1.
Ovcharuk V, Maksymchuk B, Ovcharuk V, Khomenko O, Khomenko S, Yevtushenko Y, Rybalko P, Pustovit H, Myronenko N, Syvokhop Y, Sheian M, Matviichuk T, Solovyov V, Maksymchuk I. Forming Competency in Health Promotion in Technical Specialists Using Physical Education. RREM [Internet]. 2021Aug.13 [cited 2022Nov.30];13(3):01-19. Available from: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2669