(1)
Vizniuk, I.; Bilan, L.; Tsokur, O.; Rozheliuk, I.; Podkovyroff, N.; Symonenko, T. Psychosomatic Health As a Factor of Human Social Adaptation in the Postmodern Society. PO 2021, 12, 54-73.