Interpretations and Meanings of Personal Development

Authors

  • Iulia Cristina TIMOFTI Petre Andrei University of Iasi, Romania

DOI:

https://doi.org/10.18662/upasw/25/45

Keywords:

personal development, subjective well-being, life satisfaction, personal growth, self-determination theory, self-efficacy

Abstract

This study offers a perspective upon the main directions of interpreting the concept of personal development, starting with hedonistic approach, followed by humanistic approach, then by a different meaning - satisfaction with life.  Significant studies upon the concept are presented and also their implications upon mental health.

Author Biography

Iulia Cristina TIMOFTI, Petre Andrei University of Iasi, Romania

Senior Lecturer Ph.D., ”Petre Andrei” University of Iași, Romania

References

Adler, A. (1996, [1966]). Cunoaşterea omului, Bucureşti: Editura IRI.

Atkinson, L. R., Atkinson, R. (1990). Introduction to Psychology, Orlando: Harcourt Brace Jovanovich Publishers.

Baumeister, R. F. (1986). Identity. Cultural Change and the Struggle for Self, New York: Oxford University Press.

Băban, A. (coord.) (2003). Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere. Cluj-Napoca: Psinet SRL.

Bălţătescu, S. (2003). Abordări psihosociale ale satisfacţiei şi fericirii. În: Calitatea vieţii, vol. 14, Oradea, pp. 1-13.

Bălţătescu, S. (2004). Corelate sociodemografice ale satisfacţiei cu viaţa în România postdecembristă. O analiză de tendinţă. În: Zamfir, C., Zamfir, E. (coord.), Starea societăţii româneşti. Volumul conferinţei anuale a Asociaţiei Române de Sociologie şi a Asociaţiei Române de Promovare a Asistenţei Sociale, Oradea: Editura Universităţii.

Bălţătescu, S. (2007). Stabilitate şi schimbare în nivelurile şi structura bunăstării subiective: România 1997-1999, în: Calitatea vieţii, vol. 18, nr. 1-2, pp. 125-136.

Borow, H. (1958). Research Notes from Here and There. Curricular Approaches to Personal Development: Some Problems of Research. In: Journal of Counseling Psychology, vol. 5, no. 1, pp. 63-69.

Brunstein, J.C. (1993). Personal Goals and Subjective Well-Being: A Longitudinal Study, In: Journal of Personality and Social Psychology, vol. 65, no. 5, pp. 1061-1070.

Carcea, M. (2003), Cunoaşterea psihopedagogică a persoanei. Manual de învăţare autonomă instituţional asistată, Iaşi: Editura „Gh. Asachi”.

Cerniţanu, M. (2006). Stimularea dezvoltării motivaţiei de autoactualizare la studenţi. Teză de doctorat, Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Chelaru, M. (2003). Psihologia Eului. Cu privire specială la adolescenţi, Iaşi: Editura Fundaţiei Axis.

Chelcea, S. (1998). Memorie socială şi identitate naţională, Bucureşti: I.N.I.

Cummins, R. A. (2000). Objective and Subjective Quality of Life: an Interactive Model. In: Social Indicators Research, vol. 52, no. 1, , pp. 55–72.

Deci, E., Connell, J.P., Ryan, R.M. (1989). Self-Determination in a Work Organization. In: Journal of Applied Psychology, vol. 74, no. 4, pp. 580-590.

Deci, E., Ryan, R. (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: an introduction. In: Journal of Happiness Studies, no. 9, pp. 1-11.

Deschamps, J.-C., Doise, W., Mugny, G., (1996). Psihologia socială experimentală. Iaşi: Polirom.

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. In: Journal of Personality Assessment, no. 49, pp. 71-75.

Diener, E., Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. In: Journal Pers. Soc. Psychol., vol. 68, pp. 653-663.

Diener, E., et al (2009). A note on the dimensionality of quality of life scales: an illustration with the satisfaction with life scale. In: Social Indicators Research, no. 92, pp. 489-496.

Diener, E., Suh, E. (1997). Measuring quality of life: economic, social, and subjective indicators. In: Social Indicators Research, no. 40, pp. 189-216.

