Buchkivska, Galyna, Liudmila Pavlishena, Valentyna Greskova, Galyna Matushchak, and Sergii Sandulskyi. 2021. “Social Orientation of Postmodern Choreographic Performance in a Post-Pandemic Society”. Postmodern Openings 12 (2):484-93. https://doi.org/10.18662/po/12.2/319.