Ovcharuk, V., Maksymchuk, B., Ovcharuk, V., Khomenko, O., Khomenko, S., Yevtushenko, Y., Rybalko, P., Pustovit, H., Myronenko, N., Syvokhop, Y., Sheian, M., Matviichuk, T., Solovyov, V. and Maksymchuk, I. (2021) “Forming Competency in Health Promotion in Technical Specialists Using Physical Education”, Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 13(3), pp. 01-19. doi: 10.18662/rrem/13.3/437.