Guidelines and Best Practices in Managerial - Legislative - Sports Training in the Field of Physical Culture

Authors

  • Liliana Budevici – Puiu PhD, associate professor, The State University of Physical Education and Sports, Chisinau, Republic of Moldova,

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/352

Keywords:

qualification requirements, specialist, field of physical culture, qualification programs, models of best practices

Abstract

Management activity is one of the most important factors in the functioning and development of the physical culture and sports field. Management is a conscious human activity, with a well-defined purpose, based on which the elements of the external environment are ordered and subordinated in accordance with institutional interests. Management means art, experience and training. Sports management is a special type of management, whose object is represented by sports organizations, their efficient management in modern market conditions. In this context, every sports entity needs a professional leader, a manager, who must be a specialist who knows and owns the art of management in market relations and who with the support of appropriate methods, instructions, regulations and professional standards, manages to implement the principles, objectives, priorities and policies of physical culture and sport. Thus, there is a need for specific qualification requirements of the specialist in the field of physical culture and sports, an effective managerial-legislative-sports training. The qualification requirements of each specialist in the field, imply an adequate education and professional experience, characterized by certain responsibilities and a good knowledge of the national and international regulatory framework, governing the field of physical culture and sport as a whole.

References

Alferov, A. G. (2003). Educaţia fizică în universităţi în contextul dialogului ca bază a educaţiei axate pe personalitatea studentului. Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe pedagogice, Moscova, 23 p. [Physical education in universities in the context of dialogue as a basis for education focused on student personality] http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-04

Budevici -Puiu, L., Budevici - Puiu, A. (2012). Elaboration of the profile model of occupations (professions) in the field of physical culture in accordance with the qualification requirements and with the occupational standards (national and European). In Theory and art of physical education in school. 2, pp. 5- 13.

Budevici-Puiu L. (2016). Management si drept sportiv [Management and sports law]. Chişinău: Valinex, 348 p.

Budevici-Puiu, L., Budevici-Puiu, A. (2012). Elaborarea modelului de profil ocupaţiilor (profesiilor) din domeniul culturii fizice în corespundere cu cerinţele de calificare şi cu standardele ocupaţionale (naţionale şi europene). Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală. 2, 5- 13.

Keystone Master studies (Last updated Aug 2020). Geneva Business School. Master of International Management (with a specialization in Sports Management). https://www.masterstudies.com/Master-of-International-Management-(with-a-specialization-in-Sports-Management)/Switzerland/Geneva-Business-School/

Keystone Master studies (Last updated Mar 2020). Georgetown University Online. Master of Professional Studies in Sports Industry Management.https://www.onlinestudies.com/Master-of-Professional-Studies-in-Sports-Industry-Management/USA/Georgetown-University-Online/

Keystone Master studies (Last updated Mar 2020). University of San Francisco - College of Arts & Sciences.

Keystone Master studies (Last updated Nov 2020). AISTS - International Academy of Sport Science and Technology. Master of Advanced Studies (MAS) in Sport Administration and Technology. https://www.masterstudies.com/Master-of-Advanced-Studies-(MAS)-in-Sport-Administration-and-Technology/Switzerland/AISTS/

Keystone Master studies (Last updated Nov 2020). Aspira University College. Master in Sports Management.https://www.masterstudies.com/Master-in-Sports-Management/Croatia/Aspira-University-College/

Keystone Master studies (Last updated Sep 2020). ESBS-European Sport Business School. Sports Law Program.https://www.masterstudies.com/Sports-Law-Program/Spain/ESBS-European-Sport-Business-School/

Manolachi. V. (2016). Managementul şi dezvoltarea durabilă a sportului [Management and sustainable development of sport]. Chişinău: Ed.USEFS.

Master in Sport Management.https://www.masterstudies.com/Master-in-Sport-Management/USA/USF-CA/

Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova (2019). Order no. 1617 from December 10, 2019 on the methodology of elaboration, revision and validation of the qualification standards. [Medologia de elaborare, revizuire şi validare a standardelor de calificare aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, culturii şi cercetării al Republicii Moldova nr. 1617 din 10 decembrie 2019]

Optiuni universitare, (n.d). Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive. Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea De Educaţie Fizică şi Sport. https://www.optiuni.ro/specializations/6125

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (n.d). Planuri de Invăţămant. [State University of Physical Education and Sport, Chisinau, Republic of Moldova (n.d.). Curricula] https://www.usefs.md/plan_invatamintI-II.php

Voicu A., Levi A. (2003). Necesitatea abordării problematicii integrării sociale a excelentului în sport din perspectiva unei pedagogii juridice de domeniu. Ştiinţa Sportului. 35, 3-18.

Zubarev, Yu. A. (1998). Managementul şi comercializarea serviciilor sportive şi de sănătate [Management and marketing of sports and health services]. Volgograd: VGAFK. 88 p.

Zubarev, Yu. A. (2003). Pregătirea managerilor pentru sfera culturii fizice şi a sportului [Training managers for the field of physical culture and sports]. Volgograd: OOO "PRINT". 320 p.

Downloads

Published

2020-12-18

How to Cite

Budevici – Puiu, L. . (2020). Guidelines and Best Practices in Managerial - Legislative - Sports Training in the Field of Physical Culture. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 381-392. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/352

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now