List of Scientific Reviewers


REFERENCES FOR BOOK PUBLISHING


BOOK SERIES COORDINATORS AND EDITORS


NAME SURNAME BOOK SERIES AFFILIATION
ANIŢEI Nadia Cerasela Coordonator de colecţie Colecţia Juridica Prof. univ. dr., Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi
FRUNZĂ Ana Coordonator de colecţie Colecţia Dimensiuni Culturale

Redactor-coordonator de colecţie Colecţia Educaţie Multidimensională

Dr., Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen
HUIDU Alexandra Redactor-coordonator de colecţie Colecţia Juridica Drd., Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen, Şcoala Doctorală de Sociologie a Universităţii din Oradea
GORGHIU Gabriel Coordonator de colecţie Colecţia Educaţie Multidimensională Prof. univ. dr., Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, Universitatea Valahia din Târgoviște
SANDU Antonio Coordonator de colecţie Colecţia Dezvoltare Socială Prof. univ. dr. habil., Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
UNGURU (GAFTON) Elena Redactor-coordonator de colecţie Colecţia Dezvoltare Socială

Redactor-coordonator de colecţie Colecţia Dimensiuni Culturale

Dr., Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen

CONSULTANT REVIEWERS FOR BOOK SERIES


NAME SURNAME AFFILIATION
BILOUSEAC Irina Adriana Conf. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
ANGHEL Gabriela Alina  Conf. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Valahia din Târgovişte
NECULA Roxana Magdalena Lect. univ. asoc. dr., Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen
BARBU Denisa Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Valahia din Târgovişte
BĂLĂNEASA Maria Cristina Lect. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
BOSTAN Ionel Prof. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
CIUCĂ Aurora Prof. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
DOBRILĂ Mirela Carmen Lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
IGNĂTESCU Maria Cezara Camelia Conf. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
NEMŢOI Gabriela Conf. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
PASCARIU Liana Teodora Conf. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
PĂVĂLEANU Vasile Prof. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
PEHOIU Constantin Universitatea Valahia din Târgovişte
POTOP Vladimir Prof. univ. dr., Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Ecologică din Bucureşti
RUS Cristian Mihail Conf. univ. dr., Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
ALEXANDRU Pompiliu Lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, Universitatea Valahia din Târgovişte
MAXIM Sorin Tudor Prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
ROTILĂ Viorel Prof. univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Centrul pentru Cercetare Socială şi Dezvoltare “Solidaritatea”, Galaţi
CIULEI Tomiţă Conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, Universitatea Valahia din Târgovişte
DIACONU Mihaela Lect. univ. dr., Facultatea de Economie, Universitatea Petre Andrei din Iaşi
SANDACHE Cristian Conf. univ. dr., Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea „Danubius”, Galaţi
VLĂDILĂ Lavinia Mihaela Prof. univ. dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
XENOFONTOV Ion Conf. univ. dr., Universitatea de Stat din Moldova
AGHEORGHIESEI (CORODEANU) Daniela Tatiana Prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
ASTĂRĂSTOAE Vasile Prof. univ. dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Gr. T. Popa” din Iaşi
BULGARU-ILIESCU Diana Prof. univ. dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie,,Gr. T. Popa” din Iaşi, Institutul de Medicină Legală Iaşi
DAMIAN Simona-Irina Conf. univ. dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Gr. T. Popa” din Iaşi, Institutul de Medicină Legală Iaşi
IOAN Beatrice Gabriela Prof. univ. dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Gr. T. Popa” din Iaşi, Institutul de Medicină Legală Iaşi
TOADER Elena Conf. univ. dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Gr. T. Popa” din Iaşi
APOSTU Iulian Lect. univ. dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Socologie al Academiei Române, Bucureşti
COJOCARU Ştefan Prof. univ. dr. habil., Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Catedra de Asistenta Sociala si Sociologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
DASCĂLU Dan Ioan Conf. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
FEDOR Cătălin CS III dr., Academia Română -Filiala Iași, Secția de Cercetări Antropologice
PETROVICI Amalia Lect. univ. dr., Universitatea Vasile Alecsandri, Bacau
CLIPA Otilia Conf. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
GORGHIU Laura Monica Conf. univ. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte
SANDU Bianca Centrul de Cercetari socio umane Lumen
PRELIPCEAN Teodora Conf. univ. dr., Universitatea Petre Andrei din Iasi
DÎRDALĂ Lucian Lect. univ. dr., Universitatea Danubius din Galaţi
FRUNZĂ Sandu Prof. univ. dr. habil., Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
MORARIU Iuliu Marius Dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

