Diagnosing the personal component of the culture of safety of professional activity in future occupational safety and health engineers

Authors

  • Elviza Abiltarova Doctoral student of the Institute of vocational education of National Academy of Educational Sciences of Ukraine; Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kyiv, Ukraine
  • Valentyna Radkevych Doctor of Pedagogical Science, Professor, Academician of National academy of education science of Ukraine, Director, Institute of vocational education of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.4Sup1/660

Keywords:

culture of safety of professional activity, vocational training, OSH engineer, vocational education, professionally important qualities

Abstract

The article focuses on issue of formation of the culture of safety of professional activity (hereinafter CSPA) in future occupational safety and health (hereinafter OSH) engineers. The purpose of the study is to analyze the method diagnosing the levels of formation of the personal component of CSPA in future OSH engineers and analysis of the results of pedagogical experiments on the studied component. It is established that the personal component reflects professionally important qualities (volitional, emotional, moral, communicative, organizational) and abilities (gnostic, organizational, constructive, communicative, prognostic) of an occupational safety engineer, which characterize his high level of safety culture and professionalism. With the help of theoretical research methods (analysis, systematization, synthesis, generalization) and empirical research methods (pedagogical experiment, questionnaire, expert assessment, self-assessment) based on special psychological and diagnostic methodology, we determined indicators of subjective-reflective criteria at three levels of formation of CSPA of future OSH professionals in control and experimental groups. The results of this research and experimental work, which involved 226 students of control groups and 221 students of experimental groups, are substantiated. The results of the influence of the pedagogical system of formation of CSPA of future OSH engineers on the evolvement of professionally important qualities of future safety engineers are analyzed. On the basis of the quantitative analysis of the received results of pedagogical experiment, the indicators confirming positive dynamics of formation of the personal component of CSPA in future OSH specialists are stated. Positive dynamics of growth of the personal component formation levels of CSPA of students from the experimental groups is revealed.

References

Alekseeva, I. S. (2011). Pedagogicheskoye obespecheniye formirovaniya kul'tury bezopasnosti u uchashchikhsya obshcheobrazovatel'nykh shkol v usloviyakh Severo-Kavkazskogo federal'nogo okruga [Pedagogical support for the formation of the safety culture among students of secondary schools in the conditions of the North Caucasian Federal District] [Unpublished dissertation]. North-Caucasus. State Tech. University, Stavropol.

Androschuk, I. V. (2018). Teoretychni i metodychni osnovy pidhotovky maybutnikh uchyteliv trudovoho navchannya ta tekhnolohiy do pedahohichnoyi vzayemodiyi u profesiyniy diyalʹnosti. [Theoretical and methodological bases of preparation of future teachers of labor education and technologies for pedagogical interaction in professional activity] [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of Vocational Education of NAPS of Ukraine, Kyiv.

Arshava, I. F., & Nosenko, E. L. (2008). Aspekty implitsytnoyi diahnostyky emotsiynoyi stiykosti lyudyny [Aspects of implicit diagnosis of human emotional stability]. DNU Publishing House.

Balashov, A. V. (2007). Pedagogicheskiye usloviya formirovaniya kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti budushchikh menedzherov v vuze. [Pedagogical conditions for the formation of the culture of life safety of future managers in a higher education institution] ([Unpublished doctoral dissertation]. Mariis. State ped. in-t after N. K. Krupskaya, Yoshkar-Ola.

Borodienko, O. V. (2017). Teoriya i praktyka rozvytku profesiynoyi kompetentnosti kerivnykiv strukturnykh pidrozdiliv pidpryyemstv sfery zvʺyazku [Theory and practice of development of professional competence of heads of structural subdivisions of enterprises in the field of communications]. Institute of Vocational Education of NAPS of Ukraine.

Chagin, D. P. (2011). Ispol'zovaniye elektronnykh sredstv obucheniya kak virtual'nykh modeley real'nykh situatsiy pri formirovanii kul'tury bezopasnosti shkol'nikov [The use of electronic learning tools as virtual models of real situations in the formation of the safety culture of schoolchildren]. [Unpublished doctoral dissertation]. Russian state A. I. Herzen ped. university, St. Petersburg.

Cooper, M. D. (2000). Towards a model of safety culture. Safety Science, 36, 111–136.

Díaz, R. I., & Cabrera, D. D. (1997). Safety climate and attitude as evaluation measures of organizational safety. Accident Analysis & Prevention, 29(5), 643–650.

