Genesis of Grammatical Structure of a Preschool Child Language

Authors

  • Kateryna Kruty Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Hanna Chorna Zaporizhzhia National University
  • Olena Samsonova Zaporizhzhia National University
  • Alla Kurinna Zaporizhzhia National University
  • Oksana Sorochynska Zhytomyr Ivan Franko State University
  • Iryna Desnova Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/563

Keywords:

Linguistic paradigms, mental development of the child, speech of the child, preschool childhood, stages of speech development, sound form of the word, sound complex

Abstract

The problem of formation of grammatical structure of language in pre-schoolers is fundamental for understanding development of children’s speech. A brief description of the process of speech formation in preschool children suggests that a turning point in the development of speech is isolation of morphological elements of words from the merged speech material and their synthesis in their own utterances. However, differences in the actual data of researchers prevent discovery of a conditional standard by which grammatical structure of language is formed in ontogenesis. We considered the stages of speech development of a preschool child from birth to seven years old. We have singled out some important scientific facts for our study concerning the child’s acquisition of morphology and word formation. Thus, acquisition of grammatical knowledge is based on visual representation. This is quite a difficult way for a child, in which one can identify several stages: focusing on the sound form of a word, establishing a common sound form that is similar in different words, combining this form with a certain element, a phenomenon of the reality, establishing a “hard” connection of the sound complex with a specific phenomenon, and, as a consequence, projection of this sound complex to all words to denote the phenomenon in general (“model - type”).

References

Aidarova, L. I., & Saveleva, T. M. (1972). O vozmozhnosti ovladeniya mladshimi shkolnikami metodom lingvisticheskogo analiza [On the possibility of mastering the method of linguistic analysis by primary schoolchildren]. Voprosyi psihologii [Psychology Questions], 3, 85-95.

Arushanova, A. G. (1999). Rech i rechevoe obschenie detey [Speech and verbal communication of children]. Mozaika-Sintez.

Baudouin de Courtenay, I. A. (1963). Izbrannyie trudyi po obschemu yazyikoznaniyu [Selected Works in General Linguistics], Vol.1. Moscow. Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR.

Bellugi, U. (1970). Learning the Language. Psychology Today, 4-65. https://eric.ed.gov/?id=EJ030188

Beltyukov, V. I. (2000). Triada kak faktor sistemoobrazovaniya [Triad as a factor of system formation]. Defektologiya [Defectology], 5, 3-8. http://shishkova.ru/library/journals/items/d0005.htm

Belyakova, G. P. (1982). Formirovanie u starshih doshkolnikov v detskom sadu elementarnogo osoznaniya yazyikovyih yavleniy [Formation of elementary awareness of linguistic phenomena in older preschoolers in kindergarten] [Unpublished Dissertation Thesis]. Moscow.

Blonsky, P. P. (2001). Pamyat i myishlenie [Memory and thinking]. Peter.

Bloom, L. M. (l970). Language development: Form and function in emerging grammars. М.I.T. Press. https://doi.org/10.7916/D8S75GT1

Braine, M. D. (1965). On the basis of phrase structure: A reply to Bever, Fodor, and Weksel. Psychological Review, 72(6), 483-492. https://doi.org/10.1037/h0022735

Buton, Sh. P. (1984). Razvitie rechi [Development of speech]. In A.M. Shahnarovich. Psiholingvistika: sbornik statey [Psycholinguistics: a collection of articles] (pp. 307-323). Progress.

Carroll, B. (1964). Language and Thought. Englewood Cliffs. Prentice-Hall.

Chomsky, N. (1972). Yazyik i myishlenie [Language and thinking]. Moscow State University.

Chukovsky, K. I. (1962). Zhivoy kak zhizn [As alive as life]. Molodaya gvardiya.

Coseriu, E. (1977). Sovremennoe polozhenie v lingvistike [The current situation in linguistics]. Izvestiya Akademii Nauk Soyuza Sovetskih Sotsialisticheskih Respublik. Seriya literaturyi i yazyika [Bulletin of the Academy of Sciences of the Union of Soviet Socialist Republics. Literature and Language Series], 36(6), 514-519.

