JOURNALSAN IMPRESSIVE COLLECTION OF SCIENTIFIC JOURNALS IN THE FIELD OF

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIESDESCRIPTION:


Editura LUMEN oferă cititorilor săi o colecţie de 17 jurnale ştiinţifice, în care pot fi publicate articole cu caracter unidisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar şi transdisciplinar, care datorită numărului de jurnale, a domeniilor de cercetare acoperite, a reprezentativităţii naţionale şi internaţionale, atât a autorilor ale căror lucrări sunt publicate, cât şi a instituţiilor de cercetare la care aceştia sunt afiliaţi,  s-a remarcat ca fiind cea mai cuprinzătoare şi mai complexă colecţie de jurnale ştiinţifice a unei edituri româneşti.

Jurnalele ştiinţifice LUMEN sunt indexate în cele mai renumite baze de date internaţionale, iar datorită acestei expuneri, care completează cu succes calitatea lucrărilor publicate, sunt menţionate frecvent în lucrări de specialitate din ţară şi din străinătate în domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale, educaţie multidimensională, filosofie, ştiinţe politice, studii europene, economie, ştiinţe administrative, administraţie publică, sociologie, psihologie, ştiinţe economice, psihologie socială, ştiinţe medicale, biologie, mediere şi asistenţă socială, social media, ştiinţe şi inginerie.

Pentru gestionarea şi publicarea jurnalelor sale ştiinţifice, LUMEN utilizează Open Journal Systems 2.4.8.1, care este un software open source dezvoltat, susținut și distribuit de către Proiectul Public Knowledge din cadrul Licenței Publice Generale GNU.


JURNALELE LUMEN:


Toate jurnalele LUMEN sunt jurnale open access, supuse procesului de peer-review.


POSTMODERN OPENINGS – Jurnalul își propune să promoveze excelența academică în științele sociale și umaniste în ceea ce privește postmodernismul și postmodernitatea în contextul globalizării.Jurnalul are o orientare interdisciplinară, fiind promovate domenii de cercetare cum ar fi: studii culturale, filozofie, cultura și filosofia contemporană, filozofia limbajului, semiotica și sociologia culturii, etică.

Covered in | Web of Sciences (WOS) – Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); EBSCO; Index Copernicus; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Google Scholar

Current issueArchiveSubmit a paper

 


REVISTA ROMANEASCĂ PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA (ROMANIAN JOURNAL FOR MULTIDIMENSIONAL EDUCATION) – Jurnalul își propune să promoveze excelența academică în educația științifică, ca parte a științelor sociale. Revista are o orientare multidisciplinară, fiind orientată către lucrări care prezintă o dimensiune educațională specială în următoarele domenii ale științelor sociale și umaniste: pedagogia și știința educației, educație culturală și multiculturală, pedagogia socială, metode de predare, formarea și formarea adulților, teoriile educației.

Covered in | Web of Sciences (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE

Current issueArchiveSubmit a paper


 

BRAIN – BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE – The main topics of interest for the journal are related to: medical sciences (neuroscience, neuroimaging, neuroinhancement, forensic medicine, neurology, forensic psychiatry), medical anthropology, genome sequencing and genomic studies (using computers and/or artificial intelligence in genomic studies), neuropathology, brain pathology, medical ethics and bioethics, neurosurgery, emergency medicine, evolutionary biology, embriology, anatomopathology, psychology, computer sciences (especially related to medicine), artificial intelligence and computing in medicine, philosophy of mind and related, neuroethics, philosophy of artificial intelligence, ethics of emerging technologies, game theory, decision theory, transhumanism, information society (sociological and economical approach).

Covered in | Web of Sciences (WOS); Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO (EBSCO Open, Access Computer Science, EBSCO Open Access Journals, EBSCO Open Access Medical and Health Collection); PubMed.gov; IndexCopernicus; The Linguist List; Google Academic; Ulrichs; getCITED; Genamics JournalSeek; Zeitschriftendatenbank (ZDB); J-Gate; SHERPA/RoMEO; Dayang Journal System; Public Knowledge Project; BIUM (Bibliotheque interuniversitaire de medecine et d’odontologie); NewJour; ArticleReach Direct; Link+; CSB (Collection of Computer Science Bibliographies); CiteSeerX; Socolar; KVK; WorldCat; CrossRef; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet

Current issueArchiveSubmit a paper


LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: SOCIAL SCIENCES – Jurnalul se adresează comunității academice din întreaga lume și publică lucrări teoretice și practice care acoperă subiecte din universul științelor sociale: sociologie, antropologie, cultură și viață, filosofie aplicată, psihologie, studii de comunicare, teorii de comunicare, jurnalism, comunicare jurnalistică, mediul de afaceri, teoria educației, politicile educaționale, educația timpurie, învățământul preuniversitar, învățământul superior, educația adulților, psihologia educațională, managementul educațional, formarea cadrelor didactice, consilierea și cariera educațională, economia educației.

