OVCHARUK, V.; MAKSYMCHUK, B.; OVCHARUK, V.; KHOMENKO, O.; KHOMENKO, S.; YEVTUSHENKO, Y.; RYBALKO, P.; PUSTOVIT, H.; MYRONENKO, N.; SYVOKHOP, Y.; SHEIAN, M.; MATVIICHUK, T.; SOLOVYOV, V.; MAKSYMCHUK, I. Forming Competency in Health Promotion in Technical Specialists Using Physical Education. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 01-19, 2021. DOI: 10.18662/rrem/13.3/437. Disponível em: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2669. Acesso em: 30 nov. 2022.