List of scientific papers Prof. PhD Antonio Sandu

A. PhD Thesis |

 

 1. SANDU, Antonio (2008). Oriental philosophy and modern physics. A humanistic vision of the Universe [Filosofia orientului şi fizica modernă. O viziune umanistă a Universului] – was supported in public meeting on July 23, 2008, obtaining the rating Very well with the distinction Cum laude. The confirmation of the title of doctor came on November 4, 2008 with the distinction Cum laude. It was republished in 2010 under the title Semiological Perspectives on Transmodernity [Perspective semiologice asupra transmodernităţii], Performantica Publishing House, Iasi, p. 278, volume published on the basis of the Doctoral Thesis, (print 200 copies). The Performantica Publishing House is recognized by CNCS. ISBN: 978-973-730-710-1, republished in 2011 at LUMEN Scientific Publishing House under the name Perspective semiologice asupra transmodernităţii, p. 280. ISBN 978- 973-166-270-1. http://www.librarie.net/carti/156514/Perspective-semiologice-asupra-transmodernitatii-Antonio-SANDU

 

B. Books and books chapters |

 

a). Unique author books |

 

 1. SANDU, Antonio. (2020). Bioetica în criză sau criza bioeticii? [Bioethics in crisis or bioethics crisis], Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, Romania, ISBN: 978-973-166-560-3.

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Construcţia socială a profesiei de consilier de probaţiune [The social construction of the profession of probation counselor]. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-498-9.

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/constructia-sociala-a-profesiei-de-consilier-de-probatiune-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2017). O etică centrată pe valori in sfera publică [A values-centered ethics in the public sphere]. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-446-0.

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/o-etica-centrata-pe-valori-in-sfera-publica-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Social Construction of Reality as communicative Action. UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-8876-9.

Available online at:

https://www.amazon.com/Social-Construction-Reality-Communicative-Action/dp/1443888761

Available in World Cat (a KVK component) in 451 international libraries https://www.worldcat.org/title/social-construction-of-reality-as-communicative-action/oclc/949668987&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică [Public relations and communication for the public administration]. Bucureşti: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-749-112-8.

Available online at:

https://www.librariadelfin.ro/carte/relatii-publice-si-comunicare-pentru-administratia-publica-antonio-SANDU,–i53293 .

Available in World Cat (a KVK component) in 1 international library https://www.worldcat.org/title/relatii-publice-si-comunicare-pentru-administratia-publica/oclc/950523250&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Elemente de sociologie pentru administraţia publică [Sociology elements for public administration]. 2nd Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-427-9.

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/elemente-de-sociologie-pentru-administratia-publica-antonio-SANDU,-2/

Available in World Cat (a KVK component) in 11 international libraries https://www.worldcat.org/title/elemente-de-sociologie-pentru-administratia-publica/oclc/948511292&referer=brief_results

Previous Editions |

1st edition –  Editura Didactică şi Pedagogică-RA: SANDU, Antonio (2015). Elemente de sociologie şi logică. Bucureşti, Romania: Editura Didactică şi Pedagogică-RA. ISBN: 978-973-30-3777-4 (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category)

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Introducere in sociologie [Introduction in Sociology]. 2nd Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-426-2.

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/introducere-in-sociologie-antonio-SANDU,-2/

Available in World Cat (a KVK component) in 14 international libraries https://www.worldcat.org/title/introducere-in-sociologie/oclc/969606195&referer=brief_results

Previous Editions |

1st edition – Editura Tritonic: SANDU, Antonio (2014). Elemente de sociologie. Sociologie generală, juridică şi metodologia  cercetării sociale. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic, p. 186. ISBN: 978-606-8571-27-0. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category)

http://www.tritonic.ro/isbn-Elemente_de_sociologie-978-606-8571-27-0.htm

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Etică şi practică socială [Ethics and Social Practice]. 2nd Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-417-0.

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/etica-si-practica-sociala-antonio-SANDU,-2/

Available in World Cat (a KVK component) in 13 international libraries https://www.worldcat.org/title/etic-i-practica-social/oclc/971452246&referer=brief_results

Previous Editions |

1st edition – Editura Didactică şi Pedagogică-RA: SANDU, Antonio (2015). Etică profesională şi transparenţă In administraţia publică. Bucureşti, Romania: Editura Didactică şi Pedagogică-RA. ISBN: 978-973-30-3778-1. ((publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category) https://www.librarie.net/p/309427/etica-profesionala-si-transparenta-in-administratia-publica

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Social Work Practice: Research Techniques and Intervention Models. From Problem Solving to Appreciative Inquiry. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, p. 294. ISBN: 978-3-659-34478-7. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category)

Available online at:

http://www.amazon.com/Social-Work-Practice-Intervention-Appreciative/dp/3659344788/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1371454870&sr=8-1&keywords=Social+Work+Practice%3A+Research+Techniques+and+Intervention+Models

Available in World Cat (a KVK component) in 24 international libraries https://www.worldcat.org/title/social-work-practice-research-techniques-and-intervention-models-from-problem-solving-to-appreciative-inquiry/oclc/857898070&referer=brief_results

Previous Editions in Romanian Language |

9.a. SANDU, Antonio (2013). Asistenţa socială aplicată. Tehnici de cercetare şi modele de intervenţie. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, p. 236. ISBN: 978-973-166-343-2. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

http://www.amazon.com/Asistenta-sociala-aplicata-cercetare-interventie/dp/9731663436

 

9b. SANDU, Antonio (2010). Tehnici de asistenţă socială. Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, ISBN: 978-973-166-242-8, (RePEc indexed). 1st edition SANDU, Antonio, (2005). Tehnici aplicate In asistenţa socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-7766-33-4. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

9c. SANDU, Antonio (2002). Asistenţa şi intervenţie socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. p. 139. ISBN: 973-85922-8-3. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Social Constructionist Epistemology. A transmodern overview. Germany, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, GmbH & Co. KG, p. 190.. ISBN 978-3-8484-9732-4. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category)

Available online at:

http://www.amazon.com/Social-Constructionist-Epistemology-A-transmodern-overview/dp/3848497328/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1359107085&sr=8-2&keywords=SANDU,+antonio

Available in World Cat (a KVK component) in 39 international libraries https://www.worldcat.org/title/social-constructionist-epistemology-a-transmodern-overview/oclc/825788275&referer=brief_results

Previous Editions in Romanian Language |

10a) SANDU, Antonio (2010). Filosofie Socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

10b) SANDU, Antonio (2012). Filosofia socială construcţionistă. Direcţii epistemice, etice şi pragmatice. Cluj, Romania: Editura Presa Universitară Clujeană. ISBN 978-973-595-385-0. http://www.amazon.com/Filosofia-sociala-constructionista-epistemice-pragmatice/dp/9735953854/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1399968254&sr=8-17&keywords=SANDU,+antonio

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Appreciative ethics. A constructionist version of ethics. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, p. 294. ISBN: 978-3-659-15686-1. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category)

Available online at:

http://www.amazon.com/Appreciative-Ethics-constructionist-version ethics/dp/3659156868/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1359106906&sr=8-4&keywords=appreciative+ethics

Available in World Cat (a KVK component) in 33 international libraries https://www.worldcat.org/title/appreciative-ethics-a-constructionist-version-of-ethics/oclc/814152581&referer=brief_results

Edition in Romanian Language |

11a. SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 264. ISBN: 978-973-166-302-9.  (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available at: http://www.amazon.com/Etica-deontologie-profesionala-Romanian-Edition/dp/973166341X

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Perspective semiologice asupra transmodernităţii [Semiological perspectives on transmodernity] 2nd Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 280. ISBN 978-973-166-270-1. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research) (republished, 300 copies).

Available online at:

https://edituralumen.ro/?s=Perspective+semiologice+asupra+transmodernit%C4%83%C5%A3ii

Available in World Cat (a KVK component) in 5 international libraries https://www.worldcat.org/title/perspective-semiologice-asupra-transmodernitatii/oclc/835711330&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 220. ISBN: 978-973-166-176-6. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

http://www.librarie.net/p/150771/Dimensiunile-etice-comunicarii-postmodernitate-Antonio-SANDU,

Available in World Cat (a KVK component) in 10 international libraries https://www.worldcat.org/title/dimensiuni-etice-ale-comunicarii-in-postmodernitate/oclc/754444938&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnice: comunitatea italiană [Methodological guidelines for the development of ethnic communities: the Italian community]. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 200. ISBN: 978-973-166-177-3. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available in World Cat (a KVK component) in 10 international libraries https://www.worldcat.org/title/orientari-metodologice-privind-dezvoltarea-comunitatilor-etnice-comunitatea-italiana/oclc/749676122&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative in dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului [Appreciative affirmative techniques in organizational development. A social pedagogy of success]. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://www.librarie.net/p/132606/tehnici-afirmativ-apreciative-in-dezvoltarea-organizationala

Available in World Cat (a KVK component) in 3 international libraries https://www.worldcat.org/title/tehnici-afirmativ-apreciative-in-dezvoltarea-organizationala-o-socio-pedagogie-a-succesului-suport-de-curs/oclc/895432330&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (2004). Analiza instituţională prin cercetare acţiune. Comunitatea Italiană din Romania [Institutional analysis through action research. The Italian community in Romania]. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 168. ISBN: 973-7766-12-1. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

http://edituralumen.ro/?tag=analiza-institutionala-prin-cercetare-actiune

Available in World Cat (a KVK component) in 18 international libraries https://www.worldcat.org/title/analiza-institutionala-prin-cercetare-actiune-comunitatea-italiana-din-romania/oclc/871715003&referer=brief_results

 

b). Co-authored books

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2016). Medierea şi probaţiunea. Practici sociale restaurative [Mediation and probation. Restorative social practices]. 2nd Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-428-6. Available online at:

https://edituralumen.ro/product/medierea-si-probatiunea-practici-sociale-restaurative-antonio-SANDU,-elena-unguru-2/

Available in World Cat (a KVK component) in 17 international libraries https://www.worldcat.org/title/medierea-si-probatiunea-practici-sociale-restaurative/oclc/1128941940&referer=brief_results

Previous Editions |

1st edition – Editura Tritonic:  SANDU, Antonio, Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-67-6. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category)

Available online at: https://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-8571-67-6/Antonio-SANDU,__Actiune-comunicativa-justitie-deliberativa-si-restaurativa-Perspective-socio-juridice-asupra-medierii-si-probatiunii.html

 

 1. Ponea, S., & SANDU, Antonio (2011). Grupul de socializare apreciativ. Un model de creativitate socială colaborativă.[ Appreciative social group. A model of collaborative social creativity] Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 220. ISBN: 978-973-166-233-6. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

http://www.amazon.com/Grupul-socializare-apreciativ-creativitate-colaborativa/dp/9731662332/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1386747632&sr=8-7&keywords=SANDU,+antonio

Available in World Cat (a KVK component) in 8 international libraries https://www.worldcat.org/title/grupul-de-socializare-apreciativ-un-model-de-creativitate-sociala-colaborativa/oclc/776655214&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S., Bradu, O., & Vlasa, B. (2011). Formare de Formatori. Modele operaţionale [Training of Trainers. Operational models]. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 230. ISBN: 978-973-166-291-6. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/formare-de-formatori-modele-operationale-antonio-SANDU,-simona-ponea-oana-bradu-bianca-vlasa/

Available in World Cat (a KVK component) in 2 international libraries https://www.worldcat.org/title/formare-de-formatori-modele-operationale/oclc/895380997&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S., & Bradu, O. (2011). Manager de Proiect. Modele operaţionale[Project manager. Operational models], Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, p. 219. ISBN: 978-973-166-293-0. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/manager-de-proiect-modele-operationale-antonio-SANDU,-simona-ponea-oana-bradu-2/

Available in World Cat (a KVK component) in 2 international libraries https://www.worldcat.org/title/manager-de-proiect-modele-operationale/oclc/895380907&referer=brief_results

 

 1. Miftode, V., Nacu, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2003). Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale [Development of ethno-cultural communities]. Iasi, Romania: Editura Expert Projects. ISBN: 973-86263-1-5.

Available online at:

https://www.librarie.net/p/52684/dezvoltarea-comunitatilor-etno-culturale-integrare-europeana-si-interculturalitate.

Available in World Cat (a KVK component) in 4 international libraries: https://www.worldcat.org/title/dezvoltarea-comunitatilor-etno-culturale-integrare-europeana-si-interculturalitate/oclc/163211757&referer=brief_results

Re-publishing |

Miftode, V., Nacu, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2008). Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale. Integrare europeană şi interculturalitate. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. p. 128. ISBN: 978-973-166-73-8. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research).

Available online at:

https://edituralumen.ro/dezvoltarea-comunitatilor-etno-culturale-integrare-europeana-si-interculturalitate-vasile-miftode-daniela-nacu-stefan-cojocaru-antonio-SANDU,/

Available in World Cat (a KVK component) in 9 international libraries: https://www.worldcat.org/title/integrare-europeana-si-interculturalitate-dezvoltarea-comunitatilor-etno-culturale/oclc/895443130&referer=brief_results

 

c). Coordinated books

 

 1. SANDU, Antonio (coord.), (2019). Consilierea filosofică apreciativă [Appreciative philosophical counseling]. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-446-0.

Available online at: https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio, Frunză, A., & Unguru, E. (eds.), (2019). Ethics in Research Practice and Innovation. SUA: IGI GLOBAL. ISBN13: 9781522563105|ISBN10: 1522563105|EISBN13: 9781522563112|DOI: 10.4018/978-1-5225-6310-5 Available online at: (print & e-book): https://www.igi-global.com/book/ethics-research-practice-innovation/199086

Available in World Cat (a KVK component) in 29 international libraries:

https://www.worldcat.org/title/ethics-in-research-practice-and-innovation/oclc/1057700786&referer=brief_results

https://www.worldcat.org/title/ethics-in-research-practice-and-innovation/oclc/1096347620&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio, Popoveniuc, B. (coord.), (2018). Etică şi integritate in educaţie şi cercetare [Ethics and integrity in education and research]. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic, ISBN: 9786067493986. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A category)

Available online at:

https://www.librariadelfin.ro/carte/etica-si-integritate-in-educatie-si-cercetare-antonio-SANDU,-bogdan-popoveniuc–i53294

 

 1. SANDU, Antonio, Ciulei, T. (eds.), (2018). Rethinking Social Action. Core Values in Practice. RSACVP 2018. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-1-910129-17-3. ISSN (print): 2601 – 2510, ISSN (on-line): 2601 – 2529, ISSN–L: 2601 – 2510.

Available online at: http://proceedings.lumenpublishing.com/ojs/index.php/lumenproceedings/issue/view/2

 

 1. Ignătescu, C., SANDU, Antonio, & Ciulei, T. (eds.), (2017). Rethinking Social Action. Core Values in Practice. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, & London, UK: LUMEN Scientific Publishing House .

Available online at: https://lumenpublishing.com/proceedings/published-volumes/lumen-proceedings/rsacvp2017/

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunza, A. (eds.), (2017). Ethical Issues in Social Work Practice. SUA: IGI GLOBAL. ISBN13: 9781522530909 | ISBN10: 1522530908 | EISBN13: 9781522530916 | DOI: 4018/978-1-5225-3090-9

Available online at: https://www.igi-global.com/book/ethical-issues-social-work-practice/179378

Available in World Cat (a KVK component) in 76 international libraries: https://www.worldcat.org/title/ethical-issues-in-social-work-practice/oclc/1017990115&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio, Frunza, A., Ciulei, T., & Gorghiu, L. (2016). Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values. MEPDEV 2015. Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-736-1. Covered in Web of Science.

Available online at: http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20151112.htm

Available in World Cat (a KVK component) in 1 international library:

https://www.worldcat.org/title/multidimensional-education-and-professional-development-ethical-values-7th-lumen-international-conference-12th-14th-of-november-2015-targoviste-romania-abstracts/oclc/1016481650&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio, Frunza, A., Gorghiu, G., & Ciongaru, E. (eds.). (2016). New Approaches in Social and Humanistic Sciences. NASHS 2015. Italy, Bologna, Editografica, ISBN: 978-88-7587-728-6. Covered in Web of Science.

Available online at: http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20150911.htm

 

 1. SANDU, Antonio, Frunza, A., Ciulei, T., Gorghiu, G., & Petrovici, A. (2015). Rethinking Social Action. Core Values. RSACV 2015. Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. Covered in Web of Science.

Available online at: http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20150416.htm

 

 1. SANDU, Antonio (coord.), (2015). Seminarii de sociologie juridică. Microcercetări [Legal sociology seminars. Micro-researches]. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-405-7. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at: https://edituralumen.ro/product/seminarii-de-sociologie-juridica-microcercetari-antonio-SANDU,-coord-2/

Available in World Cat (a KVK component) in 1 international library:

https://www.worldcat.org/title/seminarii-de-sociologie-juridica-microcercetari/oclc/1130342648&referer=brief_results

 

 1. Frunză, A., Ciulei, T., SANDU, Antonio (eds.). (2015). Transdisciplinarity and Communicative Action. Italy: MEDIMOND-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. Covered in Web of Science.

Available online at: http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20141121_index.pdf

Available in World Cat (a KVK component) in 1 international library:

https://www.worldcat.org/title/transdisciplinarity-and-communicative-action-5th-international-conference-lumen-2014-lumen-tca-2014-november-21-22-2014-targoviste-romania/oclc/963899329&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (coord.), (2014). Seminarii de etică şi sociologie. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 200. ISBN: 978-973-166-374-6. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at: https://edituralumen.ro/seminarii-de-etica-si-sociologie-antonio-SANDU,-coordonator/

Available in World Cat (a KVK component) in 1 international library: https://www.worldcat.org/title/seminarii-de-etica-si-sociologie/oclc/1016623908&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A. (eds.). (2013). Tradition an Reform Social Reconstruction of Europe. Italy: MEDIMOND-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN 978-88-7587-694-4. Covered in Web of Science.

Available online at: http://www.medimond.com/proceedings/moreinfo/20130525_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Seminarii apreciative. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 144. ISBN: 978-973-166-213-8. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/seminarii-apreciative-antonio-SANDU,-coordonator-2/

Available in World Cat (a KVK component) in 8 international libraries: https://www.worldcat.org/title/seminarii-apreciative/oclc/749676158&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (2005). Cercetări multidimensionale In ştiinţele umaniste. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-7766-47-4. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://www.elefant.ro/cercetari-multidimensionale-in-stiintele-umaniste_cd9c247b-3e77-417b-a1d6-9d6c50a0abb1

Available in World Cat (a KVK component) in 2 international libraries: https://www.worldcat.org/title/cercetari-multidimensionale-in-stiintele-umaniste/oclc/895164826&referer=brief_results

 

 

d). Chapters in books

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Consilierea apreciativă. Prezentare generală. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 27-65). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio, & Ponea, S. (2019). Cadre metodologice In consilierea filosofică apreciativă. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 66-87). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio, & Ponea, S. (2019). Grupul de socializare apreciativ ca model de creativitate colaborativă. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 94-107). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). De la etica apreciativă la cafeneaua filosofică virtuală. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 109-125). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Preliminarii la un model socio-semiotic al acţiunii comunicative. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 129-149). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Medierea ca acţiune comunicativă şi practică filosofică. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 151-167). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). O introducere In practica filosofică şi etica bazată pe valori. Regândirea acţiunii sociale. Valori fundamentale. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 169-186). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Practica filosofică In sfera serviciilor sociale. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 187-203). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Abordarea apreciativă a filosofiei. Către o nouă abordare a discursului filosofic In spaţiul educaţional. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 207-230). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Available online at: https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Logosul seductiv şi construcţia realităţii. O lectură semiotică asupra volumului: Comunicare simbolică şi seducţie, autor Sandu Frunză, Editura Tritonic, 2014. In A. SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 231-234). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at: https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Consilierea filosofică ca pretext pentru filosofare. Reflecţii pornind de la volumul: Comunicare şi consiliere filosofică, autor SANDU, Frunză, Editura Eikon, Bucureşti, 2019. In SANDU, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 235-241). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at: https://edituralumen.ro/product/consilierea-filosofica-apreciativa-antonio-SANDU,-2/

 

 1. SANDU, Antonio, Frunza, A., & Unguru, E. (2019). Preface. In A. SANDU, A. Frunză, & E. Unguru, (eds.), (2019). Ethics in Research Practice and Innovation (pp. xvii-xxiii). SUA: IGI GLOBAL.

Available online at: (print & e-book):

https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid=216655&ptid=199086&ctid=15&t=Preface&isxn=
9781522563105

 

 1. SANDU, Antonio (2019). From the Ethics of the Research Project to the Ethical Communication of Science: Particularities in the Social and Humanistic Fields. In A. SANDU, A. Frunză, & E. Unguru, (eds.), (2019). Ethics in Research Practice and Innovation (pp. 1-42). SUA: IGI GLOBAL. DOI: 10.4018/978-1-5225-6310-5.ch001.

Available online at: (print & e-book):

https://www.igi-global.com/chapter/from-the-ethics-of-the-research-project-to-the-ethical-communication-of-science/216657

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunză, A. (2019). Informed Consent in Research Involving Human Subjects. In A. SANDU, A. Frunză, & E. Unguru, (eds.), (2019). Ethics in Research Practice and Innovation (pp. 171-191). SUA: IGI GLOBAL. DOI: 10.4018/978-1-5225-6310-5.ch009.

Available online at: (print & e-book):

https://www.igi-global.com/chapter/informed-consent-in-research-involving-human-subjects/216666

 

 1. SANDU, Antonio. (2018). Proiectul de cercetare. Repere etice şi metodologice. In A. SANDU, & B. Popoveniuc (Coord.), Etică şi integritate In educaţie şi cercetare (pp. 208-244). Bucureşti, Romania: Tritonic.

Available online at:

https://www.librariadelfin.ro/carte/etica-si-integritate-in-educatie-si-cercetare-antonio-SANDU,-bogdan-popoveniuc–i53294

 

 1. SANDU, Antonio. (2018). Etica publicării ştiinţifice şi a comunicării cunoaşterii. In A. SANDU, & B. Popoveniuc (Coord.), Etică şi integritate In educaţie şi cercetare (pp. 421-458). Bucureşti, Romania: Tritonic.

Available online at:

https://www.librariadelfin.ro/carte/etica-si-integritate-in-educatie-si-cercetare-antonio-SANDU,-bogdan-popoveniuc–i53294

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunză, A. (2018). Preface. In A. SANDU, & A. Frunza (Eds.), Ethical Issues in Social Work Practice (pp. xvii-xxv). SUA: IGI GLOBAL.

Available online at:

https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid=193499&ptid=179378&ctid=15&t=Preface&isxn=9781522530909

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Values-based Social Work: Case Study on Probation Practice in Romania. In A. SANDU, & A. Frunza (Eds.), Ethical Issues in Social Work Practice (pp. 117-154). SUA: IGI GLOBAL.

Available online at:

https://www.igi-global.com/chapter/values-based-social-work/193510

 

 1. Frunza, A. & SANDU, Antonio (2018). Supervision of Ethics in Social Work Practice. A Reconstruction of Ethics Expertise. In SANDU, A., & Frunza, A. (eds.), Ethical Issues in Social Work Practice (pp. 175-204). SUA: IGI GLOBAL.

Available online at:

https://www.igi-global.com/chapter/supervision-of-ethics-in-social-work-practice/193513

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Referat en vue d’accorder le titre de Docteur Honoris Causa a Monsieur Jean-Pierre Cléro. In P. Alexandru, (Coord.), (2015). Jean-Pierre Cléro. La sagesse du philosophe. Du calcul moral à la théorie des fictions (pp. 29-37). Târgovişte, Romania: Editura Bibliotheca. ISBN: 978-973-712-995-6.

 

 1. SANDU, Antonio (2015). In digital pursuit of happiness. Appreciative ethics and virtual philosophical cafe. In M. Weiss (Coord.), The Socratic Handbook. Methods and Manuals for Applied Ethics and Philosophical Practice (pp. 349-364). Lit Publishing, Germany, ISBN: 978-3-643-90659-5.

Available online at:

https://www.amazon.com/Socratic-Schriftenreihe-Initiative-Weltethos-Osterreich/dp/3643906595

Full chapter available online at:

https://www.academia.edu/19604606/In_Digital_Pursuit_of_Happiness._Appreciative_Ethics_and_Virtual_Philosophical_Caf%C3%A9

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Dimensions posthumaniste aux travaux de la philosophe Julian Savulescu. In Dima, T., Gasparel, C. M., Simbotin, D. G. (2013). Rethinking Politics for the Knowledge Society, Epistemology and Philosophy of Science & Ethics, Social and Political Philosophy (pp. 223-240). Iasi, Romania: Editura Institutul European, p. 290. ISBN: 978-973-611-964-4. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category)

Available in World Cat (a KVK component) in 10 international libraries:

https://www.worldcat.org/title/rethinking-politics-for-the-knowledge-society-proceedings-of-the-international-conference-30-noiembrie-4-decembrie-2011-iasi-romania-1-epistemology-and-philosophy-of-science-et-ethics-social-and-political-philosophy/oclc/915543203&referer=brief_results

 

 1. Manea, T., Gavrilovici, C., SANDU, Antonio, Oprea, L., Vicol, M. C., & Astărăstoae, V. (2013). Teorii etice aplicate relaţiei medic pacient (pp. 17-53). In L. Oprea, C. Gavrilovici, M. C. Vicol, & V. Astărăstoae (Coord.), Relaţia medic-pacient. Iasi, Romania: Editura Polirom, p. 231. ISBN: 978-973-46-3493-4. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A category)

Available in World Cat (a KVK component) in 2 international libraries:

https://www.worldcat.org/title/relatia-medic-pacient/oclc/923824807&referer=brief_results

 

 1. Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Oprea, L. (2013). Încrederea In relaţia medic-pacient. In L.Oprea., C. Gavrilovici, M. C. Vicol, & V. Astărăstoae (Coord.), Relaţia medic-pacient (pp. 95-123). Iasi, Romania: Editura Polirom, p. 231. ISBN: 978-973-46-3493-4. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A category)

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., & Oprea, L. (2013). Autonomia pacientului In contextul îngrijirilor medicale. In L. Oprea, C. Gavrilovici, M. C. Vicol, & V. Astărăstoae (Coord.), Relaţia medic-pacient (pp. 125-165). Iasi, Romania: Editura Polirom, p. 231. ISBN: 978-973-46-3493-4. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A category)

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Meanings of Diabetic Patients’ Autonomy from a Doctor’s Perspective. In P. L. Runcan, G. Raţă, & M. B. Iovu (Coord.), Applied Social Sciences: Sociology
  (pp. 237-244). Cambridge Scholars Publishing, Marea Britanie, p. 350. ISBN: (10) 1-4438-4338-5, ISBN (13): 978-1-4438-4338-6.

Available online at:

http://www.amazon.com/Applied-Social-Sciences-Sociology/dp/1443843385/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1371464491&sr=8-5&keywords=Applied+Social+Sciences%3A+Sociology+rata

Available in World Cat (a KVK component) in 782 international libraries:

https://www.worldcat.org/title/applied-social-sciences-sociology/oclc/900034730&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Abordarea apreciativă a filosofiei. Către o nouă abordare a discursului filosofic In spaţiul educaţional. In Frunză, S., Frunză, M. (coord.). (2010). Criza instituţională a filosofiei (pp. 35-54). Cluj-Napoca, Romania: Editura Limes. ISBN: 978-973-726-555-5. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category)

Available online at:

https://sciri.files.wordpress.com/2010/12/criza-institutionala-a-filosofiei.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2010). A social construction of truth in epistemological context
  (pp. 235-255). In T. Dima, & D. G. Simbotin, (Coord.), Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Epistemology. Iasi, Romania: Editura Institutul European. ISBN: 978-973-611-807-4.

Available in World Cat (a KVK component) in 8 international libraries:

https://www.worldcat.org/title/knowledge-and-action-within-the-knowledge-based-society-vol-1-epistemology/oclc/895322249&referer=brief_results

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Despre seminarii apreciative. In A. SANDU, (Coord.), Seminarii Apreciative (pp. 9-11). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-213-8. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/seminarii-apreciative-antonio-SANDU,-coordonator-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Ancheta apreciativă în dezvoltarea organizaţională. In A. SANDU, (Coord.), Seminarii Apreciative (pp. 13-19). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-213-8. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/seminarii-apreciative-antonio-SANDU,-coordonator-2/

 

 1. SANDU, Antonio (2010). O abordare afirmativ-apreciativă în medicină. In A. SANDU, (Coord.), Seminarii Apreciative (pp. 115-123). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-213-8. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research)

Available online at:

https://edituralumen.ro/product/seminarii-apreciative-antonio-SANDU,-coordonator-2/

 

 

C. Published works indexed in Web of Science / International databases

 

a). Articles in journals indexed  Web of Science with an impact factor  f ≥0,1

 

 1. SANDU, Antonio. (2019). The Social Construction of the Profession of Probation Counsellor: An Analysis of the Instrumental and Institutional Framework. Journal of Social Service Research, 45(2), 220-240. ISSN: 0148-8376. DOI: 10.1080/01488376.2018.1480550. WOS:000458406000006. IF : 0.782.

Available online at:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01488376.2018.1480550

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2017). Ethical acceptability of using generic consent for secondary use of data and biological samples in medical research. Acta Bioethica, 23(2), 289-299. WOS:000423528900010. IF : 0,191.

Available online at:

http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/article/viewFile/47480/49508.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024 . WOS:000330504600006.

Available online at:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02650533.2012.763024

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. WOS:000318040500009. IF: 0,462 (2014). SRI: 0.076 (august 2014).

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. Revistă indexată Thomson Reuters (Social Sciences Citation Index). WOS:000321802300012. IF 1.141. SRI 0.293 (august 2014).

Available online at:

http://www.rcis.ro/ro/numarul-curent/974-the-chronic-care-model-ccm-and-the-social-gradient-in-health.html

 

 1. Nica, E. A., & SANDU, Antonio (2013). Study on the National Endoprosthetics study on the National Endoprosthetics Program based on the Cost-Effectiveness Analysis and the Kuhn-Tucker Optimality Conditions. Revista Română de Bioetică, 11(1), 134-140, ISSN 1583-5170. WOS:000318040500004. IF: 0,642 (2014). SRI: 0.076 (august 2014).

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Post-modern bioethical challenges, [Provocări bioetice In postmodernitate]. Revista Română de Bioetică, 10 (1), 87-88. WOS:000303425700001. IF: 1,354 (2012). SRI: 0.076 (august 2014).

 

 1. Kiriakidis, P., Decosta, J. W., & SANDU, Antonio (2011). What is the effect of grade point average (GPA) on courses taken either face-to-face or online by undergraduate working adult students?. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 7-26. WOS:000292809500001. IF: 1,186. SRI: 0.293 (august 2014).

Available online at:

http://www.rcis.ro/ro/section1/44-volumul-332011iunie/338-what-is-the-effect-of-grade-point-average-gpa-on-courses-taken-either-face-to-face-or-online-by-undergraduate-working-adult-students.html

 

 1. SANDU, Antonio, Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie socială, 30, 53-62. WOS:000282996500004. IF : 0,789 (2010). SRI: 0.293 (august 2014).

Available online at:

http://www.rcis.ro/ro/section1/40-volumul-302010septembrie/312-affirmative-dimensions-of-applied-ethics-appreciative-therapies.html

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Appreciative Semiotic and Hermeneutic Practices in the Analysis of Ethnic Minorities. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 29, 109-130. WOS:000278984200007. IF : 0,789 (2010). SRI: 0.293 (august 2014).

Available online at:

http://www.rcis.ro/ro/section1/39-volumul-292010iunie/307-appreciative-semiotic-and-hermeneutic-practices-in-the-analysis-of-ethnic-minorities-.html

 

 1. Bradu, O., SANDU, Antonio (2009). Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, 95-102. WOS:000265202600006. 0,789 (2010). SRI: 0.293 (august 2014).

Available online at:

http://www.rcis.ro/images/documente/rcis24_06.pdf

 

b). Articles in journals indexed Web of Science with an impact factor f ≤ 0.1

 

 1. SANDU, Antonio, & Ignătescu, C. (2020). Social Construction of the Legal System. Research in the Northeastern Region of Romania. Postmodern Openings, 11(1), 111-148. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/111. WOS:000517835900007.

 

 1. SANDU, Antonio, Huidu, A., & Frunză, A. (2020). Social Perception of Ethical Values in the Romanian Post-Secular Society. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 19(55) (Spring 2020), pp. 18-32. ISSN: 1583-0039. WOS:000514818100007.

Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1187/838

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2019). Towards a Model of Supervision in Social Work Institutions in the N-E Region of Romania. Postmodern Openings, 10(3), 1-32. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/79. WOS:000488263200001.

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Towards a Phenomenology of the Digitalization of Consciousness. The Virtualization of the Social Space. Postmodern Openings, 10(2), 155-161. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/77. WOS:000472214800009.

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Philosophical Counselling as a Ground for Philosophizing. Reflections based on the Volume: Communication and Philosophical Counselling, Author SANDU, Frunză, Eikon Publishing House, Bucharest, 2019. Postmodern Openings, 10(1), 296-302. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/68. WOS:000462924300017.

 

 1. SANDU, Antonio, Critan, M.I., Damian, S.I. (2019). Equity in public health policies. The perspective of diabetic patients. Archiv Euromedica. 9(1), 10-14. DOI: 10.35630/2199-885X/2019/9/1/10 . WOS:000496810600003.

Available online at:

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/articles_archiv_euromedica_01_2019/ARTICLE_archiv_euromedica_01_2019_maket_21_05_2019_READY-2.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Damian, S. (2018). Percieved quality of life and responsibility for own health condition. Micro-research. Archiv Euromedica, 8(2), 18-23. WOS:000467899700007.

Available online at:

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/archiv-euromedica_02_2018/PAGES_archiv_euromedica_02_2018_maket_27_12_2018-18_23.pdf

 

 1. Necula, M. R., SANDU, Antonio, & Damian, S. I. (2018). The role of social assistance in therapeutic education. Archiv Euromedica, 8(2), 24-30. WOS:000467899700008.

Available online at:

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/archiv-euromedica_02_2018/PAGES_archiv_euromedica_02_2018_maket_27_12_2018-24_30.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Neculau, C., & Damian, S. (2018). From Narrative Medicine to Appreciative Medicine. Archiv Euromedica, 8(1), 111-116. WOS:000436416900040. Available online at:

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/archiv-euromedica-01-2018/PAGES_archiv_euromedica_01_2018_maket_20_06_2018_001_120_111_116.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Frunza, A., Bulgaru Iliescu, D., Unguru, E., Hunea, I., Rohozneanu, A., & Damian, S. (2018). A Methaethical Perspective on Non/Voluntary Psychiatric Hospitalization. Archiv Euromedica, 8(1), 117-120. WOS:000436416900041.

Available online at:

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/archiv-euromedica-01-2018/archiv_euromedica_01_2018_maket_21_06_2018_001_120.pdf

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Normative and Institutional Frameworks for the Functioning of Supervision in Social Work. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(2), 69-87. doi : http://dx.doi.org/10.18662/rrem/47. WOS:000437802000007.

 

 1. Gemene, C., Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Sociological Perspectives on the Quality of Life Correlated with the State of Health. Postmodern Openings, 9(3), 76-98. doi : http://dx.doi.org/10.18662/po/37. WOS:000451109900005.

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2018). Could Neuroenhancement be an Ethical Approach in Social Practice?. Broad Research In Artificial Intelligence And Neuroscience, 9, pp. 21-29. WOS:000435399500002.

Available online at:

http://www.edusoft.ro/brain/index.php/brain/article/view/792

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory – GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(1), 183-209. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/28. WOS:000429128200018.

 

 1. SANDU, Antonio, & Vlad, L. (2018). Beyond Technological Singularity-the Posthuman Condition. Postmodern Openings, 9(1), 91-108. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/07. WOS:000429112900007 .

 

 1. SANDU, Antonio, Necula, R., Frunza, A., Unguru, E., & Damian, S.(2017). A qualitative inquiry in the social construction of chronic illness. Case study on diabetes mellitus. Doctors’ perspectives. Archiv euromedica, 7(2), 18-23. WOS:000426628100006.

Available online at:

http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/archiv-euromedica-02-2017/archiv_euromedica_02_2017_maket_06_02_2018_WEB_18.pdf

 

 1. Frunza, A. & SANDU, Antonio (2017). Values grounding the Informed Consent in Medical Practice. Theory and Practice. SAGE Open, 7(4), 1-14. DOI: 10.1177/2158244017740397. WOS:000415059400001.

Available online at:

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244017740397

 

 1. SANDU, Antonio, Ignatescu, C. (2017). Retributivity and Public Perception on the Non-Custodial Sanctions. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 9(3), 103-128. https://doi.org/10.18662/rrem/2017.0903.07. WOS:000418338300007.

 

 1. SANDU, Antonio (2017). The Development of Human Resources in the Probation Services. A Qualitative Analysis. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 9(2), 56-92. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2017.0902.04. WOS:000414428200004.

 

 1. Frunza, A., & SANDU, Antonio (2017). Formalization of Informed Consent. From Ethical to Administrative Use. Postmodern Openings, 8(3), 69-95. DOI: https://doi.org/10.18662/po/2017.0803.07. WOS:000424546000007.

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Some Considerations on the Social Construction of Multiple Intelligence. Appreciative Intelligence. Postmodern Openings, 8(2), 22-39. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0802.02. WOS:000415246500002.

 

 1. SANDU, Antonio & Unguru, E. (2017). Several Conceptual Clarifications on the Distinction between Constructivism and Social Constructivism. Postmodern Openings, 8(2),  51-61. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0802.04. WOS:000415246500004.

 

 1. Unguru, E. & SANDU, Antonio (2017). Supervision. From Administrative Control to Continuous Education and Training of Specialists in Social Work. Revista Romanească pentru Educatie Multidimensionala, 9(1), 17-35. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2017.0901.02. WOS:000414427500002.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47. ISSN 1583-0039. WOS:000371238000002.

Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/790

 

 1. SANDU, Antonio (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14(40), 3-26. ISSN 1583-0039. WOS:000350655800001.

Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/757/641

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN 1583-0039. WOS:000327725600004.

Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/716

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). (Christian) Bioethical dilemmas using synthetic biology and nanotechnologies. Journal for the study of religions and ideologies, JSRI, ISI Humanities, 12(35), 158-177. ISSN 1583-0039. WOS:000320848500007.

Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/708/591

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/493

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio)Ethical and Social Reconstructions in Transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/555

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/490

 

c). Articles in Proceedings volumes indexed Web of Science

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Towards Value-Based Professional Ethics in Public Administration. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, Vol. 15, 855-864. eISSN : 2357-1330. DOI: 10.15405/epsbs.2016.09.107. WOS:000390912200107.

Available online at:

http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/WLC2016FA106F.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). The Establishment of Probation Systems in Romania and the Republic of Moldova. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, Vol. 15, 865-874. eISSN : 2357-1330. DOI: 10.15405/epsbs.2016.09.108. WOS:000390912200108.

Available online at:

http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/WLC2016FA107F.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Social Protection of Abused Children: A Socio-legal and Ethical Analysis. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, & L. Ghorghiu (Eds.), Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values (pp.461-466). MEPDEV 2015. Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-736-1. WOS:000391521600080.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20151112_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). An Ethical Approach of Public Good. Constitutive Values of Public Administration. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru (Eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp.417-421). NASHS 2015. Italy, Bologna : Editografica. ISBN:978-88-7587-728-6. WOS:000391521500084.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20150911_index.pdf

 

 1. Frunza, A., & SANDU, Antonio, (2015). Rethinking Social Action. Core Values. In Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorhiu, & A. Petrovici (Eds.), Rethinking Social Action. Core Values (pp.1-5). Bologna, Italy: Medimond- Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300001.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20150416_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Bioethics – Branch of Applied Philosophy or a New Social Science with Interdisciplinary Nature. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorhiu, & A. Petrovici (Eds.), Rethinking Social Action. Core Values (pp.257-261). Bologna, Italy: Medimond- Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300043

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20150416_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). The Functions of Penalty and the Attributions of the Systems of Probation. Comparison between Romania and the Republic of Moldova. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorhiu, & A. Petrovici (Eds.), Rethinking Social Action. Core Values (pp.1413-1417). Bologna, Italy: Medimond- Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300243.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20150416_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Căbălău, C. (2015). Towards a Kantian (constructivist) Understanding of Ethical Principles: A Study on the Ethics of Magistrates. A. Frunza, T. Ciulei, & A. Sandu, (Eds.), Transdisciplinary And Communicative Action (LUMEN-TCA 2014) (pp : 667-673). Italy: Medimond. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000116.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20141121_index.pdf

Full volume available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20141121.htm

 

 1. SANDU, Antonio (2015). The Social Construction of the Probation Counsellor Profession. An Ethical Approach. In A. Frunză, T Ciulei, A. Sandu, (Eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (LUMEN-TCA 2014) (pp. 661-666). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000115.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20141121_index.pdf

 

 1. Frunză, A, & SANDU, Antonio (2015). Informed Consent as an Ethical Instrument in Social Work Practice: Case Study. In A. Frunza, T. Ciulei, & A. Sandu, (Eds.), Transdisciplinary And Communicative Action (LUMEN-TCA 2014) (pp. 291-297). Italy: MEDIMOND. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000053.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20141121_index.pdf

 

 1. Frunză, A., Ciulei, T., & SANDU, Antonio (2015). Transdisciplinarity and Communicative Action: Editorial. In A. Frunza, T. Ciulei, & A. Sandu, (Eds.), Transdisciplinary And Communicative Action (LUMEN-TCA 2014) (pp. 1-3). Italy: MEDIMOND. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000001.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20141121_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras (Frunză), A. (2014). From Theory to Inquiry in Social Sciences. Editorial. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 1-3. ISSN: 1877-0428. Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.161. WOS:000346372600001.

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428. Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

 

 1. SANDU, Antonio, Caras (Frunza), A. (2014). Some Considerations on the Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 846-854. ISSN: 1877-0428. Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.325. WOS:000346372600149.

 

 1. Scripcaru, C., Damian, S. I., SANDU, Antonio, & Ioan, B. (2014). Ethical Considerations in the Medico-Legal Expert Approach of a Severe Untreated Psychiatric Disease. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 863–867. ISSN: 1877-0428. Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.264 . WOS:000346372600151.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2014). Appreciative Christian Counseling. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 128, 87–92. Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.123 . WOS:000396598200015.

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A., & Nica, E. A. (2013). The Levels of Doctor-Patient Relationship – Analysis from the Kohlberg’s Theory of Moral development. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 846-853. ISSN: 1877-0428. Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.764. WOS:000347957500138.

 

 1. Necula, R., Damian, S., Caras, A., SANDU, Antonio, & Vicol, M. (2013). The role of spirituality in the construction of the autonomy and responsibility of chronic diabetic patients. An orthodox priests’ perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 617-626. ISSN: 1877-0428. DOI : https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.727. WOS:000347957500101.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2013). Ethical Evaluation of Social Services and the Need for Ethics Committees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 142-149. ISSN: 1877-0428. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.650. WOS:000347957500024.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Logos Universality Mentality Education Novelty. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 1–6. ISSN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.08.627. WOS:000347957500001.

Available online at:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813027584

 

 

 1. SANDU, Antonio (2013). The Social Construction of Autonomy and the Meanings of Autonomy for the Diabetic Patient from Doctor’s Perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2130–2135. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.178. WOS:000342763100358.

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391. ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064.

Available online at:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813013475

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Julian Savulescu and the issue of controversial choices. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 71, 222-226. ISSN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.01.030. WOS:000324236000030.

Available online at:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813000311

 

 1. SANDU, Antonio, Anitei, N., Pricopie, V., Caras, A. (2013). Tradition and Reform-Social Reconstruction of Europe (Editorial). In A. SANDU, & A. Caras (Eds.), Tradition an Reform Social Reconstruction of Europe (pp.1-2). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN 978-88-7587-694-4. WOS:000334665500001.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20130525_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Instances of Social Construction of Chronic Patients’ Autonomy. In A. SANDU, & A. Caras (Eds.), Tradition an Reform Social Reconstruction of Europe (pp. 341-344). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN 978-88-7587-694-4. WOS:000334665500082.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20130525_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Virtual Philosophical Cafe as Appreciative Philosophical Practice. In A. SANDU, & A. Caras (Eds.), Tradition an Reform Social Reconstruction of Europe (pp. 345-348). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN 978-88-7587-694-4. WOS:000334665500083.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20130525_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Kantian ethics vs. Utilitarian and Consequentialist Ethics in the Kidney Transplant. In A. SANDU, & A. Caras (Eds.), Tradition an Reform Social Reconstruction of Europe (pp. 335-339). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN 978-88-7587-694-4. WOS:000334665500081.

Available online at:

http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20130525_index.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2012). Appreciative teaching of philosophy as a form of applied philosophy. In International Technology, Education and Development Conference, Pedagogical and Didactical Innovations (pp. 4655-4664). Volume of the International Conference INTED (International Association of Technology, Education and Development) 2012 In Valencia, Spain, 5-7 March 2012. ISBN: 978-84-615-5562-8 (abstracts), ISBN: 978-84-615-5563-5 (papers), Depósito Legal: V-630-2012. WOS:000326396404089.

Available online at:

http://library.iated.org/view/SANDU,2012APP

 

d). Published articles indexed in International Databases

 

Journal for Ethics in Social Studies

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Shivoham! The Temple in the Shopping Mall. Journal for Ethics in Social Studies, 2(2), 1-13. doi: http://dx.doi.org/10.18662/jess/11

Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=750012

Available in SSRN at: https://ssrn.com/abstract=3560790

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Towards an Ethics of Assisted Human Reproduction. Journal for Ethics in Social Studies, 2(1), 77-81. doi: http://dx.doi.org/10.18662/jess/10

Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=667982

Available in SSRN at: https://ssrn.com/abstract=3560803

 

 1. SANDU, Antonio & Frunza, A. (2017). Editorial: A Plea for Ethical Autonomy as a Transdisciplinary Social Science. Journal for Ethics in Social Studies, 1(1), 1-6. https://doi.org/10.18662/jess/01

Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=667183

Available in SSRN at: https://ssrn.com/abstract=3560808

 

Moldavian Journal for Education and Social Psychology

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Neurological Programming Techniques (NLP). Suggestions for Practice. Moldavian Journal for Education and Social Psychology, 1(1), 41-45. DOI: https://doi.org/10.18662/mjesp/2017.0101.05

Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=601060

Available in SSRN at: https://ssrn.com/abstract=3560818

 

Studia Universitatis Moldaviae. Social Sciences Series

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Probation between Counselling and Supervision. Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Sociale, 8(98), 30-38.

Available online at:  http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/05.p.30-38_98.pdf

Available in DOAJ at: https://doaj.org/article/7f90e115130f4623a2cf63b493bf2a98

Available in SSRN at: https://ssrn.com/abstract=3560833

 

Journal of Social Research & Policy

 

 1. Frunza, A. & SANDU, Antonio (2016). Ethics Expertise Instruments in Social Work Institutions. Journal of Social Research & Policy, 6(2), 15-31. Revista indexata Cabell’s, Index Copernicus, DOAJ, Ulrich’s Web, ProQuest, EBSCO, GESIS.

Available online at:  http://www.jsrp.ro/site/jrspone/content/JSRP_Vol6_Iss2_Frunza

Available in ProQuest at: https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/1913285309/ABC5B86EA9A458FPQ/1?accountid=136549

Available in SCOPUS at: https://www-scopus-com.am.e-nformation.ro/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020716612&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Ethics+Expertise+Instruments+in+Social+Work+Institutions&st2=&sid=d375b956631dc4e3e8816205c4f59333&sot=b&sdt=b&sl=71&s=TITLE-ABS-KEY%28Ethics+Expertise+Instruments+in+Social+Work+Institutions%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

 

Available in EBSCO at: https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20672640&AN=123694816&h=0PoNRflQkVyeXsW9AdjDp7FcVuAtWR2IZJ1zOsps3ZooTMdnkVU4I77Cy9ArpZqqTKOQc3Bl7%2bSEpYheiQvWmg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d20672640%26AN%3d123694816

 

European Journal of Business and Social Sciences

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Openness and Transparency in Public Administration. European Journal of Business and Social Sciences, 5(02), 59-71.  Journal covered in EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich’s, Pro Quest, Cabell’s Directories.

Available online at:

http://www.ejbss.com/Data/Sites/1/vol5no02may2016/ejbss-1741-16-opennessandtransparencyinpublicadministration.pdf

 

Journal of Social Work Values and Ethics

 

 1. Frunză, A. & SANDU, Antonio (2016). Updating Ethics Expertise: Supervision of Ethics as a Communicative Action. Journal of Social Work Values and Ethics, 13(1), 73-84.

Available online at:

https://jswve.org/download/2016-1/13-1-2016-full-issue-JSWVE.pdf

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2017). Ethical values in social work practice: A qualitative study. Journal of Social Work Values and Ethics, 14(1), 40-58.

Available online at:

https://jswve.org/download/2017-1/JSWVE-14-1-2017-Full-issue.pdf

 

Philosophical Practice: Journal of the APPA

 

 1. SANDU, Antonio, (2015). Philosophical Practice and Values Based Ethics: Rethinking Social Action and Core Values. Philosophical Practice: Journal of The APPA, 10(3), 1618-1631. ISSN: 1742-8181.

Available online at:

https://appa.edu/wp-content/uploads/2017/08/10.3-abs.pdf

Available in EBSCO at: http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=17428181&AN=111817935&h=G1YUZLxgOFlDJjoE5kKeqvWP8uB49CP53liuUZXW3DtPsDAVZJkdj9HRhwRtpsPPr9qeN1eQ6uDPOKv3DcgiJA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d17428181%26AN%3d111817935

Available in SSRN at: https://ssrn.com/abstract=3560888

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Philosophical Practice and Social Welfare Counselling and Supervision of Ethics. Philosophical Practice: Journal of The APPA, 8(3), 55-64. ISSN: 1742-8181.

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2365170

Available in EBSCO at:

http://web.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=17428181&AN=93263508&h=4DKcPx6AW5NC1h6N52kpe6JkiqgxBz0nQ%2bnQsahwbCgSGdZYABFCbPcldRimN%2bZKufLqCiUZvd5SblhYKbPlZg%3d%3d&crl=c

 1. SANDU, Antonio (2011). Philosophical Appreciative Counselling. Philosophical Practice: Journal of the APPA, 6(2), 785-792. ISSN 1742-8181.

