Status in Social Networks as a Speech Genre

Authors

  • Svitlana Formanova Odessa I.I. Mechnikov University
  • Liudmyla Gusak Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Tetiana Vorobiova Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Ruslana Savchuk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • Olena Dorofieieva Khmelnytskyi National University
  • Liudmyla Smalko Lesya Ukrainka Eastern European National University

DOI:

https://doi.org/10.18662/po/12.1/250

Keywords:

virtual speech genre, communication, interaction, pragmatics, communicative and pragmatic aspect.

Abstract

Сучасна лінгвістика застосовується у встановленні та формуванні нового перспективного напору, створюваного на контролецентричній теорії мовних жанрів (ТСГ). Популярність цього продукту полягає у використанні у всіх до найвищої кількості віртуальної комунікації. Багатоаспектність та багатство жанрових формують значущість різноманітності під сучасними генологіями сучасних генологій. Методика існує та аналізує теоретичні жанрові модифікації в сучасній лінгвістиці. Автор подає основні теоретичні основи сучасних теорій мовних жанрів. Виявляючи найкращі сучасні результати, реалізує концепцію мовленнєвих жанрів,описані особливості та функції візуальних даних мовленнєвого жанру. Доведено, що сучасний мовленнєвий жанр та його різноманітність віртуального мовного жанру - це інформаційно-комунікативне середовище, в якому існує певна стилізація, сфера спілкування, мовленнєва поведінка. Жанр модифікований та віртуальний мовленнєвий жанр належить до писемного спілкування та розміщується на кожному попереду виконувати лексичні, граматичні, графічні та медіазасоби монтажу, які використовуються у зовнішніх корекціях, а також використовується форма діалогу та монологу.

References

Anisimova, T. V. (2015). Spetsifika PR zhanrov v Internete [Specificity of PR genres on the Internet]. Journal of Volgograd State University. Series 2: Linguistics, 4, 129137.

Bakhtin, M. M. (1997). Sobranie sochinenij v 7 tomah [Collected works in 7 volumes]. Moscow: Russkiye slovari.

Batsevych, F. S. (2006). Vstup do linhvistychnoyi henolohiyi [Introduction to the linguistic genology]. Kyiv: Akademiia.

Bilopolska, I. V. (2015). Psykholohichni osoblyvosti pidlitkiv – korystuvachiv sotsiaʹnykh merezh [Psychological features of teen-agers – user of social networks]. Retrieved from http://zlatoiruna.ucoz.ru/NAYKOVIROBOTU/bilopolska_koristuvachi_socmerezh.pdf.

Bogdanov, D. V. (2011). Sotsialnyye funktsii interneta [Social functions of the Internet]. Journal of N. I. Lobachevskyi Nizhny Novgorod University. Series: Social Sciences, 1 (21), 114120.

Bogin, H. I. (1997). Rechevoy zhanr kak sredstvo individuatsii [Speech genre as a means of individuation]. Speech Genres, 1, 1223.

Bosa, T. S. (2018). Teoretychni zasady doslidzhennya movlennyevoho zhanru [Theoretical foundations of the study of speech genre]. Science and Education a New Dimension. Philology, VI (42), 149, 1114.

Dementiev, V. V. (1997). Faticheskiye i informativnyye kommunikativnyye zamysly i kommunikativnyye intentsii: problemy kommunikativnoy kompetentsii i tipologiya rechevykh zhanrov [Phatic and informative communicative ideas and communicative intentions: problems of communicative competence and typology of speech genres]. Speech Genres, 1, 3444.

Dementiev, V. V. (2002). Kommunikativnaya genristika: rechevyye zhanry kak sredstvo formalizatsii sotsial'nogo vzaimodeystviya [Communicative genristics: speech genres as a mean of formalization of social interaction]. Speech Genres, 3, 1840.

Dijk, T. A. van. (1989). Yazyk, poznanie, kommunikatsiya [Language. Learning. Communication]. Moscow: Progress.

Dolinin, K. A. (1999). Rechevyye zhanry kak sredstvo organizatsii sotsial'nogo vzaimodeystviya [Speech genres as a mean of organization of social interaction]. Speech Genres, 2, 3546.