Dubovyk, S. (1998). Formuvannja ghramatychnykh navychok: funkcionaljna orijentacija [Formation of grammatical skills: functional orientation]. Dyvoslovo, 6, 29-31.

Elkonin, D. B. (1989). Razvitie rechi v rannem detstve [Early childhood speech development]. Izbrannyie psihologicheskie trudyi [Selected Psychological Works] (pp. 32-64). Pedagogika.

Endovitskaya, T. V. (1955). Rol slova v vyipolnenii prostyih deystviy detmi doshkolnogo vozrasta [The role of words in performing simple actions by preschool children]. In T. V. Endovitskaya, et al. (Eds.), Izvestiya APN RSFSR [Proceedings of the Academy pedagogical sciences of the Russian Soviet Federative Socialist Republic], 64, 15-21.

Federavichene, E. A. (1981). Obuchenie starshih doshkolnikov elementam slovoobrazovatelnogo analiza [Teaching older preschoolers to the elements of word-formation analysis] [Unpublished Dissertation Thesis] Moscow.

Feofanov, M. P. (1962). Usvoenie uchaschimisya pismennoy rechi (predlozhnoe i bespredlozhnoe upravlenie) [The assimilation of written language by students (prepositional and non-sentence control)]. Academy of Sciences of the Union of Soviet Socialist Republics.

Gvozdev, A. N. (1981). Ot pervyih slov do pervogo klassa: Dnevnik nauchnyih nablyudeniy [From First Words to First Grade: A Diary of Scientific Observations]. Royalilib. https://royallib.com/read/gvozdev_aleksandr/ot_pervih_slov_do_pervogo_klassa.html#0

Kantor, J. R. (1952). An Objective Psyhology of Grammar. Bloomington. https://pure.mpg.de/rest/items/item_2351114_3/component/file_2351113/content

Kapterev, P. F. (1999). Detskaya i pedagogicheskaya psihologiya [Child and educational psychology]. Moscow Psychological and Social Institute.

Karpova, S. N., & Truve, E. I. (1987). Psihologiya rechevogo razvitiya rebenka [Psychology of speech development of a child]. Rostov State University.

Kollektiv avtorov. (1955). Entsiklopedicheskiy slovar Brokgauza i Efrona [Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary]. (1890—1907). Saint Petersburg. Brokgauza & Efrona.

Koltsova, M. M. (1966). Fiziologicheskie usloviya razvitiya slova kak signala [Physiological conditions for the development of the word as a signal]. In Materials of the XVIII International Congress of Psychology (pp. 50-52). Moscow State University.

Krasnogorsky, N. I. (1952). K fiziologii stanovleniya rechi u detey [On the physiology of the formation of speech in children]. 50 let ucheniya akademika I.P.Pavlova ob uslovnyih refleksah [50 years of the teaching of academician I.P. Pavlov about conditioned reflexes]. Uchpedgiz.

Kubryakova, E. S. (1989). Spetsifika aktov referentsii v detskoy rechi. [Specificity of acts of reference in children's speech]. In Detskaya rech: Problemyi i nablyudeniya: Mezhvuzovskiy sbornik nauchnyih trudov [Children's speech: Problems and observations: Interuniversity collection of scientific papers] (pp. 4-13). Leningrad State Pedagogical Institute.

Kussmaul, A. (1859). Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen [Research on the mental life of the newborn]. Winter.

Lalaeva, R. I., & Serebryakova, N. V. (1999). Korrektsiya obschego nedorazvitiya rechi u doshkolnikov (formirovanie leksiki i grammaticheskogo stroya) [Correction of general speech underdevelopment in preschoolers (the formation of vocabulary and grammatical structure)]. Soyuz.

Lange, N. N. (1914). Psihologiya detstva [Childhood psychology]. Moscow.