Dronov, A. A. (2007). Modelirovaniye v protsesse obucheniya (na primere obucheniya distsipline «Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti» [Modeling in the learning process (on the example of teaching the discipline "Life Safety"]. Bulletin of the Voronezh State Technical University, 3(10), 71–75.

Evdokimova, O. (2006). Inzhenerno-pedagogicheskaya deyatel'nost' i yeye trebovaniya k lichnostno-professional'nomu razvitiyu spetsialista [Engineering and pedagogical activity and its requirements for the personal and professional development of a specialist]. Izvestiya TRTU, 15–20. https://cyberleninka.ru/article/n/inzhenerno-pedagogicheskaya-deyatelnost-i-ee-trebovaniya-k-lichnostno-professionalnomu-razvitiyu-spetsialista

Evteev, V. A. (2008). Pedagogicheskiye usloviya formirovaniya kul'tury bezopasnoy zhiznedeyatel'nosti u uchashchikhsya uchrezhdeniy nachal'nogo professional'nogo obrazovaniya [Pedagogical conditions for the formation of the culture of life safety among students of primary vocational education institutions] [Unpublished doctoral dissertation]. Institute for the Development of Vocational Education, Moscow.

Fedorchuk-Moroz, V. I., & Visin, O. O. (2019). Formuvannya kulʹtury bezpeky pratsi u profesiyniy osviti [Formation of occupational safety culture in vocational education]. Scientific Notes, 68, 120–124.

Golubeva, I. A. (2011). Uchebno-igrovaya deyatel'nost' kak sredstvo formirovaniya kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti u studentov [Educational-playing activity as means of formation of the life safety culture among students] [Unpublished doctoral dissertation]. FSBEI HPE "Stavropol State University", Stavropol.

Greben, N. F. (2007). Psikhologicheskiye testy dlya professionalov [Psychological tests for professionals]. Modern school.

Griffin, M. A., & Neal, A. (2000). Perceptions of safety at work: A framework for linking safety climate to safety performance, knowledge, and motivation. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 347–358.

Kazmina, A. V. & Gaponenko, A. V. (2012). Formirovaniye professional'noy kul'tury bakalavrov v oblasti zashchity okruzhayushchey sredy [Formation of professional culture of bachelors in the field of environmental protection]. Social Policy and Sociology, 5, 195–202.

Kolyvanova, L. A. (2011). Motivatsiya v formirovanii kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti studentov meditsinskogo kolledzha [Motivation in the formation of the culture of life safety of medical college students]. Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 13, 2(6), 1326–1329.

Kosynkina, S. E. (2006). Formirovaniye kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti v professional'noy podgotovke studentov tekhnicheskogo vuza [Formation of the culture of life safety in the professional training of students of a technical university] [Unpublished doctoral dissertation]. Samara State ped. un-t. Samara.

Kulalaeva, N. V. (2018). Metodychna systema formuvannya kulʹtury bezpeky profesiynoyi diyalʹnosti v maybutnikh kvalifikovanykh robitnykiv budivelʹnoho profilyu [Methodical system of formation of culture of safety of professional activity in future skilled workers in the field of construction]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: “Pedagogy. Social Work ”, 2(43), 138–141.

Kuzmenko, O. S. (2017). Formuvannya kulʹtury bezpeky u studentiv tekhnichnoho profilyu pid chas fizychnoho eksperymentu [Formation of safety culture in technical students during the physical experiment]. Safety Pedagogy, 1, 45–49.

Levitan, K. (1991). Lichnost' pedagoga: stanovleniye i razvitiye [The personality of the teacher: formation and development]. University Publishing House.

Malimon, V. I. (2019). Kulʹturna bezpeka yak vazhlyva skladova staloho rozvytku ta natsionalʹnoyi bezpeky [Cultural safety as an important component of sustainable development and national security]. Young Scientist, 5(2), 308–311.

Mossoulina, L. A. (2002). Metodika proyektirovaniya soderzhaniya i tekhnologiya formirovaniya kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti: na primere spetsialistov neftetekhnologicheskogo profilya [Methodology for designing content and technology for the formation of the culture of life safety: on the example of oil technology specialists] [Unpublished doctoral dissertation] .Togliatti State University, Togliatti.