 


REVIEWERS FOR SCIENTIFIC JOURNALS


REVIEWERS FROM ROMANIA


NAME SURNAME AFFILIATION
ACHIRICESEI Roxana Ionela Drd., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
ACOMI Nicoleta Conf. univ. dr., Universitatea Maritimă din Constanţa
ALBU Mădălina Conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti
ALEXANDRACHE Carmen Conf. univ. dr., Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
ANTONESCU Mădălina-Virginia CS dr. Facultatea de Drept Universitatea din Bucureşti, Centrul de Cercetări Juridice ,,Andrei Radulescu” al Academiei Române
APOSTU Otilia CS III dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia Română, Bucureşti
APOSTU Milka Nicoleta Drd., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
AURSULESEI Viviana Conf. univ. dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Gr. T. Popa” din Iaşi
AVRAM Laurenţia Georgeta Lect. univ. dr., Universitatea Spiru Haret din Bucureşti
BACALI Mihaela CS asoc. dr., Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, Universitatea din Bucureşti
BADEA Dan Lect. univ. dr., Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
BĂLAN Lăcrămioara Lect. univ. dr., Facultatea de Drept şi  Ştiinţe Administrative, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
BALAN Valeria Asist. univ. dr., Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
BARON Dumitra Nicoleta Conf. univ. dr., Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
BAZGAN Marius Lect. univ. dr., Universitatea Transilvania din Braşov
BĂLĂNUŢĂ Lucian Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
BĂRBIERU Adrian Şef lucrări dr., Universitatea din Bucureşti
BEJAN MUREŞAN Roxana Lect. univ. dr., Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
BELGIU (CIUREA) Cătălina Gabriela Drd., Universitatea de Studii Economice din Bucureşti
BIDIREANU Alina Drd., Şcoala Doctorală de Econimie şi Umaniste, Universitatea Valahia din Târgovişte
BOBOC Mihaela Drd., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
BOCA Paul Lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi Comunicare, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca
BOGHIAN Ioana Lect. univ. dr., Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
BOSTAN Carmen Gabriela CS II dr., Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti
BREAZ Alina Maria Lect. univ. dr., Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
BUŞU Oprea Valentin Asist. univ. dr., Universitatea din Craiova
CATALANO Horaţiu Conf. univ. dr., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
CEAUŞU Felicia CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gh.Zane” al Academiei Române, Iaşi
CEHAN Irina Lect. univ. dr., avocat la Cabinet de avocat Irina Cehan
CHELARIU Gabriel Drd., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
CHIFU Iulian Prof. univ. dr., Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning, Bucureşti; Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Bucureşti
CIBOTARIU Irina Ştefana  Asist. univ. dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
CIONGARU Emilian Prof. univ. dr., Universitatea ,,Hyperion” Bucureşti; Centrul de Cercetări Juridice ,, Andrei Radulescu” al Academiei Române
CIORTESCU Elena  Lect. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
CIURARIU Gabriela Conf. univ. dr., Universitatea Petre Andrei din Iaşi
CÎNDEA Moise Conf. univ. dr., Universitatea Petre Andrei din Iaşi
CODREA Cordrin Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
COJANU Daniel Lect.  univ. dr, Universitatea Valahia din Târgovişte
COJOCARIU Venera Mihaela Conf. univ. d., Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
CONSTANTIN Victor Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport
CONSTANTIN Iuliana  Drd., Academia de Studii Economice Bucureşti
CONSTANTIN NASTASIA Silviu Dr., Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice, Universitatea Valahia din Târgovişte
CONSTANTINESCU Victor George Drd., Academia de Studii Economice Bucureşti
COSTULEANU Carmen Luiza Conf. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină

Veterinară, Iasi, Romania

CROITOR Ecaterina Lect. univ. dr. asoc., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
CUCUI Ionela Alina Conf. univ. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte
DARIESCU Cosmin Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi
DEMYEN Suzana Asist. univ. dr., Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa
DOBRESCU Tatiana Prof. univ. dr., Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
DOGARU Mariana Lect. univ. asoc. dr., Universitatea Politehnică București, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
DOMUNCO Constantin Florin Lect. univ. dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
DRAGOMIR Cristina Lect. univ. dr., Universitatea Maritimă din Constanţa
DRAGOŞ Teodor Florin Lect. univ. dr., Universitatea Ovidius din Constanţa
DRÎMBĂ Gabriela Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale
DRULA Georgeta Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti
DUDOI Marian Alin Cerc. dr., Şcoala Secundară Segarcea
DUMINICĂ Ramona Lect. univ. dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Piteşti
DUMITRU Maria Conf. univ. dr., Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava
EMANDI Elena Maria Lect. univ. dr., Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava
EMILIA Maria Liceul Tehnologic Marmatia
EMILIAN Ciongaru Conf. univ. dr., University Hyperion Bucharest, Romania
ENACHE Cristina Iuliana Conf. univ. dr., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti
ERICH Agnes Conf. univ. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte
FĂGĂRAŞ Pia Simona Şef lucrări dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
FLOREA Dumitriţa Lect. univ. dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
FLOREA Nicoleta Valentina  Lect. univ. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte
FLOROAIA Mihai Dr., Universitatea Babes Bolyai, Cluj
GALEA Meda Dr., Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
GALEŞ Narcisa Lect. univ. dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
GĂLAN Doru Conf. univ. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte
GELAN Cristina Lect. univ. dr., Universitatea Ovidius din Constanţa
GENOIU Ilioara Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
GEORGESCU Catalina Maria Asist. univ. dr., Universitatea din Craiova, Asociatia Centrul de Studii Politice Post-Comuniste CEPOS/CESPO, Romania
GHEBREA Georgeta Prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti
GHEORGHE Virgil Drd., Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, Bucureşti
GHIBANU Ionuţ Lect. univ. dr., Facultatea de Științe Economice, Universitatea Valahia din Târgoviște
GILIA Claudia Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
GRIGORE Mihai Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
GRIGORE Vasilica Prof. univ. dr. habil., Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport
GROZAVU Mircea Avocat, Baroul Suceava
GUŢĂ Alexandra Luciana Lect. univ. dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
HATOS Adrian Prof. univ. dr. habil., Şcoala Doctorală de Sociologie, Universitatea din Oradea
HÎNCU Mihai Asist. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comnunicare, Universitatea Valahia din Târgovişte
HOBJILĂ Angelica Conf. univ. dr., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
HOGAŞ Diana Loredana Av. dr., Baroul Iaşi, Facultatea de Drept a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
IANCU Eugenia Asist. univ. dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
ICHIM Cristinel Lect. univ. dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
IFRIM Ionuţ Cerc. dr., Departamentul de Drept Public “Vintilă Dongoroz”, Institutul de Cercetari Juridice “Andrei Rădulescu”, Academia Română
IFTIME Elena Dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
IFTIMIE Nicoleta Mariana Conf. univ. dr., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
