Considerations Regarding the Establishment and Modification, by Government Decision, of the Rules Regarding the Career and Mobility of Senior Civil Servants

Authors

  • Irina ALEXE Acad. Andrei Rădulescu, Legal Research Institute of Romanian Academy

DOI:

https://doi.org/10.18662/eljpa/7.2/143

Keywords:

Statute of civil servants, senior civil servants, policy makers, career, mobility, legal security, Administrative code, jurisprudence of the Constitutional Court of Romania

Abstract

One of the categories of civil servants for whom essential changes in the applicable regulatory framework have taken place over time, is the category of senior civil servants. Many of these changes were determined by the interference between the members of this category and policy makers. The recent Government Decision no.934/2020, dedicated, amongst others, to the career and mobility of senior civil servants, was the starting point of our analysis that aims to answer some questions regarding especially the solutions chosen to regulate, at secondary level, the applicable regulatory framework. This endeavor takes into consideration the fact that several decisions of the Romanian Constitutional Court specify, for other categories of civil servants, that such rules are essential to the status of civil servant and that, in accordance with constitutional provisions, they must be regulated by Organic Law. At the same time, in our analysis we emphasize the importance of predictable regulations, given that legal uncertainty affects the career and, implicitly, the lives of senior civil servants, and we propose some solutions for a coherent regulation that provides legal security.

Author Biography

Irina ALEXE, Acad. Andrei Rădulescu, Legal Research Institute of Romanian Academy

Associate scientific researcher at "Acad. Andrei Rădulescu" Legal Research Institute of Romanian Academy, PhD in administrative law from the Faculty of Law within the University of Bucharest

References

Administrative Code. (2019). Point 1 of the Press release on the normative acts adopted or noted by the Government in the meeting of December 30, 2020, regarding the promotion of a normative act for the amendment and completion of the O.U.G. No. 57/2019 on the Administrative Code. https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-taken-note-at-the-meeting-of-December 30

Alexandru, I. (2017). De la dreptul administrativ naţional la dreptul administrativ global. Editura Academiei Române. pp. 188-216.

Alexe I. (2018b). Funcţia publică în România Centenară. In D. -M. Şandru, I. Alexe, R. -F. Hodoş, & S. Golub (Coord.), 100 de ani de drept în România (pp. 28-29). Ed. Hamangiu.

Alexe, I. (2009). Mobilitatea înalţilor funcţionari publici – modalitate de modificare sau de încetare a raporturilor de serviciu? Revista de drept public, 4, 43-51.

Alexe, I. (2012). Aspecte privind mobilitatea înalţilor funcţionari publici reflectate de jurisprudenţa instanţelor din România. Revista de drept public, 1, 90-102.

Alexe, I. (2013). Principiul neutralităţii politice în privinţa numirii înalţilor funcţionari publici. In E. Bălan, C. Iftene, & M. Văcărelu (Coords.), Administraţia şi puterea politică. Tendinţe şi evoluţii în spaţiul public european (pp.122-137). Comunicare.ro.

Alexe, I. (2014a). Înalţii funcţionari publici. Ed. Universul Juridic.

Alexe, I. (2014b). Categoria înalţilor funcţionari publici. Tendinţe actuale. In E. Bălan, G. Varia, & C. Iftene (Coords.), Administraţia publică între misiuni şi constrângeri bugetare: dimensiuni juridice şi manageriale (pp. 136-144). Ed. Wolters Kluwer.

Alexe, I. (2014c). Consideraţii referitoare la Decizia nr. 55/2014 a Curţii Constituţionale a României şi la statutul juridic al unor înalţi funcţionari publici. Curierul Judiciar, 3, 159-161.

Alexe, I. (2015). Situaţia extraordinară - temei sau pretext pentru puterea executivă de a reglementa în domenii rezervate legii? In E. Bălan, C. Iftene, & M. Văcărelu (Coord.), Administraţia publică în situaţii de criză. Wolters Kluwer. pp. 128-135.

Alexe, I. (2016). Reforma reformei. Studiu de caz: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013. In E. Bălan, C. Iftene, & M. Văcărelu (Coords.), Reforma statului: instituţii, proceduri, resurse ale administraţiei publice (pp. 121-133). Ed. Wolters Kluwer.

Alexe, I. (2017). Reforma funcţiei publice după 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Cazul înalţilor funcţionari publici. Revista de drept public, 2, 12 – 22.