Nemkova, I. N. (2004). Formirovaniye kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti – neobkhodimoye usloviye ustoychivogo razvitiya sotsiuma [The formation of the life safety culture is a necessary condition for the sustainable development of society] Bulletin of TSU, 1(9), 39.

Prokhorova, V. V., & Mushnikova, S. A. (2019). Kulʹtura bezpeky rozvytku – kulʹtura komunikatsiyuvannya yak osnova intelektualizatsiyi upravlinsʹkoho protsesu [Culture of development safety – the culture of communication as a basis for the intellectualization of the management process]. Problems of Economics, 4, 142–148.

Pulyak, O. (2015). Vykhovannya kulʹtury bezpeky u studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv [Education of safety culture in students of higher educational institutions]. Scientific notes of Kirovohrad State Volodymyr Vynnychenko Pedagogical University. Series: Problems of methods of physical-mathematical and technological education, 7(1), 137–140.

Razlivinskyh, Yu. O. (2018). Do pytanʹ formuvannya kulʹtury bezpeky osobystosti v humanistychnomu aspekti yiyi vykhovannya ta rozvytku [On the formation of the culture of personal safety in the humanistic aspect of its education and development]. Pedagogical Almanac, 38, 126–131.

Romaniv, L. V., Pishak, O. V., & Boychuk, R. R. (2017). Kulʹtura bezpeky, yak skladova bazovoyi kulʹtury osobystosti [Safety culture as a component of the basic culture of the individual]. Young Scientist, 31(43), 238–241.

Sadretdinova, A. I. (2008). Proyektirovaniye pedagogicheskikh usloviy formirovaniya kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti u starshikh doshkol'nikov [Designing pedagogical conditions for the formation of the culture of life safety among older preschoolers]. Bulletin of St. Petersburg University, 3, 407–411.

Savchin, M. V. (2016). Zdatnosti osobystosti [Personality abilities]. Akademvydav.

Shamlyan, K. M. (2016). Doslidzhennya vzayemozvʺyazkiv mizh pokaznykamy volʹovykh ta formalʹno dynamichnykh vlastyvostey osobystosti [The study of the relationship between indicators of volitional and formally dynamic personality traits]. Problems of modern psychology: collection of scientific works of Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, G.S. Kostyuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, 33, 557–569.

Sharovatova, O. P. (2018). Formuvannya kulʹtury bezpeky nepovnolitnikh pravoporushnykiv yak skladova chastyna yikh sotsialʹno-pedahohichnoho suprovodu [Formation of safety culture of juvenile offenders as an integral part of their socio-pedagogical support]. Innovative pedagogy, 4(2), 91–94.

Snegiryov, A. V. (2007). Formirovaniye kul'tury bezopasnoy zhiznedeyatel'nosti budushchikh uchiteley. [Formation of the culture of life safety of future teachers.] Higher Education Today, 6, 55–56.

Tretyakov, O. V., & Dashkovskaya, O. V. (2012). Formuvannya kulʹtury bezpeky – holovne zavdannya pidhotovky bakalavriv z okhorony pratsi. [Formation of the culture of life safety – the main task of training bachelors in occupational safety]. Bulletin of the Kharkiv National Automobile and Road University, 59, 80–83.

Trunov, M. V. (2012). Razvitiye pedagogicheskoy kul'tury bezopasnosti budushchego uchitelya na osnove tekhnologiy fizkul'turno-sportivnoy deyatel'nosti. [Development of the pedagogical culture of safety of the future teacher on the basis of technologies of physical culture and sports activities] [Unpublished doctoral dissertation]. FSBEI HPE "Tula State L. N. Tolstoy Pedagogical University., Tula.

Zeer, E. F. (2003). Psikhologiya professiy: uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov [Psychology of professions: a textbook for university students]. Academic Project.

Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications. Journal of Applied Psychology, 65, 96–102.

Zyryanova, T. V. (2011). Formirovaniye kul'tury bezopasnosti v kontekste issledovaniy kul'tury lichnosti [Formation of the culture of safety in the context of studies of the culture of personality]. Bulletin of Moscow University, 7, 10–12.

Downloads

Published

2022-12-20

How to Cite

Abiltarova, E., & Radkevych, V. . (2022). Diagnosing the personal component of the culture of safety of professional activity in future occupational safety and health engineers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(4 Sup.1), 68-92. https://doi.org/10.18662/rrem/14.4Sup1/660

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now