IOANA Adrian Conf. univ. dr. ing., Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnică din Bucureşti
IONESCU Steluţa Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
IONESCU Victor Romeo Prof. univ. dr., Universitatea Danubius din Galaţi
IORDACHE Raluca Maria CS II dr., Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
IVLAMPIE Ivan Dunarea de Jos University, Galati, Romania
JEDER Daniela Conf. univ. dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
LAZĂR Emil Lect. univ. dr., Universitatea din Craiova
LAZĂR Iuliana Conf. univ. dr., Universitatea din Bucureşti
LENŢA Oana Asist. univ. dr., Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
LEONTE Nicoleta Lect. univ. dr., Universitatea “Politehnică” din Bucureşti
LEŞE Ana Cristina Dr., Universitatea Naţională de Arte George Enescu din Iaşi
LUNGU Iulia Lect. univ. dr., Universitatea Ovidius din Constanţa
MANEA Claudia Neptina Lect. univ. dr., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Ovidius din Constanţa
MASSARI Gianina Ana  Conf. univ. dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
MASTACAN Olivian Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
MATEI Aniela CS III dr., Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – INCSMPS – Bucureşti
MATIC Andreea Elena Lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
MAXIM Vlad Marian Asist. univ. dr., Universitatea Ovidius din Constanţa
MĂTUȘESCU Constanța Prof. Univ. Dr. Facultatea de Drept Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
MIHAIU Simona Ionela Asist. univ. dr., Institutul de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti
MIHĂILĂ Marina Lect. univ. dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Bucureşti
MIHĂILĂ Viorel Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti
MINA Simona Conf. univ. dr., Universitatea Maritimă din Constanţa
MÎNDRESCU Veronica Transilvania University, Brasov, Romania
MOANŢĂ Alina Professor PhD, National University of Physical Education and Sport, Bucharest ROMANIA
MOCANU Livia Conf. Univ. Dr. Facultatea de Drept Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
MOLDOVAN Iosif Florin Dr., Vasile Goldis West University, Arad, Romania
MORARU Adrian Romanian Academy, Romania
MUTU Mihaela PhD, Student in Philosophy, University Stefan cel Mare, Suceava, Romania
NEACŞU Cristina Roxana Ovidius University, Constanta, Romania
NEACŞU Mihaela Conf. Univ. Dr., University of Pitesti, Romania, Romania
NEAGU Gabriela Research Institute for Qualify of Life, Romania
NEAGU Olimpia Dr., Vasile Goldis Western University of Arad, Romania
NECULAU Bogdan Constantin Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Centrul de Învățare al UAIC
NEDELCU Silviu Constantin Drd., Romanian Academy Library National Bibliography Department, Romania
NEGRUŢ Vasilica Prof.univ.dr. Facultatea de Drept Universitatea ,,Danubius” din Galaţi
NEMU Carmen Constantina Conf. Univ. Dr. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Universitatea din Piteşti
NICOARĂ Paula Cristina Babes Bolyai University, Cluj Napoca, Romania
NICOLAE Radu Prof. Univ. Dr. Academia de Poliţie Bucureşti
NICOLESCU Ana Cristina Conf. Univ. Dr., West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration, Finance Department, Romania
NIŢĂ Manuela Luminita Lect. Univ. Dr. Facultatea de Drept Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
OBADĂ Daniel Rareş Departamentul de Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice, facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Socio-politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
OLARU Ioana Iulia Lect. Univ. Dr., George Enescu University, Iasi, Romania
OLIMID Anca Palmena University of Craiova, Faculty of Social Sciences, Political Sciences Specialization, Center of Post-Communist Political Studies CESPO/ CEPOS, Romania
PARASCHIV Cristina Marinela Lect. Univ. Dr. Facultatea de Administraţie şi Afaceri Universitatea din Bucureşti