Fedosyuk, M. Yu. (1997). Issledovaniye sredstv rechevogo vozdeystviya i teoriya zhanrov rechi [Study of means of speech influence and the theory of speech genres]. Speech Genres, 1, 6688.

Formanova, S. V. (2019). Komentar u sotsialnykh merezhakh yak movlennyevyy zhanr [Commentary on social networks as a speech genre]. Journal of the University of Lviv. Philological Series, 70, 7890.

Goldin, V. Ye. (1999). Problemy zhanrovedeniya [Problems of genre studies]. Speech Genres, 2, 47.

Gorelov, I. N. & Sedov, K. F. (2008). Osnovy psikholingvistiki [Fundamentals of the psycholinguistics]. Moscow: Labirint.

Goroshko, Ye. I., & Polyakova, T. L. (2014). Internet-zhanr tvitting kak predmet issledovaniya novogo napravleniya Internet-lingvistiki – virtual'nogo zhanrovedeniya [The Internet genre of tweeting as a subject of research of a new direction of Internet linguistics – virtual genre studies]. In A. G. Pastukhov (Ed.), Genres and Types of Text in Scientific and Media Discourse: Interuniversity Collection of Research Papers (pp. 238249). Orel: Orel state institute of arts and culture.

Khametshina, N. O., & Shchipitsina, L. Yu. (2014). Internet-retsenziya kak zhanr Internet kommunikatsii [Internet-review as a genre of Internet communication]. In A. G. Pastukhov (Ed.), Genres and Types of Text in Scientific and Media Discourse: Interuniversity Collection of Research Papers (pp. 250259). Orel: Orel state institute of arts and culture.

Khmil, F. I. (2004). Dilove spilkuvannya [Business communication]. Kyiv: Akademvydav.

Kozhyna, M. N. (1999). Rechevoy zhanr i rechevoy akt (nekotoryye aspekty problemy) [Speech genre and speech act (some aspects of the problem)]. Speech Genres, 2, 5261.

Krsek, O. Ye. (2013). Pedahohichna dumka v SSHA u konteksti formuvannya movnoyi osobystosti [Pedagogical thought in USA in the context of formation of the language individual]. Spirituality of the Individual: Methodology, Theory and Practice, 1 (54), 95109.

Odintsov, V. V. (1980). Stilistika teksta [Stylistics of the text]. Moscow: Nauka.

Shmeleva, T. V. (1997). Model rechevogo zhanra [Model of speech genre]. Speech Genres, 1, 9196.

Sirotinina, O. B. (1999). Nekotoryye razmyshleniya po povodu terminov “rechevoy zhanr” i “ritoricheskiy zhanr” [Certain thoughts on the concepts “speech genre” and “rhetorical genre”]. Speech Genres, 2, 2631.

Solganik, H. Ya., Vakurov, V. N., & Kokhtev, N. N. (1978). Stilistika gazetnykh zhanrov [Stylistics of newspaper genres]. Izdatelstvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta.

Turkle, S. (2011). Alone together: why we expect more from technology and less from each other. Basic Books.

Vezhbitska, A. (1997). Rechevye zhanry [Speech Genres]. Speech Genres, 1, 99112.

Vinokur, T. G. (1993). Govoriashchii i slushaiushchii. Varianty rechevogo povedeniia [Those who speak and those who listen. Variants of speech behaviour]. Nauka.

Voiskunskiy, A. E. (2017). Zavisimost ot Interneta: aktualnaia problema [Internet addiction: a topical problem]. Retrieved from http://cyberpsy.ru/articles/vojskunskij-internet-addiction/

Downloads

Published

2021-03-19

How to Cite

Formanova, S., Gusak, L., Vorobiova, T., Savchuk, R., Dorofieieva, O., & Smalko, L. (2021). Status in Social Networks as a Speech Genre. Postmodern Openings, 12(1), 128-140. https://doi.org/10.18662/po/12.1/250

Issue

Section

Theoretical articles