March was 5.4 percent]. (2020). https://www.money.pl/gospodarka/gus-podal-dane-stopa-bezrobocia-w-marcu-wyniosla-54-proc-6503281557153921a.html

Koronawirus a praca. Minister rodziny: przygotowujemy nowe formy aktywizacji bezrobotnych [Coronavirus and work. Minister of the Family: we are preparing new forms of activation of the unemployed]. (2020). https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2499267,Koronawirus-a-praca-Minister-rodziny-przygotowujemy-nowe-formy-aktywizacji-dla-bezrobotnych

Mamzer H. (2020). Postmodern society and Covid-19 pandemic: Old, new and scary. Society Register, 4(2), 14. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/article/view/22504

Ministry of Development. (2020). Tarcza antykryzysowa [Anti-crisis shield]. https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa

Płachciak A. (2008). Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych [Moral dilemmas of the development of postmodern societies]. Annales. Ethics in Economic Life’ 2008, 11(1), 194. http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2008/2008_01_plachciak_193_199.pdf

Przedsmak kryzysu? Przyrost 30 tys. bezrobotnych w ciągu miesiąca [A foretaste of the crisis? Growth of 30 thousand unemployed during the month]. (2020). https://forsal.pl/praca/bezrobocie/artykuly/1471092,przedsmak-kryzysu-przyrost-30-tys-bezrobotnych-w-ciagu-miesiaca.html

Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2020 [The registered unemployment rate in the years 1990-2020]. (2020). https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne [Benefit demurrage for persons performing civil law contracts]. (2020). https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/3264468

Wsparcie dla ponad dwóch milionów osób. Odpowiadamy na pytania dotyczące świadczenia postojowego [Support for over two million people. We answer questions about the benefit demurrage]. (2020). https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-ponad-dwoch-milionow-osob-odpowiadamy-na-pytania-dotyczace-swiadczenia-postojowego2

Downloads

Published

2020-07-01

How to Cite

Czapski, G., & Janczuk, M. (2020). The Impact of Coronavirus on the Current Situation on the Labour Market in Poland. Postmodern Openings, 11(2), 43-50. https://doi.org/10.18662/po/11.2/156

Issue

Section

Research on Covid-19 Pandemic

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now