Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies

Publish your work with LUMEN COVER LOGOS PSES 2019

ISSN Print: 2284-5992

ISSN Online: 2501-0417JURNAL INDEXAT ÎN: ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, WorldCat, KVK, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet.

Current issue – Archive – Submit a paper 

Istoric:


Primul număr al jurnalului Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences and European Studies a fost publicat în anul 2015. In anul 2017, jurnalul a publicat 2 numere, in anul 2019 un numar, iar începând cu anul 2020 își propune să publice câte un numar pe an.


Descriere:


LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: POLITICAL SCIENCES AND EUROPEAN STUDIES – Misiunea revistei este de a fi un catalizator al dezbaterii despre comportamentul și organizarea politică, filosofia politică, mișcări politice sociale, studii europene, politici publice, discursul politic, analiza politică, procesul electoral și alegeri, doctrinele politice, comunicare politică, marketing și alte subiecte conexe.


CITEȘTE JURNALUL