Accounting Practices in the Context of the Crisis Generated by the Sars-Cov-2 Pandemic

Authors

  • Gabriela SANDU Petre Andrei University of Iasi, Romania

Keywords:

COVID-19 pandemic, technical unemployment, indemnity, grants, tax relief

Abstract

The imposition of restrictive measures on the development of the exploitation activity, forced the economic entities to reorganize their activity. This led either to the restriction of the activity in close connection with the salary costs, or to look for subsidies from the state or fiscal facilities in order to be able to face the diminution of the activity. In this paper we presented some fiscal and economic solutions offered by companies and how to account for them.

Author Biography

Gabriela SANDU, Petre Andrei University of Iasi, Romania

Lecturer Ph.D., “Petre Andrei” University of Iasi, Romania

References

Sandu, G. (2012). Dimensiuni ale performanţei în contabilitate. Concepte. Analiza economico-financiară. Studii de caz. Iaşi, România: Editura Sedcom Libris.

Dobre, A. S. (2018). Evoluţii în construcţia bugetară naţională din perspectivă europeană. Iaşi, România: Editura Lumen.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr.720 din 10 august 2020.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 231/21.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai 2020.

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial nr. 345/18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 3/06.01.2020.

*** www.ceccarbusinessview.ro. (2020).

Downloads

Published

2020-12-21

How to Cite

SANDU, G. (2020). Accounting Practices in the Context of the Crisis Generated by the Sars-Cov-2 Pandemic. Anuarul Universitatii "Petre Andrei" Din Iasi - Fascicula: Drept, Stiinte Economice, Stiinte Politice, 26, 164-179. Retrieved from https://lumenpublishing.com/journals/index.php/upa-sw/article/view/4065

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now