Dumitriu, I.C. (2005). Dimensiunile şi etapele evolutive ale Eu-lui. În: Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Psihologie, nr. 8, pp. 115-122.

Dumitriu, I.C. (2005). Cunoaşterea de sine. Conceptele de Sine şi de Eu. În: Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Psihologie, nr. 8, pp. 51-58.

Dumitriu, I.C. (2006). Motivaţia – premisă a dezvoltării personale a studenţilor. În: Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria ştiinţe socio-umane, nr. 9, pp. 68-78.

Dumitriu, I.C. (2008). Personal development. Educational implications. În: Education and academic research structures of the knowledge - based society, ISSN 1844-5381, Sibiu: Editura Alma Mater.

Dumitru, I.Al. (2001). Personalitate. Atitudini şi valori. Aspecte psihoindividuale şi psihosociale, Timişoara: Editura de vest.

Enăchescu, C. (2002). Tratat de psihologie morală, Bucureşti: Editura Tehnică.

Erikson, E. (1968). Adolescence et crise: la quète de l’identité, Paris: Flammarion.

Evans, S., Huxley, P. (2002). Studies of quality of life in the general population. In: International Review of Psychiatry, vol. 14, pp. 203-211.

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.

Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity Press.

Harari, M., Waehler, C., Rogers, J. (2005). An Empirical Investigation of a Theoretically Based Measure of Perceived Wellness. In: Journal of Counseling Psychology, vol. 52, no. 1, pp. 93-103.

Hogg, M.A., Abrams, D. (1990). Social Identifications, Londra: Routledge.

Iluţ, P. (2001). Sinele şi cunoaşterea lui. Teme actuale de psihosociologie, Iaşi: Polirom.

Kállay, E., Dégi, C., Vincze, A. (2007). Dysfunctional Attitudes, Depression and Quality of Life in a Sample of Romanian Hungarian Cancer Patients. In: Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, vol. 7, no. 1, pp. 95-106.

Lieury, A. (1990). Manual de psihologie generală, Bucureşti: Antet.

Lightsey, O. R. (coord.) (2006). Generalized Self-Efficacy, Self-Esteem, and Negative Affect. In: Canadian Journal of Behavioural Science, vol. 38, no.1, pp. 72-80.

Lupu, I. (2006). Calitatea vieţii în sănătate. Definiţii şi instrumente de evaluare. În: Calitatea vieţii, vol. 17, nr. 1-2, pp. 1-21.

Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B. (2006). A Developmental Contextual Perspective on Identity Construction in Emerging Adulthood: Change Dynamics in Commitment Formation and Commitment Evaluation. In: Developmental Psychology, Vol. 42, No. 2, pp. 366-380.

Marcia, J.E. (1996). Development and validation of ego-identity status. In: Journal of Personality and Social Psychology, no. 3, pp. 551-558.

Marian, M., Roşeanu, G. (2005). Positive causal attributions, social support and self-esteem as predictors of life satisfaction. In: Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Psihologie, vol. VIII, Oradea: Editura Universităţii, pp. 84-96.

Marian, M. (2007). Validarea scalei de satisfacţie în viaţă. Caracteristici psihometrice. În: Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Psihologie, vol. 11, pp. 58-70.

Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. In: Psychological Review, no. 50, pp. 370-396.

Mărginean, I. (2002). Calitatea vieţii percepute în România. În: I. Mărginean & A. Bălaşa (Eds.), Calitatea vieţii în România, Bucureşti: Expert, pp. 61-108.

Mead, G.H. (1934). L’Esprit, le soi et la sociéte, Paris: P.U.F.

Mitrofan, L. (coord.) (2007). Dezvoltarea personală – competenţă universitară transversală. O nouă paradigmă educaţională. Editura Universităţii din Bucureşti.

Muntele Hendreş, D. (2008). Evocarea unei amintiri-resursă şi cine beneficiază mai mult de ea. În: Jurnal de Psihoterapie, nr. 1, Bacău: Edusoft, pp. 73-82.