Lavrik, M. S. (1977). Formirovanie slozhnyih sintaksicheskih konstruktsiy v rechi starshih doshkolnikov [Formation of complex syntactic structures in the speech of older preschoolers]. [Unpublished Dissertation Thesis]. Moscow.

Leontiev, A. A. (1968). Ob'ekt i predmet psiholingvistiki i ee otnoshenie k drugim naukam o rechevoy deyatelnosti [The object and subject of psycholinguistics and its relation to other sciences of speech activity]. In Teoriya rechevoy deyatelnosti (problemyi psiholingvistiki) [The theory of speech activity (problems of psycholinguistics)] (pp. 14-36). Nauka.

Leontiev, A. N. (1972). Problema deyatelnosti v psihologii [The problem of activity in psychology]. Philosophy questions [Voprosyi filosofii], 9, 95-108.

Lepskaya, N. I. (1994). Osnovnyie napravleniya v izuchenii ontogeneza rechi [The main directions in the study of speech ontogenesis]. In Problemyi izucheniya rechi doshkolnika: Sbornik nauchnnyih trudov [Problems of studying the speech of a preschooler: Collection of scientific works] (pp. 31-39). Publishing House of the Russian Academy of Education.

Lopatynska, N. A. (2000). Aktyvizatsiia vzhyvannia prefiksalnykh diiesliv i usvidomlennia yikh semantyky ditmy starshoho doshkilnoho viku [Activation of the use of prefixal verbs and awareness of their semantics by children of older preschool age] [Unpublished Dissertation Thesis]. South Ukrainian State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky.

Makovetska, N. V. (2000). Navchannia starshykh doshkilnykiv sufiksalnoho tvorennia imennykiv i prykmetnykiv (na materiali emotsiino-ekspresyvnoi leksyky) [Teaching senior preschoolers the suffixal creation of nouns and adjectives (based on emotionally expressive vocabulary)] [Unpublished Dissertation Thesis]. South Ukrainian State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky.

Markova, A. K. (1974). Psihologiya usvoeniya yazyika kak sredstva obscheniya [Psychology of language acquisition as a means of communication]. Pedagogika.

McNeill, D. (1970). The acquisition of language. Harper and Row.

McWhinney, & Bates, E., B. (1987). Competition, variation, and language learning. In B. MacWhinney (Ed.) Mechanisms of language aquisition Hillsdale (pp. 157-193). Erlbaum.

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46-93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M

Melnyk, N., Maksymchuk, B., Gurevych, R., Kalenskyi, A., Dovbnya, S., Groshovenko, O., & Filonenko, L. (2021). The Establishment and Development of Professional Training for Preschool Teachers in Western European Countries. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1). https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/369

Menchynska, N. A. (1996). Psihicheskoe razvitie rebenka ot rozhdeniya do 10 let: Dnevnik razvitiya docheri [Mental development of a child from birth to 10 years: Diary of the development of a daughter]. Moscow State University.

Morozov, S. M. (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Naukova dumka.

Nikolaychuk, G. I. (1990). Formirovanie sposobov glagolnogo formo- i slovoobrazovaniya v protsesse razvitiya rechi mladshih doshkolnikov [Formation of methods of verbal form and word formation in the process of speech development in younger preschoolers] [Unpublished Dissertation Thesis]. Academy pedagogical sciences of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.

Nikolenko, D. F. (1957). Osobennosti ponimaniya mladshimi shkolnikami nekotoryih grammaticheskih kategoriy [Features of understanding by younger students of some grammatical categories]. Materialyi soveschaniya po psihologii [Materials of the conference on psychology]. Academy pedagogical sciences of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of Foreign Language Education in Foreign Countries and Ways of Applying Foreign Experience in Pedagogical Universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Ozhegov, S. I., & Shvedova, N. Yu. (1999). Tolkovyiy slovar russkogo yazyika [Explanatory dictionary of the Russian language]. Azbukovnik.

Pavlova, A. D. (1924). Dnevnik materi: Zapiski o razvitii rebenka ot rozhdeniya do shesti s polovinoy let [Mother's diary: Child development notes from birth to six and a half years]. Uchpedgiz.