PAŞNICU Daniela Spiru Haret University, Bucharest, Romania/ National Scientific Research Institute for Labor and Social Protection, Romania
PĂUN Mihaela Gabriela University of Bucharest, Faculty of Letters, Romania
PĂVĂLOAIA Leontina Conf. Univ. Dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
PEHOIU Gica Valahia University Targoviste, Romania, Romania
PERJU-DUMBRAVA Dan Prof. Univ. Dr. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu” Cluj- Napoca Institutul de Medicină Legală Cluj
PESCARU Maria University of Pitesti
PETCU Liviu Dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
PETRARU Roxana Alina Conf. Univ. Dr. Facultatea de Drept Universitatea ,,Petre Andre” din Iaşi
PETRESCU Ana-Maria Aurelia Associate Professor PhD, Valahia University of Targoviste, Teacher Training Department
PINTILIE Laura Mirela Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
PLOPEANU Aurelian Petruş Department of Interdisciplinary Research – Humanities and Social Sciences, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
POPA Nicoleta Laura Conf. Univ. Dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
POPA Cristian Universitatea Ovidius din Constanţa
POPESCU Doina Lect. Univ. Dr. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Universitatea din Piteşti
POPESCU Veronica Prof. Univ. Dr., Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
POPESCU Alexandra Mihaela Dr., Management Faculty – Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania
POROCH Vladimir Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi; Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi
PRISACARIU Mihaela Roxana Av. Dr., Rata & Prisacariu Avocati Str. GM Cantacuzino 14, Iasi, www.casaavocaturaiasi.ro, Romania
RADU Liliana Elisabeta Dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
RARIŢA Mihail Associate Professor PhD, Dunarea de Jos University, Galati, Romania
ROTARU Ioan Gheorghe Conf. Univ. Dr., Timotheus Brethren Theological Institute of Bucharest, Romania
ROZOREA Anca Dr., University of Bucharest, Romania
RUS Mihaela Dr., Faculty of Law and adminsitrative Sciences, University Ovidius of Constanta, ROMANIA
RUSU Oana Mihaela Dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
SĂLCEANU Claudia Ovidius University of Constanta
SANTI Cosmin Valahia University, Targoviste
SCHUSSLER Aura Associate Lecturer PhD, Departament of Philosophy, Faculty of History and Philosophy, Babes-Bolyai University, Romania
SERJANT Ion
SIMION-BLÂNDĂ Elena University of Bucharest
STAN Liliana  Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
STĂICULESCU Angel Cristian  Pr. Dr., St. Gregory the Theologist Orthodox Theological Seminary, Craiova, Romania
STĂICULESCU ILIE Marcela Oana Asist. Univ. Dr. Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova
STĂNCIUGELU Ştefan SNSPA, Romania
STĂNESCU Dan Florin National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania
STĂNESCU Monica Professor PhD, National University of Physical Education and Sport, Bucharest ROMANIA
STET Mihaela Technical University of Cluj Napoca, Romania
STRUGAR Mădălina Stefan cel Mare University from Suceava
TAVALA Emanuel Lect. Univ. Dr. Facultatea de Drept a Universităţii din Sibiu
TEREC VLAD Loredana Staff, Policy Coordinator (Asia/Australia) Global HealthSPAN Policy Institute,Washington DC (USA), PhD Candidate, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania
TOMA Monica Alina Dr., Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
TRIPON Cristina Politehnica University of Bucharest
TURCULEŢ Ioan Mircea  PhD Student, Stefan cel Mare University from Suceava, Romania
UZLĂU Andreea Lect. Univ. Dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
VASILE Aurelia Ana College of Journalism and Communication, University of Bucharest
VANVU Gynetta Asist. Univ. Dr., Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
VLAICU Claudia Valahia University, FTOSE, Targoviste
VOICU Corina UBB Cluj

