(1)
Ovcharuk, V.; Maksymchuk, B.; Ovcharuk, V.; Khomenko, O.; Khomenko, S.; Yevtushenko, Y.; Rybalko, P.; Pustovit, H.; Myronenko, N.; Syvokhop, Y.; Sheian, M.; Matviichuk, T.; Solovyov, V.; Maksymchuk, I. Forming Competency in Health Promotion in Technical Specialists Using Physical Education. RREM 2021, 13, 01-19.