Pechora, K. L. (1975). Dynamika rozvytku movy ditei druhoi polovyny druhoho roku zhyttia [Dynamics of language development of children in the second half of the second year of life]. Pedahohika i psykholohiia [Pedagogy and psychology], 9, 42-47.

Piaget, J. (1997). Suzhdenie i rassuzhdenie rebenka [The judgment and reasoning of the child]. Soyuz.

Pidhorna, N. I. (1977). Vyvchennia deiakykh osoblyvostei struktury usnoho movlennia shestylitok [Study of some features of the structure of oral speech of six-year-olds]. Pochatkova shkola [Elementary School], 10, 60-64.

Preyer, W. (1891). Dusha rebenka: Nablyudeniya nad duhovnyim razvitiem cheloveka v pervyie godyi zhizni [The mind of the child: Observations on the spiritual development of a person in the first years of life]. Saint Petersburg. https://www.twirpx.com/file/896676/

Pustovit, L. O. (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv: 23 000 sliv ta terminolohichnykh slovospoluchen [Dictionary of foreign words: 23,000 words and terminological phrases]. Dovira.

Radzikhovskaya, V. K., & Saenkova, N. A. (1989). O proyavlenii leksiko-grammaticheskoy razryadnosti v detskoy rechi [On the manifestation of lexical and grammatical capacity in children's speech]. Detskaya rech: Problemyi i nablyudeniya: Mezhvuzovskiy sbornik nauchnyih trudov [Children's speech: Problems and observations: Interuniversity collection of scientific papers] (pp. 126-134). Leningrad State Pedagogical Institute.

Rosengardt-Pupko, G. L (1963). Formirovanie rechi u detey rannego vozrasta [Young children speech formation]. Pedagogika.

Ruzskaya, A. (1988). Razvitie obscheniya rebenka so vzroslyimi i sverstnikami [Development of communication between the child and adults and peers]. Doshkolnoe vospitanie [Preschool education], 3, 34-45. https://studopedia.org/5-116362.html

Rybnikov, N. A. (1927). Detskaya rech: Sbornik statey [Children's speech: Collection of articles]. Publishing House of the Institute of Experimental Psychology.

Saharny, L. V. (1989). Vvedenie v psiholingvistiku: Kurs lektsiy [Introduction to Psycholinguistics: A Course of Lectures]. Leningrad University Press.

Salakhova, A. D. (1973). Razvitie zvukovoy storonyi rechi rebenka [Development of the sound side of the child's speech]. Pedagogika.

Scherba, L. V. (1974). Yazyikovaya sistema i rechevaya deyatelnost [Language system and speech activity]. Nauka.

Serebrennikova, N. P. (1953). K voprosu ob ovladenii detmi-preddoshkolnikami elementami gramaticheskogo stroya yazyika [On the issue of mastering the elements of the grammatical structure of the language by preschool children] [Unpublished Dissertation Thesis]. Leningrad.

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72(4), 273-285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Sikorsky, I. A. (1909). Psihologicheskie osnovyi vospitaniya i obucheniya [Psychological foundations of education and training]. I.N. Kushnerev and Co. Publishing House.

Simich, G. A. (1991). Sotsialnoe i biologicheskoe v ontogeneze rechevoy deyatelnosti [Social and biological in the ontogenesis of speech activity] [Unpublished Phd. Thesis]. Ivanovo State University.

Smaga, A. A. (1992). Osobennosti ponimaniya smyislovoy storonyi slova detmi pyatogo goda zhizni [Features of understanding the semantic side of the word by children of the fifth year of life] [Unpublished Phd. Thesis]. Moscow State Correspondence Pedagogical Institute.

Smirnova, E. O. (1987). Formirovanie svyaznosti rechi starshih doshkolnikov v rasskazyivanii po serii syuzhetnyih kartin [Formation of the coherence of speech of older preschoolers in storytelling based on a series of plot pictures] [Unpublished Phd. Thesis]. Moscow.