REVIEWERS FROM ABROAD


NAME SURNAME COUNTRY AFFILIATION
ABDRASHITOVA Lyudmila M. Rusia Kazan State Federal University
ADAM KARDUZ Fatima Firdevs Turcia Sakarya University
AKHMETZYANOVA Guliya N. Rusia
ALEBRAHIM Mona Khaled Arabia Saudită King Abdelaziz University
AROLD Mari Marea Britanie University of Bristol
ARVAND Hedayatolah Iran ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCience And Researsh Branch of kerman
BACH Rosemarie Austria
BAKANOV Roman P. Rusia
BALABANOVA Olga N. Rusia
BAMIJOKO-OKUNGBAYE Abiola Bulgaria Sofia University
BARISCIL Ahmet Ungaria PhD Candidate, Szent Istvan University
BARMAN Arup India Associate Professor PhD, Deptt. of Business Administration, Assam University
BASHIROVA Maryam A. Rusia
BEIKZAD Jafar Iran Assistant Professor of Governmental Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab
BENABDALLAH Awicha Algeria Superior School Of Management
BERDNIK Tatiana Olegovna Rusia Professor PhD, Don State Technical University
BERNARDINI Jacopo Italia PhD, Università degli Studi di Perugia, Italy
BIKTAGIROVA Zubayda A. Rusia
BOCHINA Tatyana G. Rusia
BUDEVICI PUIU Liliana Republica Moldova Professor PhD, The State University of Physical Education and Sports from Republic of Moldova, Chisinau
BUDIANSKA  

