Pavlova, I., Petrytsa, P., Andres, A., Khurtenko, O., Osip, N., Yednak, V., Naumchuk, V. and Mashtaler, I. (2020) “Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology”, Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), pp. 338-356. doi: 10.18662/rrem/12.4/349.