Neculau, A. (coord.) (2000). Psihologie. Manual pentru clasa a X a, Iaşi: Polirom.

Ng, W., Diener, E. (2009). Feeling bad? The „power” of positive thinking may not apply to everyone. In: Journal of Research in Personality. No. 43, pp. 455-463.

Pavot, W., Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. In: Psychological Assessment, vol. 5, no. 2, pp. 164-172.

Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicţionar de psihologie, Bucureşti: Editura Albatros.

Radu, I. (coord.) (1991). Introducere în psihologia contemporană, Cluj-Napoca: Editura Sincron.

Rice, T., Steele, B. (2004). Subjective well-being and culture across time and space. In: Journal of Cross-Cultural Psychology, vol. 35, no. 6, pp. 633-647.

Robitschek, C. (2003). Validity of Personal Growth Initiative Scale Scores with a Mexican American College Student Population. In: Journal of Counseling Psychology, vol. 50, no. 4, pp. 496-502.

Rusnac, S., Jardan, V. (2004). Identitatea de gen şi dificultăţile de identificare determinate de schimbarea rolurilor sociale. În: Didactica Pro, nr. 3 (25).

Ryan, R.M., Deci, E.L. (2001). On Happiness and Human Potentials: a Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. In: Annual Rewiew of Psychology, vol. 52, pp. 141-166.

Ryan, R.M., Deci, E.L. (2008). Living well: a self-determination theory perspective on eudaimonia. In: Journal of Happiness Studies, no. 9, pp. 139-170.

Schmit, M.J., Kihm, J.A. (2000). Development of a global measure of personality. In: Personnel Psychology, vol. 53, pp. 153-193.

Steger, M. F., Frazier, Patricia, Oishi, S., Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Serach for Meaning in Life. In: Journal of Counseling Psychology, Vol. 53, No. 1, pp. 80-93.

Tap, P. (1988), La Sociéte Pygmalion, Paris: Dunod.

Trautwein, U., Lüdtke, O. (2006), Self-Esteem, Academic Self-Concept, and Achievement: How the Learning Environment Moderates the Dynamics of Self-Concept. In: Journal of Personality and Social Psychology, vol. 90, no. 2, pp.334-349.

Van Halen, C. P. M. (2002). The Uncertainties of Self and Identity. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Veenhoven, R. (1995). World Database of Happiness. In: Social Indicators Research, vol. 34, nr. 3, pp. 299–313.

Veenhoven, R. (1998). Two state-trait discussions on happiness. In: Social Indicators Research. No. 43, pp. 211-225.

Veenhoven, R. (1999). Quality of life in individualistic society. In: Social Indicators Research. No. 48, pp. 157-186.

Veenhoven, R. (2004). Happiness as an Aim in Public Policy. The greatest happiness principle. In: Linley, A., Joseph, S., Positive Psychology in Practice, Hoboken: John Wiley&Sons.

Weltzel, C., Inglehart, R., Klingemann, H.D. (2003). The theory of human development: a cross-cultural analysis. In: European Journal of Political Research, vol. 42, pp. 341-379.

Zamfir, C. (1984). Indicatori şi surse de variaţie a calităţii vieţii. Bucureşti: Ed. Academiei României.

Zavalloni, M., Louis-Guérin, C. (1984). Identité sociale et conscience, Toulouse: Privat.

Yerushalmi, H. (2003). Facilitating personal growth. In: Psychoanalytic Psychology, vol. 20, no. 2, pp. 363-377.

xxx, Enciclopedie de filosofie şi ştiinţele umane DeAgostini (2004). Bucureşti: All Educational.

xxx, Grand dictionnaire de la psychologie Larousse (1991). Paris.

xxx, Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2002).

xxx, World Database of Happiness (2002).

Downloads

Published

2020-12-21

How to Cite

TIMOFTI, I. C. (2020). Interpretations and Meanings of Personal Development. Anuarul Universitatii "Petre Andrei" Din Iasi - Fascicula: Asistenta Sociala, Sociologie, Psihologie, 25, 218-236. https://doi.org/10.18662/upasw/25/45

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now