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1913571

Available in EBSCO at:

http://ehis.ebscohost.com/ehost/detail?sid=f15ec3f5-ca00-42fd-990f-8ded952025f5%40sessionmgr4002&vid=1&hid=4102&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=6662

 

Annals of Economics and Public Administration

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Philosophical approaches on the idea of europeanisation. The USV Annals of Economics and Public Administration, 15, 2(22), 202-211.

Available online at:

http://www.seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.15,ISSUE_2%2822%29,2015_fulltext.pdf

Available in Ideas Repec at:

https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?ul=scm%2Fusvaep&q=Philosophical+approaches+on+the+idea+of+europeanisation

Available in DOAJ at:

https://doaj.org/article/df1b7a38c5b4491b9b4a2dd7d98ba4fb

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=487275

 

Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Un model afirmativ-apreciativ în consilierea filosofică. Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, 28 (2), 203-222. ISSN: 1841-8325. Journal covered in Philosopher’s Index (USA), in European Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy), SCOPUS. Journal recognized by National Council of Scientific (CNCS)

Available online at:

http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/linkuriBDI.php.

http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/2011/anale_28-2011.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2010). O viziune construcţionistă asupra adevărului în ştiinţă
  [A Constructionist View on Truth in Sciences]. Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, 26 (2), 182-196. Journal covered in Philosopher’s Index (USA), European Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy), SCOPUS. ISSN: 1841-8325. Journal recognized by National Council of Scientific

Available online at:

http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/2010/anale_26_2010.pdf

http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/linkuriBDI.php

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1648077

 

 

Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială

 

 1. SANDU, Antonio, Alexa, E., Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1), 59-75. ISSN: 2065-3131.

Available online at:

https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/94/69

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2102479

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=206386

 

European Journal of Law and Public Administration

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Ethical Fundaments of European Policies on Equal Treatment. European Journal of Law and Public Administration, 2(1), 47-55.

Available online at:

https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/ejlpa/article/view/99/pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=215531

Available in Econpapers at:

http://econpapers.repec.org/article/lumejlpa1/v_3a2_3ay_3a2015_3ai_3a1_3ap_3a47-55.htm

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2014). A Socio-Legal Approach of Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus Retributive Justice. European Journal of Law and Public Administration, 1, 37-68. ISSN: 2360–6754.

Available online at:

https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/ejlpa/article/view/77/68

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=102596

Available in Econpapers at:

http://econpapers.repec.org/article/lumejlpa1/v_3a1_3ay_3a2014_3ai_3a1_3ap_3a37-68.htm

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2532487

 

Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filosofie şi Discipline Socio-Umane

 

 1. SANDU, Antonio (2016). From distributive to procedural justice. Justice as a constitutive value of public administration. Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filosofie şi Discipline Socio-Umane, I, 43-58. Journal indexed in EBSCO and DOAJ. Available online at:

http://www.apshus.usv.ro/arhiva/2016I.pdf

Available in DOAJ at:

https://doaj.org/article/af6036e4fbcc464dba223b1afb6fe790

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3560934

 

 1. SANDU, Antonio (2010). The Origin of Political Modernity in Social Enlightenment Philosophy. Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filosofie şi Discipline Socio-Umane, 1, 35-44. ISSN 2069 – 4008. Revista indexată EBSCO.

Available online at:

http://www.apshus.usv.ro/arhiva/2010I.pdf

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2515324

Available in DOAJ at:

http://doaj.org/toc/49996a61922b4b8cb92420fa26c68cbc

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Niccolo Machiavelli and the general interest politics. Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filosofie şi Discipline Socio-Umane, 1, 63-70. ISSN 2069 – 4008. Journal indexed in EBSCO.

Available online at:

http://www.apshus.usv.ro/arhiva/2009I.pdf

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2515325

Available in DOAJ at:

http://doaj.org/toc/49996a61922b4b8cb92420fa26c68cbc

 

Sociologie Românească

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Cadre normativ-instituţionale ale construcţiei sociale a profesiei de consilier de probaţiune în zona de N-E a României şi în Republica Moldova [Institutional regulatory frameworks of the social construction of the probation counselor profession in N-E Romania and the Republic of Moldova]. Sociologie Românească, 14(1), 23-43. ISSN 1220 – 5389.

Available online at:

https://revistasociologieromaneasca.ro/sr/article/view/2016_1_SANDU,/17

Available in ProQuest at:

https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/central/docview/1902048152/3C4C2BF9047C445FPQ/1?accountid=136549

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3561385

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=520992

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Recenzie: Ştefan Cojocaru, Evaluarea programelor de asistenţă socială, Iasi, Editura Polirom. Sociologie Românească, VIII(4), 149-151. Indexed in CEEOL, Sociological Abstracts (ProQUEST), ULRICHSWEB, SCIPIO.

Available online at:

http://www.arsociologie.ro/images/stories/sr/articles/sr_2010_4/SR_2010(4)_149-152_SANDU,.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=6462

Available in ProQuest at:

http://search.proquest.com/docview/880067941?accountid=15533

 

Social Research Reports

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Organizational Spirituality. Comments on C.A.R.E Model for Organization Development & Transformation. Social Research Reports, 19, 103-115. Journal covered in: Ideas RePeC, SSRN, CEEOL, ProQuest, Ulrichweb, DOAJ, EBSCO. ISSN: 2066-6861.

Available online at:

http://www.researchreports.ro/images/researchreports/social/srr_2010_v019_003.pdf

Available in Ideas RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev6rl/v19y2011ip113-115.html

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=91811

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2365735

Available in ProQuest at:

https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/central/docview/1665202452/58DAB2F0DC3E4B85PQ/1?accountid=136549

 

 1. SANDU, Antonio, Unguru, E., Ponea, S., Cojocaru, Ş. (2010). Analysis of professional competencies in supervision field of social services. Social Research Reports, 17, 3-56. Journal covered in: Ideas RePeC, SSRN, CEEOL, ProQuest, Ulrichweb, DOAJ, EBSCO. ISSN: 2066-6861.

Available online at:

http://www.researchreports.ro/images/researchreports/social/srr_2010_v017.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=774017

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1721812

Available in Ideas RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev6rl/v17y2010ip3-56.html

Available in ProQuest at:

https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/central/docview/1666288370/FB2A7EE030444D98PQ/1?accountid=136549

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen], Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861.

Available online at:

http://www.researchreports.ro/ro/arhiva/16-volume-8-2010

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=177983

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=173365

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1575648

Available in ProQuest at:

https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/central/docview/1665198377/30EF684ADE354ABEPQ/1?accountid=136549

 

Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi

 

 1. Damian, S., Necula, R., SANDU, Antonio, Iliescu, M., L., Ioan, B. (2013). Ethical evaluation model for technologies. The role of medical technology in the development of autonomy in diabetes patient. Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, 117(3), 722-730. ISSN: 0048-7848.

Available in PubMed at:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ethical+evaluation+model+for+technologies.+The+role+of+medical+technology+in+the+development+of+autonomyin+diabetes+patient

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2365176

Available in SCOPUS at:

https://www-scopus-com.am.e-nformation.ro/record/display.uri?eid=2-s2.0-84898546951&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Ethical+evaluation+model+for+technologies.+The+role+of+medical+technology+in+the+development+of+autonomy+in+diabetes+patient&st2=&sid=4e8cefd21b6f6f5a8a4504292ed47e08&sot=b&sdt=b&sl=139&s=TITLE-ABS-KEY%28Ethical+evaluation+model+for+technologies.+The+role+of+medical+technology+in+the+development+of+autonomy+in+diabetes+patient%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=

 

Buletin Ştiinţific

 

 1. SANDU, Antonio. (2013). Contributions to a Constructionist Interpretation of Social Contract Theories. A Semiotical Approaches. Buletin Ştiinţific, 22(2), 37–53.

Available online at:

http://www.umk.ro/images/documente/publicatii/Buletin222/SANDU,_antonio.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=137547

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=549422

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2532822

The Romanian language version republished with the publisher’s agreement:

SANDU, Antonio (2012). O întelegere construcţionistă a teorii contractului social
[A Constructionist Understanding of Social Contract Theory]. Jurnalul de Studii Juridice, 1-2(Supplimentary Issue 3), 307–337. ISSN: 1841-6195. Version in Romanian Language

Available online at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=224902

Available in Ideas Repec at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev4rl/v1-2y2012i3p315-346.html

 

 1. SANDU, Antonio (2011). A Postmodern Perspective in Analyzing Socio-Legal Phenomena. Buletinul Ştiinţific, 20, 111-121. ISSN: 1221-4876.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=228230

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=303321

Available in RePeC at:

http://ideas.repec.org/a/lum/rev5rl/v20y2011ip111-121.html

 

Economy Transdisciplinarity Cognition

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Constructionist – Fractal Analysis. A Transmodern View of Truth. Economy Transdisciplinarity Cognition, 13(2), 45-52. Journal covered in: Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), International Consortium for the Advancement of Academic Publication (ICAAP), Cabell’s, ProQuest, EBSCO, SCIPIO. ISSN: 1454-5675.

Available online at:

http://www.ugb.ro/etc/etc2010no2/s0104%20(1).pdf

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1740516

Available in ProQuest at:

https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/central/docview/886536016/A874A45AE18148F9PQ/1?accountid=136549

 

Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iasi, Fascicula: Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice

 

 1. SANDU, Antonio, Căbălău, C. (2014). Ethical Perspectives on the Magistrate’s Independency Principle. Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Fascicula: Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice, 14, 121-134.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=250404

Available in Index Copernicus at:

http://jml2012.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1141696&id_lang=3

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev11d/vy2014i14p121-134.html

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Between the Transfer of Sovereignty and Democracy Deficit. European Council and The Council of The European Union. Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iasi, Fascicula: Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice, 14, 135-138.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=250402

Available in Index Copernicus at:

http://jml2012.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1141693&id_lang=3

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev11d/vy2014i14p135-138.html

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Deliberative Democracy and Communicative Action of Jürgen Habermas [Democraţia deliberativă şi acţiunea comunicativă la Jürgen Habermas], Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iasi, Fascicula: Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice, 12, 231-243. Journal covered in Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, Index Copernicus, CEEOL. ISSN 2248 – 1060.

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=427240

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=38390

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A. (2012). Ethical and Deontological Codes of Civil Servants. Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iasi, Fascicula: Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice, 10, 107-119.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=42653

Available in RePeC at:

http://econpapers.repec.org/article/lumrev11d/v_3a_3ay_3a2012_3ai_3a10_3ap_3a107-119.htm

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=901696

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Utilizarea metodologiei construcţioniste în analiza fenomenului globalizării (Using Constructionst Methodology in Analyzing the Phenomenon of Globalization). Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iasi, Fascicula: Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice, 8, 219-234. ISSN 2248 – 1079.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=59034

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1018032

Available in RePeC at:

http://ideas.repec.org/a/lum/rev11d/vy2011i8p219-234.html

 

Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iasi,

Fascicula: Asistenţă Socială, Sociologie, Psihologie

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Instrumente de evaluare organizaţională prin Ancheta Apreciativă (Organizational Evaluation Tools through Appreciative Inquiry). Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Fascicula: Asistenţă Socială, Sociologie, Psihologie, 7, 159-179. ISSN 2248 – 1060.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=115592

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=298719

 

Jurnalul de Studii Juridice

 

 1. Ignătescu, C., & SANDU, Antonio (2019). From Virtues Ethics to Operational Ethical Values in Police Activity. Jurnalul de Studii Juridice, XIV (3-4), 62-76. DOI: https://doi.org/10.18662/jls/51

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=834664

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3561418

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). Public good. Jurnalul de Studii Juridice, X(3-4), 73-86. Available online at:

https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/jls/article/view/274/325

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=343841

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev4rl/v3-4y2015ip73-86.html

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3561418

Available in Socionet at:

https://socionet.ru/publication.xml?h=repec:lum:rev4rl:v:3-4:y:2015:i::p:73-86&type=article

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The legal regime of hiring public goods. Renting parking spaces on public domain. Jurnalul de Studii Juridice, 1-2, 129-138.

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=290360

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev4rl/v1-2y2015ip129-138.html

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3561427

 

 1. Caras, A., Necula, R., Damian, S., SANDU, Antonio (2012). Dimensiuni etice ale supervizării în asistenţa comunitară [Ethical Dimensions of Supervision in Community Social Work]. Jurnalul de Studii Juridice, 3-4(Supplimentary Issue 2), 263-285.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=122779

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev4rl/v1-2y2012i2p263-285.html

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3561436

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Autoratul ştiinţific. Consideraţii epistemologice şi metodologice privind elaborarea articolelor de cercetare [Scientific writting. Epistemological and methodological considerations regarding research articles’ elaboration]. Jurnalul de Studii Juridice, Supplimentary Issue 1, 23-49. Journal covered in CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=127518

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev4rl/v1y2011i1p23-49.html

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3561528

 

 1. Damian, S., SANDU, Antonio (2010). Justiţie restaurativă. O nouă paradigmă (apreciativă) [Restorative justice. A new (appreciative) paradigm]. Jurnalul de Studii Juridice, 3-4(Special Issue), 493-505.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=225944

Available in Hein Online at:

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jstudice5&div=102&id=&page=

Republished in English Language in SANDU, Antonio, & Damian, S. (2012) Applying Appreciative Inquiry Principles in the Restorative Justice Field. Postmodern Openings, 3(2), 37-52.

Available at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/06/3-Applying-Appreciative-Inquiry-Principles.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=278565

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1000815

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2102298

 

Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Using the Pyramid of Neurological Levels in the Human Resources Motivation Management. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 8(2), 31-44. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2016.0802.03

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=475367

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v8y2016i2p31-44.html

Available in EBSCO at:

http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20667329&AN=120451837&h=ps8NPRRfh3AknL4IM17o0ofyDptyhv80ais6tzeG1TZbrDVtGVYezDX4d8lQ766aispqY8lk2rrhqvTnXwswUA%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d20667329%26AN%3d120451837

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Integrity as Ethical Operational Value in Public Administration. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 8(2), 57-67. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2016.0802.05

Available in Econpapers at:

http://econpapers.repec.org/article/lumrev1rl/v_3a8_3ay_3a2016_3ai_3a2_3ap_3a57-67.htm

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=475365

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562090

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Appreciative Teaching of Social Sciences in Competence Based Approaches to Higher Education. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 7(2), 143-169. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2015.0702.13

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=254912

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=304213

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v7y2015i2p143-169.html

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Mediation – Communicative Action and Philosophical Practice. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 6(1), 39-66. ISSN: 2066 – 7329. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2014.0601.04

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v6y2014i1p39-66.html

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=43266

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=847730

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2010). Integrative Process in Contemporary Rural Romania. The Impact of Advisory Community Councils. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2(5), 39-52. ISSN: 2066 –7329.

Available online at:

https://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2011/01/Integrative-Processes-in-the-Romanian.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=55433

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=654294

Available in Econpapers at:

https://econpapers.repec.org/article/lumrev1rl/v_3a5_3ay_3a2010_3ai_3a_3ap_3a39-53.htm

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S., & Unguru, E. (2010). Qualitative Methodology in Analyzing Educational Phenomena. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2(5), 109-128.

Available online at:

https://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2010/12/REV-ROM-5-7.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=55437

Available in Index Copernicus at: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=774316

Available in DOAJ at:

https://doaj.org/toc/2067-9270/2

 

 1. Ponea, S., & SANDU, Antonio (2010). Assessment of Professional Competences. Constructive Dimension of Human Resources Management. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2(4), 17-40. ISSN: 2066 –7329.

Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2010/08/REV-ROM-4-2.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=533951

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=204732

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v4y2010ip17-40.html

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Freedom as a hermeneutical pretext / Libertatea ca pretext hermeneutic. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2(3), 5-26.

Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2010/04/REV-ROM-3-1.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=55575

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=832794

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v3y2010ip5-25.html

 

 1. SANDU, Antonio (2009). The need for philosophical education in contemporary society / Nevoia de educaţie filosofică în societatea contemporană. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 1(2), 5-16. ISSN: 2066 – 7329.

Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2009/12/REV-ROM-2-1.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=114962

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=652689

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1546963

 

 1. SANDU, Antonio, & Bradu, O. (2009). Mentalitatea românească de la homo balcanicus la homo europeus [Romanian Mentality. From Homo Balcanicus to Home Europeaus]. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 1(1), 5-11.

Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2009/08/REV-ROM-1-1.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=71935

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=593093

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1517830

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v1y2009ip5-11.html

 

Postmodern Openings

 

 1. Frunza, A. & SANDU, Antonio (2016). Transparency and the Duty of Full Disclosure in Public and Environmental Health. Postmodern Openings, 7(2), 43-57. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2016.0702.04

Available in EBSCO at:

http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20680236&AN=120458249&h=TVpnFiNUO21pBZ0y8y1dGXRDB8l9KVmrNKvAa9F4K%2bR84CTZxhPHyL5r70IleDCVln1REOS3jKLPHyfSncNpLg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d20680236%26AN%3d120458249

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562118

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v7y2016i2p43-57.html

 

 1. SANDU, Antonio (2016). About Singularity. Book Review for the volume “Filosofia singularităţii. Creierul global, o etică a gândirii fără om”, author Bogdan Popoveniuc, Eikon Publishing, Bucharest, Romania. Postmodern Openings, 7(2), 181-183. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2016.0702.12

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=475167

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v7y2016i2p181-183.html

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562120

 

 1. SANDU, Antonio, & Terec-Vlad, L. (2016). A Phenomenological Perspective on Transhumanism from the Perspective of the Spoken of Being. Postmodern Openings, 7(1), 67-76. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2016.0701.05 .

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=496474

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v7y2016i1p67-76.html

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=411522

 

 1. SANDU, Antonio (2016). The Artificial Gametes and the Immaculate Conception. Postmodern Openings, 7(1), 167-170. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2016.0701.10

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=496470

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=411651

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v7y2016i1p167-170.html

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Preliminaries to a Social-Semiotic Model of Communicative Action. Postmodern Openings, 6(2), 59-77. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2015.0602.05

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=319653

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=494873

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v6y2015i2p59-77.html

 

 1. SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2014.0503.04

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=36553

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=370108

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v5y2014i3p49-66.html

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2515317

 

 1. Damian, S., SANDU, Antonio, Necula, R., Bizgan, M., & Ioan, B. (2013). Death in the Vision of Doctors. An Anthropological Perspective. Postmodern Openings, 4(3), 73-97. ISSN: 1841-6195. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2013.0403.05

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=239986

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=665058

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v4y2013i3p73-97.html

 

 1. Uşurelu, S., & SANDU, Antonio (2012). Appreciative Socialization Group: Rules of Implementation. Postmodern Openings, 3(3), 35-42. ISSN: 1841-6195.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/10/3-Appreciative-Socialization-Group.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=156036

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=301196

Available in RePeC at:

http://econpapers.repec.org/article/lumrev3rl/v_3a11_3ay_3a2012_3ai_3a_3ap_3a35-42.htm

 

 1. Damian, S., Necula, R., Caras, A., & SANDU, Antonio (2012). Ethical Dimensions of Supervision in Community Assistance of Chronic Patients. Postmodern Openings, 3(3), 45-68. ISSN: 1841-6195.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/10/4-Ethical-Dimensions-of-Supervision.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=156032

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=720654

Available in RePeC at:

http://econpapers.repec.org/article/lumrev3rl/v_3a11_3ay_3a2012_3ai_3a_3ap_3a45-68.htm

 

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Quantum Metaphysics. Postmodern Openings, 2(6), 7-22. ISSN: 2068 – 0236.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2011/07/PO-6-1.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=27104

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=296481

Available in RePeC at:

http://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v6y2011ip7-22.html

Edition in Romanian Language:

SANDU, Antonio (2012). Spaţialitatea din Perspectiva Metafizicii Cuantice [Spatiality in Terms of Quantum Metaphysics]. Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty – Section: Philosophy and Humanistic Sciences, pp. 199-209. ISSN: 2284-5976. ISBN: 978-973-166-251-0.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=232450

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Assumtion of Post-structuralism in Contemporary Epistemology. Postmodern Openings, 2(7), 39-52. ISSN: 1841-6195.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2011/10/Assumtion-of-Post-structuralism-in-Contemporary-Epistemology.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=210386

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=656418

Available in RePeC at:

http://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v7y2011ip39-52.html

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1940947

 

 1. Ponea, S., SANDU, Antonio (2011). New Approaches in Personal Development Field- Appreciative Socialization Goup. Postmodern Openings, II, Vol. 5, Nr. 5, (Martie, 2011), pp. 147-158. Article presented at the Lumen International Scientific Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty (2011), and published in Romanian Language in the conference proceedings volume.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/archives/268

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=85138

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1014947

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev10b/v1y2010ip128.html

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Appreciative Socialization Group. A Model of Personal Development. Postmodern Openings, Nr. 4, (2010), pp. 75-86.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/archives/228

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=34581

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=774355

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v4y2010ip75-87.html

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Constructive – Postmodern Approaches on the Philosophy of Law. Postmodern Openings, 3, 23-34.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2010/10/PO-3-2.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=105838

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=174318

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v3y2010ip23-34.html

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1566024

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Consilierea apreciativă. Cadre metodologice (Appreciative counselling. Methodological framework). Postmodern Openings, 2, pp. 5-23.

Available online at: http://postmodernopenings.com/archives/100

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=113427

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1073137

Available in RePeC at:

http://ideas.repec.org/a/lum/rev16f/v1y2011ip101-155.html

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Recurring Themes in the History of Social and Political Philosophy / Teme recurente In istoria filosofiei sociale şi politice. Postmodern Openings, 1, (2010), pp. 5-30. ISSN: 2066–7329.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2010/07/Postmodern-openings-nr-1-aprilie-20101.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=211139

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=233695

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v1y2010ip5-29.html

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Applied Protocol for Appreciative Group Socialization. Postmodern Openings, Special Issues, pp. 5-25.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/archives/157

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1626705

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=713263

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v2y2010i1p5-25.html

 

 1. SANDU, Antonio, & Ponea, S. (2010). Appreciative Group Socialization. Model Presentation. Postmodern Openings, Special Issues, 25-40.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/archives/159

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1626707

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v2y2010i2p27-40.html

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=233791

 

 

Logos Universality Mentality Education Novelty Section:  Philosophy and Humanistic Sciences

 

 1. SANDU, Antonio (2019). New Patterns of Media Consumption. TV Series on Demand as a Form of Virtualizing the Social Space. Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 7(1), 96-105. doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs/21

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=777272

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491254

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Imagination as Power of the Soul. Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 6(1), 32-35. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs/04

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=707544

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491254

 

 • SANDU, Antonio (2018). A Philosophical Rethinking of Medical Ethics. Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 6(1), 28-31. DOI : https://doi.org/10.18662/lumenphs/03 .

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=707541

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491254

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Sorin Tudor Maxim, a Philosopher of the Moral Responsibility. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Philosophy and Humanistic Sciences, V(1), 7-14. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs.2017.0501.01

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=550473

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev16f/v5y2017i1p7-14.html

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491254

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Socio-Bioethics of Migration. The Deconstruction of Tolerance and Reinvention of Terror. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Philosophy and Humanistic Sciences, III(2), 7-10. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs.2015.0302.01

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=304123

Available in Econpapers at:

https://econpapers.repec.org/article/lumrev16f/v_3a3_3ay_3a2015_3ai_3a2_3ap_3a7-10.htm

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562230

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Appreciative Counselling. An Overview. Logos Universality Mentality Education Novelty Section: Philosophy and Humanistic Sciences, 2012, I(1), 101-115. ISSN: 2284-5976.

Available online at:

http://lumenjournals.com/philosophy-and-humanistic-sciences/wp-content/uploads/2015/12/RLUMEN_Philosophy_2012_101-115.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=232447

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev16f/v1y2011ip101-155.html

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562256

 

Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty – Section Social Sciences

 

 1. SANDU, Antonio, & Dobre, A.I. (2019). The Social Construction of a Postmodern Industry: the Wedding-Planning. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 8(2), 43-62. doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss/24

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=822487

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491253

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Perspectives on the Particularities of the Process of Ensuring Qualified Work-Force in the Organizations of Bihor County. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 8(1), 89-97. doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss/20

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491253

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=776378

 

 1. SANDU, Antonio (2018). The Social Construction of Probation Counsellor: Comparative Qualitative Analysis in Romania and the Republic of Moldova. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 7(2), 72-99. DOI : https://doi.org/10.18662/lumenss/10

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491253

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=736703

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Critical Perspectives on Evaluating the Corruption in the Republic of Moldova. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Social Sciences, V(1), 71-77. DOI: https://doi.org/10.18662/lumenss.2016.0501.06 Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev17s/v5y2016i1p71-77.html

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=427781

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562289

 

 1. Damian, S. I., Necula, M. R., Streba, I., & SANDU, Antonio (2013). Contemporary Ethical Controversies about Possible Treatments in Diabetes Mellitus (Pancreas Transplant, Alternative Methods)[Controverse etice contemporane privind posibile tratamente In diabetul zaharat]. Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Section: Social Sciences, II, 1, 85-101. ISSN: 2284-5747.

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=53563

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3564019

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2012). Percepţia Autorităţilor Publice Locale din mediul rural cu privire la modernizarea serviciilor sociale In contextul European [Perception of Local Public Authorities from Rural Areas on the Modernization of the Social Services in the European Context]. Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty – Section Social Sciences, I(1), pp. 127-149. ISSN: 2284-5747. ISBN 978-973-166-251-0. Covered in Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, Index Copernicus.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=143889

Available in RePeC at:

http://ideas.repec.org/a/lum/rev17s/v1y2011ip127-149.html

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1657830

 

Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Political Sciences and European Studies

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Perspectives on the Activity of the Institutional Communicator. Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies, 4(2), 5-14. DOI: https://doi.org/10.18662/lumenpses.1

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=603072

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3564059

 

Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Law

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Probation System in Romania and the Republic of Moldova. Logos Universality Mentality Education Novelty: Law, 5(2) 27-47. DOI: https://doi.org/10.18662/lumenlaw.3

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=603925

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev13d/vvy2017i2p27-47.html

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3564067

 

 

Logos Universality Mentality Education Novelty: Economics & Administrative Sciences

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Critical notes on the doctoral thesis -The impact of adopting ethics and compliance programs on business strategy- elaborated by Valeriu Deciu, „Al. I. Cuza” University of Iasi. Logos Universality Mentality Education Novelty: Economics and Administrative Sciences, 4(1), 70-76. DOI: https://doi.org/10.18662/lumeneas/15

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3564073

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory -GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Logos Universality Mentality Education Novelty: Economics & Administrative Sciences, 3(1), 73-100. DOI: https://doi.org/10.18662/lumeneas/06

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=616479

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev14e/v3y2018i1p73-100.html

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3564079

 

Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Chronic Illness and Self-Care Management. A Perspective of Diabetic Patients. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 3(1), 20-37. doi: http://dx.doi.org/10.18662/eejmhb.18 .

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562141

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=829969

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Interferences between Clinical Practice and Public Health. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 2(1), 101-103. https://doi.org/10.18662/eejmhb/10

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=705960

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562188

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Super-Intelligence as Anthropological Singularity Not Just Technological. Reflections on the volume Super-intelligence. Paths, Dangers, Strategies, by Nick Bostrom, Oxfod Univesity Press, 2014. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 1(1), 61-64. https://doi.org/10.18662/eejmhb/05

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=608544

Available in Econpapers at:

https://econpapers.repec.org/article/lumeejmhb/v_3a1_3ay_3a2017_3ai_3a1_3ap_3a61-64.htm

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562137

 

 1. Postica, F., & SANDU, Antonio (2017). The Media Impact on the Public Acceptability of Euthanasia. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 1(1), 7-35. ISSN: 2559-7604. DOI: https://doi.org/10.18662/eejmhb/01

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/eejmhb/v1y2017i1p7-35.html

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=608526

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562135

 

Revista de Asistenţă şi Mediere Socială

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Intervention and Social Change [Intervenţie şi schimbare socială]. Revista de Asistenţă şi Mediere Socială, November 2010, 5-20.

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=234729

Available in Econpapers at:

http://econpapers.repec.org/article/lumrev8rl/v_3a1_3ay_3a2010_3ai_3a_3ap_3a5-20.htm

Available in SSRN at:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1727369

 

e). Reviews in journals indexed in International Databases

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Review on Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX – Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev, authored by Iuliu-Marius Morariu. Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 7(2), 78-83. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs/29.

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=821997

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491254

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Review to the volume Dóxa în concepţia lui Platon, author Adriana Mihaela Macsut, LUMEN Scientific Publishing House . Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 7(2), 84-87. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs/30

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=822000

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491254

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Review on “Evaluarea impactului migraţiei părinţilor asupra comportamentului infracţional al copiilor rămaşi acasă”, authored by Loredana Florentina Cătărău, LUMEN Scientific Publishing House . Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 8(2), 102-105. DOI: https://doi.org/10.18662/lumenss/30

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491253

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=822519

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Review on “Cercetarea politicilor sociale. Aspecte metodologice”, authored by Ana Maria Preoteasa, LUMEN Scientific Publishing House . Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 8(2), 98-101. DOI: https://doi.org/10.18662/lumenss/29

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491253

 

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=822512

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Review to the Volume Ipostaze ale simbolului In lumea tradiţională, Author Daniel Cojanu, LUMEN Scientific Publishing House . Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies, 5(1), 62-65. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenpses/10

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=822057

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3564051

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Book review on “Enciclopedia curiozitatilor. Trecut si prezent”, authored by Ion Xenofontov, LUMEN Scientific Publishing House . Journal of Mediation & Social Welfare, 1(1), 64-69. DOI: https://doi.org/10.18662/jmsw/07

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3564083

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Symbolic Expression and the Hermeneutics of the Being. Review of the volume „Mirajul rostirilor simbolice. Execeze interogative”, [Miracles of Symbolic Speech. Interogative Exegeses], Author Marius CUCU, Presa Universitara Clujeana Publishing House, 2018. Journal for Social Media Inquiry, 1(1), 31-33. DOI: http ://dx.doi.org/10.18662/jsmi/05

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562152

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=738276

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Review of the volume “Reproductive Behavior of Women in Republic of Moldova, Sociological Study”. Authors: Maria Bulgaru and Oleg Bulgaru. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 7(1), 44-47. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss/04

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev17s/v7y2018i1p44-47.html

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=709260

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491253

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Review for the volume Criticism of ethical and philosophical grounds of national-socialism- authored by Antoniu Alexandru Flandorfer, Eikon Publishing House, 2016. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Political Sciences and European Studies, IV(1), 67-72. DOI:http://dx.doi.org/10.18662/lumenpses.2017.0401.06

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=551244

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev15p/v4y2017i1p67-72.html

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3564064

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Review for the volume – Tendential modernity. Reflections on the modern evolution of the society, authored by Constantin Schifirnet. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 6(1), 119-121. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss.2017.0601.11

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev17s/v6y2017i1p119-121.html

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=550118

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562288

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Reflections on Existing Experience in Applied Philosophy. Book review: Existence(s). Short Deep Forage Chapters by Istvan Kiraly at LAP LAMBERT Academic Publishing. Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 5(2), 49-51. DOI: https://doi.org/10.18662/lumenphs.2017.0502.05 .

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491254

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev16f/v5y2017i1p49-51.html

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=594260

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Reflections on the volume „Time in philosophy and science”, author Andreea Elena Matic. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Philosophy and Humanistic Sciences, V(1), 71-74. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs.2017.0501.06

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev16f/v5y2017i1p71-74.html

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=550478

Available in ERIH PLUS at:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491254

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Ethics Pressure and Social Construction of Public Space. Review for the Volume “Publicity and Public Administration under the Pressure of Ethics”, Author SANDU, FRUNZĂ [Presiunea eticii şi construcţia socială a spaţiului public. Recenzie la volumul „Publicitatea şi administraţia publică sub presiunea eticii”, autor SANDU, Frunză]. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Social Sciences, IV(1), 197-203. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss.2015.0401.18

Available in Econpapers at:

https://econpapers.repec.org/article/lumrev17s/v_3a4_3ay_3a2015_3ai_3a1_3ap_3a197-203.htm

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=288629

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562313

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Către o filosofie a nivelurilor de realitate. Recenzie la volumul “Demarcaţie şi identitate într-o abordare transdisciplinară a nivelurilor de realitate”- autor Marius-Costel EŞI [Towards a philosophy of levels of reality. Review for the volume “Demarcaţie şi identitate într-o abordare transdisciplinară a nivelurilor de realitate / Boundaries and identity in a transdisciplinary approach of the levels of reality” – author Marius-Costel EŞI]. Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty – Section Philosophy and Humanistic Sciences, III(1), 151-156. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs.2015.0301.11

 

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=290917

Available in Econpapers at:

https://econpapers.repec.org/article/lumrev16f/v_3a3_3ay_3a2015_3ai_3a1_3ap_3a151-156.htm

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562250

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Actuality of Logic. Book review: Elemente de logică şi teoria argumentării, authors Professor PhD Sorin–Tudor MAXIM, Lecturer PhD Marius-Costel EŞI. Iasi, Romania: LUMEN Scientific Publishing House . Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 7(1), 235-239. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2015.0701.17

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v7y2015i1p235-239.html

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=291856

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=672241

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). Few Epistemic Considerations on Pre-School Education. Book review: The Actual Problems of the Theory and Practice of Modern Pre-school Education in Poland, Romania and Ukraine, coord. Otilia CLIPA, Maria OLINEK, Malgorzata STAWIAK-OSOSINSK. London, UK: Lumen Media Publishing. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 7(1), 245-252. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2015.0701.19

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v7y2015i1p245-252.html

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=291846

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=552892

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Religious Practice in Contemporary Romanian Rural Space. Book review at the volume “Dinamica fenomenului religios si modernizarea rurala”, Autor Roxana Necula. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, 2015. Postmodern Openings, 6(1), 203-208. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2015.0601.14.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=290732

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=612467

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v6y2015i1p203-208.html

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Investigations on the Sociological Issue of Terrorism. Book review at the volume “Sociologia terorismului”, Author Maria-Cristina Aboboaie. Iasi, Romania: LUMEN Scientific Publishing House , 2014. Postmodern Openings, 6(1), 213-220. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2015.0601.16

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=290735

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1091996

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v6y2015i1p213-220.html

 

 1. SANDU, Antonio (2015). From the Dualist Gnosis to the Imaginary Literature on the Devil. Review for the volume “Imaginea nefratelui in literatura”, author Simona-Maria Drelciuc, LUMEN Scientific Publishing House , Iasi, Romania, 2015. Postmodern Openings, 6(1), 221-225. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2015.0601.17

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=290747

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=672204

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v6y2015i1p221-225.html

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Seductive logos and construction of reality. A semiotic reading on the volume: Symbolic communication and seduction, author SANDU, Frunza, Tritonic Publishing 2014. Postmodern Openings, 5(4), 173-177. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2014.0504.12

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188721

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=969948

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v5y2014i4p173-177.html

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Review for the Volume “Alexei Marco. Destinul unui bijutier din Moldova” / Alexei Marco. The Destiny of a Jeweler from Moldova – Author Liliana Condraticova. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 3(8), 111-113.

Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2012/01/Review-for-the-Volume-Alexei-Marco.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1017443

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=36266

Available in RePeC at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v8y2011ip111-113.html

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Review for the Volume “Războiul sovieto-afgan (1979-1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente” /Soviet-Afghan War (1979-1989). Study of Verbal History. Perceptions. Documents – Author Ion Xenofontov. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 3(8), 115-117.

Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2012/01/Review-for-the-Volume-Razboiul-sovieto-afgan-1979-1989.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=597820

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=36271

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3562111

 

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Comments to the Study: Săvulescu J., Autonomy, the Good Life, and Controversial Choices. In Rhodes, R., Francis, L., P., Silvers, A. (eds.). (2007), The Blackwell Guide to Medical Ethics, Blackwell Publishing Ltd., pp. 17 – 37. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 3(7), 229-234. ISSN: 2066 – 7329.

Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2011/08/Comments-to-the-Study1.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=268674

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=956367

Available in RePeC at:

http://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v7y2011ip229-234.html

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Book Reviews: Nadia–Cerasela Aniţei, Instituţii Financiare Internaţionale, Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, 2011. Jurnalul de Studii Juridice, 3-4(Supplement Issue), 467-469.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=127503

Available in Index Copernicus at:

https://ideas.repec.org/a/lum/rev4rl/v1y2011i1p467-469.html

Available in Hein Online  at:

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jstudice6&div=75&id=&page=

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Review Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării vs. etica biologică. Studiu de drept comparat/ Medically assisted human reproduction. Criminalization ethics vs. biological ethics. Comparative law study – Alexandra Huidu (2010), (LUMEN Scientific Publishing House , Iasi, Romania). Jurnalul de Studii Juridice, 1-2, 209-212.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=189458

Available in SSRN at:

https://ssrn.com/abstract=3561512

Available in Hein Online at:

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jstudice6&div=21&id=&page=

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Recenzie Protecţia drepturilor fundamentale In jurisprudenţa CEDO, Autor: Roxana Alina Petraru, Editura Stiintifica LUMEN, 2009. Jurnalul de Studii Juridice, 1-2, 417-418. Indexed in Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet.

 

 

D. Papers published in the last 10 years in journals and volumes of conferences with reviewers (not indexed in Web of Science)

 

a). Journals

 

Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială

 

 1. SANDU, Antonio, Bradu, O. (2010). Institutional Analysis and Organisational Development as Forms of Social Pragmatics (Analiza Instituţională şi Dezvoltarea Organizaţională ca Forme de Pragmatici Sociale), Pedagogie specială. Asistenţa socială, 18, 38-54. Republica Moldova, Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Available online at:

http://www.upsc.md/new/wp-content/uploads/2013/09/2010.18.pdf

 

Revista Militară. Studii de securitate şi apărare. Publicaţie ştiinţifică

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Recenzie: Ion Xenofontov, Războiul Sovieto-Afghan (1979-1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente, Iasi: Editura Stiintifica LUMEN, 2011. Revista Militară. Studii de securitate şi apărare. Publicaţie ştiinţifică, 1(7), 95-97.

 

Inventica

 

 1. SANDU, Antonio, Frunză, A. (2015). Social Semiotic – As an Innovative Tool for Ethical Expertise. Towards Designing a Research Model. Inventica, 2015.

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Metodological Steps in Creating An Ethnoethics Starting from Semiotic Analysis of Lifestyle And Health Behavior in Terms of Intangible Cultural Heritage. Inventica 2013, pp. 522-529. ISSN 1844-7880.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). From ethics of scientific creativity to ethical evaluation of technologies. Inventica 2012, pp. 97-107. ISSN 1844-7880.

 

Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială- neindexată la data publicări anterior 2009

 

 1. SANDU, Antonio (2006). Orientări transmoderne In abordarea realităţii socio-religioase. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 14, 149-156. Revistă neindexată la data publicării articolului, actualmente revistă indexată Thomson Reuters şi BDI: In Scopus, Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, Ebsco, ProQuest. ISSN: 1583-3410.

Available online at:

http://www.rcis.ro/en/section1/14-volumul-14-2006-septembrie/165-orientari-trasmoderne-in-abordearea-realitatii-socioreligioase-8.html

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=907988

 

 1. SANDU, Antonio (2004). Domenii de acţiune pentru “voluntarul virtual”. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Volumul 7, mai 2004, pp. 1044-1047. Journal not indexed in Web of Science at the time of publication of the article, currently indexed in Web of Science and other International Data Bases – Scopus, Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, Ebsco, ProQuest. ISSN: 1583-3410.

Available online at:

http://www.rcis.ro/section1/7-volumul-7-2004-decembrie/93-domenii-de-actiune-pentru-qvoluntarul-virtualq-12.html

 

 1. SANDU, Antonio (2004). Comunitatea Italiană din Romania analiza instituţională prin cercetare acţiune. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Vol. 5. Journal not indexed in Web of Science at the time of publication of the article, currently indexed in Web of Science and other International Data Bases – Scopus, Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, Ebsco, ProQuest. ISSN: 1583-3410.

 

 1. SANDU, Antonio (2003). Utilizarea tehnicilor NLP în interviul intenţional nondirectiv. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 3. 149-155. Journal not indexed in Web of Science at the time of publication of the article, currently indexed in Web of Science and other International Data Bases – Scopus, Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, Ebsco, ProQuest. ISSN: 1583-3410.

Available online at:

http://www.rcis.ro/ro/section1/3-volumul-3-2003-decembrie/33-utilizarea-tehnicilor-nlp-in-interviul-intentional-nondirectiv-12.html

 

 1. SANDU, Antonio (2003). Sexul pe internet – formă de virtualizare a spaţiului social. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 2, 154-161. ISSN: 1583-3410.

Available online at:

http://www.rcis.ro/en/section1/2-volumul-2-2003-octombrie/12-sexul-pe-internet-forma-de-virtualizare-a-spatiului-social-4.html

 

Ekpirosis

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Review: Research Projects and Research Proposals. A Guide for Scientists Seeking Funding – Paul G. Chapin (2004) (Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom). Ekpirosis, Mai 2011, pp. 115-123. Indexed in Ideas RePec; Econpapers, Socionet.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Review for the book „Dracula de la Gotic la Postmodernism” of the author Anamaria BOBOC. Ekpirosis, november 2010, pp. 79-83. ISSN: 1583-3534. Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, Indexed in Ideas RePec, Econpapers, Social Science Research Network.

 

Geopolitica

 

 1. SANDU, Antonio (2004). Minorităţile etnice de la vulnerabilitate socială la dezvoltare comunitară. Geopolitica, II(4-5), 96-101, ISSN: 1583-543x.

Available online at:

http://www.geopolitic.ro/R%20Geo%204-5.pdf

 

b). Selection of  maximum 20 papers in conference volumes

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Using Appreciative Inquiry in Developing Intellectual Capital in Mihail Kogalniceanu University. In Khavand Kar, J. (ed.) (2013). Intellectual Capital Management: Global Perspectives on Higher Education, Science and Technology, jointly published and accredited by the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), Islamic Scientific Citation Centre (ISC), Regional office of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and International Conference on Intellectual Capital Management (IICM) and 37 other organisations. ISBN: 978-964-196-194-9.

Available online at:

http://iicm.ir/en/NewsDetail.aspx?Id=472

Available in SSRN at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2366725

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A. (eds.) (2014). Working papers International Scientific Conference LUMEN 2014, Lumen, Iasi 2014. UK: LUMEN Scientific Publishing House . ISBN: 978-1-910129-02-9.

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Codurile etice şi deontologice ale funcţionarilor publici. In Orlov, M. (ed.coord.), Caietul Ştiinţific, 6 (pp. 123-130). Chişinău, Republica Moldova: Tipografia Elan Poligraf. ISBN: 978-9975-66-390-8.

 

 1. Damian, S. I., Necula, M. R., SANDU, Antonio, Radu, I. L., Ioan, B. G. (2014). Comunicarea cu pacientul cronic şi familia acestuia din perspectiva preoţilor ortodoxi. In Buta, M. G. (coord.), Medicii şi biserica. Vol. 12: Creştinul In faţa suferinţei şi morţii (pp. 449-460). Cluj Napoca, Romania: Editura Renaşterea. ISBN: 978-666-8604-008.

 

 1. Necula, M. R., SANDU, Antonio, Ioan, B. G., Radu, I. L., Damian, S. I. (2014). Rolul preotului In spiritualizarea suferinţei pacienţilor cu boală cronică. In Buta, M. G., (coord.), Medicii şi biserica. Vol. 12: Creştinul In faţa suferinţei şi morţii (pp. 507-517). Cluj Napoca, Romania: Editura Renaşterea. ISBN: 978-666-8604-008.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, O. (2011). Appreciative inquiry and the doctor-patient relationship in chronic illness care. In Copoeru, I., Frunza, M., Ungvari-Zrinyi, I., (Eds.), Meddling with Other People’s Work. Cross-Disciplinary Approaches on Moral Conflicts and (Mis)Communication in Organizations. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca & Argos-diffusion, Paris. Proceedings of the 2nd international conference on Ethics and Professional Culture. Cluj-Napoca, 15-16 April, 2011. ISBN: 978-2-8200-0183-43 (Argos-diffusion); ISBN: 978-973-133-991-7 (Casa Cărţii de Ştiinţă).

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Social Constructionism as a Semiotical Paradigm. An Analitical Approach of Social Creativity. In Plahteanu, B. (coord.) The 14-th International Conference „Inventica 2010” (pp. 516-525). Iasi, Romania: Editura Performantica.. ISBN: 978-973-730-719-4. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS)

Available online at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618195

 

 1. Ponea, S., SANDU, Antonio (2010). Appreciative Socialisation Group. A Collaborative Creativity Model. In Plahteanu, B., (coord.) The 14-th International Conference „Inventica 2010” (pp. 223-234). Iasi, Romania: Editura Performantica. ISBN: 978-973-730-719-4. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS)

Available online at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1623751

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S., Unguru, E. (2010). Méthodologie qualitative dans l’analyse des phénomènes éducationelles. In Scarlat, C. (coord). Şcoala Europeană-Şcoală a Viitorului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

The article is republished in English language in Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională – journal indexed in Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, Ullrich Pro Quest, SSRN, Editura Stiintifica LUMEN.

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Orientări transmoderne ale creaţiei artistice. O abordare funcţionalistă a operei de artă. In „Belous V” Inventica 2009 (pp. 269-281). Iasi, Romania: Editura Performantica. ISBN: 978-973-730-610-4.

 

 1. SANDU, Antonio (2007). Paradigma postmodernă – Libertatea ca presupoziţie. In Ciulei, T. (coord.), Seminarii de poetică modernă (pp. 9-19). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-027-1. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2007). Cauze ale rupturii paradigmei moderne. In Ciulei, T. (coord.), Seminarii de poetică modernă (pp. 19-22). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, ISBN: 978-973-166-027-1. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2007). Fundamente romantice ale transmodernismului. In Ciulei, T. (coord.), Seminarii de poetică modernă (pp. 51-61). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, ISBN: 978-973-166-027-1. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2007). Pelerin în timp sau obsesia eternei reîntoarceri. In Ciulei, T. (coord.), Seminarii de poetică modernă (pp. 61-69). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, ISBN:  978-973-166-027-1. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2007). Între dreptul la liberă exprimare şi dreptul la imagine. In Baghiu, B., Ciulei, T. (coord.), Fundamentele jurnalismului pentru adolescenţi (pp. 13-19). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, ISBN: 978-973-166-028-8. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2007). Limbajul şi structurile formative ale gândirii. In Baghiu, B., Ciulei, T. (coord.), Fundamentele jurnalismului pentru adolescenţi (pp. 35-43). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,. ISBN: 978-973-166-028-8. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2007). Noile media virtualizări ale spaţiului social. In Baghiu, B., Ciulei, T. (coord.), Fundamentele jurnalismului pentru adolescenţi (pp. 45-49). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).ISBN: 978-973-166-028-8.

 

 1. SANDU, Antonio (2007). Orizonturi etice transmoderne în cultura europeană. In Aron, O., Mandru, L., Stan, E., SANDU, Antonio. (coord), Studii europene. Analize multidimensionale. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 91. ISBN: 978-973-166-031-8. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2006). Spiritul ştiinţific-dimensiune definitorie a Modelului Cultural European. In Antonescu, M. V., Boboc, A., Ciulei, T., Constantin, M., Ganga, P. D., Ionescu, V., Ladaru, C. M., Lomos, C., Manolescu, I., Maciuca, D., Nanu, I. E., SANDU, Antonio. (coord). Despre europa. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, p. 473. ISBN: 978-973-1703-09-1. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio. (2005). Modele de Univers. In SANDU, Antonio (coord.) Cercetări multidimensionale în ştiinţele umaniste (pp. 121-155). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-7766-47-4. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio. (2004). Construcţii metodologice în consilierea şcolară din perspectiva pedagogiei sociale. In Cojocaru, D., (coord.), Repere socio-pedagogice ale schimbării în sistemul educaţional (pp. 32-54). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-7766-10-5. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, E., SANDU, Antonio (2004). Modelul Pincus Minahan în intervenţia socio-pedagogică. In Cojocaru, D. (coord.), Repere socio-pedagogice ale schimbării în sistemul educaţional (pp. 54-58). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-7766-10-5. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. Onofrei, R., Morariu, I., SANDU, Antonio (2004). Programe de consiliere psiho-socială online pentru elevi ca strategie de reducere a absenteismului şcolar. In Cojocaru, D. (coord.), Repere socio-pedagogice ale schimbării în sistemul educaţional (pp. 97-111). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-7766-10-5. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2003). Provocări ale educaţiei multidimensionale. In Ghideanu, T. (coord.) Integrare europeană prin educaţie multiculturală (pp. 23-31). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.. ISBN: 973-86187-7-0. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2003). Educaţia interculturală – resursa pentru dezvoltarea comunităţilor multiculturale. In Ghideanu, T. (coord.), Integrare europeană prin educaţie multiculturală (pp. 97-100). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-86187-7-0. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio, Bradu, O. (2003). Caracterul de experiment social al Programului Cornul şi Laptele. In Cojocaru, Ş. (coord.), Acţiune socială prin strategii educaţionale (pp. 90-98). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-85922-6-7. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2003). Lucrătorul de tineret. In Cojocaru, Ş., Coman, S., SANDU, Antonio. (coord). Acţiune socială prin strategii educaţionale (pp. 99-113). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-85922-6-7. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2003). Resocializare alternativă în mediul ONG. In Cojocaru, Ş., Coman, S., SANDU, Antonio. (coord). Acţiune socială prin strategii educaţionale (pp. 121-125). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-85922-6-7. Publishing house recognized by National Council of Scientific Research (CNCS).

 

 1. SANDU, Antonio (2002). Între socializare şi excludere socială. In Anghel, I., Mihai, C., (coord.), Tineret Minorităţi Naţionale Democraţie (pp. 21-34). Bucureşti, Romania: Editura Kham. ISBN: 973-85139-5-2.

Edition in English language

SANDU, Antonio. (2002). Between socialization and social exclusion. In Anghel, I., Mihai, C., (coord.), Youth, National Minorities, Democracy (pp. 159-173). Bucureşti, Romania: Editura Kham. ISBN: 973-85139-5-2.

 

 1. SANDU, Antonio (1998). Rezonanţa în rezolvarea creativă a conflictelor. In Stoica-Constantin, A. (coord.), Psihologia, vocaţie şi profesie (pp.71-74). Iasi, Romania: Editura Performantica.

