Vol 11, No 1Sup2 (2020)

Postmodern Openings

Table of Contents

Editorial

Jean Pierre Clero
01-06

Theoretical articles

Inna Adamivna Livytska
07-11
Shaojie Ding, Lyubov Kalashnyk
12-19
Mihaela Frunză
20-28
Svitlana Hanaba, Olha Mysechko, Ihor Bloshchynskyi
29-38
Alexandra Huidu
39-48
Nadiia Kalashnyk, Orest Krasivskyy
49-58
Sana Loue
59-64
Olga Gavrilenko, Anna Markeeva
65-73
Vasyl Marchuk, Ivan Novoselshyi, Vasyl Melnychuk, Vasyl Chorooyskyi, Tetiana Shlemkevych
74-84
Wojciech Melnik
85-92
Alla Nerubasska, Oresta Lopuha
93-99
Nataliya Salnikova, Oleksandra Khltobina, Iryna Gavrysh, Oksana Aleksandrova, Viktoriya Grygor’yeva
100-114
Antonio Sandu
115-140
Antonio Sandu
141-160
Yury Averin, Valentina Sushko
161-168
Yi Shi, Lilia Yaroschchuk
169-176
Volodymyr Yukalo, Mariia Yukalo
177-187
Ana-Maria Zamfir, Anamaria Beatrice Aldea
188-195
Svitlana Zubenko, Yuliia Sytnykova
196-205