[1]
Ovcharuk, V., Maksymchuk, B., Ovcharuk, V., Khomenko, O., Khomenko, S., Yevtushenko, Y., Rybalko, P., Pustovit, H., Myronenko, N., Syvokhop, Y., Sheian, M., Matviichuk, T., Solovyov, V. and Maksymchuk, I. 2021. Forming Competency in Health Promotion in Technical Specialists Using Physical Education. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 13, 3 (Aug. 2021), 01-19. DOI:https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/437.