Alexe, I. (2018a). Modificări esenţiale ale categoriei înalţilor funcţionari publici, incluse în proiectul Codului administrativ. Revista de drept public, 2, 116-128.

Alexe, I. (2019). Particularităţile actelor administrative ce vizează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, reglementate în O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. Revista de drept public, 4, pp. 108-111, 103-112.

Alexe, I., & Banu, C. -M. (2016). Transpunerea directivei prin ordonanţă de urgenţă. Exemple recente din dreptul român şi aspecte comparate. In D. -M. Şandru, C. -M. Banu, & D. -A. Călin (Coord.), Directiva - act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român. Ed. Universitară. pp. 132-174.

Apostol Tofan, D., & Dima, B. (2019). Comentariu la articolul 115 din Constituţie. In I. Muraru, & E. -S. Tănăsescu (Coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole (2nd Ed., pp. 960-965, 974-975). Ed. C.H.Beck.

Art. 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. (2007). https://fra.europa.eu/ro/eu-charter/article/41-dreptul-la-buna-administrare

Art. 597 para. (2) lit. b. of the O.U.G. no. 57/2019 regarding the Administrative Code (2019).

Art. 69 para. (5) of Law no. 188/1999 (1999).

Article 15 para. (2) of the Romanian Constitution, republished.

Călin, D., & Alexe, I. (2020). Festina lente sau cum poate uzurpa legiuitorul delegat şi excepţional atribuţiile de esenţă ale unui parlament. Studii şi Cercetări Juridice, 2, 261-266.

Chapter Public administration, point III - Specific objectives, from Annex no. 2 (Government Program 2020-2024: National Liberal Party - USR PLUS Alliance - UDMR) to the Decision of the Romanian Parliament no. 31/2020, for granting the trust of the Government. (2020). published in the Official Gazette. no. 1284/23 December 2020.

Government Decision no. 341/2007 on entering the category of senior civil servants, career management and mobility of senior civil servants. (2007). Official Gazette. no. 247/12 April 2007.

Government Decision no. 546/2020 regarding the amendment and completion of the Government Decision no. 611/2008 for the approval of the norms regarding the organization and development of the civil servants' career. (2020). Official Gazette. no. 638/21 July 2020

Government Decision no. 611/2008 for the approval of the norms regarding the organization and development of the career of civil servants. (2008). Official Gazette of Romania, Part I, no. 530/14 July 2008, with subsequent amendments and completions.

Government Decision no. 934/2020 for the amendment and completion of the Government Decision no. 341/2007 on entering the category of senior civil servants, career management and mobility of senior civil servants. (2020). Official Gazette. no. 1054/10 November 2020. https://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-934-28-10-2020&page=1

Government Emergency Ordinance no. 179/2005 for the amendment and completion of Law no. 340/2004 regarding the institution of the prefect. (2005). M.Of. no. 1142/16 December 2005.

Government Emergency Ordinance no. 4/2021 for the amendment and completion of the Government Emergency Ordinance no. 57/2019 on the Administrative Code. (2020). M.Of. no. 117/3 February 2020.

Government Emergency Ordinance no. 57/2019. (2019). On the Administrative Code, published in the Official Gazette. no. 555/5 July 2019.

Law no. 188/1999 on the Statute of civil servants, published in the Official Gazette. no. 600/8 December 1999. (1999). Updated text of Law no. 188/1999, republished, with subsequent amendments and completions.

Law no. 24/2000 regarding the norms of legislative technique for the elaboration of normative acts. (2010). republished in the Official Gazette. no. 260/21 April 2010, as subsequently amended and supplemented. The provisions.

Law no. 251/2006 for the amendment and completion of Law no. 188/1999 on the Statute of civil servants. (2006). Official Gazette. no. 574/4 June 2006.

Law no. 360/2002 on the statute of the police servants. (2002). Official Gazette. no. 440/24 June 2002.

Law no. 90/2001 on the organization and functioning of the Government of Romania and of the ministries, published in the Official Gazette. no. 164/2 February 2001, repealed by art. 597 para. (2) lit. c) of the O.U.G. no. 57/2019 regarding the Administrative Code. (2011).

Mendes, J. (2009). Good Administration in EU Law and the European Code of Good Administrative Behavior. European University Institute. especially pp. 2; 10-13. https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle /1814/12101/LAW_2009_09.pdf?sequence=3

Muraru, I., & Tănăsescu, E. -S. (2019). Comentariu la Articolul 1 din Constituţie. pp. 13-19.