E. Patents obtained throughout the activity |

 

F. Research project / grant / research contract |

 

 • April 2020 – December 2020 – expert in the Project “Competenţă Etică şi Integritate Academică în Cercetarea Ştiinţifică şi Actul Didactic (CEIACSAD) [Ethical competence and academic integrity in scientific research and teaching act]”, Project financed by Ministry of National Education, The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) from the Institutional Development Fund for state universities. Project code: 2020-0484.

 

 • May 2019 – December 2019 – Member in the project implementation team of the project „Etică, valori şi integritate academică în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic (EVICSAD)”

Implementer: Stefan cel Mare University from Suceava, with financial support from FDI2019, Domain 5. Improving the quality of the teaching activity, including respecting the ethics and academic ethics. Project code: CNFIS-FDI-2019-0645.

 

 • 2018-2019 – Coordinator of remedial activities within the Higher Education Project (ROSE). Scheme of Grants – Learning Centers. Beneficiary: Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, Faculty of Education Sciences. Project Title: Abordari moderne ale procesului educational universitar – Centrul de Invatare USV [Modern Approaches to the University Educational Process – USV Learning Center]. Grant Agreement No. 86/SGU/CI/I

 

 • May 2018 – December 2018 – Member in the project implementation team of the project „Etică, valori şi integritate academică în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic (EVICSAD)” Implementer: Stefan cel Mare University from Suceava, with financial support from FDI2018, Domain 5. Improving the quality of the teaching activity, including respecting the ethics and academic ethics. Project code: CNFIS-FDI-2018-0545.

 

 • August 2018 – Member of the implementation team of the project “Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare – dezvoltare”. Project type: Human Resources. Subprogram: Mobility projects for researchers. Contracting Authority: Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation. Contractor: “Stefan cel Mare” University of Suceava. The value of the contract 9625 lei. Financing: The state budget. Project code: PN-III-P1-1.1-MC-2018-1419.

 

 • 2017 – Awarding of the article: A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47. ISSN 1583-0039, Journal indexed in WoS, Art and Humanities Citation Index. Indexed in DOAJ, Ebsco, Scopus. Awarding the Scientific Research Project PN-III-P1-1.1-PRECISI-2016-11388

 

 • 2016– Awarding the Habilitation Project – PN-II-RU-ABIL-2015-2-0277

 

 • 2015 Awarding of the article: The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 14, Issue 40, pp. 3-26. Journal indexed in WoS, Art and Humanities Citation Index. Indexed in DOAJ, Ebsco, Scopus. ISSN: 1583-0039. PN-II-RU-PRECISI-2015-9-8663

 

 • May 2014 – September 2015 – Expert in development of curricula – Project “Dezvoltarea Invatamantului Superior bazat pe competente prin imbunatatirea calitatii si facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Stiinte Administrative si Juridice: DISSAJ” (usv.ro).

Beneficiary: “Stefan cel Mare” University of Suceava, Romania; Training and Research Center in Public Administration (CEFCAP)

Contract identification number: POSDRU / 156 / 1.2 / G / 136421, SMIS Code: 53191

 

 • 2014 – Coordinator of the Project International Scientific Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, From Theory to Inquiry in Social Sciences, Edition IV, 10-12 April 2014, Iasi. Project co-financed by the Ministry of National Education, the budget line Scientific Manifestations. Total value: 100,000 lei.

 

 • 2014 – Coordinator of the Project “Lumen Carte Ştiinţifică” within the program Subsidizing the Technical-Scientific Literature funded by the Ministry of National Education. Applicant for LUMEN Scientific Publishing House (Lumen Association).

 

 • 2014 – Project Coordinator of the project: “Communicative action and social construction of affirmative-appreciative ethics. Internal grant Lumen Research Center for Social and Humanistic Sciences.

 

 • 2014 – Awarding of the article: Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12 (36), 72-99. WOS:000327725600004. ISSN:1583-0039. Project Code PN-II-RU-PRECISI-2014-8-4625

 

 • 2013-2014 – Expert in the project: “Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice: DISSAJ – ID AW – 136421.

 

 • 2013-2014 – Long-term expert in the project “Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere In agricultură”. Contractor MOB VAD SRL.

 

 • 2013 – Coordinator of the Project: Tradition and Reforme Project, 2nd Social Reconstruction of Europe. International Conference. Applicant: Lumen Association, partners: Research Laboratory <Social Europe> Institute of Sociology of the Romanian Academy, Academy of Sciences of Moldova – Institute of Encyclopedic Studies, Republic of Moldova, Higher Education Research and Consulting Company – USA, Department of International Studies and Contemporary History, Faculty of History and Philosophy, Babes-Bolyai University, “Lucian Blaga University of Sibiu”, Romania, Valahia University of Targoviste, Romania, Ecological University of Bucharest, Romania, “Mihail Koganiceanu” University of Iasi. Project co-financed by the Ministry of National Education, the budget line Scientific Manifestations.

 

 • 2013 – Project Coordinator of “Lumen Scientific Book” within the program Subsidizing the Technical-Scientific Literature, amounting to 40900 lei financed by the Ministry of National Education. Applicant: LUMEN Scientific Publishing House (Lumen Association).

 

 

 • 2013- Awarding of the article – (Christian) Bioethical dilemmas using synthetic biology and nanotechnologies. Journal for the study of religions and ideologies, 12(35), 158-177. (Art and Humanities Citation Index). WOS: Project Code PN-II-RU-PRECISI-2013-7-3576

 

 • 2012 – Project Coordinator “Lumen Carte de Cultura” within the program Editorial projects, of 58750 lei, financed by the Administration of the National Cultural Fund. Applicant for Lumen Association.

 

 • 2011– Awarding of the article – Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. WOS:000287729100006, Project Code PN-II-RU-PRECISI-2011-3-0711

 

 • 2011 – Project Coordinator “Lumen Carte Stiintifica” within the program Subsidizing the Technical-Scientific Literature, of 37,000 lei, financed by the National Authority for Scientific Research. Applicant for Lumen Association

 

 • 2011 – Project Coordinator “Lumen Carte de Cultura” within the program Editorial projects, of 25986 lei, financed by the Administration of the National Cultural Fund. Applicant for Lumen Association.

 

 • 2010 – Project Coordinator “Lumen Carte Stiintifica” within the program Subsidizing the Technical-Scientific Literature, of 13,000 lei, financed by the National Authority for Scientific Research. Applicant for Lumen Association.

 

 • 2010 – 2013 – Postdoctoral Scholar funded by the Managing Authority for the Sectoral Operational Program for the project “Studii postdoctorale In domeniul eticii politicilor de sănătate” “Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania

Project co-financed from the European Social Fund through the Sectoral Operational Program for Human Resources Development 2007-2013.

Priority axis 1: “Education and vocational training in support of economic growth and knowledge-based society development”.

Major area of ​​intervention: 1.5 “Doctoral and post-doctoral programs in support of research”. Contract Code: POSDRU/89/1.5/S/61879

 

 • 2009 – Project Coordinator “Lumen Carte de Cultura” within the program Editorial projects, of 55200 lei, financed by the Administration of the National Cultural Fund. Applicant for Lumen Association.

 

 • 2008 – Project Coordinator “Lumen Carte de Cultura” within the program Editorial projects, of 40000 lei, financed by the Administration of the National Cultural Fund. Applicant for Lumen Association.

 

 • 2007 – Project Coordinator “Lumen Carte de Cultura” within the program Editorial Projects, of 9000 lei, financed by the Administration of the National Cultural Fund. Applicant for Lumen Association.

 

 

Appendix Conferences

 

Apendix A. Papers presented at international conferences organized abroad

 

 1. SANDU, Antonio (2019). The Social Construction of a Postmodern Industry: the Wedding Planning. Presented at the 6th Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 6th edition | 19-21 September 2019 | Chisinau, Republic of Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/lumen-nashs2019/wp-content/uploads/2019/09/LUMEN_NASHS2019LUMEN-Health_Conference_ProgramWP.pdf

 

 1. Unguru E., & SANDU, Antonio (2019). Towards a Model of Supervision in Social Work Institutions in the N-E Region of Romania. Presented at the 6th Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 6th edition | 19-21 September 2019 | Chisinau, Republic of Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/lumen-nashs2019/wp-content/uploads/2019/09/LUMEN_NASHS2019LUMEN-Health_Conference_ProgramWP.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Chronic Illness and Self-Care Management. A Perspective of Diabetic Patients. Presented at the 2nd edition of the International Scientific Conference LUMEN Health | 19-21 September 2019 | Chisinau, Republic of Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/lumen-nashs2019/wp-content/uploads/2019/09/LUMEN_NASHS2019LUMEN-Health_Conference_ProgramWP.pdf

 

 1. Frunza, A., & SANDU, Antonio (2018). Social construction of ethics. Meaning of the informed consent. Presented at the World Congress of Bioethics, 7-12 December 2018. Bengaluru, India.

 

 1. SANDU, Antonio & Frunza, A. (2018). The management of self-care as an expression of the responsibility towards one’s own health. Presented at the World Congress of Bioethics, 7-12 December 2018. Bengaluru, India.

 

 1. Unguru (Gafton), E., & SANDU, Antonio (2018). Supervision in Social Work in North-East Romania, a Grounded Theory Approach. Presented at the 5th Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 5th edition | 21-22 September 2018 | Hradec Kralove, Czech Republic.

Available online at:

http://lumen.international/lumen-nashs2018/wp-content/uploads/2018/09/ProgramWorking-Papers_LUMEN_NASHS2018.pdf

 

 1. Frunza, A., & SANDU, Antonio (2018). Informed Consent in Research on Human Subjects – Particularities in Social Sciences. Presented at the 5th Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 5th edition | 21-22 September 2018 | Hradec Kralove, Czech Republic.

Available online at:

http://lumen.international/lumen-nashs2018/wp-content/uploads/2018/09/ProgramWorking-Papers_LUMEN_NASHS2018.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Towards a Phenomenology of the Digitalization of the Consciousness. Presented at the World Congress of Philosophy, 18 August 2018. Beijing, China. Available online at:

https://wcp2018.sched.com/print

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Right to private life and Confidentiality. Ethical Operational Values in Administrative Systems. Presented at the Ethical and social Dimensions in Public Administration (ESDPAL 2018), 26 April 2018. Chernovtsy, Ukraine.

 

 1. Frunza, A., & SANDU, Antonio (2017). Informed Consent in Medical Practice. Qualitative Inquiry on Ethical Values. Presented at the 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport & Health | September 29-30, 2017 | Chisinau, Moldova. Available online at:

http://lumen.international/esh2017/wp-content/uploads/2017/09/Program_4th_CEE_LUMEN_ESH2017.pdf

 

 1. Frunza, A., & SANDU, Antonio (2017). From Ethical to Administrative Use of Informed Consent in Medical Practice. Presented at the 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport & Health | September 29-30, 2017 | Chisinau, Moldova. Available online at:

http://lumen.international/esh2017/wp-content/uploads/2017/09/Program_4th_CEE_LUMEN_ESH2017.pdf

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2017). Education and Training of Specialists in Social Work in Supervision Area. Presented at the 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport & Health | September 29-30, 2017 | Chisinau, Moldova. Available online at:

http://lumen.international/esh2017/wp-content/uploads/2017/09/Program_4th_CEE_LUMEN_ESH2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Necula, M. R., & Damian, S. I. (2017). A Qualitative Inquiry in Social Construction of Chronic Illness. Case Study on Diabetes Mellitus. Presented at the 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport & Health | September 29-30, 2017 | Chisinau, Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/esh2017/wp-content/uploads/2017/09/Program_4th_CEE_LUMEN_ESH2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Assessing the Training Needs in Probation and Restorative Justice. Presented at the 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport & Health | September 29-30, 2017 | Chisinau, Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/esh2017/wp-content/uploads/2017/09/Program_4th_CEE_LUMEN_ESH2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Qualitative approaches in social research. Grounded theory. Presented at the 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 3rd edition | 8-10 June 2017 | Chisinau, Moldova. Available online at:

http://lumen.international/ceenashs2017/

 

 1. UNGURU, E., & SANDU, Antonio (2017). Supervision in Social Work Practice. Presented at the 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 3rd edition | 8-10 June 2017 | Chisinau, Moldova. Available online at:

http://lumen.international/ceenashs2017/program-3rd-cee-lumen-nashs2017/

 

 1. Frunză, A, & SANDU, Antonio (2017). Formalization of Informed Consent. From Ethical to Administrative Use. 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences | CEE NASHS 3rd edition | 8-10 June 2017 | Chisinau, Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/ceenashs2017/program-3rd-cee-lumen-nashs2017/

 

 1. Unguru, E. & SANDU, Antonio (2017). Social Construction of Probation. A Qualitative Analysis in Romania and Republic of Moldova. International Conference Legal and Administrative Challenges in Cross-Border Cooperation (LSCCC 2017) | April 6th, 2017 | Chernovtsy, Ukraine. Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/03/Program_LUMEN_RSACVP2017_Conference__associated-events.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Towards an Appreciative Ethics of Care. Presented at the 13th World Congress of Bioethics, IAB 2016, 14-17 June, Edinburgh.

Available online at:

http://iab2016.com/wp-content/uploads/2013/10/iab-Programme-parallels.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Towards a value-centred public health ethics. Presented at the 13th World Congress of Bioethics, IAB 2016, 14-17 June, Edinburgh.

Available online at:

http://iab2016.com/wp-content/uploads/2013/10/IAB_Book_Of_Poster_Abstracts_PR.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Towards an ethics of the spatial era. Presented at the 13th World Congress of Bioethics, IAB 2016, 14-17 June, Edinburgh.

Available online at:

http://iab2016.com/wp-content/uploads/2013/10/IAB_Book_Of_Poster_Abstracts_PR.pdf

 

 1. Frunză. A., SANDU, Antonio (2016). Social Work & Bioethics. New Model of Ethics Expertise. Presented at the 13th World Congress of Bioethics, IAB 2016, 14-17 June, Edinburgh.

Available online at:

http://iab2016.com/wp-content/uploads/2013/10/IAB_Book_Of_Poster_Abstracts_PR.pdf

 

 1. Frunză. A., SANDU, Antonio. (2016). Ethical Values of Broad Informed Consent. Individual vs Institutional Protection. Presented at the 13th World Congress of Bioethics, IAB 2016, 14-17 June, Edinburgh.

Available online at:

http://iab2016.com/wp-content/uploads/2013/10/IAB_Book_Of_Poster_Abstracts_PR.pdf

 

 1. Frunză. A., SANDU, Antonio. (2016). On understanding the Informed Consent Process in medical care services. Presented at the 13th World Congress of Bioethics, IAB 2016, 14-17 June, Edinburgh.

Available online at:

http://iab2016.com/wp-content/uploads/2013/10/IAB_Book_Of_Poster_Abstracts_PR.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Frunza, A., Scripcaru, C., Bulgaru-Iliescu, D. (2016). On Non-Voluntary Hospitalization: A Case Study. Presented at the 13th World Congress of Bioethics, IAB 2016, 14-17 June, Edinburgh.

Available online at:

http://iab2016.com/wp-content/uploads/2013/10/IAB_Book_Of_Poster_Abstracts_PR.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Constitutive and Operational Ethical Values in Public Administration. Presented at the VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “The Development of Political Science: European Practices and National Perspectives”, April 7-8, 2016, hosted by the Department of Political Science and Public Administration, Faculty of History, Political Science and International Relations, Yuriy Fedkovych Chernovtsy National University.

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Appreciative Teaching of Social Sciences in Competence Based Approaches of Higher Education. Presented at the Central & Eastern European LUMEN Conference: LUMEN NASHS 2015: Chisinau, Republic of Moldova: 11-13 September 2015. Available online at:

http://lumen.international/nashs2015/wp-content/uploads/2015/08/Program_LUMEN_NASHS_2015.pdf

 

 1. Frunză, A., SANDU, Antonio (2015). Ethical Values in Romanian Social Work Practice: A New Perspective on Social Work. Presented at the Central & Eastern European LUMEN Conference: LUMEN NASHS 2015: Chisinau, Republic of Moldova: 11-13 September 2015. Available online at:

http://lumen.international/nashs2015/wp-content/uploads/2015/08/Program_LUMEN_NASHS_2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). A Communicative Action and Social Construction of Reality. A Socio-Semiotical Approach. Presented at the Central & Eastern European LUMEN Conference: LUMEN NASHS 2015: Chisinau, Republic of Moldova: 11-13 September 2015.

Available online at:

http://lumen.international/nashs2015/wp-content/uploads/2015/08/Program_LUMEN_NASHS_2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A. (2014). Using appreciative inquiry in the construction of codes of ethics. Presented at the 13th International Conference on Philosophical Practice (13 ICPP), 15-18 August in Belgrade, Serbia.

Available online at:

http://10times.com/international-conference-on-philosophical-practice

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Using Appreciative Inquiry in Developing Intellectual Capital in Mihail Kogalniceanu University. Presented at the 5th International Conference on Intellectual Capital Management (IICM2013), 11- 12 September in Zanjan, Iran.

Available online at:

http://iicm.ir/en/internationalPapers.aspx

 

 1. Caras, A., SANDU, Antonio (2013). The need for committees of ethics in the ethical evaluation of social services. Presented at the XXIII World Congress of Philosophy, 4-10 august 2013, Athens, Greece.

Available online at:

http://www.wcp2013.gr/files/items/6/644/programmejuly29.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Appreciative ethics of care. Presented at the The 23rd Word Congress of Philosophy, 2-10 August 2013, Athens, Greece.

Available online at:

http://www.wcp2013.gr/files/items/6/644/programmejuly29.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A. (2013). Counselling in clinical ethics. A methodological model. Presented at the The 12th ICPP, 4-12 August 2013, Athens, Greece..

Available online at:

http://www.icpp-athens2013.org/ICPP12programme.html

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Spirituality, Dependency and Autonomy – Masterclass Workshop (in conjunction with 12th ICPP). Presented at the The 23rd Word Congress of Philosophy, 2-10 August 2013, Athens, Greece.

Available online at:

http://www.icpp-athens2013.org/ICPP12programme.html

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Appreciative teaching of ethics as a form of applied philosophy. Presented at the Unesco Chair in Bioethics 8th International Conference on Bioethics Education: Contents, Methods, Trends, 2-5 September 2012. Organized by Kinar Convention Center, 2-5 September 2012, Tiberias, Israel.

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2012). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Presented at the World Conference on Psychology and Sociology, November 28 – December 01, 2012, Antalya, Turkey.

Available online at:

http://psysoc.worldeducationcenter.eu/list.php .

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Ponea, S. (2012). Appreciative ethics of care. Presented at the 5th World Appreciative Inquiry Conference, 25-28 April 2012, Ghent, Belgium. The organization of this 5th World Appreciative Inquiry Conference, is rooted in Belgium and at the same time connected with European AI networks and AI professionals worldwide, and Appreciative Inquiry Commence (Case Western Reserve University) and Ghent University.

Available online at:

http://www.2012waic.com/program-27042012-poster-sessions/

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2012). Ethical and Philosophical Appreciative Counselling. Presented at the 5th World Appreciative Inquiry Conference, 25-28 April 2012, Ghent, Belgium. The organization of this 5th World Appreciative Inquiry Conference, is rooted in Belgium and at the same time connected with European AI networks and AI professionals worldwide, and Appreciative Inquiry Commence (Case Western Reserve University) and Ghent University.

Available online at:

http://www.2012waic.com/program-27042012-poster-sessions/

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2012). Appreciative Teaching of Philosophy as a Form of Applied Philosophy. Presented at the International Technology, Education and Development Conference, sesiunea Pedagogical and Didactical Innovations, 5-7 March 2012, Spain. Organized by International Association for Technology, Education and Development (IATED), Spania.

Available online:

http://www.iated.org/concrete2/view_virtual_online.php?abstract_id=20773

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Social construction of autonomy. Meanings of autonomy of diabetic patient from doctor’s perspective. Presented at the The 3rd World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), 25-28 October 2012, Brussels, Belgium.

Available online at:

http://www.wc-lta.org/WCLTA-2012_%20Programme.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Necula, M. R., Damian, S. I., Caras, A. (2012). Appreciative approach to Orthodox Social Theology. Presented at the 5th International Conference of Orthodox Psychotherapists Psychotherapy & Pastorale: Revelations of the Existence, 27-30 September 2012, Greece.

 

 1. Stamatin, O., Necula, R., Damian, S., SANDU, Antonio, Vicol, M. (2012). Communication and therapeutic effects of physician-patient relationship. Presented at the 5th International Conference of Orthodox Psychoterapists Psychoterapy & Pastorale: Revelations of the Existence, 27-30 September 2012, Greece.

 

 1. Damian, S. I., SANDU, Antonio, Necula, M. R., Corîu, D. (2012). The relationship between doctor and Orthodox priest in chronic disease care: an ethical perspective. Presented at the 5th International Conference of Orthodox Psychoterapists Psychoterapy & Pastorale: Revelations of the Existence, 27-30 September 2012, Greece.

 

 1. Necula, M. R., Damian, S. I., SANDU, Antonio, Corîu, D. (2012). The role of confessor in understanding and healing of suffering. Presented at the 5th International Conference of Orthodox Psychoterapists Psychoterapy & Pastorale: Revelations of the Existence, 27-30 September 2012, Greece.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Coduri etice şi deontologice ale funcţionarilor publici. Presented at the Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii, 12-13 October 2012, Chişinău., Moldova

Available online at:

http://www.3mc.ro/pdf/program_sesiune_mld_detaliat_ro.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Appreciative Inquiry Applied within the Development of Social and Medical Organizations: A Socio-anthropological Analysis. Presented at the The Tenth International Conference on New Directions in the Humanities, 14 – 16 June 2012, Centre Mont-Royal in Montréal, Canada.

Available online at:

http://h12.cgpublisher.com/proposals/411/index_html

 

 1. SANDU, Antonio (2011). O receptare critică a volumului Alexei Marco, Destinul unui bijutier din Moldova, autor Liliana Condraticova, Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, 2011, ISBN: 978-973-166-275-6. Presented at the Simpozionul Internaţional Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice. Specificul national, Ediţia a II-a, 10-11 November 2011, Chişinău, Republica Moldova. Organized by the Academy of Sciences of Moldova, the Institute of Encyclopaedic Studies of the Academy of Sciences of Moldova, the Institute of Encyclopaedic Research of the National Academy of Ukraine, the Publishing House of the Belarusian Encyclopaedia “P. Brovka”, National Museum of Ethnography and Natural History.

Available online at:

http://enciclopedia.asm.md/?cat=16 .

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Recenzie: Ion Xenofontov, Războiul Sovieto-Afghan (1979-1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente, Iasi: Editura Stiintifica LUMEN, 2011. Presented at the Simpozionul Internaţional Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice. Specificul naţional, Ediţia a II-a, 10-11 November 2011, Chişinău, Republica Moldova. Organized by the Academy of Sciences of Moldova, the Institute of Encyclopaedic Studies of the Academy of Sciences of Moldova, the Institute of Encyclopaedic Research of the National Academy of Ukraine, the Publishing House of the Belarusian Encyclopaedia “P. Brovka”, National Museum of Ethnography and Natural History.

Available online at:

http://enciclopedia.asm.md/?cat=16 .

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Julian Săvulescu, un filosof al alegerilor controversate. Presented at the Simpozionul Internaţional Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice. Specificul naţional. Ediţia a II-a, 10-11 November 2011, Chişinău, Republica Moldova. Organized by the Academy of Sciences of Moldova, the Institute of Encyclopaedic Studies of the Academy of Sciences of Moldova, the Institute of Encyclopaedic Research of the National Academy of Ukraine, the Publishing House of the Belarusian Encyclopaedia “P. Brovka”, National Museum of Ethnography and Natural History.

Available online at:

http://enciclopedia.asm.md/?cat=16

 

 

Apendix B. Papers presented at international conferences organized in the country

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Ethical values in Romanian society. Between tradition and modernity. Presented at the 14th edition of the National Bioethics Conference with international participation | December 5-7, 2019 | Iasi Romania.

Available online at:

https://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2019/12/Bioetica2019_program_final.pdf.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Bioenhancement, artificial intelligence, spirituality and God-like responsibility of mankind – Bioethical challenges. Presented at the 14th edition of the National Bioethics Conference with international participation | December 5-7, 2019 | Iasi Romania Available online at:

https://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2019/12/Bioetica2019_program_final.pdf.pdf

 

 1. Neculau, M. C., & SANDU, Antonio (2019). Abordarea discursurilor sociale în gestionarea poveştilor de practică a viitorilor asistenţi medicali utilizând metoda narativă. Presented at the 14th edition of the National Bioethics Conference with international participation | December 5-7, 2019 | Iasi Romania

Available online at:

https://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2019/12/Bioetica2019_program_final.pdf.pdf

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2019). Axiological Ethics vs. Traditional or Religious Oriented Ethics in Romania. The Need for Educational Training Programs. Presented at the 3rd LUMEN EDU International Scientific Conference | November 20th-21st, 2019 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/lumen-edu-2019/program/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). The social construction of the concept of ethics, a legitimizing process for sustainable social development. Presented at the 13th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2019 | 22-23 November 2019 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-cates2019/program/

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru (Gafton), E. (2019). Social Construction of Supervision in Social Work in the North-Eastern region of Romania. Presented at the 12th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice | RSACVP 2019 | 15-17 May 2019 | Iasi – Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacvp2019/program/

 

 1. Huidu, A. & SANDU, Antonio (2018). Techniques Related to Human Medically-Assisted Reproduction. Awareness and Communicative Action. Presented at the 11th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2018 | 23-24 November 2018 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-cates-2018/program/

 

 1. Necula, R., Damian S. I., & SANDU, Antonio (2018). Therapeutic Education of People with Chronic Diseases Benefiting from Social Services. The Role of Social Assistants. Presented at the 2nd LUMEN EDU International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | November 21st – 22nd, 2018 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/lumen-edu-2018/program/

 

 1. SANDU, Antonio, & Damian S. I. (2018). Managing self-care as an expression of responsibility for one’s own health. Presented at the 2nd LUMEN EDU International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | November 21st – 22nd, 2018 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/lumen-edu-2018/program/

 

 1. Huidu, A., & SANDU, A. (2018). Percepţia socială cu privire la tehnicile conexe reproducerii umane asistate medical. Presented at the XIII edition of the National Bioethics Conference with international participation | November 8-10, 2018 | Iasi, Romania.

Available online at:

https://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2018/11/Bioetica2018_program_final.pdf

 

 1. SANDU, A. (2018). Gestionarea auto-îngrijirii ca expresie a responsabilităţii faţă de propria sănătate. Presented at the XIII edition of the National Bioethics Conference with international participation | November 8-10, 2018 | Iasi, Romania. Available online at: https://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2018/11/Bioetica2018_program_final.pdf.

 

 1. SANDU, A. (2018). Elemente etice implicate de propunerea de cercetare. Presented at the International Scientific Conference on Ethical Values in Education, Research and Innovation | EIAECSAD | 19-20 October 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.eiaecsad.usv.ro/docs/Program_Conferinta_EIAECSAD.pdf

 

 1. SANDU, A. (2018). Etica publicării ştiinţifice. Presented at the International Scientific Conference on Ethical Values in Education, Research and Innovation| EIAECSAD | 19-20 October 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.eiaecsad.usv.ro/docs/Program_Conferinta_EIAECSAD.pdf

 

 1. SANDU, A., & Unguru (Gafton), E. (2018). Îmbunătăţirea tehnologică a fiinţei umane (human enhancement). O analiză din perspectiva neuroeticii. Presented at the International Scientific Conference on Ethical Values in Education, Research and Innovation | EIAECSAD | 19-20 October 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.eiaecsad.usv.ro/docs/Program_Conferinta_EIAECSAD.pdf

 

 1. Frunza, A., & SANDU, A. (2018). Expertiza etică. Studiu de caz “Etica în asistenţa socială”. Presented at the International Scientific Conference on Ethical Values in Education, Research and Innovation| EIAECSAD | 19-20 October 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.eiaecsad.usv.ro/docs/Program_Conferinta_EIAECSAD.pdf

 

 1. SANDU, A. (2018). Indexarea în COPE a publicaţiilor ştiinţifice. Presented at the International Scientific Conference on Ethical Values in Education, Research and Innovation | EIAECSAD | 19-20 October 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.eiaecsad.usv.ro/docs/Program_Conferinta_EIAECSAD.pdf

 

 1. Frunza, A., & SANDU, A. (2018). Construcţia consimţământului informat: Respectul faţă de autonomia pacientului vs. Protecţia personalului medical. Presented at the International Scientific Conference on Ethical Values in Education, Research and Innovation| EIAECSAD | 19-20 October 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.eiaecsad.usv.ro/docs/Program_Conferinta_EIAECSAD.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Frunza, A., Scripcaru, C., Bulgaru-Iliescu Diana, Unguru, E., & Damian S. I. (2018). A Methaethical Perspective on Non- Voluntary Psychiatric Hospitalization. Presented at the 3rd International Conference Ethical & Social Dimensions on Public Administration & Law | ESDPAL 2018 | 26-29 April 2018 | Suceava – Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2018/04/Program_LUMEN_RSACVP2018__ESDPAL2018.pdf

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Supervision of Social Services – a Social Construction. Presented at the 10th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2018) | April 26-29th, 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2018/04/Program_LUMEN_RSACVP2018__ESDPAL2018.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Neculau, C., & Damian, S. (2018). From Narrative Medicine to Appreciative Medicine. Presented at the 10th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2018) | April 26-29th, 2018 | Suceava, Romania. Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2018/04/Program_LUMEN_RSACVP2018__ESDPAL2018.pdf

 

 1. Frunza, A., & SANDU, Antonio (2017). Formalization of Informed Consent. From Ethical to Administrative Use. Presented at the 9th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2017| 24-25 November 2017 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/11/Program_LUMEN_CATES2017.pdf

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2017). Theoretical perspectives on the Distinction between Constructivism and Social Constructivism. Presented at the 9th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2017 | 24-25 November 2017 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/11/Program_LUMEN_CATES2017.pdf

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2017). Continuous Education and Training of Specialists in Supervision in Social Work. Presented at the International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | LUMEN EDU | November 22nd – 23rd, 2017 | Bucharest, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/wp-content/uploads/2017/11/Program_Conference_LUMEN_EDU2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Using NLP Techniques in Training and Social Intervention. Presented at the International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | LUMEN EDU | November 22nd – 23rd, 2017 | Bucharest, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/wp-content/uploads/2017/11/Program_Conference_LUMEN_EDU2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Using Appreciative Intelligence in Education. Presented at the International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | LUMEN EDU | November 22nd – 23rd, 2017 | Bucharest, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/wp-content/uploads/2017/11/Program_Conference_LUMEN_EDU2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Terec-Vlad, L. (2017). Beyond Technological Singularity… the Crisis of Posthuman Condition. Presented at the 8th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017) | April 7-8th, 2017 | Suceava, Romania. Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/03/Program_LUMEN_RSACVP2017_Conference__associated-events.pdf

 

 1. Frunză, A. & SANDU, Antonio (2017). Meanings and Limits of Informed Consent in Healthcare Institutions. Presented at the 8th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017) | April 7-8th, 2017 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/03/Program_LUMEN_RSACVP2017_Conference__associated-events.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). The Practice of Probation centred on Ethical Values. Presented at the 2nd CEE LUMEN International Conference. Multidimensional Education Professional Development and Ethical Values November 17-18, 2016, Targoviste, Romania.

Available online at:

http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final-Program_LUMEN_MEPDEV2016_Conference.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). How the Probation Counsellors see the Relationship with the Supervised Persons. Presented at the 2nd CEE LUMEN International Conference. Multidimensional Education Professional Development and Ethical Values November 17-18, 2016, Targoviste, Romania. Available online at:

http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final-Program_LUMEN_MEPDEV2016_Conference.pdf

 

 1. Unguru, E. & SANDU, Antonio (2016). Some Ethical Aspects on Supervision in Social Work. Presented at the 2nd CEE LUMEN International Conference. Multidimensional Education Professional Development and Ethical Values November 17-18, 2016, Targoviste, Romania.

Available online at:

http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final-Program_LUMEN_MEPDEV2016_Conference.pdf

 

 1. SANDU, Antonio & Unguru, E. (2016). Social Construction of Probation. Professional interferences. Presented at Social Work International Conference (SWIC). Envisioning sustainable social work: Enpowering Communities and Individuals. November 3-4, 2016. Bucharest.

Available at:

https://swicub.files.wordpress.com/2016/06/2016-11-01-swic-2016_conference-programme_new-version-1.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Adnotations on the Code of Conduct of the Public Servant in Romania. International Conference Cross-Border Cooperation: Key Ideas And Perspectives. 20-21 mai 2016.

Available online at:

http://conferinta.seap.usv.ro/files/conferences/1/fisiere/Programme2016.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Strategii novatoare ale dialogului socio-logic. Presented at the Inventica 2016, 29 June -1 July, Iasi, Romania.

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2016). Ethical values in social work practice. Qualitative study in North – Eastern Romania. Presented at the International Conference: “Social sciences and the contemporary challenges. 20 years of teaching sociology at the University of Oradea”, Oradea, 9-10 June 2016. Available online at:

https://sites.google.com/site/sosciconf2016/program

 

 1. Necula, R., Damian, S., SANDU, Antonio, & Ioan, B. G. (2016). The role of social workers in therapeutic education. Presented at the International Conference: “Social sciences and the contemporary challenges. 20 years of teaching sociology at the University of Oradea”, Oradea, 9-10 June 2016.

Available online at:

https://sites.google.com/site/sosciconf2016/program

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunză, A. (2016). Updating ethics expertise: supervision of ethics as a communicative action. Presented at the International Conference: “Social sciences and the contemporary challenges. 20 years of teaching sociology at the University of Oradea”, Oradea, 9-10 June 2016.

Available online at:

https://sites.google.com/site/sosciconf2016/program

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2016). The supervision of socio-medical services and the impact of palliative care. Presented at the International Conference: “Social sciences and the contemporary challenges. 20 years of teaching sociology at the University of Oradea”, Oradea, 9-10 June 2016.

Available online at:

https://sites.google.com/site/sosciconf2016/program

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunză, A. (2016). Deconstrucţia carităţii şi geneza sistemelor _riter de asistenţă socială. Presented at the International Conference Inter-Religious and Inter-Cultural Dialogue in a Pluralistic World. Philosophical and Theological Perspectives, June 1-2, 2016 Constanta.

Available online at:

http://constantaconferenc.wix.com/2016#!programme/vhxct

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Deconstrucţia narativă şi educaţia pentru bioetică. Presented at the CNEFSE – USV National Education Conference, 5th edition, with the theme “New approaches in education. Innovation and creativity in the field of teaching”, “Stefan cel Mare” University of Suceava, 23.05.2016.

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2016). Informed Consent between Theory and Practice. Presented at the World LUMEN Congress 2016. Logos Universality Mentality Education Novelty | 15th LUMEN Anniversary Edition| 12- 17 April 2016| Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/program-wlc2016/

 

 1. SANDU, Antonio (2016). From Distributive to Procedural Justice. Justice as a Constitutive Value of Public Administration. Presented at the World LUMEN Congress 2016. Logos Universality Mentality Education Novelty | 15th LUMEN Anniversary Edition| 12- 17 April 2016| Iasi, Romania. Available online at:

http://conferinta.info/program-wlc2016/

 

 1. Frunză, A., SANDU, Antonio (2016). Ethics Expertise Instruments in Social Work Institutions. Presented at the World LUMEN Congress 2016. Logos Universality Mentality Education Novelty| 15th LUMEN Anniversary Edition | 12- 17 April 2016| Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/program-wlc2016/

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Stories on Immortality. Case Study: Ivan Turbinca Fairy Tale. Presented at the World LUMEN Congress Logos Universality Mentality Education Novelty | 15th LUMEN Anniversary Edition| 12- 17 April 2016| Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/program-wlc2016/

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2016). Supervision of Ethics-Updating Ethics Expertise. Presented at the World LUMEN Congress 2016. Logos Universality Mentality Education Novelty| 15th LUMEN Anniversary Edition | 12- 17 April 2016| Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/program-wlc2016/

 

 1. Damian, S. I., Necula, M. R., SANDU, Antonio, & Ioan, B. G. (2016). Planificarea familială o prioritate în familia creştină? Presented at the The International Seminar on Medicine and Theology, 11th edition, May 9-10, 2016, Bistriţa, Romania

 

 1. SANDU, Antonio, (2015). Three Perspectives on the Ethics of Punishment. Presented at the plenary session of 7th LUMEN International Conference – Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values – MEPDEV 2015, 12th – 14th November 2015, Târgovişte, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2015/11/PROGRAM-%E2%80%93-LUMEN-MEPDEV2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunză, A. (2015). Ethics and Normativity in Non-Voluntary Hospitalization. Presented at the plenary session of 7th LUMEN International Conference – Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values – MEPDEV 2015, 12th – 14th November 2015, Târgovişte, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2015/11/PROGRAM-%E2%80%93-LUMEN-MEPDEV2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Socio-bioetica migraţiei. De la biopolitică la ameninţări bioetice. Presented at the 11th National Bioethics Conference, Iasi, 5-7 November 2015.

Available online at:

http://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2015/07/program.pdf

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2015). Consimţământul informat între teorie şi practică. Presented at the 11th National Bioethics Conference, Iasi, 5-7 November 2015.

Available online at:

http://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2015/07/program.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Frunză, A., Scripcaru, C., & Bulgaru-Iliescu, D. (2015). Internarea nevoluntară. O perspectivă etică. Presented at the 11th National Bioethics Conference, Iasi, 5-7 November 2015.

Available online at:

http://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2015/07/program.pdf

 

 1. Terec-Vlad, L., & SANDU, Antonio. (2015). Do we need a new (bio, techno) ethics for a new human species?. Presented at the 11th National Bioethics Conference, Iasi, 5-7 November 2015. Available online at:

http://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2015/07/program.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Can the “prime directive” underlie an ethics of the spatial era?. Presented at the EPHES (European Politics, Humanities and E-Society) 2015 – 3rd edition 2015 theme: Challenges And Crises In The Technological World. October 30 – November 1 2015, Voronet, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2015).Quantum metaphysics. A perspective on singularity. Presented at the PHEADE (Philosophy of Engineering and Artifact in the Digital Age) 2015 – 7th edition 2015 theme: Artifacted Reality. October 30 – November 1 2015, Voronet Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Cadre _riteria_-instituţionale ale construcţiei sociale a profesiei de consilier de probaţiune In Romania şi Republica Moldova. Presented at the Cercetări sociale şi umaniste: perspective teoretice şi _riteria_iv. Zilele Academice Ieşene. Institute of Economic and Social Research „Gh. Zane ”, Romanian Academy, Iasi Branch October 8-9, 2015, Iasi, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunză, A. (2015). Social Semiotic – As an Innovative Tool for Ethical Expertise. Towards Designing a Research Model. Presented at the 19th International Inventions Conference, June 24-26, 2015, Iasi, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunză, A. (2015). Ethical Expertise as Philosophical Practice. Presented at the International Conference: What is practical knowledge? 13-14 June 2015 Targovişte. Conference organized by Valahia University of Târgovişte, Université de Rouen, Faculté de Philosophie, Faculty of Political Sciences, Letters and Communication, Department for Teacher Training, Research Center of Political Sciences and Communication, Pedagogical Training Center „I. T. Radu”.

 

 

 1. Necula, R., SANDU, Antonio, & Damian, S. (2015). Rolul asistenţei sociale In educaţia terapeutică. Presented at the Fourteenth International Seminar on Medicine and Theology, May 11-12, 2015, Bistriţa.

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Ethical Background of European Policy on Equal Treatment. Presented at The 10th International Conference on the Romanian Regional Science Association. Regional development and Europe 2020, Suceava, May 8-9, 2015, organized by the Romanian Association of Regional Sciences and the Faculty of Economic Sciences and Public Administration of the Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania

Available online at:

http://conferinta.seap.usv.ro/index.php/iec/10

 

 1. SANDU, Antonio (2015). An Introduction to Philosophy Practice and Values Based Ethics. Rethinking Social Action. Core Values. Presented at the 6th LUMEN International Conference RETHINKING SOCIAL ACTION. CORE VALUES, 16-19 April 2015, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/ro/wp-content/uploads/2015/04/Program_LUMEN_RSACV_2015.pdf

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2015). Values Based Social Work. Constitutive and Operational Values. Presented at the 6th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values, 16-19 April 2015, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/ro/wp-content/uploads/2015/04/Program_LUMEN_RSACV_2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Semiotic Hexade of Appreciative Inquiry. A Tool for Philosophical Practice. Presented at the 6th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values, 16-19 April 2015, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/ro/wp-content/uploads/2015/04/Program_LUMEN_RSACV_2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Bioethics – A Branch of Applied Philosophy or a New Social Science Transdisciplinary Nature. Presented at the 6th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values, 16-19 April 2015, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/ro/wp-content/uploads/2015/04/Program_LUMEN_RSACV_2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Construction of Code of Ethics, Re-Evaluated Through Apreciative Ethics. Presented at the Conferinţa Ştiinţifică Internaţională LUMEN 2014 Transdisciplinarity and Communicative Action, 21-22 November 2014, Târgovişte, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2014/10/PROGRAM_LUMEN_5th_edition_TCA2014_19.11_13.00.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Appreciative ethics as constructionist semiotics. Presented at the Conferinta Ştiinţifică Internaţională LUMEN 2014 Transdisciplinarity and Communicative Action, 21-22 November 2014, Târgovişte, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2014/10/PROGRAM_LUMEN_5th_edition_TCA2014_19.11_13.00.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Social construction of probation counsellor profession. Presented at the International Scientific Conference LUMEN 2014 Transdisciplinarity and Communicative Action, 21-22 November 2014, Târgovişte, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2014/10/PROGRAM_LUMEN_5th_edition_TCA2014_19.11_13.00.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Croitor, E. (2014). Responsabilitatea medicală pentru generaţiile viitoare. O abordare fenomenologică. Presented at the National Conference of Bioethics, 6-8 November 2014, Iasi, Romania.

Available online at:

http://bioetica2014.eventernet.ro/atdoc/Bioetica2014_program.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Medierea apreciativă. De la conflict la creativitate. Presented at the a XVIII-a International Conference of Invention, 2-4 July 2014, Iasi, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Social constructionism as core paradigm of appreciative ethics. Presented at the International Conferences EPHES (Engineering Philosophy & Ethics in Society), 20-22 July 2014, Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.pheade.ro/ephes2014/wp-content/uploads/2014/07/Program-EPHES2014-final.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Some Regards on the Possibilities of Constructing an Appreciative Ethics. Presented at the International Conferences EPHES (Engineering Philosophy & Ethics in Society), 20-22 July 2014, Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.pheade.ro/ephes2014/wp-content/uploads/2014/07/Program-EPHES2014-final.pdf

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). Relational Autonomy – Connections Between Moral Agent Theory and Supervision of Ethics. Presented at The 10th ISUD World Congress, The human being: its nature and functions, 4-9 July 2014, Craiova, Romania.

Available online at:

https://isudialogue.files.wordpress.com/2014/06/isud-program-2014-final1.pdf

 

 1. Damian, S., SANDU, Antonio, Necula, R., & Ioan, I. (2014). Demnitate şi smerenie ca valori în bioetica creştină. Presented at the XIII Seminar of Medicine and Theology, May 12-13, 2014, Bistrita, Romania

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Etica apreciativă în învăţământul superior. Presented at the National Education Conference – (CNEFSE-USV), Teaching forays into educational dynamics, 3rd Edition – May 17, 2014, Suceava, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Appreciative ethics in counselling of ethics of the public servant. Presented at the 6th International Conference “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”, 9 Mai 2014, Dunărea de Jos University, from Galaţi, Romania

Available online at:

http://www.conference.fsjsp.ugal.ro/download/PROGRAM%20CONFERINTA%202014.pdf

 

 1. Damian, S. I., Necula, M. R., SANDU, Antonio, Necula, M. I., Scripcaru, C., & Ioan, B. (2014). The Doctor Facing Death. A Social-Anthropological Perspective. Presented at the 4th International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty. From Theory to Inquiry in social Sciences, 10-12 April, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-2014-spring-edition/program/

 

 1. Scripcaru, C., Damian, S. I., SANDU, Antonio, & Ioan, B. (2014). Ethical Considerations in the Medico-Legal Expert Approach of a Severe Untreated Psychiatric Disease. Presented at The 4th International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty. From Theory to Inquiry in Social Sciences, 10-12 April, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-2014-spring-edition/program/

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio. (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Presented at The 4th International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty. From Theory to Inquiry in Social Sciences, 10-12 April, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-2014-spring-edition/program/

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras (Frunză), A. (2014). Some Considerations on the Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action. Presented at The 4th International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty. From Theory to Inquiry in Social Sciences, 10-12 April, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-2014-spring-edition/program/

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Virtual Philosophical Cafe as Appreciative Philosophical Practice. Presented at the International Scientific Conference Tradition and Reform. Social Reconstruction of Europe, 2nd Edition, November 7-8, 2013, Bucharest, Romania.

Available online at:

http://tradition-reform.info/wp-content/uploads/2012/10/Final_Program_TR2013_Conference_7_8_November_2013.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Instances of Social Construction of Chronic Patients’ Autonomy. Presented at the International Scientific Conference Tradition and Reform Social Reconstruction of Europe, Second Edition, November 7-8, 2013, Bucharest, Romania.

Available online at:

http://tradition-reform.info/wp-content/uploads/2012/10/Final_Program_TR2013_Conference_7_8_November_2013.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Kantian ethics vs. Utilitarian and Consequentialist Ethics in the Kidney Transplant. Presented at the International Scientific Conference Tradition and Reform. Social Reconstruction of Europe, Second Edition, November 7-8, 2013, Bucharest, Romania.

Available online at:

http://tradition-reform.info/wp-content/uploads/2012/10/Final_Program_TR2013_Conference_7_8_November_2013.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). The anthropology of immortality and the crisis of posthumane conscience. Presented at The 5th PHEADE (Philosophy of Engineering and Artifact in the Digital Era),”Ştefan cel Mare” University of Suceava, 30 November – 1 December 2013, Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.pheade.ro/2013/files/PHEADE_2013_Program.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Strategies for Building Ethical Policies within the Organization (Romania). Presented at the International Scientific Conference Tradition and Reform, II Edition. Social Reconstruction of Europe, 7-8 November 2013, Bucharest, Romania.

Available online at:

http://tradition-reform.info/wp-content/uploads/2012/10/Final_Program_TR2013_Conference_7_8_November_2013.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Deliberative Bioethics. Why Codes of Conduct Should be Considered outside the Scope of Ethics (Romania), Particularities of the Romanian Cultural Model (Romania). Presented at the International Scientific Conference Tradition and Reform, 2nd Social Reconstruction of Europe, 7-8 November 2013, Bucharest, Romania.

Available online at:

http://tradition-reform.info/wp-content/uploads/2012/10/Final_Program_TR2013_Conference_7_8_November_2013.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Instances of Social Construction of Chronic Patients’ Autonomy. Particularities of the Romanian Cultural Model. Presented at the International Scientific Conference Tradition and Reform, II Edition. Social Reconstruction of Europe, 7-8 November 2013, Bucharest, Romania.

Available online at:

http://tradition-reform.info/wp-content/uploads/2012/10/Final_Program_TR2013_Conference_7_8_November_2013.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A. (2013). Etica grijii ca deconstrucţie a conceptului de caritate. Presented at the Academic Days of Iasi, XXVIII edition, Scientific Session Ideas and Perennial Values in Socio-Human Sciences, October 18-31, 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://sistem.acadiasi.ro/ro/node/213

 

 1. Damian, S., SANDU, Antonio, Necula, R., Bizgan, M., & Ioan, B. (2013). Elemente de socio-antropologia morţii. O viziune a cadrelor medicale. Presented at the National Conference of Bioethics Ethical challenges in medical practice in a world of globalization, 9th Edition, October 24-26, 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://bioetica2013.eventernet.ro/atdoc/program_bioetica.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Perspective etice în transplantul renal. Abordarea _riteria_ive_ versus abordarea utilitarist consecvenţionistă. Studiu de caz. Presented at the National Conference of Bioethics Ethical challenges in medical practice in a world of globalization, 9th Edition, October 24-26, 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://bioetica2013.eventernet.ro/atdoc/program_bioetica.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Cojocaru, D. (2013). Etica apreciativă în îngrijirile de sănătate: o nouă _riteria. Presented at the National Conference of Bioethics Ethical challenges in medical practice in a world of globalization, 9th Edition, October 24-26, 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://bioetica2013.eventernet.ro/atdoc/program_bioetica.pdf

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2013). Supervizarea de etică – rolul de gatekeeper în construcţia politicilor sociale de alocare a resurselor. Presented at the National Conference of Bioethics Ethical challenges in medical practice in a world of globalization, 9th Edition, October 24-26, 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://bioetica2013.eventernet.ro/atdoc/program_bioetica.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Etica nemuririi. Este nemurirea o alegere morală? Presented at the National Conference of Bioethics Ethical challenges in medical practice in a world of globalization, 9th Edition, October 24-26, 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://bioetica2013.eventernet.ro/atdoc/program_bioetica.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Provocări bioetice în gândirea filosofică-spiritualistă din India. Presented at the National Conference of Bioethics Ethical challenges in medical practice in a world of globalization, 9th Edition, October 24-26, 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://bioetica2013.eventernet.ro/atdoc/program_bioetica.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Despre viziunea lui Julian Săvulescu asupra avortului postnatal. Cafeneaua-filosofică virtuală. Presented at the National Conference of Bioethics Ethical challenges in medical practice in a world of globalization, 9th Edition, October 24-26, 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://bioetica2013.eventernet.ro/atdoc/program_bioetica.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Appreciative Christian Counseling. Presented at the The International Conference Education and Psychology Challenges-teachers for the Knowledge Society-2nd edition (EPC-TKS), 24-27 October, Sinaia, Romania.

Available online at:

http://www.edupsy.ro/2013/index.php/accepted-abstracts

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Metodological Steps in Creating an Etnoethics Starting from Semiotic Analysis of Lifestyle and Health Behavior in Terms of Intangible Cultural Heritage. Presented at the Inventica International Conference, June 19-21, 2013, Iasi, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Contribuţii la o interpretare construcţionistă a teoriilor contractului social. Presented at the International Conference Universality Multidisciplinarity Knowledge, 21st edition, May 24-26, 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://www.umk.ro/ro/conferinta-internationala-a-umk/program.html

 

 1. Damian, S. I., Necula, M. R., SANDU, Antonio, Radu, I. L., & Ioan, B. G. (2013). Comunicarea cu pacientul cronic şi familia acestuia din perspectiva preoţilor ortodocşi. Presented at the XII Seminar of Medicine and Theology Bistrita, May 13-14, 2013, Bistrita, Romania.