Smyrnytskiy, A. I. (2011). Lektsii po istorii angliyskogo yazyika [Lectures on the history of the English language]. KSU Publishing House, Dobrosvit.

Sokhin, F. A. (1979). Razvitie rechi detey doshkolnogo vozrasta: Posobie dlya vospitatelya det sada [Speech Development for Preschool Children: A Guide for Kindergarten Teacher Education]. Prosveschenie.

Stachinskaya, E. I. (1924). Dnevnik materi. Istoriya razvitiya sovremennogo rebenka ot rozhdeniya do 7 let [Mother's diary. The history of the development of a modern child from birth to 7 years]. Uchpedgiz.

Stern, C., & Stern, W. (1907). Die Kindersprache [Children's speech]. Barth.

Strunina, E. M. (1979). Problemyi znacheniya i slova [Problems of meaning and words]. Voronezh University Publishing House.

Sukhenko, Ye. K. (1963). Zasvoiennia movy ditmy pereddoshkilnoho viku [Language acquisition by preschool children]. Doshkilne vykhovannia [Preschool education], 4, 6-10.

Teng, H. (1872). Ob ume i poznanii [About mind and knowledge], vol. 2. L.F. Panteleev.

Tiedemann, D. (1791). Geist der spekulativen Philosophie (Bd. 1). Neue Akademische Buchhandlung.

Tseytlin, S. N., & Eliseeva, M. N. (2000). Govoryat deti. Slovar-spravochnik [Children speak. Reference dictionary]. http://ontolingva.ru/slovar.pdf

Ushakova, T. N. (1974). Puti usvoeniya rodnogo yazyika normalnyim rebenkom. [Ways of assimilation of the native language by a normal child]. Voprosyi psihologii [Psychology issues], 1, 123-130.

Vinokur, G. O. (1959). Zametki po russkomu slovoobrazovaniyu [Notes on Russian word formation]. Izbrannyie rabotyi [Selected works], 419-442. https://pollang.sitehost.iu.edu/vinokur.pdf

Vygotsky, L. S. (2000). Psihologiya [Psychology]. EKSMO-Press Publishing House.

Yadeshko, V. I. (1966). Razvitie rechi detey ot tryoh do pyati let [The development of the speech of children from three to five years]. Prosveschenie.

Yurtaykina, T. M. (1994). Nekotoryie formyi organizatsii razvitiya rechi i rechevogo obscheniya s detmi tretego goda zhizni [Some forms of organizing the development of speech and speech communication with children of the 3rd year of life]. In O. S. Ushakova (Ed.), Problemyi izucheniya rechi doshkolnika: Sbornik nauchnyih trudov [Problems of studying speech of a preschooler: Collection of scientific papers.]. Publishing House of the Russian Academy of Education.

Zaporozhets, O. V. (1967). Psykholohiia: Pidruchnyk dlia doshkilnykh pedahohichnykh uchylyshch [Psychology: Pidruchnik for preschool pedagogical schools]. Radianska shkola.

Zeitlin, R. H. (2000). Germans in Wisconsin (Ethnic Series). Wisconsin Historical Society Press.

Zenkovsky, V. V. (1995). Psihologiya detstva [Childhood psychology]. Delovaya kniga.

Zhinkin, N. I. (1958). Mehanizmyi rechi [Mechanisms of speech]. Publishing House of the Academy of Pedagogical Sciences.

Zhukova, N. S., Mastyukova E.M., & Filicheva T.V. (1990). Preodolenie obschego nedorazvitiya rechi u doshkolnikov [Overcoming the general speech underdevelopment in preschoolers.]. Prosveschenie.

Downloads

Published

2022-03-24

How to Cite

Kruty, K., Chorna, H., Samsonova, O., Kurinna, A., Sorochynska, O., & Desnova, I. (2022). Genesis of Grammatical Structure of a Preschool Child Language. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1Sup1), 495-528. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/563

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now