Negulescu, P. (1906). Tratat de drept administrativ român. Tipografiile Române Unite. p. 166.

Point II of the Press release regarding the normative acts adopted or which the Government took note of in the meeting of January 27, 2021. (2021). https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/press-information-on-normative-acts-adopted-or-which-the-government-took-note-in-the-meeting-of-27-january-2021

Popescu, R. (2019). Comentariu la articolul 73 din Constituţie. In I. Muraru, & E. -S. Tănăsescu (Coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole (2nd Ed., supra 3, p. 638). Ed. C.H.Beck.

Postelnicu, R. P. (2003). Propuneri privind profesionalizarea funcţiei de prefect. Locul şi rolul prefectului în sistemul administraţiei publice din România. Revista de drept public, 2, p. 84.

RCC Decision no. 172/2016, regarding the exception of unconstitutionality of the provisions of art. 18 of Law no. 360/2002 on the Statute of the police servants. (2016). M. Of. no. 315/25 April 2016. Para. 19.

RCC decision no. 506/2006, regarding the exception of unconstitutionality of the provisions of the Government Emergency Ordinance no. 179/2005 for the amendment and completion of Law no. 340/2004 regarding the institution of the prefect. (2006). M.Of. 622/19 July 2006.

RCC Decision no. 60/2020, regarding the exception of unconstitutionality of the provisions of the Government Emergency Ordinance no. 57/2019 on the Administrative Code. (2020). M.Of. no.369 / 8 May 2020.

RCC Decision no. 637/2015 regarding the exception of unconstitutionality of the provisions of art. 26 para. (3) of Law no. 360/2002 on the Statute of the police servants. (2015). M. Of. no. 906/8 August 2015. Para. 31-33.

RCC Decision no. 637/2015 regarding the exception of unconstitutionality of the provisions of art. 27 and art. 78 para. (1) of Law no. 360/2002 on the Statute of the police servants. (2016). M.Of. no. 469/23 June 2016. Para 34-35.

RCC decision no. 737/2020 regarding the exception of unconstitutionality of the provisions of art.79 par. (5) of Law no. 188/1999 on the Statute of civil servants. (2020). M.Of. no. 1189/7 December 2020.

RCC decision no. 818/2017 regarding the exception of unconstitutionality of the provisions of art. 69 para. (5) of Law no. 188/1999 on the Statute of civil servants and the provisions of art. VII para. (1) lit. a) of Law no. 251/2006 for the amendment and completion of Law no. 188/1999 on the Statute of civil servants. (2018). M.Of. no. 311/10 April 2018.

Seerden, R. (Ed.). (2018). Comparative Administrative Law. Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States (4th Ed.). Editura Intersentia. pp. 417-438.

The Constitutional Court of Romania found, by Decision no. 414/2010, regarding the objection of unconstitutionality of the provisions of art. In point 1, art. In point 6, art. I point 27 and of art. I point 28 of the Law amending and supplementing Law no. 188/1999 on the Statute of civil servants, published in the Official Gazette, no. 291/4 May 2010 (2010).

Vedinaş, V. (2007). Consideraţii referitoare la raportul dintre Statutul funcţionarilor publici şi statutele speciale aplicabile unor categorii de funcţionari publici. Dreptul, 4, pp. 141-150.

Vedinaş, V. (2016). Statutul Funcţionarilor publici (Legea nr.188/1999) Comentarii, legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă (2nd Ed.). Editura Universul Juridic. pp. 21-27, 44-52.

Vedinaş, V. (2020). Codul administrativ adnotat: noutăţi, examinare comparativă, note explicative (2nd Ed.), Ed. Universul Juridic. p. 58.

Vedinaş, V., & Bitea, C. (2019). Mutaţii aduse de Codul administrativ în reglementarea personalului din administraţia publică. Revista de drept public, 3, 21.

Vedinaş, V., & Enache, M. (2019). Comentariu la articolul 123 din Constituţie. In I. Muraru, & E. -S. Tănăsescu (Coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole (2nd Ed., pp. 1105-1108). Ed. C.H.Beck.

Downloads

Published

2020-12-12

How to Cite

ALEXE, I. (2020). Considerations Regarding the Establishment and Modification, by Government Decision, of the Rules Regarding the Career and Mobility of Senior Civil Servants. European Journal of Law and Public Administration, 7(2), 240-264. https://doi.org/10.18662/eljpa/7.2/143

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now