Insights into Lexico-Semantic Fields of Romanian Editorial-Polygraphic Terms

Authors

  • Svetlana Calaraş Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

DOI:

https://doi.org/10.18662/lumenpses/6.1/16

Keywords:

lexico-semantic field, inventory, term, opposition, editorial-polygraphic field

Abstract

Due to the dynamic nature of the vocabulary, we can argue that any lexico-semantic field can be unlimited, has no rigid boundaries, which leads to difficulties in establishing semantic relationships between the constituent units of a semantic field, and the second problem arising from this phenomenon would be the establishment of the inventory of a semantic field. Thus, the system that is the objective of our research consists of the units of "inventory" (terms) and the relationships between its constituent elements, and the fluctuation of the boundaries of a semantic field that leads to difficulties in the limiting it and in the rigorous composition of the inventory semantically. Not all words in the vocabulary can be grouped into lexico-semantic fields, only those that are organized and stable. A semantic field also corresponds to a certain grammatical category - gender, number, time, aspect, mode, etc., and the oppositions between the members of a lexical-semantic field correspond to the oppositions of their grammatical categories. Therefore, in order to practically approach the structuring of a lexico-semantic field, a theoretical and methodological incursion in structural semantics is absolutely necessary. We consider that the reflections regarding the concept of lexical field are absolutely fundamental in order to be able to try to structure such linguistic fields in a certain field, in our case - in the editorial-polygraphic field.

Author Biography

Svetlana Calaraş, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

Master in Philology, Moldova State University, PhD student, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

References

Babin-Rusu, T. (2006). Diferenţierea structurilor lexico-semantice. Limba Română, Secţiunea Gramatică, XVI(4-6), 95-99.

Bahnaru, V. (2011). Conceptul de câmp semantic în lexicologia modernă (cu referire specială la studiile lui Eugen Coşeriu). Lucrările Colocviului internaţional „Eugeniu Coseriu - 90 de ani de la naştere (pp. 95-103). Editura Academiei Române.

Berejan, S. G. (1973). Semanticheskaya ekvivalentnost' leksicheskikh yedinits [Semantic equivalence of lexical units]. Shtiintsa.

Ciornei, A. R. (2010). Analiza semică a câmpului lexico-semantic al numelor de arbori în Biblie. Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” (pp. 109-121). Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Coteanu, I., Forăscu, N., & Bidu-Vrănceanu, A. (1985). Limba română contemporană. Vocabularul. Editura Didactică şi Pedagogică.

Lazăr, L. (2003). Criterii de tipologizare a câmpurilor lexicale. Dacoromania, VII-VIII, 77-99.

Lescu, M. (2005). Activitatea editorială. Ciclu de prelegeri. CCRE “Presa”.

Lobiuc, I. (2009). Consideraţii asupra teoriilor câmpurilor lexico-semantice. AUI, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LV, 19-24. Editura Universităţii „Alexandru-Ioan Cuza”.

Downloads

Published

2020-12-14

How to Cite

Calaraş, S. (2020). Insights into Lexico-Semantic Fields of Romanian Editorial-Polygraphic Terms. Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies, 6(1), 51-58. https://doi.org/10.18662/lumenpses/6.1/16

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now