Covered in | ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Current issueArchiveSubmit a paper


LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: PHILOSOPHY AND HUMANISTIC SCIENCES – Jurnalul își propune să promoveze excelența academică în domeniul științelor umaniste din area de interes a următoarelor domenii de cercetare: filozofie, studii culturale, istorie, studii religioase, artă și arhitectură, cultură, filozofia limbajului, semiotica și sociologia culturii, lingvistică, literatură, etică.

Covered in | ERIH PLUS, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-Gate, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: POLITICAL SCIENCES AND EUROPEAN STUDIES – Misiunea revistei este de a fi un catalizator al dezbaterii despre comportamentul și organizarea politică, filosofia politică, mișcări politice sociale, studii europene, politici publice, discursul politic, analiza politică, procesul electoral și alegeri, doctrinele politice, comunicare politică, marketing și alte subiecte conexe.

Covered in | ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, WorldCat, KVK, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – Revista are o orientare multidisciplinară, publicând lucrări teoretice și practice care acoperă subiecte după cum urmează: economie, drept administrativ, practică în administrația publică, instituții sociale și politice, sănătate publică, gestionarea performanței afacerii, managementul comunicațiilor, managementul tehnologiilor informatice, gestionarea resurselor umane, cercetare de piață, punctele forte bazate pe management, managementul stresului, gestiunea schimbărilor de aprovizionare, migrația resurselor umane, capital intelectual și alte subiecte conexe.

Covered in | CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Current issueArchiveSubmit a paper


LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: LAW – Revista are o orientare multidisciplinară și publică lucrări teoretice și practice care acoperă subiecte din universul dreptului: dreptul public (legea penală, legea procesuală penală, legea constituțională, legea administrativă, dreptul financiar, dreptul bancar, dreptul internațional public), dreptul privat (drept civil, drept de procedură civilă, drept comercial, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul proprietății intelectuale, dreptul internațional privat, dreptul comerțului internațional).

Covered in | ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Current issueArchiveSubmit a paper


 

MOLDAVIAN JOURNAL FOR EDUCATION AND SOCIAL PSYCHOLOGY – Jurnalul publică articole care abordează teoriile și studiile legate de psihologia educațională și socială și abordează disciplinele psihologie, sociologie și educație, din perspectivă teoretică și de cercetare, pentru a crea o mai bună înțelegere a comportamentului uman în toate domeniile educației.

Covered in | CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper


EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL HUMANITIES AND BIOETHICS – Scopul jurnalului este de a încuraja un standard academic ridicat, pentru a intensifica discuțiile profesionale și publice pe teme de științe soio-umane în domeniul medical, antropologie, studii culturale legate de sănătate, corpul uman, bioetică și sănătate publică. Jurnalul încurajează dezvoltarea abordării pedagogice a fiecăruia dintre subiectele principale.Jurnalul încurajează, de asemenea, lucrări care abordează domeniul de interes al revistei din perspectiva importanței percepute a domeniului și a provocărilor date de construcția socială a profesiei medicale și a profesiilor de ajutor.

Covered in | CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper


JOURNAL OF MEDIATION & SOCIAL WELFARE – Jurnalul are ca arie de interes domeniile: asistență socială, sociologie, cercetarea socială, medierea ca practică socială, politicile sociale, etica bunăstării sociale, supravegherea serviciilor sociale, teorii ale bunăstării sociale, teoriile sociale, planificare și dezvoltare socială etc. Toate aceste domenii ar putea fi interconectate în jurul unor deschideri etice specifice domeniilor de cercetare prezentate. Un articol poate fi un document filosofic, social, de referință în domeniul cultural etc., dar conținutul articolului trebuie să includă discuții extinse asupra dimensiunii sociale a subiectului.