Viktoriia

Ucraina assistant professor Department of Pedagogy and Foreign Philology of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
BURES Vladimir Cehia University of Hradec Kralove
BUYVOL Polina A. Rusia
CALUGHER Viorica Republica Moldova State University of Physical Education and Sport of Chisinau
CAO Ha Thi Vietnam Prof. Dr., Thai Nguyen University of Education
CEBOTARI Svetlana Republica Moldova Chisinau, State University of Moldova, Faculty of International, Relations, Political and Administration Science, International Relations Department; Military Academy of Armed Forces Alexandru cel Bun, PhD in Political Science, Associate Professor
CHIRTOACĂ Natalia Republica Moldova Associate professor, Legal and Political Research Institute of ASM
CHIRTOACĂ Leonid Republica Moldova Conf. univ. dr., Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice ASM, Chişinău
CONTINI Rina Manuela Italia University of Chieti-Pescara
CUBUKCU Feryal Turcia Dokuz Eylul University
CYNARSKY Wojciech Polonia Rzeszow University
DELA ROSA Ronnell Dominguez Bataan Peninsula State University Graduate School
DIAS Jorge Humberto Portugalia PhD Europeu em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa e Universidad de Sevilla
DIEZ Fernando Spania Centro Universitario Villanueva
DOKTOROVÁ Dominika Slovacia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
DUENAS CORTEZ Hola Azael Mexic Escuela de Ciencias de la Educación
DUESTER Emma Marea Britanie PhD Student, Goldsmiths, University of London
EREMINA Irina I. Rusia
FATIC Aleksandar Serbia Professor of Philosophy, Practicing Counselor, Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade
FLORES Catherine Ximena Chile Universidad de Santiago de Chile
FUADOVNA Valeeva Rania Belgia Ghent University
GALEEVA Gulnaz M. Turcia
GARIPOVA Elza  Kazan Federal University
GAZIZOV E. R. Rusia
GHOTBI Soraya Iran Shahed University
GILYAZEVA Emma N. Rusia
GIZATOVA Gulnaz Rusia Kazan Federal University, Institute of Social and Philosophical Sciences and Mass Communications
GONCHAR Helena Olena Valentynivna Ucraina Kharkiv state academy of design and arts
GORDIENKO Natalia Rusia Saint-Petersburg state University of industrial technologies and design
GUERRERO CHANDUVA Dante Arturo M. Peru Professor PhD., Universidad de Piura
HAZAR Fatih Turcia Assoc. Prof. PhD. Adnan Menderes University
HOANG Hung Sy Vietnam Thuong Xuan District, Thanh Hoa province, Vietnam
JAIN Uday India Barakatullah University, Bhopal
JACKSON Emerson Abraham Marea Britanie Centre of West African Studies, University of Birmingham; Research Department, Bank of Sierra Leone
JOSEPH Juliet Eileen Africa de Sud University of Johannesburg
JOSHI Chandra Shekhar India Indian Institute of Management Kashipur
JUDGE Rezarta Mataj Albania Tirana District Court
KADOCHNIKOVA Ekaterina I. Rusia
KALASHNYK Lyubov Ucraina Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda
KALOGIANNAKIS Mikhail Grecia Assistant Professor PhD, University of Crete
KAMBERI Fatjona Albania Lecturer, PhD, Vlora University, Faculty of Public Health, Center Research for the Public Health, Vlora
KARPOV Alexander Rusia State Center Interphysica, Moscow
KAYALAR Fethi Turcia Ass. Prof. Dr., Erzincan University
KASHYAP Amit Kumar India Nirma University, Ahmedabad
KHAZIEVA Nataliia O. Rusia
KILIAN Marlena Wioletta Polonia Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
KLIMENKO Irina Rusia Don State Technical University
KOPECKY Kamil Cehia Palacky University Olomouc
KOSHULKO Oksana Polonia PhD, Polish Academy of Sciences
KOSTIKOVA Ilona Ivanivna Ucraina H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
KRUK Marzena Sylwia Polonia University Maria Curie Sklodowska
KVETENSKA Daniela Cehia Hradec Kralove University
LOUE Sana SUA Professor PhD, Case Western Reserve University School of Medicine, Office for Faculty Development and Diversity
LUPARENKO Svitlana Ucraina
LYKO Janusz Polonia Wroclaw University of Economics
LYUBOVA Olga V. Rusia
MAKOUKH Vladlen Ucraina Chief Research Fellow, National Institute for Strategic Studies – Odessa Branch
MALIK Azam India Integral University
MANOLACHI Veaceslav Republica Moldova Professor PhD Hab., State University of Physical Education and Sport of Chisinau
MISHRA Santosh Kumar India Population Education Resource Centre (PERC), Department of Continuing and Adult Education and Extension Work, S. N. D. T. Women’s University
MOJSOSKA Snezana Macedonia Faculty of security-Skopje
MUNTIAN Svitlana Ucraina Tavria State Agrotechnological University, Melitopol
NAMBO Juan Mexic Centro Universitario CIFE
NAZIEV Aslanbek Khamidovitch Rusia Professor PhD, Ryazan State University (Ryazanskii Gosydarstvennyi Universitet imeni S. A. Esenina
O’GRADY Mary Africa de Sud University of Wiwatersrand Medical School
PATEL H. B. India PhD, Grow More College of Education, Himatnagar
PETRESCU Oana Spania University of Deusto, Faculty of Law
RAMÍREZ REYES Alfonso Mexic Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”
SĂNDULEAC Sergiu Arcadii Republica Moldova PhD, State Pedagogical University Ion Creanga from Chisinau; American University from Moldova, Moldova, Republic of
SARICAM Hakan Turcia Kutahya Dumlupinar University
SEMAAN SALIBA Marie-Therese Canada Universite de Montreal Canada
SENE Saliou Senegal Université de Bordeaux
SERPA Sandro Portugalia Assistant Professor PhD, University of the Azores
SERRA Pamela Africa de Sud Tshwane University of Technology
SIVEVSKA Despina Macedonia University Goce Delcev, Stip
SMUTEK Martin Cehia University Hradec Kralove
SOIMU Oxana Spania Deusto University
TAJSINA Emilya Rusia Department of Philosophy, Kazan State Power Engineering University, Kazan
TASTAN Secil Bal Turcia Lecturer PhD, Marmara University, Faculty of Business Administration, Department of Business Administration, Istanbul
UMBRELLO Steven Canada Institute for Ethics and Emerging Technologies
VALEK Lukas Cehia University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management, Hradec Kralove
YOUSEFVAND Reza Iran PNU university Tehran