 

 1. Necula, M. R., SANDU, Antonio, Ioan, B. G., Radu, I. L., & Damian, S. I. (2013). Rolul preotului în spiritualizarea suferinţei pacienţilor cu boală cronică. Presented at the XII Seminar of Medicine and Theology Bistrita, May 13-14, 2013, Bistrita, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). The Levels of Doctor-Patient Relationship- analysis from the Kohlberg’s Theory of Moral development. Presented at the International Conference Logos, Universality, Mentality, Novelty, Education, 10-13 April 2013, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-2013/

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Instances of social construction autonomy on chronic patients. Particularities of the Romanian cultural model. Presented at the International Conference Logos, Universality, Mentality, Novelty, Education, 10-13 April 2013, Iasi.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-2013/

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2013). Ethical Evaluation of Social Services and the Need for Ethics Committees. Presented at the International Conference Logos, Universality, Mentality, Novelty, Education, 10-13 April 2013, Iasi.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-2013/

 

 1. Cojocaru, D., Damian, R., Damian, S., Gavrilovici, O., Iliescu, L., Macarie, G., Necula, R., SANDU, Antonio, Gavrilovici, C., Oprea, L., & Vicol, M. (2013). Stil de viaţă şi comportament In sănătate a persoanelor cu boli _riteri. Presented at the Conference on Ethics of health policies in Romania, University of Medicine and Pharmacy Gr. T. Popa, Iasi, March 16-17, 2013, Iasi, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Instanţe ale construcţiei sociale a autonomiei pacientului cronic. Presented at the Conference on Ethics of health policies in Romania, University of Medicine and Pharmacy Gr. T. Popa, Iasi, March 16-17, 2013, Iasi, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Ethical and Deontological Codes of Civil Servants. Presented at the International Conference Ethical Counselling, Experience & Explanation in Knowledge Society, 14-17 March 2013, Baia Mare, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2012). Mecanismele deciziei etice ca _riteri social. Un caz de discriminare cu _riteria_ letal. Presented at the 11th Edition of the Franco-Romanian School of Methodology in Social Sciences: Migrations dans l’espace européen pendant la crise économique, 17–20 October 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://www.scoalasociologica.ro/ro/program.html

 

 1. Necula, M. R., SANDU, Antonio, & Damian, S. I. (2012). World, Time and Necessity from the Perspective of Chronic Diseases. Presented at the International Conference Unity and Diversity in Knowledge Society, Romanian Academy, 27-30 September 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://www.proiectsbc.ro/sites/default/files/PROGRAMME.pdf

 

 1. Damian, S. I., SANDU, Antonio, & Necula, M. R. (2012). Orthodox Priest’s Role in the Care of Diabetic. Presented at the International Conference Unity and Diversity in Knowledge Society, Romanian Academy, 27-30 September 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://www.proiectsbc.ro/sites/default/files/PROGRAMME.pdf

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2012). The Role of Ethics Committees in the Ethical Supervision of Social Service. Presented at the International Conference Unity and Diversity in Knowledge Society, Romanian Academy, 27-30 September 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://www.proiectsbc.ro/sites/default/files/PROGRAMME.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Necula, R. (2012). The role of appreciative inquiry in social theology. Presented at the International Conference Unity and Diversity in Knowledge Society, Romanian Academy, 27-30 September 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://www.proiectsbc.ro/sites/default/files/PROGRAMME.pdf

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2011). Aspecte etice generale cu privire la supervizarea în asistenţa socială. Presented at the Conference “Sociology and Social Work in the face of the challenges of the crisis”, September 23-24, Bucharest, Romania, within the section Response of social policies to the crisis, organized by the Research Institute for Quality of Life, Bucharest, Romania

Available online at:

http://iccv.ro/node/254

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2011). Rolul supervizării în dezvoltarea profesională a specialiştilor de asistenţă socială. Presented at the Conference “Sociology and Social Work in the face of the challenges of the crisis”, September 23-24, Bucharest, Romania, within the section Response of social policies to the crisis, organized by the Research Institute for Quality of Life, Bucharest, Romania

Available online at:

http://iccv.ro/node/254

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Julian Săvulescu and the Issue of Controversial Choices. Presented at the International Workshop on the Historiography of Philosophy: Representations and Cultural Constructions, 22-23 September, 2012, West University of Timişoara, Romania.

Available online at:

http://trivent.hu/2012/histphil2012/downloads/program_histphil2012.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Consiliere în etica clinică. Un model metodologic. Presented at the 8th National Bioethics Conference, 13-16 September 2012, Cluj-Napoca, Romania.

Available online at:

http://bioetica2012.eventernet.ro/atdoc/bioetica2012_program.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A., & Necula, R. M. (2012). Consimţământul informat – instrument etic al implementării autonomiei în serviciile sociale. Presented at the 8th National Bioethics Conference, 13-16 September 2012, Cluj-Napoca, Romania.

Available online at:

http://bioetica2012.eventernet.ro/atdoc/bioetica2012_program.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Etica vieţii şi a timpului din perspectiva unui bolnav cronic. Presented at the 8th National Bioethics Conference, 13-16 September 2012, Cluj-Napoca, Romania.

Available online at:

http://bioetica2012.eventernet.ro/atdoc/bioetica2012_program.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Un _riter asupra programului _riteria de endoprotezare utilizând analiza cost-eficienţă şi condiţiile de optimalitate Kuhn-Tucker. Presented at the 8th National Bioethics Conference, 13-16 September 2012, Cluj-Napoca, Romania.

Available online at:

http://bioetica2012.eventernet.ro/atdoc/bioetica2012_program.pdf

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2012). Necesitatea comisiilor de etică în evaluarea etică a serviciilor sociale. Presented at the 8th National Bioethics Conference, 13-16 September 2012, Cluj-Napoca, Romania.

Available online at:

http://bioetica2012.eventernet.ro/atdoc/bioetica2012_program.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A., & Nica, A. (2012). Stadialitatea dezvoltării morale şi nivelurile relaţiei medic pacient. Presented at the 8th National Bioethics Conference, 13-16 September 2012, Cluj-Napoca, Romania.

Available online at:

http://bioetica2012.eventernet.ro/atdoc/bioetica2012_program.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Meanings of autonomy of diabetic patient from doctor’s perspective. Presented at the International Conference of Applied Social Sciences, June 18-19, 2012, Timisoara, Romania.

Available online at:

http://issa.uvt.ro/wp-content/uploads/2012/06/PROGRAMME-ISSA-15-JUNE-2012.pdf 

 

 1. SANDU, Antonio (2012). De la etica creativităţii ştiinţifice la evaluarea etică a tehnologiilor [From ethics of scientific creativity to ethical evaluation of technologies]. Presented at The 16th International Salon of Research, innovation and technological transfer, Inventica, June 13-15, 2012, Iasi, Romania.

 

 1. Damian, S., Necula, R., Streba, I., & SANDU, Antonio (2012). Contemporary ethical controversies about possible treatments in diabetes mellitus (pancreas transplant, alternative methods). Presented at the International Scientific Conference: Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, 21 May – 3 June 2012, Iasi, Romania.

 

Available online at:

http://edituralumen.ro/Conference2012/wp-content/uploads/2011/12/Program-Conferinta-Lumen-20126.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Meanings of autonomy of diabetic patient. The doctor’s perspective. Presented at the International Scientific Conference: Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, 21 May – 3 June 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://edituralumen.ro/Conference2012/wp-content/uploads/2011/12/Program-Conferinta-Lumen-20126.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Politicile Open Access ca echitate în distribuirea cunoaşterii. Presented at the International Conference, Twentieth Edition, Universality Multidisciplinarity Knowledge, 23-26 May 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://www.umk.ro/ro/conferinta-internationala-a-umk/editii-anterioare/1053-anul-2012-editia-a-xx-a.html

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Workshop „Appreciative Summit”. Presented at the International Scientific Conference: Logos Universality, Multidisciplinarity, Knowledge (ediţia a XX a), organized by „Mihail Kogălniceanu” University from Iasi, May 23-26, 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://www.umk.ro/ro/conferinta-internationala-a-umk/editii-anterioare/1053-anul-2012-editia-a-xx-a.html

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., & Ponea, S. (2012). Appreciative ethics of care. Presented at the International Scientific Conference: Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty 2012, 21 May – 3 June 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://edituralumen.ro/Conference2012/wp-content/uploads/2011/12/Program-Conferinta-Lumen-20126.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Ponea, S. (2012). Ethical and Philosophical Appreciative Counseling. Presented at the International Scientific Conference: Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty 2012, 21 May – 3 June 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://edituralumen.ro/Conference2012/wp-content/uploads/2011/12/Program-Conferinta-Lumen-20126.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). The concept of autonomy in bioethics and applied ethics. Presented at the International Scientific Conference: Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty 2012, 21 May – 3 June 2012, Iasi,

Available online at:

http://edituralumen.ro/Conference2012/wp-content/uploads/2011/12/Program-Conferinta-Lumen-20126.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Ethical _riteria_iv. Methodological framework. Presented at the International Scientific Conference: Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty 2012, 21 May – 3 June 2012, Iasi,

Available online at:

http://edituralumen.ro/Conference2012/wp-content/uploads/2011/12/Program-Conferinta-Lumen-20126.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). A constructionist understanding of social contract theory. Presented at the International Conference Tradition and reform in the Romanian society. European Highlights, 25 March 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2012/03/Book-of-abstract-2012-Conferinta-Tradition-and-reform2.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Some considerations regarding the relation between morality, ethics and law. Presented at the International Conference Tradition and reform in the Romanian society. European Highlights, 25 March 2012, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2012/03/Book-of-abstract-2012-Conferinta-Tradition-and-reform2.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Scientific writing. Epistemological and methodological considerations regarding research articles’ elaboration. Presented at the International Conference Tradition and reform in the Romanian society. European Highlights, 25 March 2012, Iasi.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2012/03/Book-of-abstract-2012-Conferinta-Tradition-and-reform2.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Cojocaru, D. (2012). Appreciative ethics of care in the context of chronic care model. Presented at the European Clinical Ethics Network- Ethics and health policies, March 1, 2012, Iasi. Organized by the Center for Ethics and Health Policies and the European Clinical Ethics Network within the “Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi.

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Julian Savulecu on controversial choice. Presented at the Rethinking Politics for the Knowledge Society, International Conference, 31 November – 4 December 2011, Iasi, Romania. Organized by IceeS, „Gh. Zane ” and Baia Mare North University.

Available online at:

http://proiectsbc.ro/sites/default/files/ProgramAndAbstractsIasi2011.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Appreciative Ethics in a Transmodern Society. Presented at the Significance & Interpretation within the Knowledge Based Society, October 27-30,2011, Baia Mare, Romania. Organized by the North University Baia Mare and the Romanian Academy Iasi Branch.

Available online at:

http://proiectsbc.ro/?q=confBM2011Programme

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Etica apreciativă a îngrijirii în _riteria_i modelului îngrijirii _riteri. Presented at the Franco-Romanian School of Methodology in the Social Sciences, 10th Edition, October 19-22, 2011, Iasi, Romania. Organized by the University “Al. I. Cuza” Iasi, Université Lille, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” Iasi, Romania, Sociologists Society of Romania, French Cultural Center Iasi, Academic Foundation AXIS, Franco-Romanian Association Villeneuve d ‘Ascq – Iasi.

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Conceptul de autonomie în bioetică şi etică aplicată. Un review de _riteria_i. Presented at the National Bioethics Conference, 7th Edition, September 22-25, 2011, Bucharest. Organized by the Romanian Bioethics Society, the Romanian Medical College, the Iasi Medical College.

Available online at:

http://bioetica2011.eventernet.ro/atdoc/Program_Bioetica2011.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Comunitatea italiană din Romania. O analiză semiotică. Presented at the Conference of National Minorities in Romania, December 8, 2011, Iasi, Romania. Organized by Mihail Kogălniceanu University of Iasi.

 

 1. SANDU, Antonio (2011). De la etica aplicată la consilierea filosofică. Presented at the 20th Scientific Session of the D.C.S.U. with international participation, 18-19 November 2011, Cluj-Napoca. Organized by the Romanian Academy Cluj-Napoca Branch “George Bariţiu” Institute of History Department of socio-human research.

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Quantum Metaphysics Presented at the International Scientific Conference 2011 Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, February 18-19, 2011, Iasi, Romania.

Available online at:

http://edituralumen.ro/conferintalumen2011/

 

 1. Ponea, S., & SANDU, Antonio (2011). Book Issue Grupul de Socializare Apreciativ un Model de Creativitate Socială Colaborativă, Presented at the International Scientific Conference 2011 Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, February 18-19, 2011, Iasi, Romania.

Available online at: http://edituralumen.ro/conferintalumen2011/

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2011). Evaluation Of Supervision In Social Work Practice In Rural Areas. Presented at the Lumen International Scientific Conference 2011 Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, February 18-19, 2011, Iasi, Romania.

Available online at:

http://edituralumen.ro/conferintalumen2011/

 

 1. Damian, S., Necula, R., & SANDU, Antonio (2011). Dimensiuni etice ale supervizării în asistenţa comunitară a pacienţilor cronici. Presented at the Ethics and Social Psychiatry Conference, July 8-10, 2011, Campulung Moldovenesc. Organized by the Romanian Association of Social Psychiatry, in collaboration with, “Socola” University Clinical Hospital, Iasi, Gr. T.Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi, Iasi Institute of Legal Medicine, Alexandru Ioan Cuza University, Câmpulung Moldovenesc Psychiatric Hospital.

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Multiculturalism şi Globalizare [Multiculturalism and Globalisation]. Presented at the National Conference with International Participation Globalization and National Identity. Cultural Juridical Dimensions, 19th edition, Mihail Kogălniceanu University from Iasi, June 3-4, 2011.

Available online at:

http://www.umk.ro/arhiva/778-anul-2011.html

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Conceptul de autonomie în bioetică şi biodrept. Presented at the 19th Annual session of scientific communications Contemporary dimensions of development. The Romanian background of European synchronization, June 3-4, 2011, Iasi. Organized by “Petre Andrei” University of Iasi.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., & Gavrilovici, O. (2011). Ancheta apreciativă şi relaţia medic-pacient în îngrijirea bolii cronice [Appreciative inquiry and the doctor-patient relationship in chronic illness care]. Presented at the International Conference Ethics and Professional Culture, April 15-16, Cluj-Napoca. Organized by Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Center for Applied Philosophy. Published in Ion Copoeru, Mihaela Frunza, Imre Ungvari-Zrinyi (Eds.), Meddling with other people’s work. Cross-disciplinary approaches on moral conflicts and (mis) communication in organizations.

Available online at:

http://hiphi.ubbcluj.ro/CFA/EPC_2011.htm

 

 1. SANDU, Antonio, Unguru, E., & Ponea, S. (2011). Analysis of professional competencies in supervision field of social services. Presented at the Alma Mater University National Conference with International Participation 5th Edition Theme: Challenges for Science and Research in the Crisis Era, March 24-26, 2011, Sibiu, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio, Unguru, E., Ponea, S., & Vlasă, B. (2011). Appreciative teaching of appreciative inquiry. Presented at the Alma Mater University National Conference with International Participation 5th Edition Theme: Challenges for Science and Research in the Crisis Era, March 24-26, 2011, Sibiu, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Ontological, Epistemological and Methodological Statements of Postmodernism/ Post-structuralism. Presented at the International Conference The knowledge-based society. Contemporary norms, values and benchmarks, June 10-11, 2011, Targoviste, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Constructionist Perspectives of Thruth in Science. Presented at the International Conference Knowledge and Action, 9-12 December, Baia Mare. International Conference organized by The Northern University of Baia Mare, within the POSDRU” Knowledge Based Society” Project.

Available online at:

http://kaic.proiectsbc.ro/?q=node/3

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Social Constructionism as a Semiotical Paradigm. An analytical Approach of Social Creativity. Presented at the 16th International Conference Inventica, June 9-11, 2010, Iasi, Romania. With participants from Romania, Bulgaria, Belarus, Ukraine, Japan, Canada, USA, Spain, France and Poland.

 

 1. Ponea, S., SANDU, Antonio (2010). Appreciative Socialisation Group. A Collaborative Creativity Model. Presented at the 16th International Conference Inventica, June 9-11, 2010, Iasi, Romania. With participants from Romania, Bulgaria, Belarus, Ukraine, Japan, Canada, USA, Spain, France and Poland.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Constructionist approaches of globalization. Presented at the 3rd ROASS International Conference Semiotic’s Creativity: Unifying Diversities, Differences, Divides, November 4-7, 2010. Organized by: ROASS/AROSS (the Romanian Association of Semiotic Studies), Faculty of Philosophy and Social Political Sciences, Communication Sciences Department, “Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania, CETAL (Textual exploration and language action research centre) “Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania, Co-organizers: The Hungarian Association for Semiotic Studies, Hungary, Philological School of Higher Education in Wrocław, Poland (Department of Linguistic Semiotics and Communicology), Southeast European Center for Semiotic Studies.

Available online at:

http://issuu.com/cmeciu75/docs/3_roass_programme?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, , SANDU, Antonio (2010). Le role de la religion dans le systeme des services sociaux en Roumanie postcommuniste. Presented at the Franco-Roman School of Methodology in Social Sciences, October 20-23, 2010, Iasi. Organized by Al. I. Cuza Iasi, Université des Sciences et Technologies de Lille, INSOMAR, French Cultural Center Iasi, AXIS Academic Foundation, Franco-Romanian Association Villeneuve d ‘Ascq-Iasi.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Semiotic and Hermeneutic Practices in the Analysis of Ethnic Minorities. Presented at the The 2nd Economy Transdisciplinarity Cognition International Conference on Law – Economic Policies – Community Development, May 5, 2010, Bacău, Romania.

Available online at:

http://www.ugb.ro/etc2010/Program_ETC_2010.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Perspective postmoderne în analiza fenomenelor sociale şi juridice. [A Postmodern Perspective in Analyzing Socio-legal Phenomena]. Presented at 18th Annual Scientific Session of Mihail Kogalniceanu University from Iasi, with the theme Challenges of the post-communist society. Politico-Legal, institutional and cultural dimensions, May 20 -22, 2010, Iasi, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Abordarea apreciativă a filosofiei. Către o nouă abordare a discursului filosofic în _riteri _riteria_iv. Presented at the Conference The institutional crisis of philosophy in the Romanian educational system. Problems and solutions to exit the crisis, April 23, 2010, Cluj-Napoca. Organizer SACRI Foundation, SCIRI, Journal for Study of Religions and Ideologies, Babeş Boliay University.

Available online at:

http://sacri.ro/_/index.php?Temporary_programs:2010:Criza_institutionala_a_filosofiei_in_sistemul_educational_romanesc

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Orizonturi transmoderne ale creaţiei artistice. O abordare funcţionalistă a operei de artă. Presented at the Invention Conference, June, Iasi. Organized by the National Institute of Invention, in collaboration with Gh. Asachi Technical University and the Commission of the Romanian Academy for Invention; the conference has the status of an international conference with the participation of universities in Romania, Belarus, Ukraine, etc.

 

 1. SANDU, Antonio, Bradu, O. (2009). Pragmatici _riteria_ive în discursul politic. Presented at the Conference “Particularities of social political phenomenology in the contemporary world”, June,2009 Targoviste. Organizer “Valahia” University of Târgovişte and “Salamanca” Spain University.

 

 1. SANDU, Antonio. (2009). Terapia afirmativ-apreciativă a destinului. Presented at the International Conference on Complementary and Alternative Therapies ANATECOR. The paper presented emphasizes the importance of using affirmative-appreciative techniques in the process of “waiting for a miracle”.

 

 1. SANDU, Antonio (2008). Quantum Metaphysic – New Dimensions of Metaphysics in a Transmodern Philosophy. Presented at the AROS International Conference, October 23-25, 2008, Bacău, Romania. This conference had the status of International Congress with participants from Romania, Bulgaria, Belarus, Ukraine, Japan, Canada, USA, Spain, France and Poland.

Available online at:

http://roass.blogspot.ro/search?updated-min=2008-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2009-01-01T00:00:00-08:00&max-results=17

 

 1. SANDU, Antonio (2003). Strategii de combatere a discriminării pe criterii entice. Presented within the Pro Ethnic Program, organized by the Intercultural Educational Center for Youth in Sighisoara; August, 2003, Sighişoara, Romania. The conference was international in nature. I presented the appreciative methodology and the projectionism, applied to the multicultural discourse.

 

Apendix C. Papers presented at national conferences

 

 1. Necula, R., Damian, S., & SANDU, Antonio (2015). Are nevoie pacientul cronic de asistenţă socială? Presented at the 35th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, June 11-13, 2015.

 

 1. Frunză, A., SANDU, Antonio, & Necula, R. (2015). Asistenţa socială centrată pe valori etice. Valori constitutive şi operaţionale. Presented at the plenary session Communities respected for a sustainable future, within the Days of Social Work, Iasi, March 10, 2015, University “Alexandru Ioan Cuza” of Iasi.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Convergenţe inter şi transdisciplinare in etica aplicată, Presented at the Exploratory Workshop: Inter and transdisciplinary convergences in applied ethics, December 5, 2012, Iasi. Organized by the Lumen Socio-Human Research Center in partnership with Mihail Kogălniceanu University in Iasi.

Available online at:

http://www.umk.ro/fr/noutati/1284.html

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Consilierea etică apreciativă. Un model de consiliere de etică pentru funcţionarii publici, Presented at the Exploratory Workshop: Inter and transdisciplinary convergences in applied ethics, December 5, 2012, Iasi. Organized by the Lumen Socio-Human Research Center in partnership with Mihail Kogălniceanu University in Iasi.

Available online at:

http://www.umk.ro/fr/noutati/1284.html

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Appreciative ethics of care in a context of chronic care model, Presented at the Workshop Etica politicilor de sănătate, 24-26 November 2011, Voroneţ, Romania.

 

 1. Cojocaru, D., Damian, S., Damian, R., Gavrilovici, O., Iliescu, L., Macarie, G., Necula, R., SANDU, Antonio (2010). Stil de viaţă şi comportament în sănătate a persoanelor cu boli cronice. Workshop Etica politicilor de sănătate, 18-21 November 2010, Voroneţ, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2006). Rolul tinerilor în noua construcţie europeană, supported by a program of the Lumen Association in partnership with the Iasi County Prefect Institution. The event had national conference status. During the presentation, the idea was to support an identity construction model in order to facilitate the adoption of European citizenship.

 

Invited presentations |

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Guest of the event “Refugee Crisis”, The European Law Students Association at “Stefan Cel Mare” University, Suceava, Romania. October 28-29, 2015.

 

Sessions moderator at international conferences abroad |

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Chair at plenary session, 4th CEE LUMEN International Scientific Conference ESH 2017.

Available online at:

http://lumen.international/esh2017/wp-content/uploads/2017/09/Program_4th_CEE_LUMEN_ESH2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio & Vlăduţescu, Ş. (2015). Session Moderator – International Social Development and Education, within International Conference- Central and Eastern European LUMEN Conference: New Approaches in Social and Humanistic Sciences, 11th– 13th of September 2015, Chisinau, Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/nashs2015/wp-content/uploads/2015/08/Program_LUMEN_NASHS_2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Section Moderator – 13th International Conference on Philosophical Practice (13 ICPP), 15-18 August in Belgrade, Serbia.

Available online at:

http://10times.com/international-conference-on-philosophical-practice

 

Sessions moderator at international conferences in the country |

 

 1. Bute, S., Moldovan, S., & SANDU, Antonio (2019). Session moderator of “Bioetică şi Spiritualitate”, in the 14th edition of the National Bioethics Conference with international participation | December 5-7, 2019 | Iasi, Romania.

Available online at:

https://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2019/12/Bioetica2019_program_final.pdf.pdf

 

 1. SANDU, Antonio & Popoveniuc, B. (2018). Session moderator of plenary session in International Scientific Conference on Ethical Values in Education, Research and Innovation| EIAECSAD | 19-20 October 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.eiaecsad.usv.ro/docs/Program_Conferinta_EIAECSAD.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Hostiuc, S. (2018). Session moderator of “Demnitatea umană şi drepul la îngrijiri de sănătate”, in XIII edition of the National Bioethics Conference with international participation| November 8-10, 2018 | Iasi, Romania.

Available online at:

https://conferintadebioetica.ro/wp-content/uploads/2018/11/Bioetica2018_program_final.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Session moderator of plenary session in 11th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2018 | 23-24 November 2018 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-cates-2018/program

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Session moderator of plenary session in 10th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice | RSACVP 2018 | 26-29 April 2018 | Suceava – Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacvp2018/program/

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Session moderator of plenary session in 9th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2017 | 24-25 November 2017 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/11/Program_LUMEN_CATES2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Session moderator of plenary session in International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | LUMEN EDU | November 22nd – 23rd, 2017 | Bucharest, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/wp-content/uploads/2017/11/Program_Conference_LUMEN_EDU2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Session moderator of plenary session in 8th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017) | April 7-8th, 2017 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/03/Program_LUMEN_RSACVP2017_Conference__associated-events.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Session moderator of plenary session in 2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values | 17-18 November 2016 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final-Program_LUMEN_MEPDEV2016_Conference.pdf

 

 1. Croitor, E., & SANDU, Antonio (2016). Session moderator of “Social Science” session, in 2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values | 17-18 November 2016 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://lumen.international/wp-content/uploads/2016/11/Final-Program_LUMEN_MEPDEV2016_Conference.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Session moderator of plenary session in International Conference: Ethical & Social Dimensions on Public Administration & Law | 14th of April 2016 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/program-wlc2016/

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Session moderator of plenary sessions I & II, in World LUMEN Congress, 15th of April 2016.

Available online at:

http://conferinta.info/program-wlc2016/

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Session moderator of plenary sessions I & II, in the 7th LUMEN International Conference Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values MEPDEV 2015, 12th – 14th November 2015, Târgovişte, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2015/11/PROGRAM-%E2%80%93-LUMEN-MEPDEV2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Moderator Session Varia, 7 November 2015, at the XII National Conference on Bioethics, Iasi, Romania, 5-7 November 2015.

Available online at:

http://conferintadebioetica.ro/program/

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Moderator Plenary Session I, II & III in 6th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values, 16-19 April 2015, Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/ro/wp-content/uploads/2015/04/Program_LUMEN_RSACV_2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Session moderator “Public Administration and law Regional development Europe 2020”, in the 10th International Conference on the Romanian Regional Science Association. Regional development and Europe 2020, Suceava, Romania, May 8-9, 2015.

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Moderator Plenary Session I & II at the International Scientific conference LUMEN 2014 Transdisciplinarity and Communicative Action, 21-22 November 2014, Târgovişte, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2014/10/PROGRAM_LUMEN_5th_edition_TCA2014_19.11_13.00.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Moderator Plenary Session I & Parallel Oral Session in International Scientific Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, From Theory to Inquiry in Social Sciences, Edition IV, 10-12 April 2014, Iasi.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-2014-spring-edition/program/

 

 1. SANDU, Antonio (2013). Moderator Parallel Oral Session I & IV at the International Scientific Conference Tradition and Reform, II Edition. Social Reconstruction of Europe, 7-8 November 2013, Bucharest, Romania.

Available online at:

http://tradition-reform.info/wp-content/uploads/2012/10/Final_Program_TR2013_Conference_7_8_November_2013.pdf

 

Participation in Workshops abroad |

 

 1. SANDU, Antonio, & Popoveniuc, B. (2019). Workshop „Ethics in Education and Research” & Book release, volume „Etica si integritate in educatie si cercetare”, Tritonic Publishing House. Presented at the 2nd edition of the International Scientific Conference LUMEN Health | 19-21 September 2019 | Chisinau, Republic of Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/lumen-nashs2019/wp-content/uploads/2019/09/LUMEN_NASHS2019LUMEN-Health_Conference_ProgramWP.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunza, A. (2017). Round Table Scientific publication opportunities with international visibility – LUMEN Scientific Publishing House – 16 years of editorial excellence. Presented at the 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport & Health | September 29-30, 2017 | Chisinau, Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/esh2017/wp-content/uploads/2017/09/Program_4th_CEE_LUMEN_ESH2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Frunza, A. (2017). Round Table Scientific publication opportunities with international visibility – Collective volume on „Ethics in Research Practice and Innovation”, published by IGI Global, USA. Editors Antonio SANDU, Ana FRUNZĂ & Elena UNGURU. Presented at the 4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport & Health | September 29-30, 2017 | Chisinau, Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/esh2017/wp-content/uploads/2017/09/Program_4th_CEE_LUMEN_ESH2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Workshop “Appreciative Ethics as Theoretical Background for Philosophical Practice” in Central & Eastern European LUMEN Conference: LUMEN NASHS 2015: Chisinau, Republic of Moldova: 11-13 September 2015.

Available online at:

http://lumen.international/nashs2015/wp-content/uploads/2015/08/Program_LUMEN_NASHS_2015.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Trainer WORKSHOP IN PHILOSPHY PRACTICE in International Conference- Central and Eastern European LUMEN Conference: New Approaches in Social and Humanistic Sciences, 11th– 13th of September 2015, Chisinau, Moldova.

Available online at:

http://lumen.international/nashs2015/wp-content/uploads/2015/08/Program_LUMEN_NASHS_2015.pdf

 

Participation in workshops organized within the country|

 

 1. Huidu, A. Frunză, A., SANDU, Antonio, & Ciulei, T. (2019). Workshop | From Ethics in Teaching to Teaching Ethics. Presented at the 3rd LUMEN EDU International Scientific Conference | November 20th-21st, 2019 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/lumen-edu-2019/program/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Workshop | Practice of Obtaining Informed Consent in Research on Human Subjects. Presented at the 13th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2019 | 22-23 November 2019 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-cates2019/program/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Workshop | Ethics in Scientific Publication. Presented at the 13th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2019 | 22-23 November 2019 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-cates2019/program/

 

 1. SANDU, Antonio, & Popoveniuc, B. (2019). Round table based on the volume “Etica si integritate in educatie si cercetare”. Presented at the 12th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice | RSACVP 2019 | 15-17 May 2019 | Iasi – Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacvp2019/program/

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Philosophical Counselling as Social Action. Round table based on the volume „Consilierea filosofica apreciativa”. Presented at the 12th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice | RSACVP 2019 | 15-17 May 2019 | Iasi – Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacvp2019/program/

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2019). Workshop „Practice of Obtaining Informed Consent in Research on Human Subjects”. Presented at the 12th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice | RSACVP 2019 | 15-17 May 2019 | Iasi – Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacvp2019/program/

 

 1. SANDU, A., & Ciulei, T. (2018). Workshop | Honoring Romanian History – Personalities that Helped Shape the Modern Romania (trip to Chindia Tower). Presented at the 11th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2018 | 23-24 November 2018 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-cates-2018/program/

 

 1. SANDU, Antonio, (2018). Workshop | Ethics in Scientific Publication. Presented at the 11th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2018 | 23-24 November 2018 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-cates-2018/program

 

 1. Frunza, A., & SANDU, Antonio, (2018). Workshop | Practice of Obtaining Informed Consent in Research on Human Subjects. Presented at the 2nd LUMEN EDU International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | November 21st – 22nd, 2018 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/lumen-edu-2018/program/

 

 1. Frunza, A., & SANDU, Antonio (2018). Workshop | Publication Ethics following COPE Guidelines. Presented at the 2nd LUMEN EDU International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | November 21st – 22nd, 2018 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/lumen-edu-2018/program/

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2018). Workshop | Consimţământul informat în cercetarea care implică subiecţi umani. Presented at the International Scientific Conference on Ethical Values in Education, Research and Innovation| EIAECSAD | 19-20 October 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://www.eiaecsad.usv.ro/docs/Program_Conferinta_EIAECSAD.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Students’ Workshop | Essay competition on topics related to ethics and academic integrity. Sustained at the International Scientific Conference on Ethical Values in Education, Research and Innovation| EIAECSAD | 19-20 October 2018 | Suceava, Romania. Available online at:

http://www.eiaecsad.usv.ro/docs/Program_Conferinta_EIAECSAD.pdf

 

 1. Huidu, A., SANDU, Antonio, & Stratulat, R. (2018). Round Table | Opportunities for publication in scientific Journals. Case study: Web of Sciences indexed Journals – Postmodern Openings and Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Presented at the 10th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2018) | April 26-29th, 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2018/04/Program_LUMEN_RSACVP2018__ESDPAL2018.pdf

 

 1. Neculau, C., & SANDU, Antonio (2018). Workshop | Professional Identity of Future Medical Assistants from a Social Perspective. Presented at the 10th LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2018) | April 26-29th, 2018 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2018/04/Program_LUMEN_RSACVP2018__ESDPAL2018.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Workshop: Teoria fundamentată pe date (Grounded Theory). Construcţia categoriilor. Held at the Doctoral School of Sociology at the University of Oradea on February 22.

Available online at:

http://lumenresearch.net/wp-content/uploads/2018/02/Workshop_Teoria-fundamentata-pe-date_SANDU_2018.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Unguru, E., Croitor, E., Neculau, M. C., & Fratila, C. (2017). Workshop „Social construction of reality. A sociological overview”. Presented at the 9th LUMEN International Scientific Conference Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society | CATES 2017 | 24-25 November 2017 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/11/Program_LUMEN_CATES2017.pdf

 

 1. Stănciulescu, T. D. SANDU, Antonio, & Huidu, A. (2017). Workshop Cultural blogging with Alexandra Huidu, author of the novel „Marturisesc ca sunt femeie”. Presented at the International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | LUMEN EDU | November 22nd – 23rd, 2017 | Bucharest, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/wp-content/uploads/2017/11/Program_Conference_LUMEN_EDU2017.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Workshop Scientific publication opportunities with international visibility – two LUMEN Journals covered in Thomson Reuters. Presented at the International Scientific Conference | Education, Quality & Sustainable Development | LUMEN EDU | November 22nd – 23rd, 2017 | Bucharest, Romania.

Available online at:

http://education.lumenconference.com/wp-content/uploads/2017/11/Program_Conference_LUMEN_EDU2017.pdf

 

 1. Necula M. R., SANDU, Antonio Croitor, E., Tărnăuceanu, F., & Ciulei, T. (2017). Workshop CNASR | Rethinking Social Action. Core Values in Professional Practice in Social Work. Presented at the 8th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017) | April 7-8th, 2017 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/03/Program_LUMEN_RSACVP2017_Conference__associated-events.pdf

 

 1. Gorghiu, G., Stratulat, R., & SANDU, Antonio (2017). Workshop | Appreciative Didactics. Presented at the 8th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017) | April 7-8th, 2017 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/03/Program_LUMEN_RSACVP2017_Conference__associated-events.pdf

 

 1. SANDU, Antonio & Frunză, A. (2017). Workshop | Scientific Writing & Publication Ethics. Presented at the 8th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017) | April 7-8th, 2017 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/03/Program_LUMEN_RSACVP2017_Conference__associated-events.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Students’ Workshop | Social Perspectives in Public Administration and Law. Presented at the 8th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017) | April 7-8th, 2017 | Suceava, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/wp-content/uploads/2017/03/Program_LUMEN_RSACVP2017_Conference__associated-events.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Workshop: Abordări calitative în cercetarea socialului. Teoria fundamentată pe date Grounded Theory, sustained within the Doctoral School of Sociology within the University of Oradea.

 

 1. SANDU, Antonio & Ignatescu, C. (coord.), (2016). Students Workshop Social Perspectives in Public Administration and Law. Communications of the Students from FSEAP USV| Suceava, Romania | 12th of April 2016.

Available online at:

http://conferinta.info/associated-workshops-wlc2016/students-workshop-social-perspectives-in-public-administration-and-law/

 

 1. Frunză, A. & SANDU, Antonio (2016). Workshop Supervision of Ethics – Updating Ethics Expertise. Presented at the World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty, 15th Anniversary Edition, Iasi, Romania, April 12- 17, 2016.

Available online at:

http://conferinta.info/program-wlc2016/

 

 1. SANDU, Antonio (trainer) (2016). Whorkshop. În căutarea pietrei filosofale. Consilierea şi coachingul filosofic ca strategii de dezvoltare personală. [In search of philosophical stone. Philosophical counseling and coaching as strategies for personal development]. March 28, body E, 6 pm, room E 201. Stefan Cel Mare University from Suceava, Romania.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Cultural Workshop. Honouring Romanian History. In World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty, 15th Anniversary Edition, Iasi, Romania, April 12- 17, 2016.

Available online at:

http://conferinta.info/associated-workshops-wlc2016/cultural-workshop-honoring-romanian-history/

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Workshop Applied Ethics – between experiments and philosophical analysis. In World LUMEN Congress Logos Universality Mentality Education Novelty, 15th Anniversary Edition, Iasi, Romania, April 12- 17, 2016.

Available online at:

http://conferinta.info/associated-workshops-wlc2016/workshop-applied-ethics-between-experiments-and-philosophical-analysis/

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Workshop Transhumanism. Loredana Terec – Vlad (coordinator.), Aaron Traywick şi Steven Umbrello (invited quests). In World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty, 15th Anniversary Edition, Iasi, Romania, April 12- 17, 2016.

Available online at:

http://conferinta.info/associated-workshops-wlc2016/workshop-in-transhumanism/

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Participation at the Workshop proposed by de Gabriel Gorghiu, Gabriela Alina Anghel, Ana-Maria Aurelia Petrescu (coord.): Responsible Research and Innovation in the Educational Practice – Challenges and Perspectives. In World LUMEN Congress Logos Universality Mentality Education Novelty, 15th Anniversary Edition, Iasi, Romania, April 12- 17, 2016.

Available online at:

http://conferinta.info/associated-workshops-wlc2016/workshop-responsible-research-and-innovation/

 

 1. SANDU, Antonio, & Necula, R. (2016). Workshop CNASR, Iasi, Romania: Current challenges in social work: Ethics and social services. In World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty, 15th Anniversary Edition, Iasi, Romania, April 12- 17, 2016.

Available online at:

http://conferinta.info/associated-workshops-wlc2016/workshopcurrent-challenges-in-social-work-ethics-and-social-services/

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Participation at the Workshop proposed by Liliana-Elisabeta RADU (coord.), Olympic Values in Contemporary Society. In World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty, 15th Anniversary Edition, Iasi, Romania, April 12- 17, 2016. Available online at:

http://conferinta.info/associated-workshops-wlc2016/workshop-olympic-values-in-contemporary-society/

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (trainers), (2016). Supervision of ethics – updating ethics expertise. In World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty, 15th Anniversary Edition, Iasi, Romania, April 12- 17, 2016.

Available online at:

http://conferinta.info/associated-workshops-wlc2016/workshop-supervision-of-ethics-updating-ethics-expertise/

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Participation at the Workshop proposed by Chernenko, V. (trainer): Critical Thinking in Law, Economy and Social Sciences. Introduction in Philosophical Practice, in 6th LUMEN International Conference – Rethinking Social Action. Core Values | RSACV 2015 | 16th – 19th of April 2015 | Iasi, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-rsacv-2015/program-rsacv-2015/

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Participation at the Workshop proposed by Daniela Cutaş (trainer) Publication ethics. In 7th LUMEN International Conference – Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values | MEPDEV 2015 | 12th – 14th November 2015 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-mepdev2015/program-mepdev2015/

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Participation at the Workshop proposed by Lorenz SORGNER (trainer): Fireworks of Posthuman Stimuli. In 7th LUMEN International Conference – Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values | MEPDEV 2015 | 12th – 14th November 2015 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-mepdev2015/program-mepdev2015/

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Participation at the Workshop proposed by Gabriel Gorghiu, Gabriela Alina Anghel, Ana-Maria Aurelia Petrescu (trainers): Best practices in Science education, with an emphasis on exploiting the Responsible Research and Innovation dimensions. In 7th LUMEN International Conference – Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values | MEPDEV 2015 | 12th – 14th November 2015 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-mepdev2015/program-mepdev2015/

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Participation at the Workshop proposed by Claudia Lavinia Buruleanu, Gabriela Alina Anghel, Camelia Delia Voicu (trainers): Health Education in the modern curriculum. In 7th LUMEN International Conference – Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values | MEPDEV 2015 | 12th – 14th November 2015 | Targoviste, Romania.

Available online at:

http://conferinta.info/conference-archives/lumen-mepdev2015/program-mepdev2015/

 

Apendix Citations |

 

A.  Citations in articles from journals rated or indexed  Web of Science (formerly Thomson Reuters)

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2019). Towards a Model of Supervision in Social Work Institutions in the N-E Region of Romania. Postmodern Openings, 10(3), 1-32. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/79. WOS:000488263200001.

Cited in:

Vasylenko, O., Grach, Y., Gudz, T., Romanovska, L., & Kravchyna, T. (2019). Analysis of the Formation of Personal and Professional Qualities of Future Social Workers for Street Social Work. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 288-303. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/170. WOS:000500934200018.

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Towards a Phenomenology of the Digitalization of Consciousness. The Virtualization of the Social Space. Postmodern Openings, 10(2), 155-161. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/77. WOS:000472214800009.

Cited in:

Zou, C.Z., & Gao, W.Z. (2019). Virtual Ontology: To the Question of New World Order. Philosophy And Cosmology, 23, 53-61. WOS:000488625900005. Available online at: http://ispcjournal.org/journals/2019-23/PhC_23_ZouGao.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Philosophical Counselling as a Ground for Philosophizing. Reflections based on the Volume: Communication and Philosophical Counselling, Author SANDU, Frunză, Eikon Publishing House, Bucharest, 2019. Postmodern Openings, 10(1), 296-302. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/68. WOS:000462924300017.

Cited in:

Frunză, S., & Grad, I. (2020). The Role of Ethical Factors in Organizational Communication. Postmodern Openings, 11(1), 178-194. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/114. WOS:000517835900010.

 

 1. SANDU, Antonio (2019). Philosophical Counselling as a Ground for Philosophizing. Reflections based on the Volume: Communication and Philosophical Counselling, Author SANDU, Frunză, Eikon Publishing House, Bucharest, 2019. Postmodern Openings, 10(1), 296-302. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/68. WOS:000462924300017.

Cited in:

Frunză, S., Medveschi, I., Frunză, M., & Grad, N. O. (2019). Aspects Regarding Ethical Counseling in Organizations. Journal for the Study of Religions and Ideologies, (Winter 2019), 18(54), 3-17. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1134/817. WOS:000499090700001.

 

 1. Gemene, C., Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Sociological Perspectives on the Quality of Life Correlated with the State of Health. Postmodern Openings, 9(3), 76-98. doi : http://dx.doi.org/10.18662/po/37. WOS:000451109900005.

Cited in:

Damian, S., Diac, M., Iov, T., Hunea, I., & Bulgaru Iliescu, D. (2019). Particularities of Medical Education in the Field of Forensic Toxicology. Studying Dangerous Chemical Agents in Forensic Research. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4Sup1), 337-344. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/194. WOS:000504040000022

 

 1. Gemene, C., Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Sociological Perspectives on the Quality of Life Correlated with the State of Health. Postmodern Openings, 9(3), 76-98. doi : http://dx.doi.org/10.18662/po/37. WOS:000451109900005.

Cited in:

Santi, E., & Gorghiu, G. (2019). Cognitive and Emotional Dimensions Recorded when Implementing Specific Responsible Research and Innovation Aspects in Science Lessons. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(3), 224-234. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/147WOS:000488474900014.

 

 1. Gemene, C., Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Sociological Perspectives on the Quality of Life Correlated with the State of Health. Postmodern Openings, 9(3), 76-98. doi : http://dx.doi.org/10.18662/po/37 . WOS:000451109900005.

Cited in:

Gîrlescu, N., Hunea, I., Diac, M., Damian, S., Knieling, A., & Bulgaru-Iliescu, D. (2020). Cerebral Oedema in Diabetic Ketoacidosis. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence And Neuroscience, 11(1), 32-43. doi: http://dx.doi.org/10.18662/brain/11.1/13. WOS:000520844100003.

 

 1. SANDU, Antonio, Necula, R., Frunza, A., Unguru, E., & Damian, S.(2017). A qualitative inquiry in the social construction of chronic illness. Case study on diabetes mellitus. Doctors’ perspectives. Archiv euromedica, 7(2), 18-23. WOS:000426628100006

Cited in:

Gîrlescu, N., Hunea, I., Diac, M., Damian, S., Knieling, A., & Bulgaru-Iliescu, D. (2020). Cerebral Oedema in Diabetic Ketoacidosis. BRAIN. Broad Research In Artificial Intelligence And Neuroscience, 11(1), 32-43. doi: http://dx.doi.org/10.18662/brain/11.1/13. WOS:000520844100003.

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Normative and Institutional Frameworks for the Functioning of Supervision in Social Work. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(2), 69-87. doi : http://dx.doi.org/10.18662/rrem/47. WOS:000437802000007.

Cited in:

Voloshenko, M., Dzhezhik, O., & Azarkina, A. (2020). The Training Complex as a Component of the Readiness Formation of Students of Technical Specialties for Professional Activity. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 198-208. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/209. WOS:000517550600014.

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Normative and Institutional Frameworks for the Functioning of Supervision in Social Work. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(2), 69-87. doi : http://dx.doi.org/10.18662/rrem/47. WOS:000437802000007.

Cited in:

Korneshchuk, V., & Kolodiichuk, Y. (2019). Professional Training of Future Social Workers and Its Efficiency. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 100-112. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/160. WOS:000500934200008.

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Normative and Institutional Frameworks for the Functioning of Supervision in Social Work. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(2), 69-87. doi : http://dx.doi.org/10.18662/rrem/47 WOS:000437802000007.

Cited in:

Vasylenko, O., Grach, Y., Gudz, T., Romanovska, L., & Kravchyna, T. (2019). Analysis of the Formation of Personal and Professional Qualities of Future Social Workers for Street Social Work. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 288-303. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/170. WOS:000500934200018 .

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Normative and Institutional Frameworks for the Functioning of Supervision in Social Work. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(2), 69-87. doi : http://dx.doi.org/10.18662/rrem/47. WOS:000437802000007.

Cited in:

Bostock, L., Patrizo, L., Godfrey, T., & Forrester, D. (2019). What is the impact of supervision on direct practice with families? Children And Youth Services Review, 105, Article Number: 104428, IF 1.684. DOI: 10.1016/j.childyouth.2019.104428 .  WOS:000487166900015.

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2018). Normative and Institutional Frameworks for the Functioning of Supervision in Social Work. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(2), 69-87. doi : http://dx.doi.org/10.18662/rrem/47. WOS:000437802000007.

Cited in:

Unguru, E. (2019). The Perception of Social Workers in the N-E Area of Romania on Supervision. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(1), 224-255. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/108WOS:000460769100017.

 

 1. SANDU, Antonio, & Vlad, L. (2018). Beyond Technological Singularity-the Posthuman Condition. Postmodern Openings, 9(1), 91-108. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/07. WOS:000429112900007 .

Cited in:

Odorčák, J. (2020). Exorganic Posthumanism and Brain-Computer Interface Technologies. Journal for the Study of Religions and Ideologies, (Spring 2020), 19(55), 53-68. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1184/835  . WOS:000503814100014.

 

 1. SANDU, Antonio, & Vlad, L. (2018). Beyond Technological Singularity-the Posthuman Condition. Postmodern Openings, 9(1), 91-108. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/07. WOS:000429112900007 .

Cited in:

Frunză, S. (2019). Storytelling In The Organizational Brand Development And Personal Brand Construction In The Perspective Of Symbolic Conscience. European Journal Of Science And Theology, 15(6), 129-143. IF 0.389. Available online at: http://www.ejst.tuiasi.ro/issue15.html . WOS:000510612900012.

 

 1. SANDU, Antonio, & Vlad, L. (2018). Beyond Technological Singularity-the Posthuman Condition. Postmodern Openings, 9(1), 91-108. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/07. WOS:000429112900007 .

Cited in:

Odorcak, J. (2019). Exorganic Posthumanism and Brain-Computer Interface Technologies. Postmodern Openings, 10(4), 193-208. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/103. WOS:000503814100014.

 

 1. SANDU, Antonio, & Vlad, L. (2018). Beyond Technological Singularity-the Posthuman Condition. Postmodern Openings, 9(1), 91-108. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/07. WOS:000429112900007 .

Cited in:

Schussler, A. E. (2019). Transhumanism as a New Techno-Religion and Personal Development: In the Framework of a Future Technological Spirituality. Journal for the Study of Religions and Ideologies, (Summer 2019), 18(53), 92-106. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1078/811. WOS:000472477100006.

 

 1. SANDU, Antonio, & Vlad, L. (2018). Beyond Technological Singularity-the Posthuman Condition. Postmodern Openings, 9(1), 91-108. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/07. WOS:000429112900007 .

Cited in:

Frunză, S. (2019). Our Daily Body and Its Instrumental Role in Communication. Aurel Codoban Reading Body as Language. Journal for the Study of Religions and Ideologies, (Winter 2019), 17(50), 140-156. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/968/771. WOS:000435460300010.

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory – GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(1), 183-209. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/28. WOS:000429128200018.

Cited in:

Nistor, P. (2019). Social Services Offered by Faith-based Organizations in the Post-Secular Society. Postmodern Openings, 10(4), 65-103. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/95. WOS:000503814100006.

 

 1. Necula, R., Damian, S., Caras, A., SANDU, Antonio, & Vicol, M. (2013). The role of spirituality in the construction of the autonomy and responsibility of chronic diabetic patients. An orthodox priests’ perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 617-626. WOS:000347957500101.

Cited in:

Nistor, P. (2019). Social Services Offered by Faith-based Organizations in the Post-Secular Society. Postmodern Openings, 10(4), 65-103. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/95. WOS:000503814100006.

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory – GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(1), 183-209. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/28. WOS:000429128200018.

Cited in:

Nistor, P. (2019). Syntheses on the Social-Philanthropic Activity of the Romanian Orthodox Church. A Grounded Theory Research. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4Sup1), 185-220. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/185. WOS:000504040000013.

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory – GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(1), 183-209. doi:http://dx.doi.org/10.18662/rrem/28. WOS:000429128200018.

Cited in:

Kasongo, D. (2019). Crossbred Language Practices and Identity Construction Among the Youth from the Second Generation of Congolese Migration in Belgium: School Issues. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(3), 45-67. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/138. WOS:000488474900005.

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory – GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(1), 183-209. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/28. WOS:000429128200018.

Cited in:

Zakova, M. (2019). The Perception of the Integration Process and the Provision of Social Services by Immigrants. Postmodern Openings, 10(1), 165-181. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/60. WOS:000462924300009.