Covered in | CrossRef; RePEc; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper


JOURNAL FOR SOCIAL MEDIA INQUIRY – Jurnalul încurajează publicarea de lucrări legate de aspectele etice în cercetarea calitativă / cantitativă în domeniul social media, care poate aduce noi cunoștințe, o mai bună înțelegere a mecanismului social media și influența asupra acțiunii sociale și / sau a comportamentului uman. Jurnalul se axează pe ancheta de ultimă oră privind tendințele de vârf în domeniiile menționate și permite cercetătorilor să dezvolte cercetarea și să urmărească tendințele în acest domeniu.

Covered in | CrossRef; RePEc; CEEOL; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper


JOURNAL FOR ETHICS IN SOCIAL STUDIES – Este un jurnal care publică articole care abordează etica în studiile sociale și în special articolele despre studii sociale care ridică o problemă deosebită de etică. Încurajăm publicarea de lucrări legate de aspectele etice în cercetarea calitativă / cantitativă în domeniul asistenței sociale, educației, psihologiei, studiilor de comunicare care pot aduce îmbunătățiri practicii și elaborării politicilor publice.

Covered in | CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


EASTERN EUROPEAN JOURNAL IN SCIENCE AND ENGINEERING – Este un jurnal care are ca scop publicarea de articole din domeniile științelor exacte și ale ingineriei, ale aplicațiilor sociale ale acestora, ale problemelor controversate ridicate de noile tehnologii, implementarea lor, riscurile asociate cu acestea.

Submit a paper

 

 


 

JURNALUL DE STUDII JURIDICE (JOURNAL OF LEGAL STUDIES) – Un jurnal academic publicat de două ori pe an, care se angajează să promoveze comunicarea academică despre legile României și a altor țări, acoperă o serie largă de cercetări privind istoria dreptului, legislația și cultura juridică, teoriile juridice, sistemele juridice, întrebările, dezbaterile și discuțiile despre lege din partea experților și a oamenilor de știință din întreaga lume.

Covered in | CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, HeinOnline.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION – Este un jurnal dedicat studiilor europene în domeniul dreptului, științelor administrative și a temelor conexe, prin urmare este încurajată publicarea acelor lucrări care se concentrează pe particularitățile specifice acestor subiecte și / sau pe autori provenind din aceste domenii. Jurnalul analizează cu atenție manuscrisele care pot fi de interes pentru factorii de decizie și / sau practicieni.

Covered in | Google Scholar; KVK; WorldCat; CrossRef; CEEOL; RePEc; HeinOnline

Current issueArchiveSubmit a paper


BRAND -BROAD RESEARCH IN ACCOUNTING, NEGOTIATION AND DISTRIBUTION – The aim of the journal is to make an agora of different experts in economy, social and political sciences. We expect articles from experts in different scientific and practical fields, like accounting, marketing, management, economy, trade, finace, operational research, optimization, graph theory, game theory, voting, political communication, sociology etc.

Covered in | EBSCO (EBSCO Open Access Business and Economics Collection, EBSCO Open Access Journals); RePEc (Ideas, EconPapers); DOAJ; Ulrich’s; IndexCopernicus; getCITED; Google Academic; Socionet.ru; NewJour; Sherpa/Romeo; Socolar; WorldCat; KVK; J-Gate

Current issueArchiveSubmit a paper


LiBRI – LINGUISTIC AND LITERARY BROAD RESEARCH AND INNOVATION – It is an online, scholarly, peer-reviewed, international journal for specialists in linguistics, literature, cultural studies, and related fields. The topics of the journal should included, but not be limited to: linguistics, textual criticism, literary criticism, history, historical linguistics, semiotics, documentation studies, bibliology, information studies, comparative studies in philology, philosophy of language, classical studies, language studies, cultural studies related to language, religious studies related to language (paleography, classic languages used in religious practices and rituals), meaning and sensification, cultural anthropology.

Covered in | ERIH PLUS; EBSCO; Google Academic; Zenodo; FigShare; Mendeley; The Linguist List; Search Works; CiteFactor; Integrity Ethics; Academic Journals Database; Fabula. La Recherche en littérature; OAJSE (Open Access Journals Search Engine); CiteFactor (Academic Scientific Journals); SEESAmE Publications; Socolar; La Criee; PIE

Current issueArchiveSubmit a paper


ANUARUL UNIVERSITĂȚII ,,PETRE ANDREI” DIN IAȘI, FASCICULA: ASISTENȚĂ SOCIALĂ, SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE (ANNUAL OF PETRE ANDREI UNIVERSITY FROM IASI – SECTION: SOCIAL WORK, SOCIOLOGY, PSICHOLOGY) – Este un jurnal academic, publicat anual, care are ca scop promovarea comunicării academice pe tema asistenței sociale, psihologiei, sociologiei, cu accent deosebit pe producția științifică a comunității Universității “Petre Andrei”, dar cu deschidere spre întreaga comunitate academică.

