An Overview of Violence as a Vice of Consent

Authors

  • Loredana VLAD Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania

DOI:

https://doi.org/10.18662/eljpa/7.2/136

Keywords:

Individual, violence, social construct, freedom, consent vice

Abstract

People are considered bio-psycho-social beings. From the beginning of mankind, violence as part of human nature has manifested itself in relation to the other through the crime committed by Cain against his brother Abel. As time passed, it was found that a form of protection is needed to prolong the life of the individual, and thus by accepting the "social contract", man gave up his natural state in which freedom was absolute, in order to obey the law.

In this paper I will bring to the fore a series of considerations with a focus on violence, emphasizing the idea of the vice of consent.

Author Biography

Loredana VLAD, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania

PhD, Ştefan cel Mare University of Suceava

References

Adorno, T. (1999). Minima Moralia. Reflecţii dintr-o viaţă mutilate.

Boroi, G., & Anghelescu, C. A. (2012). Curs de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu.

Bostrom, N. (2005). A Hystory of Transhumanism Thought. Journal of Evolution and Technology, 14(1), 1-25.

Braşoveanu, V., & Lovovanu, E. (2015). Problema libertăţii omului – reflexii filosofice, In Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 20-21 October 2014, Chişinău, 2015, Vol. I, pp. 2010-2011.

Căprioară, F. M., & Căprioară, A. C. (2013). Ce este şi ce nu este violenţa? Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, 2(2).

Oprina, E., Rizoiu, R., (Eds.). (2020). Codul Civil şi Codul de Procedură civilă, Legea de aplicare, Reglementări anterioare, Legislaţie conexă, Decizii ale Curţii constituţionale, Recursuri în interesul legii, Hotărâri prealabile (8th Ed.). Editura Rosetti International.

Debarbieux, E. (1996). La violence en milieu scolaire: État des lieux. Editura ESF.

Duţă, C. (2012). Studiu privind condiţiile de valabilitate ale contractului, (Doctor thezis). Bucureşti. https://www.univnt.ro/wp-content/uploads/doctorat/rezumate_doctorat/Du%c8%9b%c4%83_C%c4%83t%c4%83lin.pdf

Giffard, A. E., & Villers, R. (1976). Droit romain et ancient droit francais. II. Paris.

Harris, S. (2019). Liber arbitru. Curtea Veche Publishing.

Hurbean, A. D. (2007). Consideraţii referitoare la noţiunea de violenţă, viciu de consimţământ. Revista Drept, Series Jurisprudentia, 10, 153-156.

Hurbean, A. D. (2009). Viciile de consimţământ (Doctor thezis). Sibiu. https://doctorate.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/REZ-ROM-HURBEAN.pdf

Kant, I. (1999). Întemeierea metafizicii moravurilor. Critica raţiunii practice. Editura Iri.

Kuhn, T. (1996). Structura revoluţiilor ştiinţifice. Editura Humanitas.

Letourneau, P. (2004). Droit de la responsabilité et des contrats. Editura Dalloz.

Matefi, R. (2017). Teoria actului juridic civil. Editura Hamangiu.

Neculăescu, S. (2012). Privire critică asupra violenţei, ca viciu de consimţământ, în reglementarea Codului Civil (Legea No. 287/2009, republicată). Revista Dreptul (Uniunea Juriştilor), 3/2012.

Neculăescu, S. (2017). Reflecţii privind violenţa ca viciu de consimtământ. Drept comparat. Revista Universul Juridic, 8, 4-21.

Nietzsche, F. (2010). Voinţa de putere. Editura Antet.

Popa, S. (2014). Autonomia de voinţă – fundament sau sinonim al libertăţii contractuale. Editura Universul juridic.

Răuschi, S., Ungureanu, C. T. (1995). Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Editura Fundaţiei Chemarea.

Schopenhauer, A. (2020). Lumea ca voinţă şi reprezentare. Editua Humanitas.

Ungureanu, C. T. (2016). Drept civil. Partea generală. Persoanele. Editura Hamangiu.

Vlad, L. (2019). Umanism, transumanism, postumanism. Perspective filosofice. Editura Lumen.

Downloads

Published

2020-12-12

How to Cite

VLAD, L. (2020). An Overview of Violence as a Vice of Consent. European Journal of Law and Public Administration, 7(2), 158-164. https://doi.org/10.18662/eljpa/7.2/136

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now