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory – GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(1), 183-209. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/28 . WOS:000429128200018.

Cited in:

Breaz, A. (2018). Social Assistance of Women in Prison. Postmodern Openings, 9(2), 1-14. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/14. WOS:000438013100001.

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2018). Could Neuroenhancement be an Ethical Approach in Social Practice?. Broad Research In Artificial Intelligence And Neuroscience, 9,
  pp. 21-29. WOS:000435399500002. Available online at: http://www.edusoft.ro/brain/
  index.php/brain/article/view/792

Cited in:

Nistor, P. (2019). Social Services Offered by Faith-based Organizations in the Post-Secular Society. Postmodern Openings, 10(4), 65-103. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/95  . WOS:000503814100006.

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2018). Could Neuroenhancement be an Ethical Approach in Social Practice?. Broad Research In Artificial Intelligence And Neuroscience, 9, pp. 21-29. WOS:000435399500002. Available online at: http://www.edusoft.ro/brain/
  index.php/brain/article/view/792

Cited in:

Nistor, P. (2019). Syntheses on the Social-Philanthropic Activity of the Romanian Orthodox Church. A Grounded Theory Research. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4Sup1), 185-220. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/185. WOS:000504040000013.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ignatescu, C. (2017). Retributivity and Public Perception on the Non-Custodial Sanctions. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 9(3), 103-128. https://doi.org/10.18662/rrem/2017.0903.07. WOS:000418338300007.

Cited in:

Nistor, P. (2019). Social Services Offered by Faith-based Organizations in the Post-Secular Society. Postmodern Openings, 10(4), 65-103. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/95. WOS:000503814100006.

 

 1. Frunza, A. & SANDU, Antonio (2017). Values grounding the Informed Consent in Medical Practice. Theory and Practice. SAGE Open, 7(4), 1-14. DOI: 10.1177/2158244017740397. WOS:000415059400001. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/
  2158244017740397

Cited in:

Ipatova, A.A., & Rogozin, D.M. (2019). Techniques for communication repair in the standardized telephone interview. Rudn Journal Of Sociology-Vestnik Rossiiskogo Universiteta Druzhby Narodov Seriya Sotsiologiya, 19(1), 144-166. DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-144-166. WOS:000459124200013.

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Some Considerations on the Social Construction of Multiple Intelligence. Appreciative Intelligence. Postmodern Openings, 8(2), 22-39. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0802.02. WOS:000415246500002.

Cited in:

Lenta, O., & Cucu, M. (2017). The Jungian Concept of Complex Psychology. Postmodern Openings, 8(3), 59-67. DOI: https://doi.org/10.18662/po/2017.0803.06. WOS:000424546000006.

 

 1. SANDU, Antonio (2017). Some Considerations on the Social Construction of Multiple Intelligence. Appreciative Intelligence. Postmodern Openings, 8(2), 22-39. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0802.02. WOS:000415246500002.

Cited in:

Szabo, L-V., & Petrovici, I. (2017). Included and Excluded. Young Journalists and the Begging Phenomenon in Timisoara. Postmodern Openings, 8(3), 110-123. https://doi.org/10.18662/po/2017.0803.09. WOS:000424546000009.

 

 1. SANDU, Antonio & Unguru, E. (2017). Several Conceptual Clarifications on the Distinction between Constructivism and Social Constructivism. Postmodern Openings, 8(2), 51-61. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0802.04. WOS:000415246500004.

Cited in:

Ghebrea, G. (2018). Using Interactive and Participant Methods: A Postmodern Shift in Political Science Research?. Postmodern Openings, 9(4), 1-15. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/40. WOS:000453447300001.

 

 1. SANDU, Antonio & Unguru, E. (2017). Several Conceptual Clarifications on the Distinction between Constructivism and Social Constructivism. Postmodern Openings, 8(2),  51-61. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0802.04. WOS:000415246500004.

Cited in:

Olimid, A. (2018). Framing Human Values and Ethical Behavior in the European Union Participatory Governance (2009-2017). Postmodern Openings, 9(2), 120-133. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/23. WOS:000438013100010.

 

 1. SANDU, Antonio (2017). The Development of Human Resources in the Probation Services. A Qualitative Analysis. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 9(2), 56-92. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2017.0902.04. WOS:000414428200004.

Cited in:

Chagovets, A., Chychuk, A., Bida, O., Kuchai, O., Salnyk, I., & Poliakova, I. (2020). Formation of Motivation for Professional Communication among Future Specialists of Pedagogical Education. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 20-38. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/197WOS:000517550600002.

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2017). Ethical acceptability of using generic consent for secondary use of data and biological samples in medical research. Acta Bioethica, 23(2), 289-299. WOS:000423528900010. IF : 0,191. Available online at :

http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/article/viewFile/47480/49508.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2018). Six Steps of Hermeneutical Process at H.-G. Gadamer. Postmodern Openings, 9(2), 161-174. https://doi.org/10.18662/po/26. WOS:000438013100013.

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2017). Ethical acceptability of using generic consent for secondary use of data and biological samples in medical research. Acta Bioethica, 23(2), 289-299. WOS:000423528900010. IF : 0,191. Available online at :

http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/article/viewFile/47480/49508.

Cited in:

Zuniga, C., & Zuniga-Hernandez, J. (2019). Exception to informed consent in research: when is this possible in Chile? Revista Medica De Chile, 147(8), 1029-1035. IF. 0.485. Available online at: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v147n8/0717-6163-rmc-147-08-1029.pdf . WOS:000493302200011.

 

 1. Unguru, E. & SANDU, Antonio (2017). Supervision. From Administrative Control to Continuous Education and Training of Specialists in Social Work. Revista Romanească pentru Educatie Multidimensionala, 9(1), 17-35. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2017.0901.02. WOS:000414427500002.

Cited in:

Unguru, E. (2019). The Perception of Social Workers in the N-E Area of Romania on Supervision. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(1), 224-255. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/108. WOS:000460769100017.

 

 1. Unguru, E. & SANDU, Antonio (2017). Supervision. From Administrative Control to Continuous Education and Training of Specialists in Social Work. Revista Romanească pentru Educatie Multidimensionala, 9(1), 17-35. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2017.0901.02. WOS:000414427500002.

Cited in:

Poulin, J., Matis, S., & Witt, H. (2019). Using Supervision to Guide Professional Development and Behavior. Social Work Field Placement: A Competency-Based Approach, DOI: 10.1891/9780826175533.0003. WOS:000481859800004.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47. ISSN 1583-0039. WOS:000371238000002.

Cited in:

Shevchenko, S. (2019). Self-Identity Through the Prism of Other in Merold Westphal’s Existential Philosophy of Religion. Journal for the Study of Religions and Ideologies,  18(53), 156-170. ISSN 1583-0039. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1082/816. WOS:000472477100010.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47. ISSN 1583-0039. WOS:000371238000002.

Cited in:

Frunză, S. (2019). Philosophy, Spirituality, Therapy. Journal for the Study of Religions and Ideologies,  17(51), 162-178. ISSN 1583-0039. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1006/780WOS:000453100000011.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47. ISSN 1583-0039. WOS:000371238000002.

Cited in:

Frunză, S. (2018). From Metaphysical Desire to the Desire of Being Desired An Introduction to Aurel Codoban’s Hermeneutics of Love. Transylvanian Review, 27(3), 112-127. ISSN 1221-1249. IF: 0,045. Available online at: http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Document_Files/
Review%202015%20-%202035/00000782/yx150_TR%203%202018%20Sandu%20Frunza.pdf
. WOS:000452342900009.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47. ISSN 1583-0039. WOS:000371238000002.

Cited in:

Frunza, S. (2018). Philosophical Counseling and the Practices of Dialogue in a World Built on Communication. Postmodern Openings, 9(3), 1-19. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/33. WOS:000451109900001.

 

 

 1. SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47. ISSN 1583-0039. WOS:000371238000002.

Cited in:

Huidu, A. (2018). Redefining Autonomy, Dignity and Intimacy in a Postmodern Society. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(3), 112-118. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/67. WOS:000446220200011.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47. ISSN 1583-0039. WOS:000371238000002.

Cited in:

Frunza, S. (2017). Positive Thinking as a Moral and Existential Virtue. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 59, 261-276. IF: 1.076. WOS:000417645600017.

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Preliminaries to a Social-Semiotic Model of Communicative Action. Postmodern Openings, 6(2), 59-77

Cited in:

Huidu, A. (2019). Parsson and Săvulescu’s ”Unfit for the Future” or the Starting Point for the Deconstruction of the Concept of Parentality. Postmodern Openings, 10(1), 200-219. https://doi.org/10.18662/po/63. WOS:000462924300012.

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Odorcak, J. (2020). Scientific Immortalism and the Problematic Future of Technocentric Immortality. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 19 (55), 53-68. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1184/835WOS:000514818100004.

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Cohen, E., & Spector, S. (2019). Transhumanism and cosmic travel. Tourism Recreation Research, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02508281.2019.1679984 . WOS:000493967900001.

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Schussler, A. E. (2019). Transhumanism as a New Techno-Religion and Personal Development: In the Framework of a Future Technological Spirituality. Journal for the Study of Religions and Ideologies, (Summer 2019), 18(53), 92-106. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1078/811. WOS:000472477100006.

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Genovese, T.R. (2018). “Death is a disease”: Cryopreservation, neoliberalism, and temporal commodification in the US. Technology in Society, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.03.002. WOS:000441279900007.

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Frunză, S. (2017). Ethical leadership, religion and personal development in the context of global crisis. Journal for the Study of Religions and Ideologies, (Spring 2017), 16(46), 3-16. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/827/718. WOS:000394522100001.

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Cucu, M. & Lenta, O. E. (2016). Inauguration of Hermeneutics in the Environment of German Idealism. Highlights in F. D. E. Schleiermacher’s Philosophy. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, & L. Gorghiu (Eds.), Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values (pp.  163-168). Bologna, Italy: Medimond SRL. ISBN:978-88-7587-736-1. WOS:000391521600030.

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Cucu, M. & Lenta, O. E. (2016). Mythos and Logos in Plato’s Philosophy. In Sandu, A., Frunza, A., Gorghiu, G., & Ciongaru, E (eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp.  187-191). Bologna, Italy: Medimond S R L. WOS:000391521500036.

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Trifu, A. & Terec-Vlad, L. (2016). Possible New Approaches Regarding the Future Society and Economy. In Sandu, A., Frunza, A., Gorghiu, G. & Ciongaru, E. (eds.), New Approaches In Social And Humanistic Sciences (pp.   507-510). Bologna, Italy: Medimond S R L. WOS:000391521500091.

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Terec-Vlad, L. (2015). Overcoming Death through Human Enhancement. In Sandu, A., Frunza, A., Ciulei, T., Gorghiu, G., & Petrovici, A. (eds.), Rethinking Social Action. Core Values (pp.  1409-1412). Bologna, Italy: Medimond S R L. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300242.

 

 1. Scripcaru, C., Damian, S. I., SANDU, Antonio, & Ioan, B. (2014). Ethical Considerations in the Medico-Legal Expert Approach of a Severe Untreated Psychiatric Disease. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 863–867. ISSN: 1877-0428. Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.264. WOS:000346372600151

Cited in:

Gori, N. (2018). Codes of ethics for political parties and their role in communication (in the time of electoral campaigns). Postmodern Openings, 9(1), 147-164. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/10. WOS:000429112900010.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Voloshenko, M., Dzhezhik, O., & Azarkina, A. (2020). The Training Complex as a Component of the Readiness Formation of Students of Technical Specialties for Professional Activity. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 198-208. doi:http://dx.doi.org/10.18662/rrem/209. WOS:000517550600014.

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2017). Ethical values in social work practice: A qualitative study. Journal of Social Work Values and Ethics, 14(1), 40-58. Available online at:https://jswve.org/download/2017-1/JSWVE-14-1-2017-Full-issue.pdf

Cited in:

O’Donoghue, K., & O’Donoghue, R. (2019). The Application of Ethics within Social Work Supervision: A Selected Literature and Research Review. Ethics and Social Welfare, 13(4), 340-360. DOI: https://doi.org/10.1080/17496535.2019.1590438

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

O’Donoghue, K., & O’Donoghue, R. (2019). The Application of Ethics within Social Work Supervision: A Selected Literature and Research Review. Ethics and Social Welfare, 13(4), 340-360. DOI: https://doi.org/10.1080/17496535.2019.1590438 .

 

 1. Frunză, A. & SANDU, Antonio (2016). Updating Ethics Expertise: Supervision of Ethics as a Communicative Action. Journal of Social Work Values and Ethics, 13(1), 73-84.

Cited in:

O’Donoghue, K., & O’Donoghue, R. (2019). The Application of Ethics within Social Work Supervision: A Selected Literature and Research Review. Ethics and Social Welfare, 13(4), 340-360. DOI: https://doi.org/10.1080/17496535.2019.1590438

 

 1. Frunză, A. & SANDU, Antonio (2016). Updating Ethics Expertise: Supervision of Ethics as a Communicative Action. Journal of Social Work Values and Ethics, 13(1), 73-84.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2018). Postmodern Convergence of Dao with the Apophatism. Postmodern Openings, 9(1), 129-146. https://doi.org/10.18662/po/09. WOS:000429112900009

 

 1. Frunză, A. & SANDU, Antonio (2016). Updating Ethics Expertise: Supervision of Ethics as a Communicative Action. Journal of Social Work Values and Ethics, 13(1), 73-84.

Cited in:

Cucu, M., & Lenţa, O. (2018). Pablo Picasso’s Painting from the Perspective of C.G. Jung’s Psychoanalysis. Postmodern Openings, 9(1), 45-62. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/05WOS:000429112900005.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Korneshchuk, V., & Kolodiichuk, Y. (2019). Professional Training of Future Social Workers and Its Efficiency. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 100-112. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/160. WOS:000500934200008.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Karpetis, G. (2019). Clinical Supervision in Child Protection Practice: A Review of the Literature. Trauma Violence & Abuse.  DOI: https://doi.org/10.1177/1524838019875698. ISSN: 1524-8380.  WOS:000488428200001.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Mo, K. Y., & Tsui, M. S. (2019). Toward an indigenized external supervision approach in China. International Social Work, 62(4), 1286-1303. https://doi.org/10.1177/0020872818778104.
IF: 0.603. WOS:000475336600009.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

An, Q.L., & Szto, P. (2019). Research on the relationship between supervisor and social work interns in China: A Shanghai case study. International Social Work, 62(2), 905-917. DOI: https://doi.org/10.1177/0020872818755855 . ISSN: 0020-8728. IF: 0.603. WOS:000462673900031.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Unguru, E. (2019). The Perception of Social Workers in the N-E Area of Romania on Supervision. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(1), 224-255. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/108WOS:000460769100017.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Poulin, J., Matis, S., & Witt, H. (2019). Using Supervision to Guide Professional Development and Behavior. In J. Poulin, S. Matis, & H. Witt, (Eds.), Social Work Field Placement: A Competency-Based Approach, 51-67. ISBN:978-0-8261-7553-3; 978-0-8261-7552-6. DOI: https://doi.org/10.1891/9780826175533.0003. WOS:000481859800004.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Sewell, K. M. (2018). Social Work Supervision of Staff: A Primer and Scoping Review (2013-2017). Clinical Social Work Journal, 46(4), Special Issue, 252-265. DOI: https://doi.org/10.1007/s10615-018-0679-0. IF: 0.436. WOS:000449756600002.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

O’Donoghue, K., Ju, P.W.Y., & Tsui, M. S. (2017). Constructing an evidence-informed social work supervision model. European Journal of Social Work, 21(3), 348-358. DOI: https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1341387. IF:0.667. WOS:000428295000003.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Benton, A.D., Dill, K., & Williams, A.E. (2017). Sacred time: Ensuring the provision of excellent supervision. Journal of Workplace Behavioral Health, 32(4), 290-305. DOI: https://doi.org/10.1080/15555240.2017.1408416 . WOS:000424298400004.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Chateauneuf, D. Ramde, J. & Avril, A. (2016). Processes Employed by Social Work Practitioners in Child Welfare for Exchanging and Using Knowledge. Journal of Social Work Practice, 30(4), 397-415. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/02650533.2015.1116439. IF: 0.695. WOS:000392503300006.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Cojocaru, D., Galbin, A. & Costache, L. (2016). Positive Approach of Children’s Behavior. Strategies to Strengthen Teachers and Pupils Relationships. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru, (Eds.), New Approaches In Social And Humanistic Sciences (pp. 139-142). Bologna, Italy: Medimond. ISBN:978-88-7587-728-6. WOS:000391521500026.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Cojocaru, S. & Costache, L. (2016). School orientation for Parental Education Programmes. Parental Education as a Perpetual Strategy for Improving School Attendance. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru, (Eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp. 143-146). Bologna, Italy: Medimond. ISBN:978-88-7587-728-6. WOS:000391521500027.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Negrea, X. & Dumitru, A. (2016). Group and Social Collective Manipulations. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 15, 660-667. DOI: 10.15405/epsbs.2016.09.83. WOS:000390912200083.

Available online at:

http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/WLC2016FA082F.pdf

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Cojocaru, D., & Galbin, A. (2015). Parent Education and Positive School Culture. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, A. Petrovici (2015). Rethinking Social Action. Core Values, (319-322). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300055.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Negrea, X., Teodorescu, B. (2015). Pathways of Social-Political Communication Infusing Societal Environment. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, A. Petrovici (2015). Rethinking Social Action. Core Values, (889-892). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300154.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2015). A Man Better Informed, Safer Society: Social Communication Action and Security In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, A. Petrovici (2015). Rethinking Social Action. Core Values, (1391-1395). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5.  WOS:000378560300239.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Appreciative Alchemy in Positive Parenting. In A. Frunză, T. Ciulei, A. Sandu (eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 201-205). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2.  WOS:000360478000037.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Child and Parent Participation in Kindergarten Culture. In A. Frunză, T. Ciulei, A., Sandu (Eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 207-210). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000038.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Ghenţa, M., Sârbu, R., & Marinescu, M (2014). Managing Quality in social care services. In D. Popescu (Ed.), 2014 International Conference on Production Research-Africa, Europe and Midle East and 3rd International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management, July 1-5, 2014 (pp. 212-215). Cluj-Napoca, Romania. ISBN:978-973-662-978-5. WOS:000346410700041. Available online at:

http://www.researchgate.net/publication/269397228_MANAGING_QUALITY_IN_SOCIAL_CARE_SERVICES

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Unguru, E. (2019). The Perception of Social Workers in the N-E Area of Romania on Supervision. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(1), 224-255. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/108. WOS:000460769100017.

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178 . WOS:000346372600027.

Cited in:

Olimid, A. (2018). Framing Human Values and Ethical Behavior in the European Union Participatory Governance (2009-2017). Postmodern Openings, 9(2), 120-133. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/23WOS:000438013100010.

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Poroch, V., & Agheorghesei, D. (2018). A Possible Diagnostic of the State of Health of Ethics Management in the Hospitals in Romania – an Exploratory Study. Postmodern Openings, 9(2), 225-253. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/30. WOS:000438013100017.

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Unguru, E. (2017). Appreciative Perspectives on Supervision in Social Work. Postmodern Openings, 8(1), 123-139. DOI: https://doi.org/10.18662/po/2017.0801.09. WOS:000415245200009.

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178 . WOS:000346372600027.

Cited in:

Cojocaru, S., & Galbin, A. (2015). Creating an Inclusive Society through Social Economy. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, & A. Petrovici (Eds.), Rethinking Social Action. Core Values, (pp. 333-335). ISBN:978-88-7587-725-5. WOS:000378560300058.

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Dima, I. C, & Voinea, D.V. (2015). Social Action of Disinformation: Standard Disinformative Communication. In A. Sandu,  A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, & A. Petrovici (Eds.), Rethinking Social Action. Core Values (425-428). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300074.

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Mihăilă, M. (2015). Architecture Numbers, Figures and Counting: People, Models and Spaces. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, & A. Petrovici (Eds.), Rethinking Social Action. Core Values (801-806). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300139.

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2015). How Does Emerge the Message in Social World. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, A. Petrovici (2015). Rethinking Social Action. Core Values (1385-1389). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300238.

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Appreciative Alchemy in Positive Parenting. In A. Frunză, T. Ciulei, A. Sandu, (Eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 201-205). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2.  WOS:000360478000037.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras (Frunza), A. (2014). Some Considerations on the Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 149, pp. 846-854.

Cited in:

Poroch, V., & Agheorghesei, D. (2018). A Possible Diagnostic of the State of Health of Ethics Management in the Hospitals in Romania – an Exploratory Study. Postmodern Openings, 9(2), 225-253. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/30. WOS:000438013100017.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras (Frunza), A. (2014). Some Considerations on the Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 149, pp. 846-854.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Appreciative Alchemy in Positive Parenting. In A. Frunză, T. Ciulei, A. Sandu, (Eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 201-205). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000037.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras (Frunza), A. (2014). Some Considerations on the Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 149, pp. 846-854.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Child and Parent Participation in Kindergarten Culture. In A. Frunză, T. Ciulei, A. Sandu, (Eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 207-210). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000038.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.
  • Cited in:

Nistor, P. (2019). Social Services Offered by Faith-based Organizations in the Post-Secular Society. Postmodern Openings, 10(4), 65-103. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/95. WOS:000503814100006.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.
  • Cited in:

Nistor, P. (2019). Syntheses on the Social-Philanthropic Activity of the Romanian Orthodox Church. A Grounded Theory Research. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4Sup1), 185-220. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/185. WOS:000504040000013.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.
  • Cited in:

Nistor, P. (2019). Philanthropical Practices and Professionalization of Social Assistance in the Orthodox Church. A Specialist’s Perception. Postmodern Openings, 10(1), 68-99. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/56. WOS:000462924300005.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.
  • Cited in:

Nistor, P. (2019). From Philanthropy to Christian Social Assistance. The Perspective of Beneficiaries of Social-Philanthropical Services of the Roman Orthodox Church. Postmodern Openings, 10(1), 100-135. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/57. WOS:000462924300006.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Philosophical Practice and Social Welfare Counselling and Supervision of Ethics. Philosophical Practice: Journal of The APPA, 8(3), 55-64. Journal covered in EBSCO. ISSN: 1742-8181.

Cited in:

Unguru, E. (2017). Appreciative Perspectives on Supervision in Social Work. Postmodern Openings, 8(1), 123-139. DOI: https://doi.org/10.18662/po/2017.0801.09. WOS:000415245200009.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.
  • Cited in:

Lenta, O., & Cucu, M. (2017). The Jungian Concept of Complex Psychology. Postmodern Openings, 8(3), 59-67. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0803.06. WOS:000424546000006.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.
  • Cited in:
  • Frunza, A. (2016). New Approaches in Social and Humanistic Sciences in the Central and East-European Scientific Context. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru, (Eds.), New Approaches In Social And Humanistic Sciences (pp. 1-4). Bologna, Italy: Medimond. ISBN:978-88-7587-728-6. WOS:000391521500001.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.

Cited in:

Cojocaru, D., Galbin, A. & Costache, L. (2016). Positive Approach of Children’s Behavior. Strategies to Strengthen Teachers and Pupils Relationships. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru, (Eds.), New Approaches In Social And Humanistic Sciences (pp. 139-142). Bologna, Italy: Medimond. ISBN:978-88-7587-728-6. WOS:000391521500026.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.

Cited in:

Cojocaru, S., Galbin, A., Bunea, O. (2015). Exploring Women’s Perceptions, Experiences and Beliefs. About their Daily Roles in Postmodern Society. In A. Sandu,  A. Frunza, T. Ciulei,  G. Gorghiu, & A. Petrovici (2015). Rethinking Social Action. Core Values (329-332). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300057.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.

Cited in:

Cucu, M. & Lenta, O. (2016). Derrida and the Philosophical Orientation of Structuralism. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, & A. Petrovici (2015). Rethinking Social Action. Core Values (379-383). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300067.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Marcial, E., & Graves, B. A. (2019). Implementation and Evaluation of Diabetes Clinical Practice Guidelines in a Primary Care Clinic Serving a Hispanic Community. Worldviews On Evidence-Based Nursing, 16(2), 142-150. IF: 2,5. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/wvn.12345. WOS:000464964800007.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Untu, I., Chirita, R., Bulgaru-Iliescu, D., Daniel Chirila, B., Ciubara, A., Burlea, S. L. (2015). Ethical implications of Bio-psycho-social transformations entailed by the aging process. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 48, 216-225. IF. 1,076. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis48_16.pdf. WOS:000352183500016.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Appreciative Alchemy in Positive Parenting. In A. Frunză, T. Ciulei, A. & Sandu, A. (Eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 201-205). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000037.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Horodnic, A. V., & Încalţărău, C. (2014). Chronic care model particularities in a healthcare system undergoing transition: pilot study for validating the older Romanian patient assessment of chronic illness care (RO-PACIC). Revista Română de Bioetică, 12(4), 65-83. IF: 0,462. WOS:000348589900009.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Smarandache, F., & Vlăduţescu, Ş. (2014). Towards a Practical Communication Intervention. Revista de cercetare şi intervenţie socială 46, 243-254. ISSN: 1583-3410. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis46_18.pdf.  WOS:000342729200018.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Dorobat, C., Vata, A., Bejan, C., Ghibu, L., Teordor, A., Vata,L. G., & Dorobat, G. (2014). New ethical challenges of diseases in the globalization age. Revista Romana de Bioetica, 12(3), 5-11.
IF: 0,462. WOS:000346661000002.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Costache, I. I., Girleanu, I., Rusalim, Petris, O., & Petris, A. O. (2014). Hepatocellular carcinoma and abdominal aortic aneurysm: A tale of difficult medical decision. Revista Română de Bioetică, 12(3), 49-55. WOS:000346661000007.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Cojocaru, D. (2014). Self-care and resilience in the context of chronic disease. A qualitative study. In Ionescu, S., Tomita, M., & Cace, S. (Eds.), Second World Congress on Resilience: From Person to Society (pp. 1151-1154). Timişoara, Romania. WOS:000342208700214.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Vol. 41, pp. 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Mărginean, O., Brînzaniuc, K., & Mărginean, C. (2013). Ethical considerations in the child’s obesity. Revista Română de Bioetică, 11(4), 12-20. IF: 1.170. WOS:000338110500003.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Cojocaru, D., & Popa, R. F. (2013). Self-care in chronic diseases: dimensions, actors involved and the distribution of responsibilities, role and expectations. Revista Română de Bioetică, 11(4), 79-86. IF: 1.170. WOS:000338110500009.

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Vol. 41, pp. 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Ionas, M., & Stef, L. (2013). Closing the Assessment Loop of Dental Health. Education of Children from Disadvantaged Backgrounds. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 42, 262-274. ISSN: 1583-3410. Available online at: http://rcis.ro/images/documente/rcis42_14.pdf. WOS:000324509600014.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). (Christian) Bioethical Dilemmas using Synthetic Biology and Nanotechnologies. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(35), 158-177. ISSN: 1583-0039. WOS:000320848500007.

Cited in:

Barriguete, J.L.A. (2018). Science Fiction Transhumanism: Exegesis of the Foundation saga by Isaac Asimov. Cultura Lenguaje Y Representacion-Revista De Estudios Culturales De La Universitat Jaume I, 19, 31-44. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/CLR.2018.19.2. ISSN: 1697-7750. WOS:000448719200002.

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). (Christian) Bioethical dilemmas using synthetic biology and nanotechnologies. Journal for the study of religions and ideologies, JSRI, ISI Humanities, 12(35), 158-177. ISSN 1583-0039. WOS:000320848500007.

Cited in:

Cucu, M. & Lenta, O. E. (2016). Mythos and Logos in Plato’s Philosophy. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, E. Ciongaru,  (Eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp.  187-191). Bologna, Italy: Medimond S R L. WOS:000391521500036.

 

 1. SANDU, Antonio (2013). The Social Construction of Autonomy and the Meanings of Autonomy for the Diabetic Patient from Doctor’s Perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2130–2135. ISSN: 1877-0428. WOS:000342763100358.

Cited in:

Mironiuc, C., Grad, N.O., Silaghi, H., Silaghi, A.C. & Mironiuc, I.A. (2017). Bioethics And Religion: Some Implications For Reproductive Medicine. Journal For The Study Of Religions And Ideologies, 16(47), 90-103. ISSN: 1583-0039. WOS:000404117700007.

 

 1. SANDU, Antonio (2013). The Social Construction of Autonomy and the Meanings of Autonomy for the Diabetic Patient from Doctor’s Perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2130–2135. ISSN: 1877-0428. WOS:000342763100358.

Cited in:

Ebrahimi, H., Sadeghian, E., Seyedfatemi, N., & Mohammadi, E. (2017). Chronic Patients’ Autonomy in Iranian Hospitals: A Qualitative Study. Ethics & Behavior, 27(1), 74-87. IF:0.938. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10508422.2015.1126525. ISSN: 1050-8422. WOS:000394601500005.

 

 1. SANDU, Antonio (2013). The Social Construction of Autonomy and the Meanings of Autonomy for the Diabetic Patient from Doctor’s Perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2130–2135. ISSN: 1877-0428. WOS:000342763100358.

Cited in:

Ebrahimi, H., Sadeghian, E., Seyedfatemi, N., Mohammadi, E., & Azizi, A (2016). Accommodating autonomous; chronic patients’ meaning of autonomy in clinical setting in Iranian in-patients: A grounded theory study. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5(9), 443-454 Supplement: S Special Issue: SI. ISSN: 2319-5886. WOS:000395762300067.

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391, ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064.

Cited in:

Unguru, E. (2017). Appreciative Perspectives on Supervision in Social Work. Postmodern Openings, 8(1), 123-139. DOI: https://doi.org/10.18662/po/2017.0801.09. WOS:000415245200009

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391, ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064.

Cited in:

O’Donoghue, K., Ju, P.W.Y., & Tsui, M. S. (2017). Constructing an evidence-informed social work supervision model. European Journal of Social Work, 21(3), 348-358. DOI: https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1341387. IF:0.667. WOS:000428295000003.

 

 1. Nica, E. A., & SANDU, Antonio. (2013). Study on the National Endoprosthetics study on the National Endoprosthetics Program based on the Cost-Effectiveness Analysis and the Kuhn-Tucker Optimality Conditions. Revista Română de Bioetică, 11(1), 134-140. IF 1,170. ISSN: 1583-5170.

Cited in:

Botezatu, D., Copoeru, I. (2013). Ethics and Heath Care Policies in Today’s Romania. Revista Română de Bioetică, 11(1), 108-110. IF : 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500001.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Nanu, A., Bulgaru-Iliescu, D., Rotaru, T.S., Oprea, L. (2015). The Gap between Bioethics Principlism and Judicial Responsibility: How Social Sciences Can Help Romanian Law. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 49, 216-228. WOS:000356398700015.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205.
  IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Anton-Paduraru, D. T., Ciubara, A., Miftode, E. (2015). Psycho-Social Aspects in children with cystic fibrosis. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 2015, vol. 48, pp. 204-215. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis48_15.pdf. WOS:000352183500015.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. WOS:000318040500009.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Appreciative Alchemy in Positive Parenting. In A. Frunză, T. Ciulei, A. Sandu (Eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 201-205). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000037.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. WOS:000318040500009.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Child and Parent Participation in Kindergarten Culture. In A. Frunză, T. Ciulei, A. Sandu (Eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 207-210). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000038.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Capisizu, A., Aurelian, S., M., & Bogdan, C. (2014). Medical and legal aspects of elderly patients with dementia. Romanian Journal of Legal Medicine, XXII(1), 51-54. IF: 0,152. ISSN: 1221-8618. DOI: https://doi.org/10.4323/rjlm.2014.51 . WOS:000333070400011.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205.
  IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Morariu, A. (2014). The Management of the Human Resources in the Public Health System: The Complexity and the Euro-Global Socio-Economic Challenges. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 44, 266-278. IF : 1, 141. ISSN: 1583-3410.

Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis44_16.pdf. WOS:000332682000016

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205.
  IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Agheorghiesei (Corodeanu), D. T., & Poroch, V. (2013). Pilot-Study Concerning the Management of Ethical Behaviour in Healthcare Institutions from Iasi. Values, Visions, Objectives and Ethics Policies. Revista Română de Bioetică, 11(2), 133-147. IF :1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000322607300007.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205.
  IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Botezatu, D., & Copoeru, I. (2013). Ethics and Heath Care Policies in Today’s Romania. Revista Română de Bioetică, 11(1), 108-110. IF : 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500001.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2013). Ethical Evaluation of Social Services and the Need for Ethics Committees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 142-149. ISSN: 1877-0428. WOS:000347957500024.

Cited in:

Broadley, K. (2018). What can surveillance data and risk factor research contribute to a public health approach to preventing child sexual abuse? Australian Journal Of Social Issues, 53(4), 372-385. IF: 0.833. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ajs4.46. ISSN: 0157-6321. WOS:000454199400004.

 

 1. Caras, A., SANDU, Antonio (2013). Ethical Evaluation of Social Services and the Need for Ethics Committees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 142-149. ISSN: 1877-0428. WOS:000347957500024.

Cited in:

Cojocaru, S., Galbin, A., & Bunea, O. (2015). Exploring Women’s Perceptions, Experiences and Beliefs. About their Daily Roles in Postmodern Society. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei,  G. Gorghiu, & A. Petrovici (2015). Rethinking Social Action. Core Values (329-332). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300057.

 

 1. SANDU, Antonio, Caras, A., & Nica, E. A. (2013). The Levels of Doctor-Patient Relationship – Analysis from the Kohlberg’s Theory of Moral development. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 846-853, ISSN: 1877-0428.

Cited in:

Caras, A. (2013). Autonomy – Social and Ethical References (pp.79-84). In A. Sandu, & A. Caras (Eds.), Tradition an Reform Social Reconstruction of Europe. Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN 978-88-7587-694-4.

Available online at: http://www.medimond.com/proceedings/moreinfo/20130525_index.pdf. WOS:000334665500020.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Post-modern bioethical challenges, [Provocări bioetice Inpostmodernitate]. Revista Română de Bioetică, 10(1), 87-88. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000303425700001.

Cited in:

Cojocaru, D., Galbin, A. & Costache, L. (2016). Positive Approach of Children’s Behavior. Strategies to Strengthen Teachers and Pupils Relationships. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru (Eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp. 139-142). Bologna, Italy: Medimond. WOS:000391521500026.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Post-modern bioethical challenges, [Provocări bioetice Inpostmodernitate]. Revista Română de Bioetică, 10(1), 87-88. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000303425700001.

Cited in:

Cojocaru, S. & Costache, L. (2016). School orientation for Parental Education Programmes. Parental Education as a Perpetual Strategy for Improving School Attendance. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru (Eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp. 143-146). Bologna, Italy: Medimond. WOS:000391521500027.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Post-modern bioethical challenges, [Provocări bioetice în postmodernitate]. Revista Română de Bioetică, 10(1), 87-88. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000303425700001.

Cited in:

Karner-Hutuleac, A. (2013). Ethical Aspects of Research on Quality of Life of Chronic Patients. Revista Română de Bioetică, 11(1), 181-189. IF : 1,170. ISSN: 1583-5170.

WOS:000318040500008.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Post-modern bioethical challenges, [Provocări bioetice în postmodernitate]. Revista Română de Bioetică, 10(1), 87-88. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000303425700001.

Cited in:

Frunza, S. (2012). Political Ethics Between Biblical Ethics and the Mythology of the Death of God. Journal For The Study Of Religions and Ideologies, 11 (33), 206-231. ISSN: 1583-0039. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/651/564 . WOS:000313665300004.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Post-modern bioethical challenges, [Provocări bioetice in postmodernitate]. Revista Română de Bioetică, 10(1), 87-88. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000303425700001.

Cited in:

Frunză, S. (2012). Increasing Competence – An Ethical Duty Of Civil Servants. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue, pp. 32-41. Available online at: https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/319/312. WOS:000313665300004.

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Elliot, E. A. (2016). Craft consumption and consumer transformation in a transmodern era. Journal of Business Research, 69(1), 18-24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.016 . ISSN: 0148-2963. WOS:000366069600003.

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Walter, C. S. (2014). Dance, Consumerism, and Spirituality. Houndmills, England: Palgrave. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137460332 . ISBN:978-1-137-46033-2. WOS:000370776700010.

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Neamtu, G. (2012). The specific of professional education in social work adjusted to labour marketplace. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 39, 39-58, ISSN: 1583-3410. IF : 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis39_03.pdf. WOS:000313532900003.

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Goicovici, A. J. (2012). Ethics of Biomedical Activities, In the Light of the New Civil Code. Revista Română de Bioetică, 10(4), 129-140.  IF. 1. WOS:000314255700008.

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Cimpoeşu, D., Rotariu, I., Costache, I., & Petriş, A. (2012). “Do not resuscitate” decision (ii). Ethics and law in CPR. Revista Română de Bioetică, 10(2), 29-41. ISSN: 1583-5170. IF 1. WOS:000306728100004.

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Nistor, L. (2012). Attitudes towards GM Food in Romania. A moral Question? Revista Română de Bioetică, 10(2), 60-74. IF 1. ISSN: 1583-5170. WOS:000306728100007.

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Cojocaru, Ş., Bragaru, C., & Ciuchi, O. (2012). The role of language in constructing social realities. The Appreciative Inquiry and the reconstruction of organizational ideology. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 36, 31-43, ISSN: 1583-3410. IF 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis36_02.pdf. WOS:000303282800002.

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Popoviciu, S., Birle, D., Olah, S., & Popoviciu, I. (2012). The role of religious beliefs and spirituality on the quality of life of rare diseases patients. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 36, 144-161. ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/
documente/rcis36_09.pdf
. WOS:000303282800009.

 

 1. Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Popp, L. E. (2012). Difficulties and opportunities of the spiritual dimension in globalisation. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 36, 197-223. ISSN: 1583-3410. IF 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis36_12.pdf . WOS:000303282800012.

 

 1. Kiriakidis, P., Decosta, J. W., & SANDU, Antonio (2011). What is the effect of grade point average (GPA) on courses taken either face-to-face or online by undergraduate working adult students? Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 7-26. WOS:000292809500001.

Cited in:

Olelewe, C. J., Agomuo, E. E., & Obichukwu, P. U. (2019). Effects of B-learning and F2F on college students’ engagement and retention in QBASIC programming. Education And Information Technologies, 24(5), 2701-2726. DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-019-09882-7. ISSN: 1360-2357. WOS:000482394200005.

 

 1. Kiriakidis, P., Decosta, J. W., & SANDU, Antonio (2011). What is the effect of grade point average (GPA) on courses taken either face-to-face or online by undergraduate working adult students? Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 7-26. WOS:000292809500001.

Cited in:

Dečman, M. (2015). Modeling the acceptance of e-learning in mandatory environments of higher education: The influence of previous education and gender. Computers in Human Behavior, 49, 272–281. IF: 2.273. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.022. WOS:000355351800032

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Neagoe, A., Neag, D., & Lucheş, D. (2019). Reasons to care: Personal motivation as a key factor in the practice of the professional foster carer in Romania. PloS one, 14(9), e0222716. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222716.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Nistor, P. (2019). Social Services Offered by Faith-based Organizations in the Post-Secular Society. Postmodern Openings, 10(4), 65-103. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/95. WOS:000503814100006.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Nistor, P. (2019). Philanthropical Practices and Professionalization of Social Assistance in the Orthodox Church. A Specialist’s Perception. Postmodern Openings, 10(1), 68-99. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/56. WOS:000462924300005

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Nistor, P. (2019). From Philanthropy to Christian Social Assistance. The Perspective of Beneficiaries of Social-Philanthropical Services of the Roman Orthodox Church. Postmodern Openings, 10(1), 100-135. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/57. WOS:000462924300006.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Hifong, M.M.B., Guerrero, B.S., & Muniz, M.A.L. (2018). Indebtedness and behavior of consumers. How does religious affiliation influence these conducts? Revista Universidad Y Sociedad, 10(1), 323-328. ISSN: 2218-3620. WOS:000437894000047.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Fountain, P., & Feener, M. (2017). Navigating a world of religious NGOs: Ethnography, abstraction, and views of the horizon. Geography Compass. 11. DOI: https://doi.org/10.1111/gec3.12328. WOS:000412437600001

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Arbune, M., Potarnichie, O. M., Pasarin, L., Martu, S. (2014). Ethical Dilemma Related to Therapeutic Nonadherence of HIV Youth. Revista Română de Bioetică, 12(1), 72-79. IF : 1,170. WOS:000338111200009.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Hosu, I., Frunza, S. (2013). Religious affiliation and social action in the public space. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 43, 240-254. ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis43_15.pdf. WOS:000328004800015.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Ticu, D. (2013). Axiological Dimensions Involved In The Public Policies Process. European Journal of Science and Theology, 9(2), 57-64. IF: 0,389. Available online at: http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/37/6_Ticu.pdf. WOS:000316163900006.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Irimies, C. (2013). The Willey-Blackwell Companion to Religion and Social Justice. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 251-257. ISSN: 1583-0039. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/671/580. WOS:000314801800012.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Dohotariu, A. (2012). Rituals and Religious Holidays and Their Representations among Young Unmarried Couples. A Qualitative Investigation Romania-France. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 39, 59-81, ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis39_04.pdf. WOS:000313532900004.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Frunza, S. (2012). Minimal ethics and the new configuration of the public space. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 11(32), 3-17, ISSN: 1583-0039. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/611/542. WOS:000310146600001.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Parvu, A., Roman, G., Dumitras, S., Gramma, R., Enache, M., Moisa, S., M., Chirita, R., Iov, C., & Ioan, B. (2012). Arguments in favor of a religious coping pattern in terminally ill patients. Journal For The Study Of Religions and Ideologies, 11(31), 88-112, ISSN: 1583-0039. Available online at: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/584/534. WOS:000310145500005.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Popoviciu, S., Birle, D., Olah, S., Popoviciu, I. (2012). The role of religious beliefs and spirituality on the quality of life of rare diseases patients. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 36, 144-161. ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis36_09.pdf. WOS:000303282800009.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Cace, S., Tomescu, C., & Cojocaru, D. (2012). The role of religion in several Roma communities. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 36, 162-177. ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis36_10.pdf. WOS:000303282800010.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Popp, L. E. (2012). Difficulties and opportunities of the spiritual dimension in globalisation. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 36, 197-223. ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis36_12.pdf. WOS:000303282800012.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003

Cited in:

Cace, C., Cace, S., & Nicolăescu, V. (2011). The social programs run by the Romanian Orthodox Church during the period of the economic crisis. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 35, 28-45. ISSN: 1583-3410. IF: 1,186. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis35_02.pdf. WOS:000299303600002.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Lazăr, C., & Lazăr, M. (2011). Particularities and changes in the confessional structure of the population of romania, after 1990. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 35, 46-60, ISSN: 1583-3410. IF: 1,186. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis35_03.pdf. WOS:000299303600003.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Cojocaru, Ş., Cojocaru, D., Bragaru, C., & Purcaru, R. (2011). The influence of religious affiliation of vulnerable families on their investments and consumption. secondary analysis of a program evaluation. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 35, 93-107. ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis35_06.pdf. WOS:000299303600006.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Bragaru, C. (2011). Absorption of european funds, priority objective for local communities development. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 35, 194-204. ISSN: 1583-3410. IF: 1,186. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis35_12.pdf. WOS:000299303600012.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Frunză, S. (2011). Does Communication construct reality? A new perspective on the crisis of religion and the dialectic of the sacred. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 35, 180-193. ISSN: 1583-3410. IF: 1,186. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis35_11.pdf. WOS:000299303600011.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Cojocaru, Ş., & Cojocaru, D. (2011). Naturalistic Evaluation of Programs. Parents’ Voice in Parent Education Programs. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 34 E/2011, 49-62. IF: 0,284. ISSN 1842-2845. Available online at: https://www.rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/299. WOS:000296178200004.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Cojocaru, D., Cojocaru, S., & Ciuchi, O., A. (2011). Conditions for Developing the National Program for Parent Education in Romania. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 34, 144-158, ISSN: 1583-3410. IF: 1,186. Available online at:

http://www.rcis.ro/images/documente/rcis34_08.pdf. WOS:000295766400008.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Frunză, S. (2011). On the need for a model of social responsibility and public action as an ethical base for adequate, ethical and efficient resource allocation in the p. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 178-196. ISSN: 1583-3410. IF:1,186. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis33_12.pdf. WOS:000292809500012.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Frunza, S. (2011). Ethical responsibility and social responsibility of organizations involved in the public health system. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 32, 155-171. ISSN: 1583-3410.
IF: 1,186. Available online at: https://www.rcis.ro/images/documente/rcis32_10.pdf. WOS:000289499400010.

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Cucu, M. & Lenta, O. E. (2016). Inauguration of Hermeneutics in the Environment of German Idealism. Highlights in F. D. E. Schleiermacher’s Philosophy. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, & L. Gorghiu (Eds.), Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values (pp. 163-168). Bologna, Italy: Medimond SRL. ISBN:978-88-7587-736-1. WOS:000391521600030.

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Cucu, M., & Lenţa, O. (2015). Conceptual Reference Points in Thomas Aquinas’s Theological Thinking. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, & A. Petrovici (2015). Rethinking Social Action. Core Values (pp. 385-389). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300068.

 

 1. SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Cojocaru, Ş., & Bragaru, C. (2012). Using appreciative inquiry to change perceptions concerning the satisfaction of organization members’needs. Transylvanian Review of Administrative Sciences,  35 E/2012, 62-77. IF: 0,284. Available online at: https://rtsa.ro/tras/index.php/
tras/article/view/45/41
. WOS:000300534200005.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Lenta, O., & Cucu, M. (2017). The Jungian Concept of Complex Psychology. Postmodern Openings, 8(3), 59-67. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0803.06. WOS:000424546000006.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Frunza, S. (2016). Seeking authenticity. Philosophy and poetry in the communication-construed world. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(45), 162-178. WOS:000393022400008.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Cojocaru, D., Galbin, A. & Bunea, O. (2015). Promoting Child Right to Education through Parental Education. In A. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, & A. Petrovici, (Eds.), Rethinking Social Action. Core Values (pp. 315-318). Bologna, Italy: Medimond. WOS:000378560300054.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Frunză, S. (2012). Increasing Competence – An Ethical Duty Of Civil Servants. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue, pp. 32-41. Available online at: https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/319/312. WOS:000313665300004.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Cojocaru, D. (2012). Appreciative Inquiry and Organisational Change. Applications in Medical Services. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 38, 122-131. IF : 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis38_08.pdf. WOS:000310404500008.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Cojocaru, D. (2012). Appreciative Inquiry and Organisational Change. Applications in Medical Services. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 38, 122–131. ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis38_08.pdf. WOS:000310404500008.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Cojocaru, Ş., Bragaru, C., & Ciuchi, O. (2012). The role of language in constructing social realities. The Appreciative Inquiry and the reconstruction of organizational ideology. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 36, 31-43. ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis36_02.pdf. WOS:000303282800002.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Cojocaru, Ş., & Bragaru, C. (2012). Using appreciative inquiry to change perceptions concerning the satisfaction of organization members’needs. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 35 E/2012, 62-77. IF: 0,284. Available online at:

https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/45/41 . WOS:000300534200005.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Cojocaru, Ş., & Cojocaru, D. (2011). Naturalistic Evaluation of Programs. Parents’ Voice in Parent Education Programs. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 34, E/2011, 49-62. IF: 0,284. ISSN 1842-2845. Available online at:

https://www.rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/299. WOS:000296178200004.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Cojocaru, D., Cojocaru, S., & Ciuchi, O. A. (2011). Conditions for Developing the National Program for Parent Education in Romania. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 34, 144-158. ISSN: 1583-3410. IF: 1,186. Available online at:

http://www.rcis.ro/images/documente/rcis34_08.pdf. WOS:000295766400008.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Hirunwat, P. (2011). Appreciative Inquiry based organization development intervention process on satisfaction and engagement of senior patients and sustainability of Sukavet Institution: a case study of nursing home. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 56 – 71. ISSN: 1583-3410. IF: 1,186. Available online at:

http://www.rcis.ro/images/documente/rcis33_04.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Cojocaru, D., & Cojocaru, S. (2011) The deprivatization of family and its effects on parenting in Romania. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 33, 209-222. IF : 1,186. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis33_14.pdf  . WOS:000292809500014.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Frunză, S. (2011). Ethical responsibility and social responsibility of organizations involved in the public health system. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 32, 155 – 171. ISSN: 1583-3410. IF: 1,186. Available online at:

http://www.rcis.ro/images/documente/rcis32_10.pdf. WOS:000289499400010.

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Frunză, M., C., Frunza, S., Bobb, C., V., & Grad, O. (2010). Altruistic living unrelated organ donation at the crossroads of ethics and religion. A case study. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 9(27), 3-24. ISSN: 1583-0039. Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/468/466. WOS:000284554000001.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Appreciative Semiotic and Hermeneutic Practices in the Analysis of Ethnic Minorities. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 29, 109-130. IF: 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000278984200007.

Cited in:

Cormoş, C., & Lenţa, O. (2015). Identity Construction and Reconstruction in a World of Symbolic Violence. InA. Sandu, A. Frunza, T. Ciulei, G. Gorghiu, & A. Petrovici, A. (2015). Rethinking Social Action. Core Values (pp. 361-365). Bologna, Italy: Editografica. ISBN: 978-88-7587-725-5. WOS:000378560300064.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Appreciative Semiotic and Hermeneutic Practices in the Analysis of Ethnic Minorities. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 29, 109-130. IF: 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000278984200007.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Appreciative Alchemy in Positive Parenting. InA. Frunză, T. Ciulei, A. Sandu (eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 201-205). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000037.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Appreciative Semiotic and Hermeneutic Practices in the Analysis of Ethnic Minorities. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 29, 109-130. IF: 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000278984200007.

Cited in:

Cojocaru, S. (2015). Child and Parent Participation in Kindergarten Culture. InA. Frunză, T. Ciulei, A., Sandu (Eds.), Transdisciplinarity and Communicative Action (pp. 207-210). Italy: Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division. ISBN: 978-88-7587-713-2. WOS:000360478000038.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Appreciative Semiotic and Hermeneutic Practices in the Analysis of Ethnic Minorities. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 29, 109-130. IF: 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000278984200007.