Covered in | EconPapers, RePEc, CEEOL, INDEX COPERNICUS, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


ANUARUL UNIVERSITĂȚII ,,PETRE ANDREI” DIN IAȘI, FASCICULA: DREPT, ȘTIINȚE SOCIALE, ȘTIINȚE POLITICE (ANNUAL OF PETRE ANDREI UNIVERSITY FROM IASI – SECTION: LAW, SOCIAL SCIENCES, POLITICAL SCIENCES) – Este un jurnal academic, publicat anual, care are ca scop promovarea comunicării academice pe tema dreptului românesc, studii economice, studii politice și altele, cu accent special pe producția științifică a comunității Universității “Petre Andrei”, cu deschidere spre comunitatea academică mondială.

Covered in | EconPapers, RePEc, CEEOL, ErihPlus, INDEX COPERNICUS, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


PROCESUL EDITORIAL ŞI DE PUBLICARE:


Etapele publicării unui articol în jurnalele ştiinţifice LUMEN sunt determinate de sistemul OJS şi cuprind:

Managementul jurnalului: editorul este cel care configurează secţiunile jurnalului, lista de redactori, de recenzori şi de specialişti în copy-editing şi proofreading.

Propunerea lucrării: autorul încarcă documentul care conţine articolul pe site-ul jurnalului, împreună cu metadata de identificare a articolului şi datele de indexare open access.

Înregistrarea lucrării: editorul distribuie articolul propus către redactorul desemnat, în vederea demarării procesului editorial.

Selectarea recenzorilor: editorul trimite lucrarea către recenzori desemnaţi dintre personalităţile ştiinţifice înscrise cu această titulatură în baza de date a jurnalului.

Depunerea evaluărilor colegiale: recenzorii depun formularele de peer-review, împreună cu recomandările lor, care pot fi evaluate de editor.

Evaluarea recomandărilor recenzorilor: editorul verifică depunerea formularului de peer-review, efectuarea completă a procedurii şi ia o decizie editorială, inclusiv retrimiterea articolului către autor, în vederea revizuirii acestuia conform observaţiilor recenzorilor.

Monitorizarea procedurii de către autor: autorul are posibilitatea ca, prin intermediul platformei OJS, să urmărească procesul editorial, să vizualizeze documentele aferente articolului propus, să fie la curent cu procesul de peer-review, să efectueze corecturi, modificări şi adăugiri la articol, la solicitarea editorului.

Editarea finală: implică etapele de copy-editing, proofreading şi paginaţie, etapă supravegheată de redactorul desemnat.

Verificarea editării finale: se face de către editor, după care documentul este trimis autorului, în vederea unei ultime vizualizări a articolului şi acordarea permisiunii bun de tipar.

Organizarea numărului de jurnal: crearea fiecărui număr de jurnal şi distribuirea articolelor acceptate spre publicare în numere de jurnal disponibile sunt atributul editorului, care după finalizarea acestei etape elaborează cuprinsul numărului.

Publicarea jurnalului: imediat după publicare, jurnalul şi conţinutul fiecărui articol pot fi accesate în sistem open access.

Arhiva procesului editorial: toate documentele şi înregistrările aferente procesului editorial sunt păstrate într-o arhivă dedicată, atât pentru lucrările publicate, cât şi pentru cele respinse de la publicare.

Numărul curent: sistemul de publicare al fiecărui articol include facilităţi de vizualizare al acestuia, inclusiv linkuri către conţinutul in extenso al materialului publicat, precum şi la surse interne şi externe.

Arhiva jurnalului: numărul curent va putea fi vizualizat şi pe pagina de arhivă a jurnalului, unde sunt menţionate toate numerele anterioare din jurnal, inclusiv indexările făcute de motoarele de căutare ale sistemului open access, ale Google etc.


Aici puteți să vă informați cu privire la toate detaliile necesare privind publicarea materialului dorit de dumneavoastră, după cum urmează: