Pavlova, I., Petrytsa, P., Andres, A., Khurtenko, O., Osip, N., Yednak, V., Naumchuk, V., & Mashtaler, I. (2020). Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 338-356. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/349