Cited in:

Cojocaru, Ş., Cojocaru, D., Bragaru, C., Purcaru, R. (2011). The influence of religious affiliation of vulnerable families on their investments and consumption. secondary analysis of a program evaluation. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 35, 93-107. ISSN: 1583-3410. IF: 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis35_06.pdf. WOS:000299303600006.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Appreciative Semiotic and Hermeneutic Practices in the Analysis of Ethnic Minorities. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 29, 109-130. IF: 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000278984200007.

Cited in:

Frunza, S. (2011). The Relational Individual in a Communication Built Society Towards a New Philosophy of Communication. Transylvanian Review, vol. XX, No. 3, 140-152. IF: 0,284. Available online at: http://www.centruldestudiitransilvane.ro/detaliu.aspx?eID=622&t=Review%202009-2014&cat=120. WOS:000298870200011.

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Appreciative Semiotic and Hermeneutic Practices in the Analysis of Ethnic Minorities. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 29, 109-130. IF: 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000278984200007.

Cited in:

Cojocaru, D. (2011). Attending parenting education programmes in Romania. The case of the Holt Romania Iasi programme. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 32, 140 – 154. ISSN: 1583-3410. IF: 1,186. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis32_09.pdf . WOS:000289499400009.

 

 1. Bradu, O., & SANDU, Antonio (2009). Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă [Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, 95-102. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000265202600006.

Cited in:

Cojocaru, D., Galbin, A. & Costache, L. (2016). Positive Approach of Children’s Behavior. Strategies to Strengthen Teachers and Pupils Relationships. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru (Eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp. 139-142). Bologna, Italy: Medimond. WOS:000391521500026.

 

 1. Bradu, O., & SANDU, Antonio (2009). Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă [Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, 95-102. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000265202600006.

Cited in:

Cojocaru, S. & Costache, L. (2016). School orientation for Parental Education Programmes. Parental Education as a Perpetual Strategy for Improving School Attendance. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru (Eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp. 143-146). Bologna, Italy: Medimond. WOS:000391521500027.

 

 1. Bradu, O., & SANDU, Antonio (2009). Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă [Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, 95-102. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000265202600006.

Cited in:

Cojocaru, S., Galbin, A. & Rusu, D. E. (2016). Improving Parental Participation through Non-Formal Activities. In A. Sandu, A. Frunza, G. Gorghiu, & E. Ciongaru (Eds.), New Approaches in Social and Humanistic Sciences (pp. 147-150). Bologna, Italy: Medimond. WOS:000391521500028.

 

 1. Bradu, O., & SANDU, Antonio (2009). Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă [Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, 95-102. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000265202600006.

Cited in:

Burlea, G., Burlea, A., M., & Milici, R. C. (2010). Prevention and intervention in speech and language therapy for the success of lexicographical acquisitions. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 30, 86-100. ISSN: 1583-3410. IF: 0,789. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis30_07.pdf. WOS:000282996500007.

 

 • Bradu, O., & SANDU, Antonio (2009). Perspective epistemice şi axiologice Insupervizarea apreciativă [Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, 95-102. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000265202600006.

Cited in:

Cojocaru, Ş. (2010). Appreciative Supervision in Social Work: New Opportunities for Changing the Social Work Practice. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 29, 72-91, ISSN: 1583-3410. IF: 0,789. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis29_05.pdf. WOS:000278984200005.

 

 1. Bradu, O., & SANDU, Antonio (2009). Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă [Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, 95-102. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000265202600006.

Cited in:

Chipea, F., Stefanescu, F., Bodogai, S., & Osvat, O. (2010). The NGOs, social constructors in the domain of occupying the labor force. The case of „Ruhama” Foundation. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 2010, 29, 92-108. ISSN: 1583-3410. IF: 0,789. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis29_06.pdf. WOS:000278984200006.

 

 • Damian, S., Necula, R., SANDU, Antonio, Iliescu, M., L., & Ioan, B. (2013). Ethical evaluation model for technologies. The role of medical technology in the development of autonomy in diabetes patient. Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iasi, 117(3), 722-730.

Cited in:

Carauleanu, A., Iliescu, M. L., & Costea, C. F. (2015). The Social Role of Healthcare Technology. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 49, 239-248. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis49_17.pdf . WOS:000356398700017.

 

 • SANDU, Antonio (2014). Seductive logos and construction of reality. A semiotic reading on the volume: Symbolic communication and seduction, author SANDU, Frunza, Tritonic Publishing 2014. Postmodern Openings, 5(4), 173-177.

Cited in:

Frunză, S. (2015). A Mythic-Symbolic Perspective on Politics. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14(40), 238-258. ISSN 1583-0039. Available online at:

http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/viewFile/768/653 . WOS:000350655800012.

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Caras, A. (2013). Ethics and Supervision Process-Fundaments of Social Work Practice. Procedia Social and Behavioral Sciences, 92, 133-141. Available online at:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813027808. WOS:000347957500023.

 

 • Damian, S., Necula, R., Caras, A., & SANDU, Antonio (2012). Ethical Dimensions of Supervision in Community Assistance of Chronic Patients. Postmodern Openings, 3(3), 45-68. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Caras, A. (2013). Ethics and Supervision Process-Fundaments of Social Work Practice. Procedia Social and Behavioral Sciences, 92, 133-141. Available online at:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813027808. WOS:000347957500023.

 

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Terec-Vlad, L., & Terec-Vlad, D. (2013). Ethical Aspects within Human Cloning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, 920-924. Available online at:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281302908X. WOS:000347957500151.

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Toader, E., Damir, D., & Toader, T. (2013). Vulnerabilities in the Medical Care. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, 936-940. Available online at:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281302911X. WOS:000347957500154.

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2012). Necesitatea comisiilor de etică în evaluarea etică a serviciilor sociale. Presented at the A VIII-a Conferinţa Naţională de Bioetică, 13-16 septembrie 2012, Cluj-Napoca.

Cited in:

Roth, M., Voicu, C, Dávid-Kacsó, A., Antal, I., Muntean, A., Bumbulus, S., & Baciu, C. (2013). Asking for Parental Consent in Research on Exposure of Children to Violence. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 42, 85-100. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis42_05.pdf   . WOS:000324509600005.

 

 • SANDU, Antonio, Unguru, E., Ponea, S., & Cojocaru, Ş. (2010). Analysis of professional competencies in supervision field of social services. Social Research Reports, 17, 3-56. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Neamtu, G. (2012). The specific of professional education in social work adjusted to labour marketplace. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 39, 39-58. ISSN: 1583-3410. IF : 1,354. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis39_03.pdf. WOS:000313532900003.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Tosati, S., Lawthong, N., & Suwanmonkha, S. (2015). Development Of An Appreciative Inquiry And Assessment Processes For Students’ Self-Knowing And Self-Development. Procedia – Social and Behavioral Sciences 191 (2015), 753–758. Available online at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815026828#bib0055. WOS:000380560300131.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Bondoc, M., D., Popescu, R., F., & Ungureanu, E. (2010). Analysis of the temporary evolution of the Romanian migration flows abroad, on migration routes. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 28, 143-155. ISSN: 1583-3410. IF: 0,789. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis28_08.pdf. WOS:000276508700008.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Cojocaru, Ş. (2010). Appreciative Supervision in Social Work: New Opportunities for Changing the Social Work Practice. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 29, 72-91. ISSN: 1583-3410. IF: 0,789. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis29_05.pdf. WOS:000278984200005.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Popp, L. E. (2010). The labour market and the social approach of unemployment. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 28, 115-123. ISSN: 1583-3410. IF: 0,789. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis28_06.pdf. WOS:000276508700006.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Chipea, F., Stefanescu, F., Bodogai, S., & Osvat, O. (2010). The NGOs, social constructors in the domain of occupying the labor force. The case of „Ruhama” Foundation. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 2010, 29, 92-108. ISSN: 1583-3410. IF: 0,789. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis29_06.pdf. WOS:000278984200006.

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Burlea, G., Burlea, A., M., & Milici, R. C. (2010). Prevention and intervention in speech and language therapy for the success of lexicographical acquisitions. Revista de cercetare şi intervenţie socială, 30, 86-100. ISSN: 1583-3410. IF: 0,789. Available online at: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis30_07.pdf . WOS:000282996500007.

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Elemente de sociologie. Sociologie generală, juridică şi metodologia cercetării sociale. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-27-0

Cited in:

Nistor, P. (2019). Social Services Offered by Faith-based Organizations in the Post-Secular Society. Postmodern Openings, 10(4), 65-103. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/95. WOS:000503814100006.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Gori, N. (2018). Codes of ethics for political parties and their role in communication (in the time of electoral campaigns). Postmodern Openings, 9(1), 147-164. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/10. WOS:000429112900010.

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Vlad, L. (2017). The Family, Where to? From the “Solid” Perspective to “Liquid” Perspective. Postmodern Openings, 8(1), 67-80. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0801.06. WOS:000415245200006.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Social Construction of Reality as Communicative Action. UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-8876-9.

Cited in:

Unguru, E. (2017). Appreciative Perspectives on Supervision in Social Work. Postmodern Openings, 8(1), 123-139. DOI: https://doi.org/10.18662/po/2017.0801.09. WOS:000415245200009.

 

 1. SANDU, Antonio, & Damian, S. (2012) Applying Appreciative Inquiry Principles in the Restorative Justice Field. Postmodern Openings, 3(2), 37-52.

Cited in:

Damian, S. I., Bulgaru Iliescu, D., Rohozneanu, A., Glodeanu, A., Diac, M., David, S., & Hunea, I. (2017). The Role of Educational Measures for Juvenile Offenders in Forensic Psychiatry. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 9(3), 140-156. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/2017.0903.09. WOS:000418338300009.

 

 1. SANDU, Antonio (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Frunză, S. (2017). Axiology, Leadership and Management Ethics. Meta: Research In Hermeneutics, Phenomenology, And Practical Philosophy, IX(1), 284-299, ISSN 2067-3655. WOS:000410691700012. Available online at: http://www.metajournal.org//articles_pdf/12-frunza.pdf

 

 

B. Citations from abroad in publications not indexed in Web of Science (formerly Thomson Reuters)

 

 • SANDU, Antonio & Unguru, E. (2017). Several Conceptual Clarifications on the Distinction between Constructivism and Social Constructivism. Postmodern Openings, 8(2), 51-61. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2017.0802.04. WOS:000415246500004.

Cited in:

Singh, R.L., Bush, E.J., Hidecker, M.J.C., Carrico, C.P., & Sundin, S. (2020). Considering Health Care Needs in a Rural Parkinson Disease Community. Progress in Community Health Partnerships: Research, Education, and Action, 14(1), 15-28. doi: 10.1353/cpr.2020.0005.

 

 • SANDU, Antonio, Caras, A., & Nica, E. A. (2013). The Levels of Doctor-Patient Relationship – Analysis from the Kohlberg’s Theory of Moral development. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 846-853

Cited in:

Ruiz Lurduy, R.A., Torres Torres, L.I., & Novoa, K.L.V. (2017). Doctor-patient relationship and treatment adherence. Science and Humanism in Health, 4(1), 29-37. Available online at:http://revista.medicina.uady.mx/revista/index.php/cienciayhumanismo/article/view/68

 

Cited in:

Levin, L., Benish-Weisman, M., & Savaya, R. (2020). Value Profiles and Perceived Job Performance of Social Workers in Israel. The British Journal of Social Work, 50(2), 348-368. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz150

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). (Christian) Bioethical Dilemmas using Synthetic Biology and Nanotechnologies. Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 12, Nr. 35, pp. 158-177. ISSN: 1583-0039. WOS:000320848500007.

Cited in:

Lones, M. E. (2016). A Christian Ethical Perspective on Surrogacy. Bioethics in Faith and Practice, 2(1), 23-33. DOI: https://doi.org/10.15385/jbfp.2016.2.1.5 .

 

 • Ponea, S., & SANDU, Antonio (2011). New Approaches in Personal Development Field – Appreciative Socialization Group. Postmodern Openings, 5(5), 147-155. ISSN: 2068 – 0236.

Cited in:

Kalinina, E. (2015). Formation of a new paradigm of social identity in a polycultural collective on the basis of resocialization. Responsibility and Sustainability. Socioeconomic, political and legal issues, 3(2), 3-12. ISSN: 2340-5813. Available online at: http://www.grupomio.org/wp-content/uploads/RS-3_2_2-Kalinina.pdf

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Denis, M., & Mudulia, M. (2019). Assessment Of The Principals’ Administrative Strategies On Adequate Staffing And Its Influence On Students’ Performance In Kcse In Masaba South Sub County, Kisii County, Kenya. European Journal of Education Studies, 6(4), 399-413. Available online at:https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2568/5206 .

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Bosomtwe, D. (2019). Exploring the Concept of Clinical Supervision among Nurse Supervisees: A Study at the 37 Military Hospital [Unpublished doctoral dissertation]. University of Ghana. Available online at:http://197.255.68.205/bitstream/handle/123456789/34760/Exploring%20the%20Concept%20of%20Clinical%20Supervision%20among%20Nurse%20Supervisees-A%20Study%20at%20the%2037%20Military%20Hospital..pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Cetin, S.K. (2018). Alternative Observation Tools for the Scope of Contemporary Education Supervision: An Action Research. European Journal of Educational Research, 7(2), 329-340. doi: https://doi.org/10.12973/eu-jer.7.2.329

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Lee, S.N., & Yoo, E. K. (2018). Concept Analysis of Clinical Supervision for Psychiatric Mental Health Nurse Practitioners. Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing, 27(1), 40-53. Indexed in: Google Scholar; CrossRef; Synapse; KoreaMed; KOMG. DOI: https://doi.org/10.12934/jkpmhn.2018.27.1.40.

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Bubnys, R. (2014). Reflektavimo kompetencijos struktūra socialinio darbo studentams atliekant praktikas [The Structure of Reflection Competency During Social Work Students’ Practices]. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 9, 50-63. Vilnius Lituania.

Available online at:http://www.vu.lt/leidyba/lt/mokslo-zurnalai/socialine-teorija-empirija-politika-ir-praktika/naujausias-numeris/item/3777-reflektavimo-kompetencijos-struktura-socialinio-darbo-studentams-atliekant-praktikas

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391, ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064.

Cited in:

Artan, T., Özkan, A. O., & Açıkgöz, N. (2018). Evaluation Of Supervision Needs Of Social Workers Working In Different Professional Fields. Turkish Journal of Applied Social Work, 1(1), 75-84 . Covered in: Eurasian Scientific Journal Index (ESJI); Cite Factor; Root Society for Indexing and Impact Factor Service; International ResearcBible (Academic Resource Index); Scientific Indexing Services (SIS); Directory of Research Journals Indexing (DRJI); Ideal Online. Available online at:https://dergipark.org.tr/en/pub/trjasw/issue/41299/457510

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391, ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064.

Cited in:

Artan, T., Özkan, A. O., Açıkgöz, N., & Salduz, Ç. (2018). Göç Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Süpervizyon Gereksinimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi [Evaluation of Perspectives of Social Workers Working in the Field of Migration to the Supervision Requirement]. AtlasJournal International Rrefeered & Indexed Journal of Social Sciences, 4(3), 1099-1109. ISSN:2619-936X. Covered in: Eurasian Scientific Journal Index (ESJI); International ResearcBible (Academic Resource Index); Scientific World Index ( SCIWIN); Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF); Society of Economics and Development; Scientific Indexing Services (SIS); Directory of Research Journals Indexing (DRJI); Active Search Results Engineer (ASR); Root Society for Indexing and Impact Factor Service; ISSUU Journal Listings; General Impact Factor; Cosmos Impact Factor; OCLC WorldCat. Available online at: http://95.183.203.22/xmlui/bitstream/handle/11363/1101/20181018114125512_25681199-d9c4-4c95-84ab-032005cbc09a.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (eds.) (2014). Working papers International Scientific Conference LUMEN 2014, Lumen, Iasi 2014. UK: LUMEN Scientific Publishing House . ISBN: 978-1-910129-02-9

Cited in:

Cynarski, W. J. (2014). Iasi-Meeting place for people and ideas study of the scientific trip. Scientific Review of Physical Culture, 4(2), 191-196. ISSN: 2083-8581.

Available online at: http://www.srpc.eu/

 

 • SANDU, Antonio, Alexa, E., & Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1), 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Communicating Truth or Verisimilitude: Convictive Method or Persuasive Method. Communications in Applied Sciences, 2(2), 190-202. ISSN 2201-7372. Available online at: http://infinitypress.info/index.php/cas/article/view/863/381

 

 1. Kiriakidis, P., Decosta, J. W., & SANDU, Antonio (2011). What is the effect of grade point average (GPA) on courses taken either face-to-face or online by undergraduate working adult students? Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 7-26. WOS:000292809500001.

Cited in:

Kılınç, N., Karakaya, Z., & Akman, I. (2016). Exploring factors influencing students’ success in a computer service course in Engineering Faculty of Atilim University: A discriminant analysis approach. UBMK 2016 Proceedings of International Conference on Computer Science and Engineering, Tekirdağ, Turkey, 20-23 October 2016, (pp. 106-110).

 

 • Kiriakidis, P., Decosta, J. W., & SANDU, Antonio (2011). What is the effect of grade point average (GPA) on courses taken either face-to-face or online by undergraduate working adult students? Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 7-26. WOS:000292809500001.

Cited in:

Olelewe, C.J., Agomuo, E.E. & Obichukwu, P.U. (2019). Effects of B-learning and F2F on college students’ engagement and retention in QBASIC programming. Educ Inf Technol, 24, 2701–2726. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09882-7

 

 • Kiriakidis, P., Decosta, J. W., & SANDU, Antonio (2011). What is the effect of grade point average (GPA) on courses taken either face-to-face or online by undergraduate working adult students? Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 7-26. WOS:000292809500001.

Cited in:

Butzler, K. B. (2014). The Effects of Motivation on Achievement and Satisfaction in a Flipped Classroom Learning Environment. Published by ProQuest LLC, Prescott Valley, Arizona. Available online at:http://www.une.edu/sites/default/files/Effects%20of%20Motivation.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Ponea, S. (2010). Appreciative Socialization Group. A Model of Personal Development. Postmodern Openings, 4, 75-86.

Cited in:

Elli, G. V., Benetti, S, & Collignon, O. (2014). Is There a Future for Sensory Substitution Outside Academic Laboratories? Multisensory Research, 27(5-6), 271–291. DOI: https://doi.org/10.1163/22134808-00002460. ISSN: 2213-4794. Netherlands.

 

 1. Ponea, S., & SANDU, Antonio (2010). Appreciative Socialisation Group. A Collaborative Creativity Model. InPlahteanu, B., (coord.) The 14-th International Conference „Inventica 2010” (pp. 223-234). Iasi, Romania: Performantica Publishing. ISBN: 978-973-730-719-4.

Cited in:

Elli, G. V., Benetti, S, & Collignon, O. (2014). Is There a Future for Sensory Substitution Outside Academic Laboratories? Multisensory Research, 27(5-6), 271–291. DOI: https://doi.org/10.1163/22134808-00002460. ISSN: 2213-4794. Netherlands

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Filosofie Socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Manolache, C. (2014). Bazele teoretico-metodologice ale cercetării organismului militar al statului [The methodological- theoretical bases of the state’s military body research]. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2 (165) 2014, 90-99. Available online at:

http://iiesp.asm.md/wp-content/uploads/2010/12/Revista-FSSP-2014-nr.2.pdf#page=90

 

 1. SANDU, Antonio. (2011). Quantum Metaphysics. Postmodern Openings, 6, 7-22. ISSN: 2068 – 0236.

Cited in:

Walter, C. S. (2014). Dance Consumerism and Spirituality. New York, SUA: Palgrave McMillan. Available online at:https://books.google.ro/books?id=y26pBQAAQBAJ&pg=PA154&lpg=PA154&dq=quantum+metaphysics+SANDU,&source=bl&ots=ql4caiq6Eh&sig=BR6eGoWxAUfccMkbrSQHzPkbBcQ&hl=en&sa=X&ei=s-EaVa3_E8_7at32gcAH&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q=quantum%20metaphysics%20SANDU,&f=false

 

 1. Cojocaru, Şt., & SANDU, Antonio (coord.). (2002). Acţiune socială şi dezvoltare organizaţională, Vol. II. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Canţer, N. (2014). Note de curs la disciplina universitară Monitorizare, evaluare şi supervizare Inasistenţa socială, Specialitatea Asistenţă Socială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială. Available online at:http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/canter/monitorizare.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2002). Asistenţă şi intervenţie socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, ISBN 973-85922-8-3.

Cited in:

Canţer, N. (2014). Note de curs la disciplina universitară Monitorizare, evaluare şi supervizare Inasistenţa socială, Specialitatea Asistenţă Socială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială. Available online at:http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/canter/monitorizare.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2012). Management Excellence in Academic Publishing. Postmodern Openings 3(1), 7-27.

Cited in:

Real Morgado, A. (2013). Relatório de Estágio na revista Anais de História de Além – Mar. Available online at: https://run.unl.pt/bitstream/10362/10582/1/Relat%C3%B3rio-Anais%20de%20Hist%C3%B3ria%20de%20Al%C3%A9m-Mar-Andr%C3%A9%20Real.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2011). Assumtion of Post-structuralism in Contemporary Epistemology. Postmodern Openings, 7, 39-52. ISSN: 1841-6195.
  • Cited in:

Matozo Franco, S., & Maranhão De Souza Leão, A. L. (2013). Codificando/Decodificando a Comunicação Organizacional: Uma Contribuição dos Estudos Culturais. Encoding/Decoding the Organizational Communication: a Contribution of Cultural Studies. Revista Pensamento Contemporaneo em Administracao, RPCA * Rio de Janeiro * v. 7 * n. 1 * jan/mar. 2013 * 32-49 *  32.

 

 1. SANDU, Antonio, & Damian, S. (2012) Applying Appreciative Inquiry Principles in the Restorative Justice Field. Postmodern Openings, 3(2), 37-52.

Cited in:

Ramirez, N. B., Santander, N. D., & Guia, K. S. (2019). Restoring the Sanctity and Dignity of Life Among Low-Risk Drug User Surrenderers. Bedan Research Journal, 4, 116-135. ISSN 1656-4049. Available online at: https://www.sanbeda.edu.ph/uploads/files/1557212533_Bedan_Research_Journal_2019.pdf#page=127

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

 

 • SANDU, Antonio (2002). Asistenţă şi intervenţie socială, Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, ISBN 973-85922-8-3

Cited in:

Dilion, M. (2005). Modele de investigare şi intervenţie Inpractica asistenţei sociale a persoanelor refugiate. In M. Bulgaru (Coord.), Probleme de integrare socială a persoanelor refugiate. Culegere de articole elaborate în baza comunicărilor la Conferinţa ştiinţifică „Probleme de integrare socială a persoanelor refugiate şi deplasate intern” din 25 November 2005, Chişinău. Available online at: http://www.usm.md/crras/CRRAS/ManualePDF/ProblRefugiati.pdf

 

C. Citations from abroad in some Romanian authors publications in journals not in Web of Science (formerly Thomson Reuters)

 

 

 • Frunză, A., & SANDU, Antonio (2017). Ethical acceptability of using generic consent for secondary use of data and biological samples in medical research. Acta Bioethica, 23(2), 289-299. WOS:000423528900010. IF : 0,191. Available online at :

http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/article/viewFile/47480/49508.

Cited in:

Zúñiga, C., & Zúñiga-Hernández, J. (2019). Exceptions to the use of informed consent in research: when is this possible in Chile?. Revista médica de Chile, 147(8), 1029-1035. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872019000801029

 

 1. Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Long, J. E. (2017). Beyond Bathsheba: Managing Ethical Climates Through Pragmatic Ethics. The Journal of Values-Based Leadership, 10(2), Article 14. Doi: http://dx.doi.org/10.22543/0733.102.1194

 

 • SANDU, Antonio (2013). The Social Construction of Autonomy and the Meanings of Autonomy for the Diabetic Patient from Doctor’s Perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2130–2135. ISSN: 1877-0428. WOS:000342763100358.

Cited in:

Zare-Farashbandi, F., Lalazaryan, A., Rahimi, A. & Hassanzadeh, A. (2017). The Effect of Patient-Physician Relationship on Health Information Seeking Behavior of Diabetic Patients. Medical Ethics Journal, 11(38), 35-50. Available online at: http://journals.sbmu.ac.ir/en-me/article/view/15884/12172

 

 • SANDU, Antonio (2013). The Social Construction of Autonomy and the Meanings of Autonomy for the Diabetic Patient from Doctor’s Perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2130–2135. ISSN: 1877-0428. WOS:000342763100358.

Cited in:

Ebrahimi, H., Sadeghian, E., Seyedfatemi, N., Mohammadi, E. & Azizi, A. (2016). Accommodating autonomous; chronic patients’ meaning of autonomy in clinical setting in Iranian in-patients: A grounded theory study. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5(9S), 443-454. Available online at: http://www.ijmrhs.com/medical-research/accommodating-autonomous-chronic-patients-meaning-of-autonomy-in-clinical-setting-in-iranian-inpatients-a-grounded-theor.pdf

 

 • Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

 

Cited in:

Tosatia, S., Lawthongb, N., & Suwanmonkhab, S. (2015). Development Of An Appreciative Inquiry And Assessment Processes For Students’ Self-Knowing And Self-Development. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 753-758. Available online at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815026828

 

 • Unguru, E., & SANDU, Antonio (2014). A Socio-Legal Approach of Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus Retributive Justice. European Journal of Law and Public Administration, 1, 37-68. ISSN: 2360–6754.

Cited in:

Smarandache, F., Vlăduţescu, Ş., Dima I. C., & Voinea, D. V. (2015). An Operational View in Computational Construction of Information. Applied Mechanics and Materials, 795, 201-208. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.795.201.

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Negative Journalistic Communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 47, 131-138. Switzerland. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.47.131

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Information from Theory towards Science. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 4, 1-7. ISSN 2300-2697. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-4-2015-1-7.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Ţenescu, A., & Minculete, N. (2015). Managing some uncertainties of communication as academic discipline in the Spanish and Italian virtual environment. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 46, 14-38. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.46.14

 

 • Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Ţenescu, A., & Minculete, N. (2015). Managing some uncertainties of communication as academic discipline in the Spanish and Italian virtual environment. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 46, 14-38. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.46.14

 

 1. SANDU, Antonio. (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Ţenescu, A., & Minculete, N. (2015). Managing some uncertainties of communication as academic discipline in the Spanish and Italian virtual environment. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 46, 14-38. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.46.14

 

 • SANDU, Antonio. (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). An analitical extended book review. S. Frunză: Advertising constructs reality (2014). International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 98-106. ISSN 2300-2697. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-98-106.pdf

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.
  • Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Negative Journalistic Communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 47, 131-138. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.47.131

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). An analytical extended book review. S. Frunză: Advertising constructs reality (2014). International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 98-106. ISSN 2300-2697. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-98-106.pdf

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Ţenescu, A., & Minculete, N. (2015). Managing some uncertainties of communication as academic discipline in the Spanish and Italian virtual environment. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 5, 14-38. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.46.14

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Bunăiaşu, C. M., & Strungă, A. C. (2015). Decision communication in education management. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3 (2015) pp. 53-60. ISSN 2300-2697. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-3-2015-53-60.pdf

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Neutrosophic circuits of communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 174-186. ISSN 2300-2697. Poland. Journal Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at:http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-174-186.pdf

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178 . WOS:000346372600027.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2) (2015), pp. 167-173. ISSN 2300-2697. Polonia. Journal Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL Available online at:http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178 . WOS:000346372600027.

Cited in:

Teodorescu, B. (2015). Modelling Anthropological Profile by Communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 109-115. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL.

Available online at:http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-109-115.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Negative Journalistic Communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 47, 131-138. Switzerland. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.47.131

 

 1. SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Neutrosophic circuits of communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 174-186. ISSN 2300-2697. Poland. Revistă Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at:http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-174-186.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 167-173. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195

Cited in:

Teodorescu, B. (2015). Modelling anthropological profile by communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 109-115. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-109-115.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Bunăiaşu, C. M., & Strungă, A. C. (2015). Decision communication in education management. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 53-60. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-3-2015-53-60.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Neutrosophic circuits of communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 174-186. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-174-186.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio- juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Teodorescu, B. (2015). Modelling anthropological profile by communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 109-115. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-109-115.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 167-173. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 • Unguru, E., & SANDU, Antonio (2014). A Socio-Legal Approach of Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus Retributive Justice. European Journal of Law and Public Administration, 1, 37-68. ISSN: 2360–6754.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). An analytical extended book review. S. Frunză: Advertising constructs reality (2014). International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 98-106. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-98-106.pdf

 

 • Unguru, E., & SANDU, Antonio (2014). A Socio-Legal Approach of Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus Retributive Justice. European Journal of Law and Public Administration, 1, 37-68. ISSN: 2360–6754.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 167-173. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at:http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). Elemente de sociologie. Sociologie generală, juridică şi metodologia cercetării sociale. Editura Tritonic, Bucureşti, p. 186. ISBN: 978-606-8571-27-0.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). An analytical extended book review. S. Frunză: Advertising constructs reality (2014). International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 98-106. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-98-106.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Elemente de sociologie. Sociologie generală, juridică şi metodologia cercetării sociale. Editura Tritonic, Bucureşti. ISBN: 978-606-8571-27-0.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 167-173. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391. ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). An analytical extended book review. S. Frunză: Advertising constructs reality (2014). International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 98-106. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-98-106.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391. ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Neutrosophic circuits of communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 174-186. ISSN 2300-2697. Poland. Revistă Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-174-186.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391. ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 167-173. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Opran, E. R., Voinea, D. V., & Teodorescu, M. (2015). Art and being in neutrosophic communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 16-27. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-16-27.pdf

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Teodorescu, B. (2015). Modelling anthropological profile by communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 109-115. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-109-115.pdf

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 167-173. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Neutrosophic circuits of communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 174-186. ISSN 2300-2697. Poland. Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at:http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-174-186.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 167-173. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Negative Journalistic Communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 47, 131-138. Switzerland. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.47.131

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Information from Theory towards Science. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 4, 1-7. ISSN 2300-2697. Poland. Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-4-2015-1-7.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Bunăiaşu, C. M., & Strungă, A. C. (2015). Decision communication in education management. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 53-60. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-3-2015-53-60.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 167-173. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Negative Journalistic Communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 47, 131-138. Switzerland. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.47.131

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). An analitical extended book review. S. Frunză: Advertising constructs reality (2014). International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 98-106. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-98-106.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Opran, E. R., Voinea, D. V., & Teodorescu, M. (2015). Art and being in neutrosophic communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 16-27. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-16-27.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Information from Theory towards Science. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 4, 1-7. ISSN 2300-2697. Poland. Revistă Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-4-2015-1-7.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Bunăiaşu, C. M., & Strungă, A. C. (2015). Decision communication in education management. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 53-60. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-3-2015-53-60.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Neutrosophic circuits of communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 174-186. ISSN 2300-2697. Poland. Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-174-186.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Teodorescu, M. (2015). Communicative Action, Deliberative and Restorative Justice. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 167-173. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-167-173.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Teodorescu, B. (2015). Modelling anthropological profile by communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 109-115. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-109-115.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Neutrosophic circuits of communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 174-186. ISSN 2300-2697. Poland. Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at:

http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-174-186.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). Mediation – Communicative Action and Philosophical Practice. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Volume 6, Issue 1, June, pp. 39-66. Journal covered in Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, Index Copernicus, CEEOL, EBSCO. Revistă recunoscută CNCS. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Bunăiaşu, C. M., & Strungă, A. C. (2015). Decision communication in education management. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 53-60. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-3-2015-53-60.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). An analytical extended book review. S. Frunză: Advertising constructs reality (2014). International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 98-106. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-98-106.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Opran, E. R., Voinea, D. V., & Teodorescu, M. (2015). Art and being in neutrosophic communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 16-27. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-16-27.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Bunăiaşu, C. M., & Strungă, A. C. (2015). Decision communication in education management. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 53-60. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-3-2015-53-60.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Bunăiaşu, C. M., & Strungă, A. C. (2015). Decision communication in education management. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 53-60. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-3-2015-53-60.pdf

 

 • Uşurelu, S., & SANDU, Antonio (2012). Appreciative Socialization Group: Rules of Implementation. Postmodern Openings, 3(3), 35-42. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Bunăiaşu, C. M., & Strungă, A. C. (2015). Decision communication in education management. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 53-60. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-3-2015-53-60.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Ponea, S., & Unguru, E. (2010). Qualitative Methodology in Analyzing Educational Phenomena. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 5, 109-128.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Bunăiaşu, C. M., & Strungă, A. C. (2015). Decision communication in education management. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 53-60. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-3-2015-53-60.pdf

 

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Neutrosophic circuits of communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 174-186. ISSN 2300-2697. Poland. Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-174-186.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Teodorescu, M. (2015). An analytical extended book review. S. Frunză: Advertising constructs reality (2014). International Letters of Social and Humanistic Sciences, 6(1), 98-106. ISSN 2300-2697. Poland. Journal indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2015/01/ILSHS-61-2015-98-106.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Neutrosophic circuits of communication. A review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2(2), 174-186. ISSN 2300-2697. Poland. Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/09/ILSHS-22-2015-174-186.pdf

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Accenting of the negative journalism in economic crisis periods. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 29, 80-89. Available online at: http://www.scipress.com/ILSHS.29.80

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. Doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Communicating Truth or Verisimilitude: Convictive Method or Persuasive Method. Communications in Applied Sciences, 2(2), 190-202. ISSN 2201-7372. Australia. Indexed in  Ulrich ProQuest. Available online at: http://infinitypress.info/index.php/cas/article/
view/863/381

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication on the difficult route of lie. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 16(1), pp. 86-95. Poland. ISSN 2300-2697.

Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-161-2014-86-95.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=4a400bde-433f-4285-ac4c-6569c66c94a0&articleId=b7880fb2-8e10-431c-bf50-54ac5dd607d1

 

 1. SANDU, Antonio (2013). The Social Construction of Autonomy and the Meanings of Autonomy for the Diabetic Patient from Doctor’s Perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2130–2135. ISSN: 1877-0428. WOS:000342763100358.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Communication Environment: Context/Situation/Framework. Journal of Sustainable Development Studies, 6(1), 193-204. Australia. ISSN 2201-4268. Indexed in Ulrich and ProQuest. Available online at: http://www.infinitypress.info/index.php/jsds/
article/view/748/326

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). (Christian) Bioethical dilemmas using synthetic biology and nanotechnologies. Journal for the study of religions and ideologies, JSRI, ISI Humanities, 12(35), 158-177. ISSN 1583-0039. WOS:000320848500007.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Communication Environment: Context/Situation/Framework. Journal of Sustainable Development Studies, 6(1), 193-204. Australia. Indexed in Ulrich and ProQuest. ISSN 2201-4268. Available online at: http://www.infinitypress.info/index.php/jsds/article/
view/748/326

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). (Christian) Bioethical dilemmas using synthetic biology and nanotechnologies. Journal for the study of religions and ideologies, JSRI, ISI Humanities, 12(35), 158-177. ISSN 1583-0039. WOS:000320848500007.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication on the difficult route of lie. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 16(1), pp. 86-95. Poland. ISSN 2300-2697. Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO. CEEOL.

Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-161-2014-86-95.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=4a400bde-433f-4285-ac4c-6569c66c94a0&articleId=b7880fb2-8e10-431c-bf50-54ac5dd607d1

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication on the difficult route of lie. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 16(1), 86-95. Poland. ISSN 2300-2697. Indexed in Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, CEEOL.

Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-161-2014-86-95.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=4a400bde-433f-4285-ac4c-6569c66c94a0&articleId=b7880fb2-8e10-431c-bf50-54ac5dd607d1

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Convictive Communication and Persuasive Communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 15(2), 164-170. Poland. ISSN 2300-2697. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-152-2014-164-170.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=701e5964-c306-48f2-a599-3def012ecd12&articleId=87d3b615-8318-42e8-8cec-30871daca98c

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Philosophical Practice and Social Welfare Counselling and Supervision of Ethics. Philosophical Practice: Journal of The APPA, Vol. 8, No. 3, pp. 55-64. Journal covered in ISSN: 1742-8181.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Didactic Communication as Tool in European Integration. Communications in Applied Sciences, 2(1), 85-96. Australia. Indexed in Ulrich and ProQuest. ISSN: 2201-7372. Available online at: http://infinitypress.info/index.php/cas/article/view/765/339

 

 • SANDU, Antonio (2012). Metode de cercetare Inştiinţa comunică Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 177. ISBN: 978-973-166-304-3.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Persuasive way of communicational propaganda. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 20, 37-45. Available online at:

http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-20-2014-37-45.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=39e60e86-7a93-4fc2-a883-4dcaafdcbe71&articleId=c6d6f7a8-7d11-4ab7-8b10-8bddc39ce556

 

 • Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Communicating Truth or Verisimilitude: Convictive Method or Persuasive Method. Communications in Applied Sciences, 2(2), 190-202. ISSN 2201-7372. Revistă indexată Ulrich si ProQuest. Available online at:

http://infinitypress.info/index.php/cas/article/view/863/381

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication on the difficult route of lie. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 16(1), 86-95. ISSN 2300-2697. Poland. Available online at:

http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-161-2014-86-95.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=4a400bde-433f-4285-ac4c-6569c66c94a0&articleId=b7880fb2-8e10-431c-bf50-54ac5dd607d1

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Communicational types of propaganda. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 22, 41-49. Poland. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-22-2014-41-49.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a2a08927-a5ee-4d6e-bdf1-13f650458f91&articleId=1e0a839a-95bf-42ce-9a59-dd726ca29549

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Persuasive way of communicational propaganda. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 20, 37-45. Poland. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-20-2014-37-45.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=39e60e86-7a93-4fc2-a883-4dcaafdcbe71&articleId=c6d6f7a8-7d11-4ab7-8b10-8bddc39ce556

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Message as Fundamental Discursive Commitment of Communication. Journal of Studies in Social Sciences, 5(2), 276-287. Australia. Indexat InProQuest şi Ulrich. ISSN: 2201-4624. Available online at: http://infinitypress.info/index.php/jsss/article/view/459/227

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Communication Environment: Context/Situation/Framework. Journal of Sustainable Development Studies, 6(1), 193-204. Australia. Indexat Ulrich şi ProQuest. ISSN 2201-4268. Available online at: http://www.infinitypress.info/index.php/jsds/article/view/748/326

 

 • Ponea, S., SANDU, Antonio (2010). Assessement of Professional Competences. Constructive Dimension of Human Resources Management. Revista Românescă pentru Educaţie Multidimensională, 4, 17–40. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication on the difficult route of lie. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 16(1), 86-95. Poland. ISSN 2300-2697. Available online at:  http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-161-2014-86-95.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=4a400bde-433f-4285-ac4c-6569c66c94a0&articleId=b7880fb2-8e10-431c-bf50-54ac5dd607d1

 

 • SANDU, Antonio, & Ponea, S. (2010). Social Constructionism as a Semiotical Paradigm. An analytical Approach of Social Creativity. Presented at the XIV-th International Conference of Inventics, 9-11 June, Iasi.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Didactic Communication as Tool in European Integration. Communications in Applied Sciences, 2(1), 85-96. Australia. Indexed in Ulrich and ProQuest. ISSN 2201-7372. Available online at: http://infinitypress.info/index.php/cas/article/view/765/339

 

 1. SANDU, Antonio, Unguru, E., Ponea, S., & Cojocaru, Ş. (2010). Analysis of professional competencies in supervision field of social services. Social Research Reports, 17, 3-56. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Didactic Communication as Tool in European Integration. Communications in Applied Sciences, 2(1), 85-96. Australia. Indexed in Ulrich and ProQuest. ISSN 2201-7372. Available online at: http://infinitypress.info/index.php/cas/article/view/765/339

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Didactic Communication as Tool in European Integration. Communications in Applied Sciences, 2(1), 85-96. Australia. Indexed Ulrich and ProQuest. ISSN 2201-7372. Available online at: http://infinitypress.info/index.php/cas/article/view/765/339

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2014). Actants of manipulative communication. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 29 (2014), pp. 41-47. Poland. ISSN 2300-2697. Available online at: http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/06/ILSHS-29-2014-41-47.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=63e79a60-5f23-45d8-936d-fa6680b101ca

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication on the difficult route of lie. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 16(1), 86-95. Poland. ISSN 2300-2697. Available online at:

http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-161-2014-86-95.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=4a400bde-433f-4285-ac4c-6569c66c94a0&articleId=b7880fb2-8e10-431c-bf50-54ac5dd607d1

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Communicational types of propaganda. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 22, 41-49. Poland. Available online at:

http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-22-2014-41-49.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a2a08927-a5ee-4d6e-bdf1-13f650458f91&articleId=1e0a839a-95bf-42ce-9a59-dd726ca29549

 

 • SANDU, Antonio (2012). Metode de cercetare în ştiinţa comunicării. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 177. ISBN: 978-973-166-304-3.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. A. (2013). A Completion to the Traditions Matrix-Standard-R.T. Craig, Induced By the Transformation of Communication-As-A-field Membrane in Communication-As-A-Universe Membrane. American International Journal of Contemporary Research, 3(10), 6-12. USA. ISSN: 2162-139X. Indexed in EBSCO, DOAJ. Available online at: http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_3_No_10_October_2013/2.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2012). Metode de cercetare în ştiinţa comunicării. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 177. ISBN: 978-973-166-304-3.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. A. (2013). A battle with uncertainty 1 of communication as an academic discipline: title uncertainty. Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Communication and Public Relations, pp. 493-501. Indexed in EBSCO, DOAJ. Available online at: https://pdfs.semanticscholar.org/e8e0/ba1497567ff8392bca54f62a02a8b08b0623.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2013). Communicational Basis of Social Networks. International Journal of Management Sciences and Business Research, 2(8), 1-5. Anglia. ISSN: 2226-823. Available online at:http://www.ijmsbr.com/Volume%202,%20Issue%208%20Paper%20(1).pdf

Available in ProQuest at:

http://search.proquest.com.ux4ll8xu6v.useaccesscontrol.com/pqcentral/docview/1459405610/15A68524DC574BDDPQ/4?accountid=15533

 

 • SANDU, Antonio (2009). Dimensiuni etice ale comunicării in postmodernitate. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-176-6.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. A. (2013). A Completion to the Traditions Matrix-Standard-R.T. Craig, Induced By the Transformation of Communication-As-A-field Membrane in Communication-As-A-Universe Membrane. American International Journal of Contemporary Research, 3(10), 6-12. USA. ISSN: 2162-139X. Indexed in EBSCO, DOAJ. Available online at: http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_3_No_10_October_2013/2.pdf

 

D. Citations in Romanian publications indexed in International Databases

 

 

 • Unguru, E. & SANDU, Antonio (2017). Supervision. From Administrative Control to Continuous Education and Training of Specialists in Social Work. Revista Romanească pentru Educatie Multidimensionala, 9(1), 17-35. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2017.0901.02 . WOS:000414427500002.

Cited in:

Frunza, A. (2018). Theoretical Perspectives on the Development of Social Welfare Practice Supervision. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 7(2), 36-54. Covered in: ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss/08

 

 1. Frunză, A. & SANDU, Antonio (2016). Updating Ethics Expertise: Supervision of Ethics as a Communicative Action. Journal of Social Work Values and Ethics, 13(1), 73-84.

Cited in:

Frunza, A. (2018). Theoretical Perspectives on the Development of Social Welfare Practice Supervision. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 7(2), 36-54. Covered in: ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss/08

 

 • SANDU, Antonio, & Ignatescu, C. (2017). Retributivity and Public Perception on the Non-Custodial Sanctions. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 9(3), 103-128. https://doi.org/10.18662/rrem/2017.0903.07. WOS:000418338300007.

Cited in:

Nemţoi, G. (2019). Deliberative Democracy Under the Influence of Populist Current. European Journal of Law and Public Administration, 6(2), 236-244. Covered in: Google Scholar; KVK; WorldCat; CrossRef; CEEOL; RePEc; HeinOnline. Doi: https://doi.org/10.18662/eljpa/100

 

 • SANDU, Antonio, & Ignatescu, C. (2017). Retributivity and Public Perception on the Non-Custodial Sanctions. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 9(3), 103-128. https://doi.org/10.18662/rrem/2017.0903.07. WOS:000418338300007.

Cited in:

Nemtoi, G., & Nesteriuc, O. (2019). The Status of the Members of Parliament in Relationship With the Legal And Ethical Norms. European Journal of Law and Public Administration, 6(2), 245-253. Covered in: Google Scholar; KVK; WorldCat; CrossRef; CEEOL; RePEc; HeinOnline. Doi: https://doi.org/10.18662/eljpa/101

 

 • Frunză, A., & SANDU, Antonio (2017). Ethical acceptability of using generic consent for secondary use of data and biological samples in medical research. Acta Bioethica, 23(2), 289-299. WOS:000423528900010. IF : 0,191. Available online at :

http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/article/viewFile/47480/49508.

Cited in:

Popescu, A. L. (2018). Informed Consent. Ethical Perspectives in Assessing the Quality of Medical Services. Case Study at the Dorohoi Hospital. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 2(1), 33-74. Covered in: CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar. Doi: https://doi.org/10.18662/eejmhb/08

 

 • SANDU, Antonio (2013). The Social Construction of Autonomy and the Meanings of Autonomy for the Diabetic Patient from Doctor’s Perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2130–2135. ISSN: 1877-0428. WOS:000342763100358.

Cited in:

Ebrahimi, H., Sadeghian, E., Seyedfatemi, N., Mohammadi, E., & Azizi, A. (2016). Accommodating autonomous: Chronic patients’ meaning of autonomy in clinical setting in Iranian in-patients: A grounded theory study. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5(9S), 443-454. ISSN No: 2319-5886. Available online at: https://www.ijmrhs.com/medical-research/accommodating-autonomous-chronic-patients-meaning-of-autonomy-in-clinical-setting-in-iranian-inpatients-a-grounded-theor.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391, ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064

Cited in:

Nistor, P. (2019). The Charitable Foundations of Social Assistance. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 2(2), 15-30. Covered in: CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/eejmhb/12

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2013). Supervision of social work practice in North-Eastern Romanian rural areas. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 82, 386-391, ISSN: 1877-0428. WOS:000326472800064

Cited in:

Nistor, P. (2019). The Faith-Based Organization in the Post-Secular Society. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 7(2), 17-35. Covered in: ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss/07 .

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

 

Cited in:

Frunza, A. (2018). Theoretical Perspectives on the Development of Social Welfare Practice Supervision. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 7(2), 36-54. Covered in: ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss/08

 

Cited in:

Zanetti, M., & Cassese, F. P. (2019). Neuroenhancements: Evolution and perspectives. Giornale Italiano di Educazione alla Salute, Sport e Didattica Inclusiva, 3(1), Suppliment, 8-16. DOI: https://doi.org/10.32043/gsd.v1i1_Sup.115.

 

 • SANDU, Antonio (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Haţegan, V. (2019). Philosophical practice and ethics applied in organizations. ANNALS of the University of Bucharest Philosophy Series, LXVIII(1),53 – 65. Available online at:https://www.researchgate.net/profile/Vasile_Hategan/publication/336699085_Philosophical_practice_and_ethics_applied_in_organizations/links/5ddb7098458515dc2f4b7b57/Philosophical-practice-and-ethics-applied-in-organizations.pdff

 

 1. SANDU, Antonio (2015). Etică şi practică socială. Ediţia a II-a. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-417-0

Cited in:

Haţegan, V. (2019). Philosophical practice and ethics applied in organizations. ANNALS of the University of Bucharest in Philosophy Series, LXVIII(1),53 – 65. Available online at: https://www.researchgate.net/profile/Vasile_Hategan/publication/336699085_Philosophical_practice_and_ethics_applied_in_organizations/links/5ddb7098458515dc2f4b7b57/Philosophical-practice-and-ethics-applied-in-organizations.pdff

 

 • SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47.

Cited in:

 

 • SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47.

Cited in:

Vlăduţescu, S. (2016). The interpretation is free or controlled. Journal of Romanian Literary Studies, 9, 29-34. Available online at: http://www.upm.ro/jrls/JRLS-09/Rls%2009%2004.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47.

Cited in:

 

 • SANDU, Antonio (2016). A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47.

Cited in:

Kot, S. & Bunaciu, M. (2016). The Relation of Managerial Communication-Public Management Conflicts and Crisis. Annals of the University of Craiova for Journalism, communication and Management, 2, 24-47. Available online at: http://www.aucjc.ro/wp-content/uploads/2016/10/aucjcm-vol-2-2016-24-47.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2016). Social Construction of Reality as communicative Action. UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-8876-9.

Cited in:

Montano, C., Angulo Parra, Y., Álvarez, C., & Reyes Escalante, A. (2016). The Quest for Requirement Fulfilment: the case of the Fabrication of the Technologized Academic Subject in a Mexican Public State University. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 8(1), 23-50. Covered in: EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL, Ulrich Pro Quest, Cabell, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Journalseek, Scipio. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2016.0801.03 .

 

 • SANDU, Antonio (2016). Social Construction of Reality as Communicative Action. UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-8876-9.

Cited in:

 

 • SANDU, Antonio, & Terec-Vlad, L. (2016). A Phenomenological Perspective on Transhumanism from the Perspective of the Spoken of Being. Postmodern Openings, 7(1), 67-76. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2016.0701.05

Cited in:

Apostu, I. (2016). The Two Dimensions of Infidelity. Postmodern Openings, 7(2), 167-178. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2016.0702.11

Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=475173

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v7y2016i2p167-178.html

 

 • SANDU, Antonio, & Terec-Vlad, L. (2016). A Phenomenological Perspective on Transhumanism from the Perspective of the Spoken of Being. Postmodern Openings, 7(1), 67-76. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2016.0701.05

Cited in:

Trifu, A., & Terec-Vlad. L. (2016). Economy Has to Be in Accordance with the New Society? SEA – Practical Application of Science, IV(12), 499-502. Available online at: https://spas.seaopenresearch.eu/images/articles/SPAS_12_10.jpg

 

 • SANDU, Antonio (2016). Openness and Transparency in Public Administration. European Journal of Business and Social Sciences, 5(02), 59-71

Cited in:

Unguru, E. (2018). An Ethical and Anthropological View on Public Administration. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Economy and Administrative Sciences, 3(1), 102-106. https://doi.org/10.18662/lumeneas/07

Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=616481

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev14e/v3y2018i1p102-106.html

 

 1. SANDU, Antonio (2016). From distributive to procedural justice. Justice as a constitutive value of public administration. Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filosofie şi Discipline Socio-Umane, I, 43-58.

Cited in:

Unguru, E. (2018). An Ethical and Anthropological View on Public Administration. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Economy and Administrative Sciences, 3(1), 102-106. https://doi.org/10.18662/lumeneas/07

Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=616481

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev14e/v3y2018i1p102-106.html

 

 • Damian, S., Necula, R., SANDU, Antonio, Iliescu, M., L., & Ioan, B. (2013). Ethical evaluation model for technologies. The role of medical technology in the development of autonomy in diabetes patient. Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iasi, 117(3), 722-730.

Cited in:

Nistor, P. (2019). The Faith-Based Organization in the Post-Secular Society. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 7(2), 17-35. Covered in: ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss/07  .

 

 • Damian, S., Necula, R., SANDU, Antonio, Iliescu, M., L., & Ioan, B. (2013). Ethical evaluation model for technologies. The role of medical technology in the development of autonomy in diabetes patient. Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iasi, 117(3), 722-730.

Cited in:

Butureanu, L., & Niţă, G. (2017). Theoretical and legislative criteria for translating patient-centered medicine into differentiated practical contexts. Buletin de Psihiatrie Integrativa, 75(4), 59-68.

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Hîncu, L. (2015). Ethics – a Form of Marketing for the Tourism Brand of Bucovina.  Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Economical and dministrative Sciences, II (1), 25-37. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumeneas.2015.0201.03

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative. O socio-pedagogie a succesului. Iasi: Editura Stiintifica LUMEN.

Available in DOAJ at:

https://doaj.org/article/275fbacae249450683d7d2b7747cde6c

 

 • SANDU, Antonio, & Ponea, S. (2010). Social Constructionism as a Semiotical Paradigm. An Analytical Approach of Social Creativity. In Plahteanu, B. (coord.) The 14-th International Conference „Inventica 2010” (pp. 516-525). Iasi, Romania: Editura Performantica.

Cited in:

Nasibullov K.I. (2019). The Application of Fractal theory in the socio-humanitarian studies of religion: about new possibilities for studying the “procedural” logic in the Arab-Muslim picture of the world (according to A. V. Smirnov). Minbar. Islamic Studies, 12 (4), 1107-1130. ISSN 2618-9569. Covered in: Russian Scientific Citation Index (RSCI); Google Scholar; SOCIONET; Lens; Research4life. DOI: https://doi.org/10.31162/2618-9569-2019-12-4-1107-1130

 

 • SANDU, Antonio, & Ponea, S. (2010). Social Constructionism as a Semiotical Paradigm. An Analytical Approach of Social Creativity. In Plahteanu, B. (coord.) The 14-th International Conference „Inventica 2010” (pp. 516-525). Iasi, Romania: Editura Performantica.

Cited in:

Ţicu, D. (2017). A constructionist analysis of the current public administration: the role of the myths. Polis – Revistă de ştiinţe politice, 4, 1(19), 83-91. Indexed in CEEOL & DOAJ. Available online at: http://revistapolis.ro/documente/revista/2018/Nr.%201-19-2018/8.%20Dorina%20TICU.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2012). Appreciative ethics. Germany: Lap Lambert Ltd.

 

 • SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Terec-Vlad, L. (2015). What about Eternal Life? A Transhumanist Perspective. Postmodern Openings, 6(2), 33-41. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2015.0602.03 Available in CEEOL at:  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=319660

Available in Index Copernicus at: https://journals.indexcopernicus.com/search/
article?articleId=494874

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v6y2015i2p33-41.html

 

 1. SANDU, Antonio. (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

 • SANDU, Antonio (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti, Romania: Editura Didactică şi Pedagogică.

Cited in:

Unguru, E. (2018). An Ethical and Anthropological View on Public Administration. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Economy and Administrative Sciences, 3(1), 102-106. https://doi.org/10.18662/lumeneas/07

Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=616481

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev14e/v3y2018i1p102-106.html

 

 • SANDU, Antonio (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti, Romania: Editura Didactică şi Pedagogică.

Cited in:

Terec-Vlad, L. (2015). Regards on the Ethics and Transparency in Public Administration Book Review. Etică profesională şi transparenţă Inadministraţia publică, author Antonio SANDU, Editura Didactică şi Pedagogică, 2014. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 7 (1), 241-244. Available online at: http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2015/07/REV_june2015_241-244.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). Mediation – Communicative Action and Philosophical Practice. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 6(1), 39-66.

Cited in:

Terec-Vlad, L. (2015). From Communicative Action to Social Practices. Book review. Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă – authors Antonio SANDU, and Elena Unguru, Tritonic Publishing House, 2014. Postmodern Openings, 6(1), 209-212. Available online at: http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2015/07/PO_June2015_209to212.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Terec-Vlad, L. (2015). From Communicative Action to Social Practices. Book review. Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă – authors Antonio SANDU, and Elena Unguru, Tritonic Publishing House, 2014. Postmodern Openings, 6(1), 209-212. Available online at: http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2015/07/PO_June2015_209to212.pdf

 

 • Unguru, E., & SANDU, Antonio (2014). A Socio-Legal Approach of Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus Retributive Justice. European Journal of Law and Public Administration, Year 2014, Issue 1, pp. 37-68. ISSN: 2360–6754.

Cited in:

 

 • Necula, R., Damian, S., Caras, A., SANDU, Antonio, & Vicol, M. (2013). The role of spirituality in the construction of the autonomy and responsibility of chronic diabetic patients. An orthodox priests’ perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, pp. 617-626.

Cited in:

Hasanshahi, M., & Mazaheri, M. A. (2016). The Effects of Education on Spirituality through Virtual Social Media on the Spiritual Well-Being of the Public Health Students of Isfahan University of Medical Sciences in 2015. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 4(2), 168-175. Available online at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4876785/

 

 • Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.
 • Cited in:
 • Bungau, S. G., Bungau, C., Tit, M. & Pallag, A. (2015). The Influence Of Specialized Academic Studies On Self-Medication. Revista Romana de Bioetica, 13(1), 153-158. Available online at: http://www.bioetica.ro/index.php/arhiva-bioetica/article/view/654/pdf_78

Available in ProQuest at:

http://search.proquest.com/openview/7f255564e019389684f3621b4bcac862/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1536336

Available in EBSCO at:

http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15835170&AN=102443305&h=6TVmx%2bn3GzKvM18D6wxIcY34FfDl3NlFHaW%2bMbKK%2f%2b5E0leb1HysfX1BH7buxd21TTAo7MBh11gAhBXMrEM5Sg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15835170%26AN%3d102443305

 

 • Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Poroch, V., Boanca, M., & Gavrilovici, C. (2015). Communication Issues in the Oncology. Social Research Reports, 27, 58-66. Available online at: http://www.researchreports.ro/images/
researchreports/social/srr_2015_vol027_005.pdf

 

 • Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Vâţă, A., Vâţă, L.G., & Luca, M.C. (2015). Ethical Challenges in the Management of the Human Immunodeficiency Virus Infection. Social Research Reports, 27, 49-57.Available online at: http://www.researchreports.ro/images/researchreports/social/srr_2015_vol027_004.pdf

 

 1. Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Bostan, I., & Grosu, V. (2015). The Health Risk Management and Its Legal Impact. Revista Română de Bioetică, 13(1), 37-43.

 

 • Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Bungău, S., Bungău, C., Ţiţ, M., & Pallag, A. (2015). The Influence of Specialized Academic Studies on Self-Medication. Revista Română de Bioetică, 13(1), 153-158.

 

 • SANDU, Antonio (2012). Social Constructionist Epistemology. A transmodern overview. Germany, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Cited in:

Galbin, A. (2016). Social constructionism. A postmodern approach to knowledge. Analele Ştiinţifice ale Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iasi. Sociologie şi Asistenţă Socială, 8(1), 47-53. Available online at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=398077

 

 • SANDU, Antonio (2012). Social Constructionist Epistemology. A transmodern overview. Germany, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Cited in:

Galbin, A. (2016). Constructing social realities. The role of language as a precondition for action. In Boldea, I. (coord.), Discourse as a form of multiculturalism in literature and communication. Section: Language and discourse (620-625). Tîrgu Mureş: Arhipeleag XXI Press. Available online at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=398077

 

 • SANDU, Antonio (2012). Social Constructionist Epistemology. A transmodern overview. Germany, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Cited in:

Galbin, A. (2015). A relational Appreciative approach in constructing Innovative Thinking. In D. Serghie (Coord.), Intercultural Communication and the Future of Education (pp. 83-86). ISBN 978-606-775-120-8. This volume intended to disseminate scientific articles within the 3rd International Conference of the Nord events, ”Intercultural Communication And The Future Of Education”, University of Bucharest, November 28th – 29th, 2015. Available online at: http://seaopenresearch.eu/Document/Article/NORD3_12.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Albu, M. (2017). Ethics Adviser Role in Public Administration. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Social Sciences, VI(1), 41-50. Covered in: ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss.2017.0601.04.

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Palamariu, O.P., Roos, I.R., Vieru, M.M., Matras, B.E., & Mandiuc, L. (2018). Respecting the Ethical Values in the Code of Conduct of the Public Servants in the Suceava County City Hall. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Economy and Administrative Sciences, 3(1), 24-47. Covered in: CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. DOI: https://doi.org/10.18662/lumeneas/03 .

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Terec-Vlad, L. (2015). The Concept of “Autonomy” And Its Relationship with the Idea of Transhumanism. International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) 2(3), 119-124. Available online at: http://oaji.net/articles/2015/1508-1428161888.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2011). Perspective semiologice asupra transmodernităţii, Ediţia a 2-a, Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, pp. 280, ISBN 978-973-166-270-1.

Cited in:

Dobrinoiu, M. (2018). Comunicarea eficientă, între o abordare praxiologică şi arta de a crea fericire. Analele Universităţii “Dunărea De Jos&quot; Din Galaţi. Fascicula XXIV, Lexic Comun / Lexic Specializat, 19(1), 240-246. Available online at: http://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/
index.php/lcls/article/view/1713/1447

 

 • SANDU, Antonio (2011). Perspective semiologice asupra transmodernităţii, Ediţia a 2-a, Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, pp. 280, ISBN 978-973-166-270-1.

Cited in:

Terec-Vlad, L. (2015). From Divine Transcendence to the Artificial One. Challenges of the New Technologies. Postmodern Openings, 6 (1), 119-129.

Available online at: http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2015/07/PO_June2015_119to129.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Constructionist – Fractal Analysis. A Transmodern View of Truth. Economy Transdisciplinarity Cognition, 13(2), 45-52.

Cited in:

Galbin, A. (2016). Social constructionism. A postmodern approach to knowledge. Analele Ştiinţifice ale Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iasi. Sociologie şi Asistenţă Socială, 8(1), 47-53. Available online at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=398077

 

 • SANDU, Antonio (2010). O viziune construcţionistă asupra adevărului Inştiinţă [A Constructionist View on Truth in Sciences]. Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 26 (2/2010), pp. 182-196.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Negrea, X., & Voinea, D.V. (2015). The Communicational Nucleus of Philosophical Thinking. Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, 35(1), 127-146. ISSN: 1841-8325. Publicaţie prezentă InPhilosopher’s Index (USA), InEuropean Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy), SCOPUS. Available online at: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/2015/Anale35_1.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2010). Constructive – Postmodern Approaches on the Philosophy of Law. Postmodern Openings, Nr. 3, (2010), pp. 23-34, ISSN: 2068 – 0236. Indexed in EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabells, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio.

Cited in:

Mogonea, F. R., & Mogonea, F. (2015). Catching-Up Axiological Education: Charting the Present Educational System. Revista de Ştiinţe Politice, 46, 152-164. Available online at: http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/numarul46_2015/14.%20Catching-Up%20Axiological%20Education…%20pp.%20152-164.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti, Romania: Editura Didactică şi Pedagogică.

Cited in:

Agheorghiesei (Corodeanu), D.-T. (2014). Ethics management and patient care. A necessary connection towards building and maintaining a relationship of trust. Journal of Public Administration, Finance and Law,  6, 83-89. Revistă Indexed in Index Copernicus, EBSCO, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), DOAJ, Ulrich’S Periodicals Directory. Available online at:

http://www.jopafl.com/uploads/issue6/ETHICS_MANAGEMENT_AND_PATIENT_CARE.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2016). Elemente de sociologie pentru administraţia publică. Ediţia a –II-a. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Spoiala, L.-C., Zaharie, R.-G., Petrea, M.-C., Smochina, S.-M., & Clipa, M. (2017). Sexual Harassment. Micro-research. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Law, V(2), 93-116. Covered in: ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. Doi: https://doi.org/10.18662/lumenlaw.6

Available InCEEOL la adresa : https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=603941

Available InHein Online la adresa: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lumenlaw5&div=17&id=&page=

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev13d/vvy2017i2p93-116.html

 

 • SANDU, Antonio (2016). Elemente de sociologie pentru administraţia publică. Ediţia a II-a. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Strugar, M. (2018). Fear of Death. A Microsociological Approach. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 2(1), 75-100. Covered in : CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar. Doi: https://doi.org/10.18662/eejmhb/09 .

Available InCEEOL la adresa : https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=705959

 

 • SANDU, Antonio (2014). Elemente de sociologie. Sociologie generală, juridică şi metodologia cercetării sociale. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-27-0.

Cited in:

Strugar, M. (2018). Fear of Death. A Microsociological Approach. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 2(1), 75-100. Covered in: CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar. Doi: https://doi.org/10.18662/eejmhb/09 .

Available in CEEOL at : https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=705959

 

 • SANDU, Antonio (2014). Elemente de sociologie. Sociologie generală, juridică şi metodologia cercetării sociale. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-27-0.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Book review. Antonio SANDU, Elemente de sociologie (2014). Social Sciences and Education Research Review, 2, 73-7. ISSN 2392-9683. Available online at: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-73-75.pdf

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024 . WOS:000330504600006

Cited in:

Voicu, C. (2019). Importance of supervision in social work. Journal for Ethics in Social Studies, 2(2), 43-56. Covered in: CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/jess/15

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Teodorescu, B. (2015). Three Metaphors for Liminality of the Political Party Concept. Social Sciences and Education Research Review, 2(2), 73-80. Available online at: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2015/10/SSERR_2015_2_2.pdf#page=75

Available in RePeC at:: https://ideas.repec.org/a/edt/jsserr/v2y2015i2p73-80.html

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Imposing the communication situation through language. Annals of the University of Craiova. Series Philology. Linguistics (Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică), 1­2, 336­343. Available in CEEOL at: http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=75ba56e5-8335-445d-ac65-e1a9fc25447b

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Smarandache, F. (2014). Five Computational Actions in Information Processing. Social Sciences and Education Research Review, 2, 29-44. ISSN 2392-9683. Available online at: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2015/01/SSERR_2014_2.pdf#page=29

 

 • SANDU, Antonio, Alexa, E., & Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1), 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Book review. Antonio SANDU,: Elemente de sociologie (2014). Social Sciences and Education Research Review, 2, 73-75. ISSN 2392-9683. Available online at:

http://sserr.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-73-75.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2012). Metode de cercetare Inştiinţa comunicării. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 177. ISBN: 978-973-166-304-3.

Cited in:

Colteanu, A., Enache, A. A-M., Ignat, A., & Manescu, A. M. (2017). Focus Grup – Metodă De Cercetare Calitativă. Start Management, 1, 42-49. Available online at:http://www.facultateademanagement.ro/wp-content/uploads/2018/05/Start-Management-2017.pdf#page=43

 

 • SANDU, Antonio (2012). Metode de cercetare în ştiinţa comunicării. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 177. ISBN: 978-973-166-304-3.

Cited in:

Cucui, G. G. (2017). The Activity Of The Junior Football Clubs [Activitatea Fotbalistică La Nivelul Cluburilor De Juniori]. Studia Universitatis “Vasile Goldis”. Seria Educatie Fizica si Kinetoterapie, 6(1), 85-90. Available online at: https://search.proquest.com/openview/
e4a1c7c86a1f1d34d81daaa317c164b8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031964

 

 • SANDU, Antonio (2012). Metode de cercetare în ştiinţa comunicării. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 177. ISBN: 978-973-166-304-3.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Book review. Antonio SANDU, Elemente de sociologie (2014). Social Sciences and Education Research Review, 2, 73-75. ISSN 2392-9683. Available online at: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-73-75.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2012). O înţelegere construcţionistă a teorii contractului social. Jurnalul de Studii Juridice, (Suppl. 3), pp. 315-346.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Book review. Antonio SANDU: Elemente de sociologie (2014). Social Sciences and Education Research Review, 2, 73-75. ISSN 2392-9683. Available online at:

http://sserr.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-73-75.pdf

 

 • Uşurelu, S., SANDU, Antonio (2012). Appreciative Socialization Group: Rules of Implementation. Postmodern Openings, Vol. 3, Issue 3, pp. 35-42. Journal covered in Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, EBSCO. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

 • Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V. (2014). Postmodern vs. Transmodern – Journal of Romanian Literary Studies, 5, 57-63. E-ISSN: 2248-3004. Available online at:

http://www.upm.ro/jrls/JRLS-05/Volume-05.pdf#page=57

 

 • SANDU, Antonio (2010). A social construction of truth in epistemological context
  (pp. 235-255). In Dima, T., Simbotin, D. G. (2010). Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Epistemology. Iasi, Romania: Editura Institutul European. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-973-611-807-4.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Book review. Antonio SANDU: Elemente de sociologie (2014). Social Sciences and Education Research Review, 2, 73-75. ISSN 2392-9683. Available online at:

http://sserr.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-73-75.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2010). A social construction of truth in epistemological context (pp. 235-255). In Dima, T., Simbotin, D. G. (2010). Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Epistemology. Iasi, Romania: Editura Institutul European. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category)ISBN: 978-973-611-807-4.

Cited in:

Opran, E. R. (2014). Book review. SANDU, Frunză: Comunicare simbolică şi seducţie (2014). Social Sciences and Education Research Review, 1, 71-73. ISSN 2392-9683. Available online at: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2014/12/1-71-73.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Mediation – Communicative Action and Philosophical Practice. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 6(1), 39-66. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Bunăiaşu, C. M., Vlăduţescu, Ş., & Strungă, A. C. (2014). Managerial competences in the field of university curriculum for virtual learning communities. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 6(2), 17-27. Indexed in CEEOL, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus. Available online at: http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2014/12/REV_december2014_17to27.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Logos Universality Mentality Education Novelty. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 92, pp. 1–6. Covered in Web of Science, CPCI. ISSN: 1877-0428.

Cited in:

Bunăiaşu, C. M., Vlăduţescu, Ş., & Strungă, A. C. (2014). Managerial competences in the field of university curriculum for virtual learning communities. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 6(2), 17-27. Indexed in CEEOL, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus. Available online at: http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2014/12/REV_december2014_17to27.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio- juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Voinea, D. V. (2014). Postmodern vs. Transmodern – Kafka. Journal of Romanian Literary Studies, 5, 57-63. E-ISSN: 2248-3004. Available online at: http://www.upm.ro/jrls/JRLS-05/Volume-05.pdf#page=57

 

 1. SANDU, Antonio, Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio- juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Smarandache, F., & Vlăduţescu, Ş. (2014). Communicative universal convertibility Matter-Energy-Information. Social Sciences and Education Research Review, 1, 44-62 (2014). ISSN 2392-9683. Available online at: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2015/01/SSERR_2014_1.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio-juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Transdisciplinarity and Communicative Action. A Postmodern Perspective. Postmodern Openings, 5(4), 9-14. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_1_9to14.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188722

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1030051

 

 1. SANDU, Antonio, & Uşurelu, S. (2012). Postmodernism and Constructionism. Seeing Truth through Different Eyes. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, vol. 4, Issue, 2, pp. 27-43. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Kriščiūnaitė, A. & Strakšienė, D. (2015). Trends in Organising the Educational Process in Art/Music Schools: Reflecting Graduates’ Attitudes. Spaces of Creation, 22, 58-68. Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=459088

Available in EBSCO at:

http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18221076&AN=111396610&h=TfkkXYutglHl25qf3u67xCkmDsIlCEJ8Kdlsw2NHQZU7BGjD22MBxblEMadUXHObR3AJHOBjpTJA83%2bDnFOZaQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18221076%26AN%3d111396610

 

 1. SANDU, Antonio, & Uşurelu, S. (2012). Postmodernism and Constructionism. Seeing Truth through Different Eyes. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 4(2), 27-43. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2015). Literary communication and existential formula in epic addressing. Journal of Romanian Literary Studies, 7, 1172-1176. Available online at: http://www.upm.ro/jrls/JRLS-07/Rls%2007%20E0.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Uşurelu, S. (2012). Postmodernism and Constructionism. Seeing Truth through Different Eyes. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 4(2), 27-43. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Transdisciplinarity and Communicative Action. A Postmodern Perspective. Postmodern Openings, 5(4), 9-14.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_1_9to14.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188722

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1030051

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4. Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Negrea, X., & Voinea, D. V. (2014). Interpersonal communicational manipulations. Postmodern Openings, 5(4), 43-56. Revista este Indexed in CEEOL, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_4_43to56.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188713

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=250441

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004

Cited in:

Teodorescu, B. (2017). The influence of Christmas carols in the present. Journal of Romanian Literary Studies, 10, 437-441. Covered in: CEEOL, ERIH-PLUS, Global Impact Factor and Google Scholar. Available online at: https://old.upm.ro/jrls/JRLS-10/Rls%2010%2060.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Negrea, X., & Voinea, D. V. (2014). Interpersonal communicational manipulations. Postmodern Openings, 5(4), 43-56. Indexed in CEEOL, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_4_43to56.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188713

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=250441

 

 • SANDU, Antonio (2014). Mediation – Communicative Action and Philosophical Practice. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 6(1), 39-66. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Negrea, X., & Voinea, D. V. (2014). Interpersonal communicational manipulations. Postmodern Openings, 5(4), 43-56 Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_4_43to56.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188713

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=250441

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, Volume 5, Issue 3, September, Year 2014, pp. 49-66. Journal covered in Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, EBSCO. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Negrea, X., & Voinea, D. V. (2014). Interpersonal communicational manipulations. Postmodern Openings, 5(4), 43-56. Indexed in CEEOL, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_4_43to56.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188713

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=250441

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, 5(3), 49-66. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Smarandache, F., & Vlăduţescu, Ş. (2014). Communicative universal convertibility Matter-Energy-Information. Social Sciences and Education Research Review, 1, 44-62. ISSN 2392-9683. Available online at: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2015/01/SSERR_2014_1.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, Volume 5, Issue 3, September, Year 2014, pp. 49-66. Journal covered in InIdeas RePeC, Econpapers, Socionet, Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, EBSCO. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Voinea, D. V. (2014). Postmodern vs. Transmodern – Kafka. Journal of Romanian Literary Studies, 5, 57-63. E-ISSN: 2248-3004. Available online at: http://www.upm.ro/jrls/JRLS-05/Volume-05.pdf#page=57

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Negrea, X., & Voinea, D. V. (2014). Interpersonal communicational manipulations. Postmodern Openings, 5(4), 43-56.Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_4_43to56.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188713

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=250441

 

 • SANDU, Antonio, Ponea, S., & Unguru, E. (2010). Qualitative Methodology in Analyzing Educational Phenomena. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 5, 109-128.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Negrea, X., & Voinea, D. V. (2014). Interpersonal communicational manipulations. Postmodern Openings, 5(4), 43-56. Indexed in CEEOL, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_4_43to56.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188713

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=250441

 

 • SANDU, Antonio, Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio- juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Negrea, X., & Voinea, D. V. (2014). Interpersonal communicational manipulations. Postmodern Openings, 5(4), 43-56. Indexed in CEEOL, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_4_43to56.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188713

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=250441

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Încrederea-dimensiune etică a îngrijirii medicale a condiţiei cronice. Revista Română de Bioetică, Vol. 11, No. 1, pp. 88-103. ISSN: 1583-5170.

Cited in:

Rădoi, M., Lupu, A., & Cojocaru, D. (2015). Difficulties in Building the Physician–Patient Relationship: the Physician’s Perspective. Postmodern Openings, 6(1), 133-147. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2015.0601.09 .

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Încrederea-dimensiune etică a îngrijirii medicale a condiţiei cronice. Revista Română de Bioetică, 11(1), 88-103. ISSN: 1583-5170.

Cited in:

Rădoi, M., & Lupu, A. L. (2014). Trust in the Physician and in Medical Institutions. Modalities of Comprehension and Analysis. Postmodern Openings, 5(4), 57-73. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_5_57to73f.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188714

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=310669

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Încrederea-dimensiune etică a îngrijirii medicale a condiţiei cronice. Revista Română de Bioetică, 11(1), 88-103. ISSN: 1583-5170.

Cited in:

Lupu, A. L., Rădoi, M., & Cojocaru, D. (2014). The Role of Acting Participants, Definitions, and the Determining Factors of Adherence to Treatment from Two Perspectives: The Biomedical Model and the Chronic Care Model. Postmodern Openings, 5(4), 75-88. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/12/PO_December2014_6_75to881.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=188718

Available in RePeC at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=610397

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2013). Ethical Evaluation of Social Services and the Need for Ethics Committees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 142-149. ISSN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.08.650. WOS:000347957500024.

Cited in:

Broadley, K. (2018). What can surveillance data and risk factor research contribute to a public health approach to preventing child sexual abuse? Australian Journal of Social Issues, 5(4), 372-385. https://doi.org/10.1002/ajs4.46

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2013). Ethical Evaluation of Social Services and the Need for Ethics Committees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 142-149. ISSN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.08.650. WOS:000347957500024.

Cited in:

Scott, A., Bond, K., Gutiérrez-Ibarluzea, I., Hofmann, B., & Sandman, L. (2016). Quality Assessment Of Ethics Analyses For Health Technology Assessment. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 32(5), 362-369. doi:10.1017/S0266462316000556. Available online at:

https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care/article/div-classtitlequality-assessment-of-ethics-analyses-for-health-technology-asssessmentdiv/F7AF1017E7234CA29138FEF2B90444A7

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2013). Ethical Evaluation of Social Services and the Need for Ethics Committees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 142-149. ISSN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.08.650. WOS:000347957500024.

Cited in:

Caras (Frunza), A. (2014). Perspectives for Reconstruction of Ethical Expertise. Postmodern Openings, 5(2), 81-96. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/07/PO_June2014_1_81to96.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=308830

Available in CEEOL at:

https://ceeol.com/search/article-detail?id=521132

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Philosophical Practice and Social Welfare Counselling and Supervision of Ethics. Philosophical Practice: Journal of The APPA, 8(3), 55-64. Journal covered in EBSCO. ISSN: 1742-8181.

Cited in:

Caras (Frunza), A. (2014). Perspectives for Reconstruction of Ethical Expertise. Postmodern Openings, 5(2), 81-96. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/07/PO_June2014_1_81to96.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=308830

Available in CEEOL at:

https://ceeol.com/search/article-detail?id=521132

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Philosophical Practice and Social Welfare Counselling and Supervision of Ethics. Philosophical Practice: Journal of The APPA, 8(3), 55-64. Journal covered in EBSCO. ISSN: 1742-8181.

Cited in:

Nistor, P. (2019). The Charitable Foundations of Social Assistance. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 2(2), 15-30. Covered in: CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/eejmhb/12 .

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.

Cited in:

Nistor, P. (2019). The Charitable Foundations of Social Assistance. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 2(2), 15-30. Covered in: CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/eejmhb/12 .

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.

Cited in:

Nistor, P. (2019). The Faith-Based Organization in the Post-Secular Society. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 7(2), 17-35. Covered in: ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/lumenss/07 .

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.

Cited in:

Terec-Vlad, L., & Andrieş, Ş. A. (2014). The Religious Notion in Epistemology. Postmodern Openings, Vol. 5, Issue 1, pp. 41-52.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/04/PO_Mar2014_1_41to52.pdf

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1097963

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=26afc200-9fae-4cd3-954b-3825ef0f95ac&articleId=47b4421e-991a-47be-943f-11aa9b316a74

 

 1. SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). (Christian) Bioethical dilemmas using synthetic biology and nanotechnologies. Journal for the study of religions and ideologies, JSRI, ISI Humanities, 12(35), 158-177. ISSN 1583-0039. WOS:000320848500007.

Cited in:

Terec-Vlad, L. (2015). What about Eternal Life? A Transhumanist Perspective. Postmodern Openings, 6(2), 33-41. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2015.0602.03 Available in CEEOL at:  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=319660

Available in Index Copernicus at: https://journals.indexcopernicus.com/search/
article?articleId=494874

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v6y2015i2p33-41.html

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). (Christian) Bioethical dilemmas using synthetic biology and nanotechnologies. Journal for the study of religions and ideologies, JSRI, ISI Humanities, 12(35), 158-177. ISSN 1583-0039. WOS:000320848500007.

Cited in:

Terec-Vlad, L., & Terec-Vlad, D. (2014). About the Evolution of the Human Species: Human Robots and Human Enhancement. Postmodern Openings, 5(3), 67-75. Available online at: http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/10/PO_September2014_1_67to75.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=370107

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=36557

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v5y2014i3p67-75.html

 

 • Damian, S., Necula, R., Caras, A., & SANDU, Antonio (2012). Ethical Dimensions of Supervision in Community Assistance of Chronic Patients. Postmodern Openings, 3(3), 45-68. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Caras (Frunza), A. (2014). Perspectives for Reconstruction of Ethical Expertise. Postmodern Openings, 5(2), 81-96. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/07/PO_June2014_1_81to96.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=308830

Available in CEEOL at:

https://ceeol.com/search/article-detail?id=521132

 

 • Ponea, S., & SANDU, Antonio (2011). New Approaches in Personal Development Field – Appreciative Socialization Group. Postmodern Openings, 5(5), 147-155, ISSN: 2068 – 0236.

Cited in:

Galbin, A. (2014). An introduction to social constructionism. Social Research Reports, 26, 82-92. Available online at:

http://www.researchreports.ro/images/researchreports/social/srr_2014_vol026_004.pdf

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Bolos, A., Catrinescu, L., Macovei, G., Chirita, R., & Szalontay, A. S. (2018). Moral and ethical features regarding integrating religion and spirituality in psychotherapy. Buletin de Psihiatrie Integrativa, 77(2), 39-50. Covered in: Index Copernicus, DOAJ, ErihPlus, CEEOL. Available at: http://dev.buletindepsihiatrie.ro/wp-content/uploads/2018/07/05.Moral-and-ethical-features-regarding-integrating-religion-and-spirituality-in-psychotherapy.pdf

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Iorgulescu, R. I., & Bălan, M. (2014). Poverty and Social Services: EU Examples and the ‘It’ Rise. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Special Issue/2014- Information society and sustainable development, pp. 17-23. ISSN 2344 – 3685. Available online at: http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2014_Special/3_Iorgulescu,%20Balan.pdf

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Imposing the communication situation through language. Annals of the University of Craiova. Series Philology. Linguistics (Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică), issue: 1­2 / 2014, pp. 336­343.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=75ba56e5-8335-445d-ac65-e1a9fc25447b

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen], Social Research Reports, 8, 3-76, ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Smarandache, F., & Vlăduţescu, Ş. (2014). Communicative universal convertibility Matter-Energy-Information. Social Sciences and Education Research Review, 1,44-62. ISSN 2392-9683. Available online at: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2015/01/SSERR_2014_1.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Alexa, E., Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, TOM V, Nr. 1, pp. 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Opran, E. R. (2014). Book review. SANDU, Frunză: Comunicare simbolică şi seducţie (2014). Social Sciences and Education Research Review, 1, pp. 71-73 (2014). ISSN 2392-9683.

Available online at: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2015/01/SSERR_2014_1.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Caras (Frunza), A. (2014). Perspectives for Reconstruction of Ethical Expertise. Postmodern Openings, 5(2), 81-96. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/07/PO_June2014_1_81to96.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=308830

Available in CEEOL at:

https://ceeol.com/search/article-detail?id=521132

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Imposing the communication situation through language. Annals of the University of Craiova. Series Philology. Linguistics (Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică), issue: 1­2 / 2014, pp. 336­343.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=75ba56e5-8335-445d-ac65-e1a9fc25447b

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Eşi, M., C., Posteucă, N. L. (2014). Postmodern Educational Methodology and Pragmatic Strategies Used within Learning Process. Postmodern Openings, 2014, Volume 5, Issue 1, March,
pp. 53-61. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2014/03/PO_Mar2014_1_53to61.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=26afc200-9fae-4cd3-954b-3825ef0f95ac&articleId=e3a4c86f-d21a-48b9-a7c2-0a72addd0127

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1097960

 

 • Bradu, O., SANDU, Antonio (2009). Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă [Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, pp. 95-102. ISSN: 1583-3410.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V. (2014). Postmodern vs. Transmodern – Kafka. Journal of Romanian Literary Studies, Issue No 5, pp. 57-63. E-ISSN: 2248-3004. Available online at:

http://www.upm.ro/jrls/JRLS-05/Volume-05.pdf#page=57

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative ân dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2014). Imposing the communication situation through language. Annals o  the University of Craiova. Series Philology. Linguistics (Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică), issue: 1­2 / 2014, pp. 336­343.

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=75ba56e5-8335-445d-ac65-e1a9fc25447b

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Ciulei, T. (2013). Applied Ethics in Nowadays Society. Postmodern Openings, Year 2013,Volume 4, Issue 4, December, pp. 4-7. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2013/12/PO_DEC2013_4to7.pdf

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1080956

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9863a452-9ca0-49a1-96dd-a7f68f21ce00&articleId=a11ca824-cded-4707-a4fc-64d29754603a

 

 • SANDU, Antonio (2012). Appreciative ethics. A constructionist version of ethics. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, p. 294. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-3-659-15686-1.

Cited in:

Ciulei, T. (2013). Applied Ethics in Nowadays Society. Postmodern Openings, Year 2013, Volume 4, Issue 4, December, pp. 4-7.

Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2013/12/PO_DEC2013_4to7.pdf

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1080956

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9863a452-9ca0-49a1-96dd-a7f68f21ce00&articleId=a11ca824-cded-4707-a4fc-64d29754603a

 

 • SANDU, Antonio (2012). Appreciative ethics. A constructionist version of ethics. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, p. 294. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-3-659-15686-1.

Cited in:

Ignatescu, C. (2013). The Concept of Judicial Interpretation. Postmodern Openings, Year 2013, Volume 4, Issue 4, December, pp. 17-23. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2013/12/PO_DEC2013_17to23.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9863a452-9ca0-49a1-96dd-a7f68f21ce00&articleId=3e34b70e-be21-45ef-a6d4-aa8364dcbe07

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1080947

 

 • SANDU, Antonio (2012). Appreciative ethics. A constructionist version of ethics. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, p. 294. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-3-659-15686-1.

Cited in:

Ignatescu, C. (2013). Letter and Spirit of the Law- an Interpretation based on Principles of Law. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Volume 5, Issue 2, December, ISSN: 2066 – 7329, pp. 75-82. Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2014/02/REV_Dec2013_75to82.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=b756100e-e6c1-4f39-a26b-30bab8025f9b&articleId=e2041be6-4b14-4e89-baa4-94dc27ac0e84

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1084249

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Caras, A. (2013). Ethical Principles in Supervision Practice [Principii etice în practica supervizării]. Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty Section: Philosophy and Humanistic Sciences, Year II, Issue 1, 2013, pp. 89-104. ISSN 2284 – 5976.

Available online at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=2a932669-4df4-4c37-85c0-6d003c32bc67&articleId=00cd1e96-6c30-4198-8244-23b45eef6ca0

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1023641

 

 • SANDU, Antonio (2011). Perspective semiologice asupra transmodernităţii, Ediţia a 2-a, Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, pp. 280, ISBN 978-973-166-270-1.

Cited in:

Ignătescu, C. (2013). Linguistic Form of the Legal Norm. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Volume 5, Issue 2, December, ISSN: 2066 – 7329, pp. 67-74. Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/2013/12/linguistic-form-of-the-legal-norm/#more-949

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=b756100e-e6c1-4f39-a26b-30bab8025f9b&articleId=37f1f43c-1c26-4fec-8295-8b1007186d76

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1084250

 

 1. SANDU, Antonio, Unguru, E., Ponea, S., Cojocaru, Ş. (2010). Analysis of professional competencies in supervision field of social services. Social Research Reports 17, pp. 3-56. Journal covered in DOAJ (Directory of Open Acces Journals), Ideas RePeC, EBSCO, Index Copernicus International, Ulrichweb, Library of Congress , SSRN (Social Science Research Network), CEEOL, ProQuest. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Neamţu, G. (2013). The Leftist Obsession: Social Economy and the Illusion of Corporatist Social Responsability. Annals of “Ştefan cel Mare” University of Suceava. Philosophy, Social and Human Disciplines, 2013, Volume 1, pp. 11-26. Indexed in  EBSCO & DOAJ. ISSN 2069-4008. Available online at:  http://www.apshus.usv.ro/arhiva/2013I.pdf

 

 • Bradu, O., SANDU, Antonio (2009). Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă [Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, pp. 95-102.. ISSN: 1583-3410.

Cited in:

Ignatescu, C. (2013). Linguistic Form of the Legal Norm. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Volume 5, Issue 2, December, ISSN: 2066 – 7329,pp. 67-74.

Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/2013/12/linguistic-form-of-the-legal-norm/#more-949 .

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=b756100e-e6c1-4f39-a26b-30bab8025f9b&articleId=37f1f43c-1c26-4fec-8295-8b1007186d76

Available in  index Copernicus at:

http://www.journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=1084250

 

Cited in:

Ghilas, A. (2013). Psychology of the Creative Process in Literary and Artistic Vision. Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Section: Philosophy and Humanistic Sciences, 2013, Year II, Issue 1, pp. 253-268, ISSN: 2284 – 5976, ISSN-L = 2284 – 5976, General ISBN 978-973-166-334-0, Specific ISBN 978-973-166-336-4. Indexed in CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers. Available online at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=2a932669-4df4-4c37-85c0-6d003c32bc67&articleId=09b88ea7-f98b-4ac5-8b6f-a2e4278db48d

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1023650

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Danila, V. (2013). Humanization of Higher Technical School – A Current Trend in the Field of Education. Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty Section: Social Sciences (1/2013), pp. 103-129. Available online at: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=46f49ff9-f225-4dd8-a5a1-2cfbf8677ec5&articleId=02a0f3d9-8d47-43a9-824a-2d7cfb6edffc

 

 • Damian, S., SANDU, Antonio, Necula, R., Bizgan, M., &Ioan, B. (2013). Death in the Vision of Doctors. An Anthropological Perspective. Postmodern Openings, 4(3), 73-97. ISSN: 1841-6195. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2013.0403.05

Cited in:

Strugar, M. (2018). Fear of Death. A Microsociological Approach. Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics, 2(1), 75-100. Covered in: CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar. Doi: https://doi.org/10.18662/eejmhb/09.

Available in CEEOL at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=705959

 

 • Damian, S., SANDU, Antonio, Necula, R., Bizgan, M., & Ioan, B. (2013). Death in the Vision of Doctors. An Anthropological Perspective. Postmodern Openings, 4(3), 73-97. ISSN: 1841-6195. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2013.0403.05

Cited in:

Terec-Vlad, L., & Terec-Vlad, D. (2013). Euthanasia – the Right to a Dignified Death.  Postmodern Openings, 4(4), 11- 16. ISSN: 2068–0236. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2013/12/PO_DEC2013_11to16.pdf

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1080951

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9863a452-9ca0-49a1-96dd-a7f68f21ce00&articleId=cbc7364f-2b5d-433d-ad58-c54a477d13de

 

Cited in:

Ijac, A. (2013). Recomandarea 1201 – Scurtă introducere în problematica minorităţilor naţionale (The 1201st Recommendation – Short Introduction to the Minority Issues) (October 31, 2013). Annals of the Constantin Brancusi University – Juridical Sciences Series, No. 3, 2013, pp. 221-228. Available online at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2373013##

 

 • Damian, S., Necula, R., Caras, A., SANDU, Antonio (2012). Ethical Dimensions of Supervision in Community Assistance of Chronic Patients. Postmodern Openings, Vol. 3, Issue 3, pp. 45-68. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Streba, I., Ioan, B., & Damian, S. (2012). Legal and Medical Relevance of Establishing the Moment of Death. Postmodern Openings, 3(4), 55-67. ISSN: 2068 – 0236. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/12/4-Legal-and-Medical.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=166685

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=422768

 

 • SANDU, Antonio (2012). Post-modern bioethical challenges, [Provocări bioetice în postmodernitate]. Revista Română de Bioetică, 10 (1), 87-88. WOS:000303425700001.

Cited in:

Streba, I., Ioan, B., & Damian, S. (2012). Legal and Medical Relevance of Establishing the Moment of Death. Postmodern Openings, 3(4), 55-67. ISSN: 2068 – 0236. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/12/4-Legal-and-Medical.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=166685

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=422768

 

 • Damian, S., Necula, R., Caras, A., SANDU, Antonio (2012). Ethical Dimensions of Supervision in Community Assistance of Chronic Patients. Postmodern Openings, Vol. 3, Issue 3, pp. 45-68. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Cehan, I. (2012). Policy Perspectives on Migration of Romanian Health Personnel. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Volume 4, Issue 3, December, Year 2012, pp. 49-61, ISSN: 2066 – 7329. Journal acknowledged bz CNCS. Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2013/01/4-Policy-Perspectives.pdf

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=17a9d9e3-2c48-4ca6-ba8c-ad10babada3c&articleId=6c733ff2-ee37-4bf8-936e-c1031a53113f

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1029065

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Câteva consideraţii cu privire la relaţia dintre moralitate, etică şi drept [Some Considerations Regarding the Relation between Morality, Ethics and Law]. Jurnalul de Studii Juridice, 1-2, Supplementary Issue 4, 289 – 317. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Streba, I., Ioan, B., & Damian, S. (2012). Legal and Medical Relevance of Establishing the Moment of Death. Postmodern Openings, 3(4), 55-67. ISSN: 2068 – 0236. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/12/4-Legal-and-Medical.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=166685

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=422768

 

 • SANDU, Antonio (2012). Câteva consideraţii cu privire la relaţia dintre moralitate, etică şi drept [Some Considerations Regarding the Relation between Morality, Ethics and Law]. Jurnalul de Studii Juridice, 1-2, Supplementary Issue 4, 289 – 317. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Anitei, C. A. (2012). Primary Qualification of the General Effects of Marriage Notion. Postmodern Openings, 3(4), 7-20. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2013/01/1-Primary-Qualification1.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=166677

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=781604

 

 • SANDU, Antonio (2012). Filosofia socială construcţionistă. Direcţii epistemice, etice şi pragmatice. Cluj, Romania: Editura Presa Universitară Clujeană. ISBN 978-973-595-385-0.

Cited in:

Cojocaru, S. (2012). Review for the volume: Filosofia socială construcţionistă. Direcţii epistemice, etice şi pragmatice (Social constructionist philosophy. Epistemic, ethic and pragmatic directions) Author: Antonio SANDU, Editura Presa Universitară Clujeană ISBN 978-973-595-385-0. Jurnalul de Studii Juridice, 1-2, 255-258. Available online at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=169412

 

 • SANDU, Antonio, Alexa, E., & Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1), 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Cojocaru, S. (2012). Review for the volume: Filosofia socială construcţionistă. Direcţii epistemice, etice şi pragmatice (Social constructionist philosophy. Epistemic, ethic and pragmatic directions) Author: Antonio SANDU, Editura Presa Universitară Clujeană ISBN 978-973-595-385-0. Jurnalul de Studii Juridice, 1-2, 255-258. Available online at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=169412

 

 • SANDU, Antonio, Alexa, E., & Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1), 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Cehan, I. (2012). Migration of Health Personnel: Source of Inequalities in Health in Romania. Postmodern Openings, 3(4), 109-120. ISSN: 2068 – 0236. Available online at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=166681

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=182472

 

 • SANDU, Antonio, Alexa, E., Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, TOM V, Nr. 1, pp. 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Rusu, I. I. (2012). A model to Identify the Influence Factors of the Adults Professional Training Process. Postmodern Openings, 3(4), 97-105, ISSN: 2068 – 0236. Available online at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=166683

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=661661

 

 • SANDU, Antonio (2012). Appreciative ethics. A constructionist version of ethics. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, p. 294. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-3-659-15686-1.

Cited in:

Necula, M. R., Damian, S. I., & Bunea, O. (2012). Humanist Therapies in Postmodernity. Postmodern Openings, 3(3), 89-106. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/10/6-Humanist-Therapies-in-Postmodernity.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=156037

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1080426

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v11y2012ip89-106.html

 

 • Ponea, S., SANDU, Antonio (2011). New Approaches in Personal Development Field – Appreciative Socialization Group. Postmodern Openings, 5(5), 147-155. ISSN: 2068 – 0236.

Cited in:

Rusu, I. I. (2012). A model to Identify the Influence Factors of the Adults Professional Training Process. Postmodern Openings, 3(4), 97-105, ISSN: 2068 – 0236. Available online at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=166683

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=661661

 

 • SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Appreciative Group Socialization. Model Presentation. Postmodern Openings, Special Issues, 25-40. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Uşurelu, S., & Irimia, C. (2012). Seeing Rroma Community Through Appreciative Eyes. Postmodern Openings, 3(1), 139-146. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/04/Seeing-Rroma-Community.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=157347

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=419709

Available in Ideas RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v9y2012ip139-146.html

 

 • SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Consilierea apreciativă. Cadre metodologice (Appreciative counselling. Methodological framework). Postmodern Openings, 2, 5-23. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Uşurelu, S., & Irimia, C. (2012). Seeing Rroma Community Through Appreciative Eyes. Postmodern Openings, 3(1), 139-146. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/04/Seeing-Rroma-Community.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=157347

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=419709

Available in Ideas RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v9y2012ip139-146.html

 

 1. SANDU, Antonio, Unguru, E., Ponea, S., & Cojocaru, Ş. (2010). Analysis of professional competencies in supervision field of social services. Social Research Reports, 17, 3-56. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Alexa, E. (2012). Reflections on Ethics in Social Services Supervision. Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Section: Social Sciences, 1, 371-379, ISSN 2284 – 5747. Available online at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=143884

 

 • SANDU, Antonio, Unguru, E., Ponea, S., & Cojocaru, Ş. (2010). Analysis of professional competencies in supervision field of social services. Social Research Reports, 17, 3-56. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Vlasă, B. B. (2012). Protocol for for Appreciative Supervision Meetings (Protocol pentru sedinta de supervizare apreciativa). Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Section: Social Sciences, 1, 396-406, ISSN 2284 – 5747. Available online at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=143901

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev17s/v1y2011ip397-407.html

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Cojocaru, S. (2012). Review for the volume: Filosofia socială construcţionistă. Direcţii epistemice, etice şi pragmatice (Social constructionist philosophy. Epistemic, ethic and pragmatic directions) Author: Antonio SANDU, Editura Presa Universitară Clujeană ISBN 978-973-595-385-0. Jurnalul de Studii Juridice, 1-2, 255-258. Available online at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=169412

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Uşurelu, S., & Irimia, C. (2012). Seeing Rroma Community Through Appreciative Eyes. Postmodern Openings, 3(1), 139-146. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/04/Seeing-Rroma-Community.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=157347

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=419709

Available in Ideas RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v9y2012ip139-146.html

 

 • SANDU, Antonio (2009). Orientări metodologice privind dezvoltarea culturală a comunităţilor etnice (Comunitatea Italiană), Editura Stiintifica LUMEN, Iasi, ISBN: 978-973-166-177-3. Cited in:

Uşurelu, S., & Irimia, C. (2012). Seeing Rroma Community Through Appreciative Eyes. Postmodern Openings, 3(1), 139-146. Available online at:

http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2012/04/Seeing-Rroma-Community.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=157347

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=419709

Available in Ideas RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v9y2012ip139-146.html

 

 • SANDU, Antonio (2002). Asistenţă şi intervenţie socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN 973-85922-8-3.

Cited in:

Costin, A. (2012). Formation through Practice in the Field of Social Assistance. Agora, Psychology Social Work, VI (1), 96-107. ISSN-1842-6840. Indexed in DOAJ, EBSCO. Available online at: http://www.uav.ro/files/agora/Agora_2012_1.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Ungureanu, P., & Şerban, M. (2011). The contribution of Christian religiosity to the question of value in music. REVART (1/2011), pp. 29-34, eISSN 2069-0495, pISSN 1481-1169. Indexată EBSCO, CEEOL, Index Copernicus. Available online at:

http://www.revart.ro/ARTICOLE%201-2011/5-10.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=153709

 

 • SANDU, Antonio (2004). Analiza instituţională prin cercetare acţiune. Comunitatea Italiană din Romania. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Ponea, S. (2010). Appreciative Management – A Management based on Excellence. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 3, 37-50. Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2010/07/Revista-Romaneasca-3-31.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=354020

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=55578

Available in Ideas RePeC at : https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v3y2010ip37-50.html

 

 • SANDU, Antonio (2009). Orientări metodologice privind dezvoltarea culturală a comunităţilor etnice (Comunitatea Italiană). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-177-3.

Cited in:

Ponea, S. (2010). Appreciative Management – A Management based on Excellence. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 3, 37-50. Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2010/07/Revista-Romaneasca-3-31.pdf

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=354020

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=55578

Available in Ideas RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v3y2010ip37-50.html

 

 • Miftode, V. Nacu, D., Cojocaru, S., SANDU, Antonio (2004). Dezvoltarea comunităţilor etnoculturale. Iasi, Romania: Editura Expert Projects.

Cited in:

Bătrân, D. (2010). Îmbătrânirea, un proces ireversibil (Ageing, an irreversible process). Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale, 3, 40-57. Available online at:

http://revad.uvvg.ro/files/nr3/ARTICOLUL%204.pdf

 

 1. SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Cace, C., & Cace, S. (2010). Learning center project in Romania. Evaluation report. Social Research Reports, 12, 1-99. ISSN: 2066-6861. Available online at:

http://www.researchreports.ro/images/researchreports/social/srr_2010_v012.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=125186

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=533643

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., & Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen]. Social Research Reports, 8, 3-76. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Cojocaru, Ş., Cojocaru, D., & Bunea, O. (2010). Family Strengthening Program: Evaluation Report. Social Research Reports, Vol. 14, August, pp. 3-87. ISSN: 2066-6861, print /ISSN: 2067-5941. Indexed in Universitätsbibliothek Regensburg, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Georgetown University, City University London, Ideas RePEc, EBSCO, Index Copernicus International, Ulrichweb, Library of Congress, SSRN (Social Science Research Network), CEEOL, Pro Quest. Available online at:

http://www.researchreports.ro/images/researchreports/social/srr_2010_v014.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=243334

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=653433

 

 • SANDU, Antonio (2010). Constructive – Postmodern Approaches on the Philosophy of Law. Postmodern Openings, 3, 23-34.

Cited in:

Plugaru, A., & Ponea, S. (2010). Evaluation of Supervision Practice of the Social Services provided to Elderly in Home Care Centre. Postmodern Openings, 3, 49-70, ISSN: 2068 – 0236. Indexed in EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabells, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, JournalSeek, Scipio. Available online at: http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2010/10/Evaluation-of-Supervision-Practice-of-the-Social-Services-provided-to-Elderly-in-Home-Care-Centre.pdf Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=105841

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=713838

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v3y2010ip49-70.html

 

 • Ponea, S., SANDU, Antonio (2010). Assessment of Professional Competences. Constructive Dimension of Human Resources Management. Revista Românescă pentru Educaţie Multidimensională, Vol. 4, August, 2010, Year 2, pp. 17–40, ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Eşi, M. C. (2010). Normative-Explanatory Valences at the Level of the Scientific Theory. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 5, 27-38. ISSN: 2066 – 7329. Indexed in EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ideas. RePeC, EconPapers, Socionet,. Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2010/12/REV-ROM-5-3..pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=55436

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=893911

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev1rl/v5y2010ip27-38.html

 

 • Ponea, S., & SANDU, Antonio (2010). Assessment of Professional Competences. Constructive Dimension of Human Resources Management. Revista Românescă pentru Educaţie Multidimensională, 4, 17–40. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Plugaru, A., & Ponea, S. (2010). Evaluation of Supervision Practice of the Social Services provided to Elderly in Home Care Centre. Postmodern Openings, 3, 49-70, ISSN: 2068 – 0236. Indexed in EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabells, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio. Available online at: http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2010/10/Evaluation-of-Supervision-Practice-of-the-Social-Services-provided-to-Elderly-in-Home-Care-Centre.pdf

Available in CEEOL at:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=105841

Available in Index Copernicus at:

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=713838

Available in RePeC at: https://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v3y2010ip49-70.html

 

 • SANDU, Antonio (2010). Constructive – Postmodern Approaches on the Philosophy of Law. Postmodern Openings, Nr. 3, (2010), pp. 23-34, ISSN: 2068 – 0236. Indexed in EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabells, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio.

Cited in:

Plugaru, A., Ponea, S. (2010). Evaluation of Supervision Practice of the Social Services provided to Elderly in Home Care Centre. Postmodern Openings, Year 1, Vol. 3, September, pp. 49-70, ISSN: 2068–0236. Indexed in EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabells, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio. Available online at:

http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=dde65d2f-7798-4ab7-86d1-569f11a5657a

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=920190

 

 • SANDU, Antonio (2009). Dimensiuni etice ale comunicarii în postmodernitate. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-176-6. Available online at:

http://www.librarie.net/carti/150771/Dimensiunile-etice-comunicarii-postmodernitate-Antonio-SANDU,

Cited in:

Ponea, S. (2010). The Implementation of Appreciative Management in the Recruting Process and the Integration of the New Employees. Postmodern Openings, Year 1, Vol. 3, September, pp. 5-22, ISSN: 2068–0236. Indexed in EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabells, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio. Available online at:

http://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v3y2010ip5-22.html

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=920187

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f5566459-14ab-412b-8116-5fb97b216c98&articleId=390cff52-4fc1-4c55-a8c8-42c1257f8446

 

 • SANDU, Antonio (2009). Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-176-6. Availableă online la adresa:

http://www.librarie.net/carti/150771/Dimensiunile-etice-comunicarii-postmodernitate-Antonio-SANDU,

Cited in:

Ponea, S. (2010). Appreciative Management – A Management based on Excellence. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Nr. 3 /2010, pp. 37-50. Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2010/07/Revista-Romaneasca-3-31.pdf

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=910087

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0362de01-e8df-43ea-9bb0-2f140d455aa6&articleId=f0c1dca1-ea2d-4f3c-9a26-76998246bdb1

 

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Ponea, S. (2010. The Implementation of Appreciative Management in the Recruting Process and the Integration of the New Employees. Postmodern Openings, Year 1, Vol. 3, September, pp. 5-22, ISSN: 2068–0236. Indexed in EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabells, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio. Available online at:

http://ideas.repec.org/a/lum/rev3rl/v3y2010ip5-22.html

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=920187

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f5566459-14ab-412b-8116-5fb97b216c98&articleId=390cff52-4fc1-4c55-a8c8-42c1257f8446

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Ponea, S. (2010). Appreciative Management – A Management based on Excellence. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Nr. 3 /2010, pp. 37-50. Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2010/07/Revista-Romaneasca-3-31.pdf

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=910087

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0362de01-e8df-43ea-9bb0-2f140d455aa6&articleId=f0c1dca1-ea2d-4f3c-9a26-76998246bdb1

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140, ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Ştefăroi, P. (2009). Perspectiva umanistă asupra clientului în asistenţa socială [Humanistic perspective on customer in social work]. Social Work Review, 1-2/2009, pp. 9-33. ISSN: 1583-0608

Available online at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=51f4d941-3f2d-4fa7-b31f-1969b4eefb29&articleId=f02dc68c-2985-4b6d-8d9e-ff3f566a6343

 

Cited in:

Ponea, S. (2009). Studiu privind mentalitatea evreiască: Divorţul. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Year 1, No. 2, December, pp. 31-38, ISSN: 2068 – 0236, Indexed in EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabells, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio. Available online at:

http://revistaromaneasca.ro/wp-content/uploads/2009/12/REV-ROM-2-3.pdf

Available in Index Copernicus at:

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=906976

Available in CEEOL at:

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=52b218ac-3844-4abe-b8df-68b5f99b3a58

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Boghicevici (Pantea), C., Miklo (Buda), C., P., Herbei, M. (2008). Perfecting the System of external financing of specialized services of child and adult protection. Indexed in RePeC, DOAJ, EBSCO. Analele Universităţii Oradea. Ştiinţe Economice, Tom XVII, Vol I, pp. 208-211. Available online at: http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/038.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2010). Tehnici în asistenţă socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 200. ISBN 978-973-166-242-8.

Cited in:

Boghicevici (Pantea), C., Miklo (Buda), C., P., Herbei, M. (2008). Perfecting the System of external financing of specialized services of child and adult protection. Analele Universităţii Oradea. Ştiinţe Economice, Tom XVII, Vol I, pp. 208-211. Indexed in RePeC, DOAJ, EBSCO. Available online at:

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/038.pdf

 1. Cojocaru, Şt., & SANDU, Antonio (coord.). (2002). Acţiune socială şi dezvoltare organizaţională, Vol. II. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Dobrinoiu, M. (2018). Comunicarea eficientă, între o abordare praxiologică şi arta de a crea fericire. Analele Universităţii “Dunărea De Jos din Galaţi. Fascicula XXIV, Lexic Comun / Lexic Specializat, 19(1), 240-246. Available online at:http://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/
index.php/lcls/article/view/1713/1447

 

 

E. Citations in theses supported Abroad

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Social Constructionist Epistemology. A transmodern overview. Germany, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
 • Cited in:

Bérubé, F. (2020). La bonne gouvernance des agences de renseignement : analyse des débats parlementaires lors de C-22 et C-59 (partie 1 et 2) [Unpublished master thesis]. University of Ottawa. Retrieved from:  https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/
40341/3/Berube_Francois_2020_the%CC%80se.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory – GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(1), 183-209. doi:http://dx.doi.org/10.18662/rrem/28. WOS:000429128200018.

Cited in:

Lackey, K. L. (2019). Leading a Multi-Generational Global Workforce: A Guide to Retaining a Highly Skilled Multi-Generational Global Workforce (Publication No. 22620305) [Doctoral dissertation, Northcentral University]. ProQuest Dissertations Publishing. Available online at:https://search.proquest.com/openview/6bbe9d0670c6e1c2f5f0f160c6760902/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

 

 • SANDU, Antonio (2016). Openness and Transparency in Public Administration. European Journal of Business and Social Sciences, 5(02), 59-71.

Cited in:

Mabillard, V. (2019). Les Effets De La Transparence Sur La Confiance Des Citoyens Clarification Conceptuelle Et Étude De Cas Empirique Au Niveau Local [Unpublished doctoral thesis]. University of  Lausanne. Available online at: https://serval.unil.ch/resource/
serval:BIB_CB3AE70B74B7.P002/REF.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Caras, A., & Nica, E. A. (2013). The Levels of Doctor-Patient Relationship – Analysis from the Kohlberg’s Theory of Moral development. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 92, 846-853

Cited in:

Ebenezer Bankole Odole (2018). Factors that Encourage Unethical Practices by Organizational Leaders in Nigeria [Unpublished doctoral thesis]. Walden University. Available online at:https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6391&context=dissertations

 

 1. Frunză, A., & SANDU, Antonio (2017). Ethical values in social work practice: A qualitative study. Journal of Social Work Values and Ethics, 14(1), 40-58. Available online at: https://jswve.org/download/2017-1/JSWVE-14-1-2017-Full-issue.pdf

Cited in:

Cornish, S. (2018). How undergraduate students on a qualifying social work programme make sense of ethics: a phenomenological inquiry. [Unpublished doctoral dissertation]. University of Bedfordshire.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Social Construction of Reality as communicative Action. UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-8876-9.

Cited in:

Febry Ferdinand, L. (2018). Konsep transmodernisme Enrique Dussel dan ajaran sosial gereja dalam mengendalikan kapitalisme  [Unpublished Master Theses]. Universitas Katolik Parahyangan. Available online at:http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6562/Bab6%20-%20Daftar%20Pustaka%20-%2086115006sc-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Social Construction of Reality as communicative Action. UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-8876-9.

Cited in:

Freeman, J. (2018). Young people’s perceptions of novel psychoactive substances [Unpublished doctoral dissertation]. University of Wolverhampton. Available online at: https://wlv.openrepository.com/bitstream/handle/2436/621953/Freeman_PhD%20Thesis.pdf?sequence=4&isAllowed=y

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Openness and Transparency in Public Administration. European Journal of Business and Social Sciences, 5(02), 59-71.

Cited in:

Mudeme, K. (2017). An evaluation of the practice of good governance in the public service of Botswana [Unpublished doctoral thesis]. University of Pretoria. Available online at:https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/65502/Mudeme_Evaluation_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Post-modern bioethical challenges, [Provocări bioetice in postmodernitate]. Revista Română de Bioetică, 10 (1), 87-88. WOS:000303425700001.

Cited in:

Sprincean, S. (2018). Dimensiuni Bioetice Ale Securităţii Umane: Abordare Politologică [Teză de doctor habilitat în ştiinţe politice nepublicată]. Institutul De Cercetări Juridice Şi Politice. Republica Moldova. Available online at: http://www.cnaa.md/files/theses/2018/
53877/serghei_sprincean_thesis.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory – GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(1), 183-209. doi:http://dx.doi.org/10.18662/rrem/28. WOS:000429128200018.

Cited in:

Havlíček, J. (2019). Využití elementů PBSP terapie v sociálněpedagogické praxi nízkoprahových zařízení [Utilization of elements of PBSP therapy in socio-educational practice of low-threshold facilities] [Unpublished doctoral thesis]. University of Hradec Králové. Available online at:https://theses.cz/id/tvfp9f/STAG83141.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2018). Constructionist Grounded Theory – GT. Conceptual and Methodological Clarifications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(1), 183-209. doi: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/28. WOS:000429128200018.

Cited in:

Clark-Massey, T. (2018). The Underrepresentation of Low Socioeconomic Status Children in Gifted and Talented Programs  [Unpublished doctoral thesis]. Walden University. Available online at: https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6965&context=dissertations

 

 1. Frunză, A. & SANDU, Antonio (2016). Updating Ethics Expertise: Supervision of Ethics as a Communicative Action. Journal of Social Work Values and Ethics, 13(1), 73-84.

Cited in:

Porteiro, G.G.K. (2019). Training for business ethics: teaching case “Consensus: with everyone’s endorsement?” [Unpublished Dissertation thesis]. Getulio Vargas Foundation São Paulo Business Administration School. Available online at: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/
handle/10438/27900/Versao%20Final%20%28TA_Giovana%20Kill%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 1. Scripcaru, C., Damian, S. I., SANDU, Antonio, & Ioan, B. (2014). Ethical Considerations in the Medico-Legal Expert Approach of a Severe Untreated Psychiatric Disease. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 863–867. ISSN: 1877-0428. Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.264. WOS:000346372600151.

Cited in:

Holliday-Okumu, A. (2018). To Muddy Death: How Clinicians’ Perceptions of Laws and Ethics Inform Treatment of Suicidal Clients (Publication No. 11003422) [Doctoral dissertation, The Wright Institute]. ProQuest Dissertations Publishing. Available online at: https://search.proquest.com/openview/3ba9c4494af34add2d0bc492daa61029/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

 

 1. Kiriakidis, P., Decosta, J. W., & SANDU, Antonio (2011). What is the effect of grade point average (GPA) on courses taken either face-to-face or online by undergraduate working adult students? Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 7-26. WOS:000292809500001.

Cited in:

Rosadi, M. A. (2017). Analisis Efektifitas Kinerja Integrated Marketing Communication Pada Perusahaan Wika [Undergraduate thesis]. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Available online at: http://repository.its.ac.id/2841/1/5210100045-Undergraduate_Theses.pdf

 

 • Kiriakidis, P., Decosta, J. W., & SANDU, Antonio (2011). What is the effect of grade point average (GPA) on courses taken either face-to-face or online by undergraduate working adult students? Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 7-26. WOS:000292809500001.

Cited in:

Suryoajakti, Y. P. (2017).  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Menggunakan E-Learning Di Sma Negeri 15 Surabaya Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) [Undergraduate thesis]. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Available online at:http://repository.its.ac.id/1837/1/5210100021-Undergraduate_Theses.pdf

 

 1. Kiriakidis, P., Decosta, J. W., & SANDU, Antonio (2011). What is the effect of grade point average (GPA) on courses taken either face-to-face or online by undergraduate working adult students? Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 33, 7-26. WOS:000292809500001.

Cited in:

Jackson, A. L. (2016). Credit for prior learning: The efficacy of awarding credit for non-college learning on community college completion (Publication No. 10147680) [Doctoral dissertation, Wingate University]. ProQuest Dissertations Publishing. Available online at: https://search.proquest.com/openview/8165060fb5980e0c2d3965701a77fb76/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

 

 • SANDU, Antonio (2011). Organizational Spirituality. Comments on C.A.R.E Model for Organization Development & Transformation. Social Research Reports, 19, 103-115.

Cited in:

Norman, J. (2017). The influence of spiritual leadership on employees and organizations: A multiple case study (Publication No. 10257438) [Doctoral dissertation, University of Phoenix]. ProQuest Dissertations Publishing.

 

 • SANDU, Antonio. (2011). Philosophical Appreciative Counseling. Journal Philosophical Practice, 6(2), 785-792.

Cited in:

Ntalla, I. (2017). The Interactive Museum Experience: Investigating experiential tendencies and audience focus in the Galleries of Modern London and the High Arctic exhibition [Unpublished Post-Doctoral thesis]. City University London, United Kingdom. Available online at:http://openaccess.city.ac.uk/17280/1/Ntalla,%20Irida_Redacted.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Alexa, E., & Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1), 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Caldwell, M. (2017). The Lived Experience of Female High School Teachers Who Perceive They Were Targets of Student Bullying (Publication No. 110623719) [Published doctoral Thesis]. Capella University. ProQuest Dissertations Publishing. Available online at: https://search.proquest.com/openview/20d4e5374db69e0a16c40c0de5cc1740/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

 

 • SANDU, Antonio, Alexa, E., & Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1), 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Forde, C. (2015). Sexual violence and the recovery process: An exploration of Rape Crisis Centre counselling in Ireland. [Unpublished doctoral thesis]. National University of Ireland, Galway. Available online at: https://aran.library.nuigalway.ie/bitstream/
handle/10379/5004/Thesis_Final%2002-04-15.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 1. SANDU, Antonio, Alexa, E., & Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1), 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Jones, L. (2016). Investigating educators’ perspectives of their capacity to teach towards social competence in young children [Unpublished doctoral thesis]. Australian Catholic University. Available online at: http://researchbank.acu.edu.au/theses/592

 

 1. SANDU, Antonio, Alexa, E., & Ponea, S. (2012). New Directions in Social Epistemology. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1), 59-75. ISSN: 2065-3131.

Cited in:

Misbah, H. (2014). Customer Switching Behaviour: An Exploratory Study of Predictive Factors in the UK Retail Banking Context [Unpublished doctoral thesis]. University of Edinburgh. Available online at: https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/17597/
Misbah2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

 • SANDU, Antonio (2011). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

 

 • SANDU, Antonio (2014). Mediation – Communicative Action and Philosophical Practice. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 6(1), 39-66.

Cited in:

Abedi, F. (2017). Universal standards for the concepts of fairness, trust and security in online dispute resolution in B2C e-disputes. [Unpublished Doctoral thesis], Victoria University. Available online at: http://vuir.vu.edu.au/35013/1/ABEDI%20Fahimeh%20-Thesis_nosignatures.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2014). Mediation – Communicative Action and Philosophical Practice. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 6(1), 39-66.

Cited in:

Haskins, N. (2018). To Evaluate the Role of Mediation in a Financial Services Organisation in Dublin [Unpublished Master thesis]. Dublin, National College of Ireland. Available online at: http://trap.ncirl.ie/3319/1/niamhhaskins.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Alharbi, R.S. (2018). Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Discourses in Saudi Arabia. [Unpublished Postdoctoral Thesis]. University of Ottawa. Available online at:https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/38172/1/Alharbi_Rabab_2018_thesis.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Hennessy, J. (2015). The contribution of the mental health support worker to the mental health services in New Zealand – An Appreciative Inquiry approach [Unpublished doctoral theses] Auckland University of Technology School of Healthcare Practice. Available online at:http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/9192/HennessyJ.pdf?sequence=1

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Meyers, D. S. (2014). Teachers Become Learners: A Study Of Educator Perspectives On Home Visitation As A Family Engagement Strategy [Unpublished doctoral dissertation] University of Georgia. Available online at: http://athenaeum.libs.uga.edu/handle/10724/28826?show=full .

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Akpene Ama Atiedu (2012). The Implementation of an Appreciative Inquiry-Focused Strategic Planning in a Baptist Church [Unpublished dissertation theses] The George L Graziadio Schooolof Business and Management Pepperdine University, SUA.

Available online at: http://pepperdine.contentdm.oclc.org/cdm/ref/
collection/p15093coll2/id/298
.

 

 • SANDU, Antonio (2011). Assumptions of Post-structuralism in Contemporary Epistemology. Postmodern Openings, Year 2, Vol. 7, pp. 39-52. Journal covered in Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, EBSCO. ISSN: 1841-6195.

Cited in:

Steen, F. (2015). Deconstructing Discourse: Gender and Operational Effectiveness in the Swedish Armed Forces [Unpublished doctoral thesis]. Lund University, Master of Science in Global Studies, Department of Political Science Sweden. Available online at:

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5469211&fileOId=5469225

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Filosofie socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Parnovel, V. (2019). Reevaluarea conceptelor realităţii spirituale: aspecte logico-metodologice ale domeniului. [Unpublished doctoral thesis]. Universitatea de Stat din Moldova. Available online at:http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2443/Teza%20de%20doctor%20in%20filosofie%20Parnavel%20V..pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 • SANDU, Antonio, & Ponea, S. (2010). Social Constructionism as a Semiotical Paradigm. An Analitical Approach of Social Creativity. In Plahteanu, B. (coord.) The 14-th International Conference „Inventica 2010” (pp. 516-525). Iasi, Romania: Editura Performantica.

Cited in:

Giulione, E. (2020). Judicial Framing Of In-Custody Informers: Ontario Criminal Court Cases Over 30 Years  [Unpublished MA Thesis]. University of Ottawa. Available online at:https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/40291/1/Giulione_Erica_2020_Thesis.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Saad, D. (2018). Unlocking an Unbiased, Talent-Driven Race to the Top: Increasing Access to Senior-Executive-Level Positions for Women of Color. (Publication No. 10690501) [Doctoral dissertation, University of Pennsylvania]. ProQuest Dissertations Publishing. Available online at: https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/2056482530/61474B26270D45F9PQ/1?accountid=136549

 

 • Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Sawitri, N. K. A. (2019). Exploration of families’ experiences in managing hypertension control in Denpasar, Indonesia: a qualitative study [Unpublished doctoral dissertation]. University of Edinbourgh. Available online at: https://era.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/35915/
Sawitri2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 1. Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006

Cited in:

Sartin, S. R. (2019). The Correlation between the Predictive Relationship between Supervisor Commitment and Student Competence (Publication No. 22588682) [Doctoral dissertation, Grand Canyon University]. ProQuest Dissertations Publishing.  Available online at: https://search.proquest.com/openview/d219638d662c842c482c10bbf5d50860/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024 . WOS:000330504600006

Cited in:

Sikhitha, T. M. (2018). Supervision expectations of workers in Vhembe District of Limpopo Province [Unpublished doctoral dissertation]. University of Limpopo. Available online at: http://ulspace.ul.ac.za/handle/10386/2233 .

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006

Cited in:

Jackson, N. D. (2018). Practice Challenges Among Social Work Mitigation Specialists and Interprofessional Supervision Methods (Publication No. 10982234) [Doctoral dissertation, Walden University]. ProQuest Dissertations Publishing.

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006

Cited in:

Crean, M. R. (2017). The Influence of Communication in Child Welfare on Retention and Turnovers: A Single Case Study (Publication No. 10616921) [Doctoral dissertation, University of Phoenix]. ProQuest Dissertations Publishing. Available online at: https://search.proquest.com/
openview/d6ad7237c549acf11a7abadaf4696cea/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006

Cited in:

Gray, D. (2017). Developing Professional Resilience. The Impact of Working with Violent Offenders on Criminal Justice Social Workers Working in Scotland. [Unpublished doctoral thesis]. University of Portsmouth. Available at: https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/11082153/Dawn_Gray_UP670446_D_Crim_J_Thesis.pdf

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006.

Cited in:

Bokstrand, M., Robé, N. (2015). “Hur ska jag tänka? Hur ska jag göra?” – En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av handledning och medarbetarstöd.“ [How am I supposed to think? What should I do?” – A qualitative study on social workers experience of guidance and support from co-workers.] [Unpublished doctoral thesis]. UMEÅ UNIVERSITET, Department of Social Work, Sweden. Retrieved from:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:813828/FULLTEXT01.pdf

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004

Cited in:

Saad, D. (2018). Unlocking an Unbiased, Talent-Driven Race to the Top: Increasing Access to Senior-Executive-Level Positions for Women of Color. (Publication No. 10690501) [Doctoral dissertation, University of Pennsylvania]. ProQuest Dissertations Publishing. Available online at: https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/2056482530/61474B26270D45F9PQ/1?accountid=136549

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.

Cited in:

Södergren, C. (2014). Organisations: A Battle for Life, in the Name of Globalisation. [Unpublished master thesis]. Malmö University. Available online at:

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17667/S%C3%B6dergrenC-DP14-Final.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 

 • Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Febry Ferdinand, L. (2018). Konsep transmodernisme Enrique Dussel dan ajaran sosial gereja dalam mengendalikan kapitalisme  [Unpublished Master Theses]. Universitas Katolik Parahyangan. Available online at:http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6562/Bab6%20-%20Daftar%20Pustaka%20-%2086115006sc-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 

 • Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Ashraf, M. (2014). The virtual Jirga: the 2009 education policy and the medium of instruction debate in Pakistan__who is participating and what are the implications for Balochistan? [Unpublished doctoral thesis]. University of Glasgow. Available online at: http://theses.gla.ac.uk/5769/1/2014AshrafPhD.pdf

 

 1. SANDU, Antonio (2012). Appreciative ethics. A constructionist version of ethics. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, p. 294. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-3-659-15686-1.

Cited in:

Motshedisi Eunice Chauke (2014). Transforming Student Nurses’ Image Of Nursing: An Appreciative Inquiry Approach [Unpublished degree thesis]. University of South Africa. Available online at:http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/14459/thesis_chauke.m.pdf?sequence=1

 

 • Ponea, S., & SANDU, Antonio (2011). New Approaches in Personal Development Field- Appreciative Socialization Group. Postmodern Openings, 5(5), 147-158.

Cited in:

Herjanto, H. (2013). Decisions to Commit Digital Piracy: The Role of Emotions and Virtues. [Unpublished Doctoral Thesis]. School of Business and Law, Auckland University of Technology. Available online at: http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/
6964/HerjantoH.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 

 • SANDU, Antonio (2010). Constructive – Postmodern Approaches on the Philosophy of Law. Postmodern Openings, 3, 23-34.

Cited in:

Castro, R. M. de (2017). Direito, Econometria e Estatística [Unpublished doctoral thesis]. University of Brasilia. Available online at: https://repositorio.unb.br/handle/10482/31504

 

 • Bradu, O., SANDU, Antonio (2009). Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă [Epistemic and axiological perspectives in appreciative supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 24, 95-102. ISSN: 1583-3410.

Cited in:

Pervez, A. (2016). Information, reception and film: A reader-response analysis of Rashomon. [Unpublished Doctoral Thesis]. Space at Dhaka University, Faculty of Social Sciences, Department of Mass Communication and Journalism. Available online at: http://repository.library.du.ac.bd:8080/handle/123456789/927

 

 • SANDU, Antonio (2002). Asistenţă şi intervenţie socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, ISBN 973-85922-8-3.

Cited in:

Şişcanu, D. (2011). Integrarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale [Unpublished Doctoral Thesis]. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinau. Available online at: http://www.cnaa.acad.md/thesis/19773/

 

 

F. Citations in theses supported in the country

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

 

 • SANDU, Antonio (2009). Orientări metodologice privind dezvoltarea culturală a comunităţilor etnice (Comunitatea Italiană). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-177-3.

Cited in:

Zăvoeanu, R. G. (2015). Roma Communities in Romania Executive Summary, [Unpublished doctoral thesis]. Universitatea din Craiova. Available online at:

http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Temp/Rezumate/zAVOEANU_eng.pdf

 

 

G. Citations in volumes published abroad

 

 • SANDU, Antonio, & Terec-Vlad, L. (2016). A Phenomenological Perspective on Transhumanism from the Perspective of the Spoken of Being. Postmodern Openings, 7(1), 67-76. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2016.0701.05 .

Cited in:

Öngün, E. (2019). An Evaluation of Transhumanist Bill of Rights From Current and Future Perspective: The Adventure of Technohumanism and Rights. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 346-362).  Hershey, SUA: IGI Global. DOI: DOI: 10.4018/978-1-5225-8431-5.ch021. ISBN13: 9781522584315

 

 • SANDU, Antonio (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti, Romania: Editura Didactică şi Pedagogică.

Cited in:

Haraz, S., & Vicol, T. (2018). The assurance of the quality of social services through supervision or accreditation and possible ethical dilemmas: The case of the Republic of Moldova. In A. Sandu, & A. Frunza, (Eds.), Ethical issues in social work practice (pp. 236-259). Hershey, SUA: IGI Global. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-3090-9.ch013.

 

 • SANDU, Antonio (2015). The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14 (40), 3-26.

Cited in:

Hay, J. D. (2018). ‘Amazed anew’: The Posthuman Dream, the Repetitive System, and Novum Decay in Modern Works of SF [Unpublished doctoral dissertation]. University of Chester. Available online at:https://chesterrep.openrepository.com/bitstream/handle/10034/621722/J08836%20-%20EN7005%20Dissertation.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Pandya S.P. (2019). Faith Networks: Interplaying Social Issues, Action, and Service. In Pandya S.P. (Eds.), Faith Movements and Social Transformation (pp. 83-109). Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-2823-7_4.

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006

Cited in:

Schigl B., Höfner C., Artner N., Eichinger K., Hoch C., & Petzold H. (2020). Ergebnisse der qualitativ-inhaltlichen Analyse. In B. Schigl, C. Höfner, N. A. Artner, K. Eichinger, C. B. Hoch, & H. G. Petzold (Eds.), Supervision auf dem Prüfstand (pp. 67-168). Springer, Wiesbaden.

 

 • Caras, A., & SANDU, Antonio (2014). The Role of Supervision in Professional Development of Social Work Specialists. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 28(1), 75-94. doi: https://doi.org/10.1080/02650533.2012.763024. WOS:000330504600006

Cited in:

Haraz, S., & Vicol, T. (2018). The assurance of the quality of social services through supervision or accreditation and possible ethical dilemmas: The case of the Republic of Moldova. In A. Sandu, & A. Frunza, (Eds.), Ethical issues in social work practice (pp. 236-259). Hershey, SUA: IGI Global. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-3090-9.ch013.

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.

Cited in:

Frunză, M., Grad, I., Frunză, S., & Grad, I. (2018). 7 CLICK HERE! To Find More About Organ Transplantation: Ethical Aspects of Media Stories on Organ Donation from Romanian Newspapers. In E. Mihailov, T. Wangmo, V. Federiuc., & B. E. De Gruyter (2018). Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives (pp. 72–85). ISBN: 978-3-11-057120-2. DOI: https://doi.org/10.2478/9783110571219-008 .

 

 • SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(36), 72-99. ISSN: 1583-0039. WOS:000327725600004.

Cited in:

Unguru, E. (2018). The limits of confidentiality and of the right to privacy: A bioethical approach of social work. In A. Sandu, & A. Frunza, (Eds.), Ethical issues in social work practice (pp. 155-173). Hershey, SUA: IGI Global. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-3090-9.ch010 .

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Ursu M., Dumitrovici M., & Ieşanu, A. (2019). Controverse între manageriat şi angajaţi. In Interuniversitaria. Ediţia 14, 3 mai 2018, Bălţi. Bălţi, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2019, pp. 32-35. ISBN 978-9975-50-234-4 Covered in: Google Scholar, CrossRef, CERIF, BibTeX, DataCite, Dublin Core. Available online at: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/32-35_19.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, D., Gavrilovici, C., & Oprea. L. (2013). Trust: an Ethical Dimension of Healthcare in Chronic Disorders. Revista Română de Bioetică, 11(1), 190-205. IF: 1,170. ISSN: 1583-5170. WOS:000318040500009.

Cited in:

Unguru, E. (2018). The limits of confidentiality and of the right to privacy: A bioethical approach of social work. In A. Sandu, & A. Frunza, (Eds.), Ethical issues in social work practice (pp. 155-173). Hershey, SUA: IGI Global. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-3090-9.ch010 .

 

 • SANDU, Antonio (2012). Post-modern bioethical challenges, [Provocări bioetice în postmodernitate]. Revista Română de Bioetică, 10 (1), 87-88. WOS:000303425700001.

Cited in:

Frunza, S. (2014). Advertising and administration under the pressure of ethics, Editions de SUERS. ISBN 979-10-93538-00-6, pg. 220.

 

 • SANDU, Antonio (2015). Philosophical Practice and Values Based Ethics: Rethinking Social Action and Core Values. Philosophical Practice: Journal of The APPA, 10(3), 1618-1631.

Cited in:

Maxim, S. T. (2018). The role of the core moral values in social work. In A. Sandu & A. Frunza, (Eds.), Ethical issues in social work practice (pp. 18-24). Hershey, SUA: IGI Global. doi: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3090-9.ch002 .

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Maxim, S. T. (2018). The role of the core moral values in social work. In A. Sandu & A. Frunza, (Eds.), Ethical issues in social work practice (pp. 18-24). Hershey, SUA: IGI Global. doi: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3090-9.ch002 .

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Social Construction of Reality as communicative Action. UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-8876-9.

Cited in:

Grenier, M. (2020). Constructionism in physical education and adapted physical education. In J. A. Haegele, S. R. Hodge, & D. R. Shapiro (Eds.), Routledge Handbook of Adapted Physical Education (pp. 239-251). Routledge. ISBN-10: 0367146118. Available online at: https://books.google.ro/books?hl=en&lr=&id=n5_LDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA239&ots=S1rafEVbK6&sig=0cUogONommyx_blUVIYYvzquI1E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

 

 • Damian, S., SANDU, Antonio, Necula, R., Bizgan, M., & Ioan, B. (2013). Death in the Vision of Doctors. An Anthropological Perspective. Postmodern Openings, 4(3), 73-97. ISSN: 1841-6195. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/po/2013.0403.05

Cited in:

Tarabeih, M., & Goanta, V. (2018). Euthanasia-the Right to a Dignified Death. Chişinău: Tipogr. “Garomont-Studio”. ISBN: 978-9975-136-82-2. Available online at: http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1292/Euthanasia_the_Right_to_a_Dignified_Death.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 • SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Frunza, S. (2014). Advertising and administration under the pressure of ethics, Editions de SUERS, ISBN 979-10-93538-00-6, pg. 220

 

 • Cojocaru, D., & SANDU, Antonio (2011). (Bio) Ethical and social reconstructions in transmodernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(30), 258-276. ISSN: 1583-0039. WOS:000298041400011.

Cited in:

Arbex, C., Chamorro, M., De Silva, A., Hernandez, M., Sanchez-Rubio, B. (2013). Guide for working with roma families towards achieving the success of their children in school. A transnational methodological proposal for professionals. Fundación Secretariado Gitano. Roma families get involved. Lifelong Learning Programme.

Available online at:

http://www.gitanos.org/upload/86/65/guide_roma_families_en_vf.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2010). Constructive – Postmodern Approaches on the Philosophy of Law. Postmodern Openings, 3, 23-34.

Cited in:

Funchal, H. N. (2018). Uma leitura do pós-positivismo jurídico a partir do construcionismo social. A review of legal post-positivism from social constructionism. In S. Nojiri (Coord.), Anais do III Seminário de Direito, Psicologia e Neurociência (pp. 49-67).  Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP. ISBN: 978-85-62593-23-9.

 

H. Citations in volumes published in the country

 

 1. Unguru, E., & SANDU, Antonio (2019). Towards a Model of Supervision in Social Work Institutions in the N-E Region of Romania. Postmodern Openings, 10(3), 1-32. doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/79. WOS:000488263200001.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş. (2019). The Idea In Literary Communication. In Voinea, D. V., & Stoian, A. (Eds.), Advanced Orientations In Social Sciences (pp. 51-56). Craiova, Romania: Editura SITECH.

 

Cited in:

Dumitru, A., Pîrvu, R., & Murtaza, F. A. (2020). Financial Audit In The Context Of The European Funds Checking. In Voinea, D. V., & Stoian, A. (Eds.), Advanced Orientations In Social Sciences (pp. 65-80). Craiova, Romania: Editura SITECH.

 

 • SANDU, Antonio, Necula, R., Frunza, A., Unguru, E., & Damian, S.(2017). A qualitative inquiry in the social construction of chronic illness. Case study on diabetes mellitus. Doctors’ perspectives. Archiv euromedica, 7(2), 18-23. WOS:000426628100006

Cited in:

Urzeală, C., & Bejan-Mureşan, R.(2018). Emotional Challenges of a Parent Caring for a Type 1 Diabetes Mellitus Child. In T. Ciulei, G. Gorghiu(eds.), Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society (pp. 317-326). Iasi, Romania: LUMEN Proceedings. https://doi.org/10.18662/lumproc.29

 

 • SANDU, Antonio (2016). Social Construction of Reality as communicative Action. UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-8876-9.

Cited in:

Neag, P.N., Ivascu, L., Mocan, A. & Draghici, A. (2020). Ergonomic intervention combined with an occupational and organizational psychology and sociology perspectives in production systems. MATEC Web of Conferences 305, 9th International Symposium on Occupational Health and Safety (SESAM 2019). Doi: https://doi.org/10.1051/matecconf/202030500031.

 

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., & Voinea, D. V. (2018). Presence and Attribution in Message. In Negrea, X., Strungă, A-C., & Vlăduţescu, Ş. (Eds.), Creativity and Language in social sciences (pp. 127-133). Craiova: Editura Sitech.

 

 1. SANDU, Antonio (2016). Social Construction of Reality as communicative Action. UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-8876-9.

Cited in:

Motoi, A. G. & Dumitru, A. (2016). Exchange rates regimes used by states in transition through eurozone. In A. Iorgulescu, A-C. Strunga, M. Marcu, & D. Vlad, (Eds.), Creative imagination in social sciences (pp. 86-95). Craiova, Romania: Editura Sitech. Available online at: https://www.cilconference.ro/wp-content/uploads/2017/01/CIL_CONFERENCE_2016_final_B5_final_corectat.pdf#page=87

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN,
  264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Smarandache, F., Vlăduţescu, Ş. (2015). Neutrosophic Indetermination and Fiction in Negative Journalistic Communication. In Bunăiaşu, C. M., Opran, E. R., Voinea, D. V. (eds), Creativity in social sciences (pp. 9-14). Craiova: Editura Sitech.

 

 • SANDU, Antonio (2013). Social Work Practice: Research Techniques and Intervention Models. From Problem Solving to Appreciative Inquiry. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, p. 294. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-3-659-34478-7.

Cited in:

Ştefăroi, P. (2014). Calităţi psihologic-sufleteşti ale profesionistului în asistenţa socială umanistă. Humanistic Social Work Project, Kindle Edition, p. 378. ISBN: 1494372762.

Available online at:

http://www.amazon.com/Calitati-psihologic-sufletesti-profesionistului-asistenta-umanista-ebook/dp/B00JG80B9C

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Ştefăroi, P. (2014). Calităţi psihologic-sufleteşti ale profesionistului în asistenţa socială umanistă. Humanistic Social Work Project, Kindle Edition, ISBN: 1494372762, p. 494. Available online at:

http://www.amazon.com/Calitati-psihologic-sufletesti-profesionistului-asistenta-umanista-ebook/dp/B00JG80B9C

 

 • SANDU, Antonio (2009). Orientări metodologice privind dezvoltarea culturală a comunităţilor etnice (Comunitatea Italiană). Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-177-3.

Cited in:

Dragă, V.- V. & Buşu, O.- V. (2016). The social Integration of the Roma in the educational environment. In Iorgulescu, A., Strunga, A-C., Marcu, M. & Vlad, D. (eds), Creative imagination in social sciences (140-149). Craiova, Romania: Editura Sitech

 

Cited in:

Coman, R. (2014). Online communication and its role in promoting the identity image and intercultural dialogue. The case of national and ethnic minorities in Romania (pp. 252-262). In Boldea, I. (ed). (2014). Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary perspectives. Section  Communication and Public Relations. ARHIPELAG XXI PRESS.

Available online at: http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-01/GIDNI%2001%20-%20Communication%20and%20Public%20Relations.pdf

 

 • SANDU, Antonio, Unguru, E. (2014). Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă. Perspective socio- juridice asupra medierii şi probaţiunii. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. (publishing house recognized by National Council of Scientific Research in A2 category). ISBN: 978-606-8571-67-6.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2014). Neutrosophic Thought Routes (pp. 111-129). In Ş. Vlăduţescu, D. V., Voinea, & E. R. Opran (Coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178. WOS:000346372600027.

Cited in:

Posteucă, N. L. (2015). Value Immersion and Value Regression: on Moral Aggregation of Virtual Communities. Postmodern Openings, 6(2), 79-88. Doi: http://dx.doi.org/10.18662/po/2015.0602.06 Available online at: http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2015/12/PO_Dec2015_79to88.pdf

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178 . WOS:000346372600027.

Cited in:

Nicolescu, A., Teodorescu, M. (2014). Logics and Neutrosophy (pp. 130-148). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • Caras (Frunză), A., & SANDU, Antonio (2014). Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 142-151. ISSN: 1877-0428.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.178 . WOS:000346372600027.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., Teodorescu, M. (2014). Neutrosophic Thought Routes (pp. 111-129). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 1. SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, Volume 5, Issue 3, September, Year 2014, pp. 49-66.

Cited in:

Nicolescu, A., Teodorescu, M. (2014). Logics and Neutrosophy (pp. 130-148). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio (2014). The Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings, Volume 5, Issue 3, September, Year 2014, pp. 49-66.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., Teodorescu, M. (2014). Neutrosophic Thought Routes
(pp. 111-129). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R.(coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • Oprea, L., Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Bulgaru-Iliescu, D. (2013). The Chronic Care Model (CCM) and the Social Gradient in Health. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 41, 176-189. ISSN: 1583-3410. WOS:000321802300012.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., Teodorescu, M. (2014). Neutrosophic Thought Routes (pp. 111-129). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R.(coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Tian, W., & Louw, S. (2018). “They Gave You Alien”: Appreciative Advising And Reflection In Feedback On Teaching Practice In Pre-Service Teacher Training. In Proceedings of CLaSIC 2018. Motivation, Identity and Autonomy in Foreign Language Education (pp. 308-321). Available online at: http://www.fas.nus.edu.sg/cls/CLaSIC/clasic2018/PROCEEDINGS/tian_wenwen.pdf

 

 • SANDU, Antonio (2011). Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100006.

Cited in:

Ciupercă, E. M., Vlăduţescu, Ş. (2014). Social Capital in Social Network (pp. 44-68). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio, Cojocaru, Ş., Ponea, S. (2010). Appreciative evaluation of training programs. Case study: Lumen Consulting and Training Center, [Evaluarea apreciativă a programelor de training. Studiu de caz: Centrul de Consultanţă şi Training Lumen], Social Research Reports, 8, 3-76. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Smarandache, F., Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication and neutrosophic reinterpretation (pp. 24-43). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 

 • SANDU, Antonio (2014). Mediation – Communicative Action and Philosophical Practice. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 6(1), 39-66. ISSN: 2066 – 7329.

Cited in:

Smarandache, F., & Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication and neutrosophic reinterpretation (pp. 24-43). In Ş. Vlăduţescu, D., Voinea, E.R. Opran, (Coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio, Ponea, S. (2010). Social Constructionism as a Semiotical Paradigm. An analytical Approach of Social Creativity. Presented at the XIV-th International Conference of Inventics, 9-11 June, Iasi.

Cited in:

Smarandache, F., Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication and neutrosophic reinterpretation
(pp. 24-43). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R.(coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio, Unguru, E., Ponea, S., Cojocaru, Ş. (2010). Analysis of professional competencies in supervision field of social services. Social Research Reports 17,
 1. 3-56. Journal covered in DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ideas RePeC, EBSCO, Index Copernicus International, Ulrichweb, Library of Congress, SSRN (Social Science Research Network), CEEOL, ProQuest. ISSN: 2066-6861.

Cited in:

Smarandache, F., Vlăduţescu, Ş. (2014). Communication and neutrosophic reinterpretation (pp. 24-43). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Cited in:

Frunză, S. (2014). Advertising Constructs Reality. Religion and Advertising in the Consumer Society. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-41-6.

 

 1. Cojocaru, D., Cojocaru, S., & SANDU, Antonio (2011). The role of religion in the system of social and medical services in post-communism Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 65-83. ISSN: 1583-0039. WOS:000287729100003.

Cited in:

Frunză, S. (2014). Comunicare simbolică şi seducţie. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-33-1.

 

 • SANDU, Antonio (2010). Appreciative Semiotic and Hermeneutic Practices in the Analysis of Ethnic Minorities. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Vol. 29, pp. 109-130. ISSN: 1583-3410.

Cited in:

Frunză, S. (2014). Comunicare simbolică şi seducţie. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8571-33-1.

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (2014). Theory and practical of the paradoxist aesthetics (pp. 166-177). InVlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Păun, M. G. (2014). Neutrosophy and anti-neutrosophy in Camil Petrescu’s work: under the sign of the idea and love (pp. 149-165). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Gîfu, D. (2014). Political rhetoric in elections (pp. 69-84). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN: 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Nicolescu, A. (2014). The fundamental principles of international environmental law seen through the eye of neutrosophy (pp. 85-94). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Păun, M. G. (2014). Neutral nucleus of the poetry of Ioan Alexandru (pp. 95-110). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., Teodorescu, M. (2014). Neutrosophic Thought Routes (pp. 111-129). In Vlăduţescu, Ş., Voinea, D. V., Opran, E. R. (coord.). Neutrosophy, paradoxism and communication. Craiova, Romania: Editura SITECH. ISBN 978-606-11-4346-7.

 

 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Vlăduţescu, Ş., Smarandache, F. (2014). Communication Codes: Verbal Code and Nonverbal Codes (pp. 23-28). In Bunăiaşu, C. M., Negrea, X., Ţenescu, A. (coord.) (2014). Creativity, Imaginarium and Language. Craiova, Romania: Editura SITECH.

 

 1. SANDU, Antonio (2003). Educaţia interculturală – resursa pentru dezvoltarea comunităţilor multiculturale, pp. 97-100. In Ghideanu, T. (coord.) (2003). Integrare europeană prin educaţie multiculturală. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 973-86187-7-0.

Cited in:

Mecea, M. (2013). Reflections on using class multiculturalism as a learning tool in Universities (pp. 204-211). In Boldea, I. (coord). (2013). Studies on literature, discourse and multicultural dialogue. Section Communication and Public Relations. ARHIPELAG XXI PRESS. Available online at:

http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-01/LDMD%2001%20-%20Communication%20and%20PR.pdff

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Frunză, M. (2012). Expertiza etică şi acţiune socială. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8320-30-4. Available online at:

http://www.tritonic.ro/isbn-Expertiza_etica_si_actiune_sociala-978-606-8320-30-4.htm

 

 1. SANDU, Antonio, & Ciuchi, O. M. (2010). Affirmative dimensions of applied ethics. Appreciative therapies. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 30, 53-62. IF : 0,789. ISSN: 1583-3410. WOS:000282996500004.

Cited in:

Frunză, S. (2011). Comunicare Etică şi responsabilitate socială. Bucureşti, Romania: Editura Tritonic. ISBN: 978-606-8139-90-6. Available online at:

http://www.emag.ro/comunicare-etica-si-responsabilitate-sociala-SANDU,-frunza-tro978-606-8139-90-6/pd/EZC650BBM/

 

 1. SANDU, Antonio (2010). Tehnici in asistenţă socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 200. ISBN 978-973-166-242-8.

Cited in:

Ştefăroiu, P. (2009). Teoria Fericirii in Asistenţa Socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 190. ISBN: ISBN- 978-973-166-131-5.

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg.140. ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Bradu, O. (2010). Pragmatica apreciativă in discursul public. Metode apreciative Inmarketingul social (pp. 49-60). InSANDU, Antonio (coord), (2010). Seminarii apreciative. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 144, ISBN: 978-973-166-213-8.

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140, ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Vlasă, B. (2010). Miracol, noroc sau gândire apreciativă (pp. 61-71). In Antonio SANDU, (coord), Seminarii apreciative. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 144, ISBN: 978-973-166-213-8.

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140, ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Ponea, S. (2010). Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva metodelor apreciative. Grupul de socializare apreciativ – Modelul BACH (pp. 135-143). InSANDU, Antonio (coord), Seminarii apreciative. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 144, ISBN: 978-973-166-213-8.

 

 1. SANDU, Antonio. (2009). Tehnici afirmativ-apreciative in dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140, ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Ponea, S. (2009). O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN: 978-973-166-181-0

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg.140, ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Baciu, C. (2010). Ancheta Apreciativă – metodă a schimbării organizaţionale. In SANDU, Antonio (coord), Seminarii apreciative. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 144, ISBN: 978-973-166-213-8

 

 1. SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 140, ISBN: 978-973-166-141-4.

Cited in:

Nicolaescu, A. M. (2010). Metodologia apreciativă în educaţie. Influenţa gândirii pozitive asupra rezultatelor şcolare. In SANDU, Antonio (coord), Seminarii apreciative. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 144. ISBN: 978-973-166-213-8.

 

Cited in:

Garlan, M. (2011). Metodologia cercetării etnopsihologice. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN- 978-973-166-267-1.

 

 1. SANDU, Antonio (2006). Jocul iubirii la care participă iubirea însăşi in chip întrupat (presentation).

Cited in:

Fotea, Ş. (2006). Semiotica cuantică a limbajului arhetipal. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

 

 • Miftode, V. Nacu, D., Cojocaru, S., SANDU, Antonio (2004). Dezvoltarea comunităţilor etnoculturale. Iasi, Romania: Editura Expert Projects.

Cited in:

Grigorovici (Boldor), C. (2006). Suport de curs Dezvoltare comunitară. Între teorie şi practică Studiu de caz comunitatea rurală din Transilvania. Postgraduate course in Community Development, within the Faculty of Political and Administrative Sciences, Babeş-Bolyai University.

 

 • SANDU, Antonio (2004). Analiza instituţională prin cercetare acţiune. Comunitatea Italiană din Romania. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Garlan, M. (2011). Metodologia cercetării etnopsihologice. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN- 978-973-166-267-1.

 

 • SANDU, Antonio (2004). Analiza instituţională prin cercetare acţiune. Comunitatea Italiană din Romania. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

Cited in:

Garlan, M. (2007). Etnopsihologii minoritare în spaţiul dobrogean. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN.

 

 • SANDU, Antonio (2002). Asistenţă şi intervenţie socială. Iasi: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN 973-85922-8-3.

Cited in:

Croitoru, C. (2010). Educaţia parentală. Metodă de intervenţie apreciativă în asistenţa socială. In SANDU, Antonio (coord), (2010). Seminarii apreciative. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, pg. 144. ISBN: 978-973-166-213-8.

 

 • SANDU, Antonio (2002). Asistenţă şi intervenţie socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN 973-85922-8-3.

Cited in:

Cojocaru, Ş. (2006). Proiectul de intervenţie în Asistenţa socială. Iasi, Romania: Editura Polirom. ISBN: 973-46-0352-3, pg. 240. Available online at:

http://www.polirom.ro/catalog/carte/proiectul-de-interventie-in-asistenta-sociala-de-la-propunerea-de-finantare-la-proiectele-individualizate-de-interventi-2339/

 

 • SANDU, Antonio (2002). Asistenţă şi intervenţie socială. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN. ISBN 973-85922-8-3.

Cited in:

Cojocaru, Ş. (2006). Metode apreciative în asistenţa socială. Iasi, Romania: Editura Polirom.

Appendix. Volumes included in the bibliography of university courses

 

 1. SANDU, Antonio. (2012). Etică şi deontologie profesională. Iasi, Romania: Editura Stiintifica LUMEN, p. 264. ISBN: 978-973-166-302-9.

Included in:

Guţu, N. (2014). Deontologia profesională. Curs Universitar Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. Available online at:

http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/gutu/deontologie.pdf

 

 

 

 

 

 

Date:                                                                                                             Signature:

22.04.2020